Strona główna

Pozostaje do Państwa dyspozycji przez cały rok


Pobieranie 34.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.61 Kb.
"BEL - AMI"
pozostaje do Państwa dyspozycji przez cały rok

Dobry wypoczynek zapewni Państwu zaciszna lokalizacja ośrodka. Bliskość zarówno centrum miasta, jak i Tatrzańskiego Parku Narodowego sprawia, że nasi goście mogą korzystać z licznych atrakcji turystycznych.

Miła atmosfera, komfortowe warunki a także malownicze pejzaże z okien sypialni gwarantują Państwu zadowolenie z pobytu w wybranym przez nas domu wczasowym „Bel-Ami”.

Możliwość korzystania z kawiarenki internetowej, czy


dostęp do sieci internetowej w każdym pokoju (w przypadku posiadania własnego laptopa), pozwoli Państwu na bieżący kontakt z bliskimi.


sala konferencyjna

"BEL-AMI"
ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane
tel.: (0-18) 20 13 511 fax: (0-18) 20 61 360


restauracja


www.bel-ami.pl

terminarz18.12.2005 – termin nadsyłania kart zgłoszeń na adres:

Katedra Przedsiębiorczości,Zarządzania i Ekoinnowacyjności

Wydział Zarządzania i MarketinguPolitechnika Rzeszowska

Al. Powstańców Warszawy 8

35-959 Rzeszów

tel.: (0-17) 865 1165 (godz. 8.00-15.00)

fax: (0-17) 862 81 93

http://www.prz.rzeszow.pl

e-mail: bogdanb@prz.rzeszow.pl

Z uwagi na to, że Konferencja zaplanowana jest na 90 osób istotna jest kolejność zgłoszeń.

20.01.2006 – ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów (wydruk+dyskietka) na adres:

Katedra Zarządzania Strategicznego

Akademia Ekonomiczna

im. Oskara Langego

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

z dopiskiem: „Przedsiębiorczość i innowacyjność”

Przyjęcie referatu do druku w Pracach Naukowych AE we Wrocławiu uzależnione będzie od opinii recenzenta oraz uiszczenia w terminie opłaty konferencyjnej. Referaty niezgodne z tematyką Konferencji nie będą przyjęte do druku.

5.05.2006 - termin uregulowania OPŁATY KONFERENCYJNEJ w wysokości 850 zł na konto:

Bank Pekao S.A. II/O Rzeszów

nr 29124026141111000039586445

z dopiskiemPrzedsiębiorczość

31.07.2006 - przesłanie uczestnikom programu Konferencji

7.09.2006 - rozpoczęcie Konferencji w Zakopanem

Katedra Przedsiębiorczości,

Zarządzania i Ekoinnowacyjności


Wydział Zarządzania i Marketingu

Politechnika Rzeszowska


Katedra Zarządzania Strategicznego


Wydział Gospodarki Narodowej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

zapraszają na

II Ogólnopolską

Konferencję NaukowąPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I INNOWACYJNOŚĆ

Wyzwania współczesności


7-9 września 2006 r.

ZAKOPANE


HONOROWY PATRONAT
Jego Magnificencja

Rektor Politechniki RzeszowskiejProf. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
Jego Magnificencja

Rektor Akademii Ekonomicznej we WrocławiuProf. zw. dr hab. Bogusław Fiedor

Komitet Naukowy

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk, PRz Rzeszów

Prof. zw. dr hab. Zygmunt Bartosik, AE Wrocław

Prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl, FEP Łódź

Prof. zw. dr inż. Wiesław Grudzewski, SGH Warszawa

Prof. zw. dr hab. Ber Haus, AE Wrocław

Prof. zw. dr hab. Irena Hejduk, SGH Warszawa

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kiełczewski, AE Wrocław

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, UW Warszawa

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Mazur, AR Kraków

Prof. zw. dr hab. inż. Teofil Mazur, UWM Olsztyn

Prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, AE Wrocław

Prof. zw. dr hab. inż. Maria Ruda, PRz Rzeszów

Prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska, SGH Warszawa

Prof. zw. dr hab. Krzesław Stokłosa, PRz Rzeszów

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Żmija, AR Kraków

Prof. dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło, AM Gdynia

Prof. dr hab. Aleksandra Badora, AR Lublin

Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, UG, WSM Gdynia

Prof. dr hab. Leon Jakubów, AE Wrocław

Prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, UŁ Łódź

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, AE Wrocław

Prof. dr hab. Andrzej Kotala, AR Kraków

Prof. dr hab. Krystyna Moszkowicz, AE Wrocław

Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, SGH Warszawa

Prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, PRz Rzeszów

Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, UW Warszawa

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, PRz Rzeszów

Prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, AE Katowice


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

Wyzwania współczesności


Cel konferencji


Początek nowego wieku oraz procesy globalizacji, integracji czy regionalizacji nadają przedsiębiorczości i innowacyjności pełniejszego znaczenia. Dostrzegając potrzebę dyskusji nad wpływem przedsiębiorczości i innowacyjności na rozwój oraz wzrost współczesnej organizacji Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej wraz z Katedrą Zarządzania Strategicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności. Dyskusja teoretyków i praktyków stworzy możliwość wymiany poglądów i doświadczeń badawczych.

TEMATYKA KONFERENCJI


  • Uwarunkowania przedsiębiorczości i innowacyjności. Przedsiębiorczość i innowacyjność w kontekście współ-czesnych problemów zarządzania.

  • Zarządzanie środowiskiem i ekoinnowacje.

  • Przedsiębiorca i strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach integracji, globalizacji a także regionalizacji.

  • Innowacje marketingowe. Innowacyjne zarządzanie rela-cjami przedsiębiorstwo-klient.

  • Klastry i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw i regionu. Partnerstwo dla innowacji.

  • Instytucjonalne i regionalne uwarunkowania innowacji. Regionalne Strategie Innowacji.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prezydenci Konferencji


Prof. dr hab. Krystyna Moszkowicz, AE Wrocław

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, AE Wrocław

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, PRz Rzeszów

Menedżerowie Konferencji


mgr inż. Sylwia Dziedzic

mgr Bogusław Bembenek


Sekretarze Konferencji


mgr inż. Bożydar Ziółkowski

mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz


Członkowie Konferencji


dr Teresa Bal-Woźniak, dr inż. Tomasz Cebulak,

dr Krystyna Kmiotek, dr inż. Krzysztof Kud,

dr Teresa Piecuch, dr Krystyna Sieniawska,

dr inż. Janusz Strojny, dr inż. Marian Woźniak,

dr inż. Dariusz Wyrwa,

mgr inż. Konrad Drozd, mgr Marzena Hajduk,

mgr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz,

mgr Tomasz Misiak, mgr Marta Szałańska


Skład publikacji


mgr Urszula Hołub
INFORMACJE organizacyjne

Koszt udziału w Konferencji wynosi 850 zł. W ramach tej opłaty, organizatorzy zapewniają: udział w obradach, publikację referatu w Pracach Naukowych AE we Wrocławiu (lista A wg KBN) - po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzenta, 2 noclegi, wyżywienie, imprezy towarzyszące, tj.:  • wycieczkę do wyboru: nad Morskie Oko, do Doliny Kościeliskiej, do Doliny Chochołowskiej, na Kasprowy Wierch, zwiedzanie miasta Zakopane,

  • uroczystą kolację z niespodziankami,

  • biesiadę regionalną z muzyką góralską.

Obrady Konferencji odbywać się będą w Domu Wczasowym „BEL-AMI” w Zakopanem. Więcej informacji o ośrodku, w którym będą odbywały się obrady, znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.bel-ami.ple-mail: dw@bel-ami.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość