Powstał Komitet Obchodów 150. rocznicy urodzin Romana DmowskiegoPobieranie 5.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.54 Kb.
Publikacja: 15.12.2013r

Rok 2014 – Rokiem Romana Dmowskiego


Powstał Komitet Obchodów 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego.
W lokalu Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w Warszawie powstał Komitet Obchodów 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego. Na jego czele stanął Andrzej Szlęzak, prezydent miasta Stalowej Woli. W styczniu 2014 roku nastąpi ogłoszenie składu Komitetu Honorowego Obchodów.W skład Komitetu Obchodów weszli także:  • Sylwester Chruszcz, członek władz Ruchu Narodowego (Szczecin)

  • Maciej Eckardt, działacz samorządowy (Bydgoszcz)

  • Jan Engelgard, red. naczelny tygodnika „Myśl Polska” (Warszawa)

  • Tomasz Formicki, prezes Instytutu Informacji (Warszawa)

  • Wiesław Kosobudzki, działacz narodowy, prezes Wydawnictwa Myśl Polska (Turek)

  • Zbigniew Lipiński, publicysta, prezes Ligi Narodowej (Warszawa)

  • Andrzej Mańka, działacz samorządowy (Świdnik)

  • Arkadiusz Miksa, wiceprezes Instytutu Informacji (Warszawa).

  • Przemysław Piasta, działacz narodowy, prezes partii „Tak dla Polski” (Poznań)

  • Adam Śmiech, działacz narodowy (Pabianice)

Zadaniem Komitetu będzie organizacja przedsięwzięć związanych z tą rocznicą. Uzgodniono, że inauguracja Roku Romana Dmowskiego nastąpi w Poznaniu na przełomie lutego i marca 2014. W dniu 28 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP zaplanowano uroczystą prezentację amerykańskiej książki o konferencji pokojowej w Wersalu. Odbędą się także spotkania rocznicowe w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i Drozdowie. Planowany jest także druk albumu „Roman Dmowski” i prezentacja wystawy planszowej „Roman Dmowski 1864-1939” na terenie całego kraju.


Źródło: Liga Narodowa, Warszawa, al Jerozolimskie 83/9

Rok 2014 – Rokiem Romana Dmowskiego Strona: /

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy