Strona główna

Praca dyplomowa magisterska


Pobieranie 54.11 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar54.11 Kb.


UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAKierunek: Zarządzanie

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

…………………...…………tytuł…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Imię i nazwisko: ………………

Studia: ………………..................

Specjalność: …………………....

Nr albumu: ………..

Promotor: ………………...........

Rok akademicki 2011/2012

Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

............................................... ....................................................

Miejscowość i data Podpis promotora
Oświadczenie autora pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca przygotowana w ramach studiów odbywanych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym jest oryginalna, została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz.83, z późn. zm.).

Niniejsza praca nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

Oświadczam, że przysługują mi wszelkie i nieograniczone czasowo i terytorialnie prawa autorskie do wyżej wymienionej pracy.

............................................... ....................................................

Miejscowość i data Podpis autora pracy


SPIS TREŚCI

WSTĘP 4


1. TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU 5

2. TYTUŁ DRUGIEGO ROZDZIAŁU 6

2.1. Tytuł podrozdziału 6

2.2. Tytuł podrozdziału 7

2.3. Tytuł podrozdziału 9

2.3.1. Tytuł podrozdziału 2go stopnia 10

2.3.2. Tytuł podrozdziału 2go stopnia 14

3. TYTUŁ TRZECIEGO ROZDZIAŁU 16

4. TYTUŁ CZWARTEGO ROZDZIAŁU 17

4.1. Tytuł podrozdziału 17

4.2. Tytuł podrozdziału 19

4.3. Tytuł podrozdziału 21

4.4. Tytuł podrozdziału 22

4.5. Tytuł podrozdziału 23

4.6. Tytuł podrozdziału 24

PODSUMOWANIE 26

BIBLIOGRAFIA 27

SPIS RYSUNKÓW 29

SPIS TABEL 30

SPIS WYKRESÓW 31

SPIS RÓWNAŃ 32
WSTĘP

twój tekst…

TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU

twój tekst…


TYTUŁ DRUGIEGO ROZDZIAŁU

Tytuł podrozdziału

twój tekst…
Rysunek 1 Model linearny tworzenia wiedzy

Źródło: Nelson 1999r.


twój tekst…

Tytuł podrozdziału

twój tekst…
Rysunek 2 Data-mining - główny proces

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…
Rysunek 3 Wirtualne hurtownie tematyczne i aktywne HD

Źródło: Agnieszka Oniśko, Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych, Wydział Informatyki Politechnika Białostocka, s. 22-31.


twój tekst…
Tytuł podrozdziału
Sed et quam at lacus tincidunt auctor ut in purus.

Sed iaculis velit lacus, quis molestie libero.

Integer sed libero eros, eget malesuada metus.

Duis vehicula risus non libero luctus dictum.

twój tekst…
Tytuł podrozdziału 2go stopnia

twój tekst…


Sed et quam at lacus tincidunt auctor ut in purus.

Sed iaculis velit lacus, quis molestie libero.

Integer sed libero eros, eget malesuada metus.

Duis vehicula risus non libero luctus dictum.

Sed et quam at lacus tincidunt auctor ut in purus.

Sed iaculis velit lacus, quis molestie libero.

Integer sed libero eros, eget malesuada metus.

Duis vehicula risus non libero luctus dictum.

Sed et quam at lacus tincidunt auctor ut in purus.

Sed iaculis velit lacus, quis molestie libero.

Integer sed libero eros, eget malesuada metus.

Duis vehicula risus non libero luctus dictum.


twój tekst…
Tabela 1 Zależności w bazie danych - 1

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…
Sed et quam at lacus tincidunt auctor ut in purus.

Sed iaculis velit lacus, quis molestie libero.

Integer sed libero eros, eget malesuada metus.

Duis vehicula risus non libero luctus dictum.

Sed et quam at lacus tincidunt auctor ut in purus.

Sed iaculis velit lacus, quis molestie libero.

Integer sed libero eros, eget malesuada metus.

Duis vehicula risus non libero luctus dictum.

Sed et quam at lacus tincidunt auctor ut in purus.

Sed iaculis velit lacus, quis molestie libero.

Integer sed libero eros, eget malesuada metus.

Duis vehicula risus non libero luctus dictum.


twój tekst…
Równanie 1 Ciąg liczb

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…
Równanie 2 Conviction

Źródło: Morży T.


Równanie 3 Lift

Źródło: Morży T.


Równanie 4 Interest

Źródło: Morży T.


Równanie 5 Przykładowe równanie 5

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2012r.


Rysunek 4 Cykle wewnętrzne w przedsiębiorstwie wytwórczymŹródło: Dr Arkadiusz Januszewski 2006r.


twój tekst…
Tytuł podrozdziału 2go stopnia

twój tekst…


Rysunek 5 Rejestracja wykonanej produkcji

Źródło: Dr Arkadiusz Januszewski 2006r.


twój tekst…
TYTUŁ TRZECIEGO ROZDZIAŁU

twój tekst…


TYTUŁ CZWARTEGO ROZDZIAŁU

Tytuł podrozdziału

twój tekst…
Tabela 2 Charakterystyka tomów "Studies and Proceedings"

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…
Wykres 1 Struktura wyrazów w poszczególnych tomach

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…

Tytuł podrozdziału

twój tekst…
Wykres 2 Liczba autorów i średnich liczba wyrazów w 1 artykule

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…

Wykres 3 Całkowita liczba wyrazów i znaków ze spacjami dla grup autorówŹródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…
Tabela 3 Struktura pierwszej dziesiątki autorów w całości tomów

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.

Tytuł podrozdziału

twój tekst…


Wykres 4 Podział terytorialny ośrodków akademickich obecnych w artykułach

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.

Tytuł podrozdziału

twój tekst…


Tabela 4 Mapa funkcjonalności systemu mySAP ERP

Źródło: Dr Arkadiusz Januszewski 2006r.


twój tekst…

Tytuł podrozdziału

twój tekst…
Tabela 5 Zmodyfikowana tabela z clipartem

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…
Tytuł podrozdziału

twój tekst…

Wykres 5 Obroty oraz generowany zysk + linie trendu

Źródło: Mgr inż. Jakub Siwiec 2011r.


twój tekst…
PODSUMOWANIE

twój tekst…


BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Model linearny tworzenia wiedzy 6

Rysunek 2 Data-mining - główny proces 8

Rysunek 3 Wirtualne hurtownie tematyczne i aktywne HD 9

Rysunek 4 Cykle wewnętrzne w przedsiębiorstwie wytwórczym 14

Rysunek 5 Rejestracja wykonanej produkcji 15


SPIS TABEL

Tabela 1 Zależności w bazie danych - 1 11

Tabela 2 Charakterystyka tomów "Studies and Proceedings" 17

Tabela 3 Struktura pierwszej dziesiątki autorów w całości tomów 21

Tabela 4 Mapa funkcjonalności systemu mySAP ERP 23

Tabela 5 Zmodyfikowana tabela z clipartem 24


SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Struktura wyrazów w poszczególnych tomach 18

Wykres 2 Liczba autorów i średnich liczba wyrazów w 1 artykule 19

Wykres 3 Całkowita liczba wyrazów i znaków ze spacjami dla grup autorów 20

Wykres 4 Podział terytorialny ośrodków akademickich obecnych w artykułach 22

Wykres 5 Obroty oraz generowany zysk + linie trendu 25

SPIS RÓWNAŃ

Równanie 1 Ciąg liczb 12

Równanie 2 Conviction 12

Równanie 3 Lift 13

Równanie 4 Interest 13

Równanie 5 Przykładowe równanie 5 13


„Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym”

Streszczenie

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań, słów i akapitów, w przeciwieństwie do zwykłego: „tekst, tekst, tekst”, sprawiającego, że wygląda to „zbyt czytelnie” po polsku. Wielu webmasterów i designerów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu i wpisanie w internetowej wyszukiwarce ‘lorem ipsum’ spowoduje znalezienie bardzo wielu stron, które wciąż są w budowie. Wiele wersji tekstu ewoluowało i zmieniało się przez lata, czasem przez przypadek, czasem specjalnie (humorystyczne wstawki itd).

W przeciwieństwie do rozpowszechnionych opinii, Lorem Ipsum nie jest tylko przypadkowym tekstem. Ma ono korzenie w klasycznej łacińskiej literaturze z 45 roku przed Chrystusem, czyli ponad 2000 lat temu! Richard McClintock, wykładowca łaciny na uniwersytecie Hampden-Sydney w Virginii, przyjrzał się uważniej jednemu z najbardziej niejasnych słów w Lorem Ipsum – consectetur – i po wielu poszukiwaniach odnalazł niezaprzeczalne źródło: Lorem Ipsum pochodzi z fragmentów (1.10.32 i 1.10.33) „de Finibus Bonorum et Malorum”, czyli „O granicy dobra i zła”, napisanej właśnie w 45 p.n.e. przez Cycerona. Jest to bardzo popularna w czasach renesansu rozprawa na temat etyki. Pierwszy wiersz Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet...” pochodzi właśnie z sekcji 1.10.32.

Keywords: text mining, zarządzanie wiedzą, mapy wiedzy


„Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry”
Summary

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.Keywords: text mining, knowledge discovery, knowledge maps, knowledge management
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość