Strona główna

Powiatu zgierskiego


Pobieranie 14.12 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.12 Kb.
KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW

KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

POWIATU ZGIERSKIEGO

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

BRITISH HOLIDAYS”


Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

i Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
Założenia ogólne


 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej powiatu zgierskiego.

 2. Termin nadsyłania prac upływa dn. 31.01.2012 r.


Cele konkursu


 1. Rozbudzenie zainteresowań językowych.

 2. Podniesienie poziomu umiejętności języka angielskiego.

 3. Wykorzystanie i rozwijanie wśród młodzieży umiejętności z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych.

 4. Rozwijanie własnych pasji.


Prace konkursowe


 1. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić prezentację multimedialną o tematyce „BRITISH HOLIDAYS”. Prezentację należy zrobić w programie Microsoft Office Power Point.

 2. Po wybraniu jednego święta obchodzonego w Wielkiej Brytanii należy wybrać zdjęcia o tej tematyce. Obok zdjęć powinien znaleźć się krótki opis wybranego święta w języku angielskim i tłumaczenie tego opisu na język polski.

 3. Należy wybrać tylko jedno święto obchodzone w Wielkiej Brytanii.

 4. Prezentacja powinna składać się z co najmniej 6 slajdów, w tym:

 • Pierwszy slajd tytułowy;

 • Ostatni slajd z bibliografią.

 1. Opis święta zawarty w prezentacji wraz z tłumaczeniem proszę dostarczyć również na wydrukowanej stronie i dołączyć do prezentacji zamieszczonej na płycie CD podpisanej markerem imieniem i nazwiskiem.

 2. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.

 3. Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko autora, oraz szkołę do której uczęszcza.Uwaga: proszę nie zamieszczać skopiowanych tekstów z Internetu. Takie prace nie wezmą udziału w konkursie. Jednak można korzystać ze zdjęć znajdujących się w Internecie.

Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane w 100% samodzielnie.


Kryteria oceny
Prace oceniane będą pod względem:

 • Oryginalności i pomysłowości;

 • Zgodności z tematem;

 • Poprawności merytorycznej i językowej;

 • Poprawnego przetłumaczenia tekstu z języka angielskiego na język polski;

 • Adekwatności zastosowanych efektów i narzędzi do treści umieszczonych w prezentacji.


Zgłoszenie udziału w konkursie


 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej MDK w Zgierzu www.mdk.miasto.zgierz.pl i przesłać go pocztą wraz z prezentacją multimedialną na płycie CD pod adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

ul. Długa 42

95-100 Zgierz

tel./fax (0 42) 719-08-52
 1. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik:
  a) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy;
  b) wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, nazwy szkoły oraz treści pracy na wystawę prac w Internecie i w placówkach MDK w Zgierzu
  i Aleksandrowie Łódzkim;
  c) przekazuje na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu i Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy w tym prawa do przetwarzania, powielania w dowolnej formie.


Rozstrzygnięcie konkursu

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury składające się z nauczycieli języka angielskiego - przewodnicząca jury mgr Aneta Kopacz oraz zaproszonych gości, którzy wyrażą chęć udziału w pracach jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 lutego 2012 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MDK w Zgierzu, na stronie internetowej MDK w Aleksandrowie Łódzkim oraz na oficjalnej stronie gminy Aleksandrów Łódzki, a zwycięzcy zostaną poinformowani o nich drogą mailową lub telefoniczną.


Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się na początku marca w Młodzieżowym domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.
Sponsorzy
Sponsorami konkursu są:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim oraz Wydawnictwa Językowe Oxford University Press i Macmillan.


Postanowienia końcowe

Organizator nie zwraca prac konkursowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość