Strona główna

Powierzchnia mieszkalna 25,00 m


Pobieranie 11.08 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.08 Kb.
POZ>NAJEM

1.Pani Anny Twardowskiej i Macieja Orłowskiego wraz z dzieckiem. Pani Twardowska zamieszkuje wraz z dzieckiem w lokalu 129 przy ulicy Okopowej 14, lokal pozostaje w dyspozycji PKP, członkiem spółdzielni jest babcia w/wym. Lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni. Powierzchnia użytkowa wynosi 47,00 m2, powierzchnia mieszkalna 25,00 m2. Na jedną osobę zamieszkującą w lokalu, uwzględniając Pana Orłowskiego, przypada 5,00 m2 powierzchni mieszkalnej. Pan Maciej Orłowski zamieszkuje jest w lokalu nr 27 przy ulicy Tyszkiewicza 7/9, którego właścicielami są jego dziadkowie. Lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni. Powierzchnia mieszkalna lokalu wynosi 30,30 m2, powierzchnia użytkowa 50,30 m2. Na jedną osobę zamieszkującą w lokalu uwzględniając Panią Orłowską wraz z dzieckiem w tym lokalu przypada 4,32 m2 powierzchni mieszkalnej. Wnioskodawcy osiągają dochód w wysokości – 793,39 zł miesięcznie na osobę. Komisja Mieszkaniowa wniosek zaopiniowała pozytywnie na podstawie § 4.

NEG.NAJEM

5. Państwa Moniki i Tomasza Knapik wraz z dzieckiem, zamieszkujących w lokalu 38 przy ulicy Pustola 32B, którego najemcami są rodzice w/wym. Lokal składa się z trzech pokoi i kuchni. Powierzchnia użytkowa wynosi 48,65 m2, powierzchnia mieszkalna 34,83 m2. Na jedną osobę zameldowaną w lokalu, uwzględniając niezameldowanego męża, przypada 4,97 m2 powierzchni mieszkalnej. Pan Tomasz Knapik zameldowany jest w domu jednorodzinnym w woj.małopolskim, którego właścicielami są jego rodzice. Dom składa się z trzech pokoi i kuchni. Powierzchnia mieszkalna domu wynosi 38,00 m2, powierzchnia użytkowa 52,00 m2. Na jedną osobę zameldowaną w lokalu, uwzględniając niezameldowaną żonę i dziecko, przypada 3,80 m2 powierzchni mieszkalnej. Wnioskodawcy osiągają dochód w wysokości – 12 861,11 zł miesięcznie na osobę. Komisja Mieszkaniowa wniosek zaopiniowała negatywnie z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe.


8. Pani Zdzisławy Goruk-Górskiej zamieszkującej w lokalu nr 22 przy ulicy Niskiej 23, którego właścicielem jest jej siostrzenica. Lokal powyższy składa się jednego pokoju i kuchni. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 26,07 m², powierzchnia mieszkalna 17,28 m². Na jedną osobę zamieszkującą w lokalu przypada 17,28 m² powierzchni mieszkalnej. W/wym. osiąga dochód kwalifikujący do ubiegania się o pomoc mieszkaniową – 719,75 zł miesięcznie. Komisja Mieszkaniowa wniosek zaopiniowała negatywnie, lokal zabezpiecza potrzeby mieszkaniowe wnioskodawczyni.

1. Pani Karoliny Sielskiej, zamieszkującej wraz z rodzicami w lokalu 49 przy ulicy Skierniewickiej 21. Lokal należy do masy upadłościowej ojca wnioskodawczyni, Pana Aleksandra Sielskiego. Sąd Gospodarczy postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 8 sierpnia 2007r postanawia, iż Pan Aleksander Sielski wraz z rodziną może przebywać w w/wym. lokalu do dnia 31 stycznia 2008r. Wnioskodawcy osiągają dochód w wysokości – 960,00 zł miesięcznie na osobę. Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wniosek negatywnie postanowienie sędziego – komisarza z 8 sierpnia 2007r, nie zostało opatrzone klauzulą wykonalności, a więc nie jest tytułem egzekucyjnym, który podlega wykonaniu. Brak jest także dokumentu potwierdzającego działania syndyka zmierzające do wykonania postanowienia i opróżnienia lokalu. Zdaniem Komisji Mieszkaniowej wnioskodawczyni może wystąpić do sądu p przyznanie uprawnień do najmu lokalu socjalnego.


Neg.socjal
1.Pani Aleksandry Jaczyńskiej, bez stałego adresu zameldowania, zamieszkującej w lokalu socjalnym numer 24 przy ulicy Chmielnej 102, którego najemcą jest jej matka. Lokal składa się z jednego pokoju i kuchni. Powierzchnia użytkowa wynosi 21,89 m2, powierzchnia mieszkalna 14,89 m2. Na jedną osobę zameldowaną w tym lokalu przypada 4,96 m2. W/wym. osiąga dochód kwalifikujący do ubiegania się o pomoc mieszkaniową – 100 zł miesięcznie na osobę. Postępowanie wyjaśniające wykazało, iż wnioskodawczyni nie zamieszkuje w w/wym. lokalu. W związku z powyższym brak jest możliwości oceny faktycznych warunków mieszkaniowych wnioskodawczyni. Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wniosek negatywnie ze względu na powyższe.
2.Pana Adama Jaśczaka, bez stałego adresu zameldowania, zamieszkującego w lokalu 10 przy ulicy Płockiej 2C, którego najemcą jest Pani Teresa Chrustna, osoba obca dla w/wym. Lokal składa się z jednego pokoju i kuchni. Powierzchnia użytkowa wynosi 40,00 m2, powierzchnia mieszkalna 18,40 m2. Na jedną osobę zamieszkującą w tym lokalu przypada 4,60 m2.Wnioskodawca ujęty został w skierowaniu do najmu lokalu socjalnego numer 13 przy ulicy Obozowej 80, lokal ten matka w/wym. otrzymała ze względu na chorobę wnioskodawcy. Lokal składa się z jednego pokoju i kuchni. Powierzchnia użytkowa wynosi 29,00 m2, powierzchnia mieszkalna 26,13 m2. Na jedną osobę zamieszkującą w tym lokalu, uwzględniając niezameldowanego wnioskodawcę, przypada 8,71 m2 powierzchni mieszkalnej. W/wym. osiąga dochód kwalifikujący do ubiegania się o pomoc mieszkaniową – 501,87 zł miesięcznie. Komisja mieszkaniowa zaopiniowała wniosek negatywnie, ponieważ wnioskodawca ujęty jest w skierowaniu na lokal numer 13 przy ulicy Obozowej 80i i lokal ten może zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe wnioskodawcy.
8. Pani Teresy Spryszyńskiej bez stałego adresu zam. zamieszkującej od stycznia 2007r w Domu Pomocy ,,Słoneczny” Fundacji Tarkowskich na ulicy Noteckiej 6. Ostatni adres zameldowania w/wym. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wąskiej 2, skąd była wymeldowana decyzją administracyjną. W/wym. osiąga dochód kwalifikujący do ubiegania się o pomoc mieszkaniową – 776,43 zł miesięcznie. Komisja Mieszkaniowa wniosek zaopiniowała negatywnie, z uwagi na fakt, iż wnioskodawczyni osiąga dochód poniżej kryterium niedostatku – wniosek został rozpatrzony na podstawie § 13 uchwały powyższy przepis nie stwarza obowiązku udzielenia pomocy wszystkim osobom ubiegającym się o nią. Negatywna opinia Komisji Mieszkaniowej została podyktowana faktem, iż wnioskodawczyni nigdy nie była mieszkanką dzielnicy Wola.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość