Strona główna

Praca zbiorowa pod redakcją zofii pietryki ścieżka dydaktyczna w zespole pałacowo-parkowym w miliczu


Pobieranie 469.55 Kb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar469.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


PRACA ZBIOROWA
pod redakcją

ZOFII PIETRYKI

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM

W MILICZU

Milicz, 2005


WSTĘP
Dolina Baryczy jest regionem turystycznym, charakteryzującym się szczególnymi walorami przyrodniczymi. Ścieżka w Zespole Parkowo- Pałacowym w Miliczu jest pierwszą z cyklu ścieżek dydaktycznych zaplanowanych w ramach projektu: „Dolina Baryczy miejscem edukacji ekologicznej”. Ścieżka została przygotowywana przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” i Centrum Edukacyjno- Metodyczne „Dolina Baryczy” w Miliczu we współpracy z Nadleśnictwem Milicz.

Mamy nadzieję, że foldery, karty pracy oraz oznakowanie ścieżki za pomocą trwałych tablic zachęci mieszkańców Milicza, młodzież i turystów do poznawania historii i przyrody ziemi milickiej. Opracowane materiały ułatwią prowadzenie warsztatów w terenie.

Celem opracowania ścieżki było:

- tworzenie bazy edukacyjnej z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i historycznych

- przygotowanie materiałów dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć terenowych

- propagowanie edukacji ekologicznej i regionalnej na terenie Doliny Baryczy

Ścieżka dydaktyczna jest wynikiem pracy zespołu nauczycieli przyrodników i regionalistów (informacje o autorach na końcu publikacji). Przygotowane materiały dydaktyczne i metodyczne dostosowane są do różnych poziomów nauczania oraz możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Na trasie ścieżki wyznaczono osiem przystanków, do których opracowano materiały edukacyjne z zakresu biologii, geografii, historii. Publikacja zawiera też propozycje kart pracy dla uczniów z informacją, na którym przystanku najkorzystniej wykonać dane ćwiczenie. Prowadzący zajęcia decyduje, jakie materiały wykorzysta oraz które zadania wykonają uczestnicy. Dodatkowo załączono propozycje gier i zabaw ekologicznych, które mogą być wykorzystane zarówno przez młodsze jak i starsze dzieci.Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

Przed wyjściem w teren proponujemy zaplanować ćwiczenia i zaopatrzyć się w odpowiednie przybory i pomoce. W zależności od celu zajęć uczniowie powinni być wyposażeni w lupy, lornetki, słoiczki lub pojemniki na wodę itp. Należy zabrać ze sobą klucze do oznaczania roślin i zwierząt, atlasy, przewodniki, skalę porostową itp. Zachęcamy do wykonania dokumentacji fotograficznej, gdyż trasa ścieżki jest malownicza, znajdują się tu zabytki i ciekawe okazy przyrodnicze. Można również zebrać rośliny do zielnika. Uwaga! Zbieramy tylko gatunki, które nie są objęte ochroną prawną..

Zajęcia można prowadzić przez cały rok.

Lokalizacja

Trasa ścieżki dydaktycznej rozpoczyna się przy ruinach zamku ( można dojść od przystanku PKS w Miliczu ulicą J. Piłsudskiego a następnie ul. Kasztelańską). Następny przystanek znajduje się na dziedzińcu Pałacu Klasycystycznego (obecnie siedziba Zespołu Szkół Przyrodniczych).Trzeci przystanek zachęca do zwiedzenia Izby Regionalnej. Potem kierujemy się w stronę mostka na Młynówce (jest to czwarty przystanek)- proponujemy wstępne zapoznanie się z występującymi w parku gatunkami drzew liściastych. W pobliżu mostka można przeprowadzić fizykochemiczne badania wody (piąty przystanek). Za mostkiem jest miejsce, w którym w okresie zimowym są ustawione urządzenia łowieckie.

Szósty przystanek znajduje się w głębi parku i sprzyja prowadzeniu obserwacji ptaków, rozpoznawania gatunków roślin charakterystycznych dla poszczególnych warstw lasu. Znajduje się tutaj skupisko ciekawych gatunków drzew iglastych. Pomiędzy przystankami 6 i 7 proponujemy prowadzenie badań przyrodniczych np. określanie poziomu stężenia dwutlenku siarki metoda skali porostowej, obliczanie wysokości Górki Parkowej i wiele innych (patrz w karty pracy). Końcowy przystanek to miejsce o dużej wartości przyrodniczej. Znajduje się tutaj pomnikowy okaz dębu, gęsto porośnięty bluszczem, niedaleko ścieżki rośnie cypryśnik błotny i skrzydłorzech kaukaski.
Cała trasa ma długość ok.1500 m. Jest to teren przystosowany do spacerowania, więc jest łatwy do przejścia, zarówno dla małych dzieci jak i osób starszych. Czas potrzebny do zrealizowania zadań na ścieżce zależy od wykonywanych ćwiczeń. Optymalnie należy zaplanować ok. 3 godz.
Zofia Pietryka

PLAN ŚCIEZKI DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE PAŁACOWO- PARKOWYM W MILICZU
A - Ruiny Zamku

B - Pałac - Zespół Szkół Przyrodniczych

C - Brama Pokoju

D - Brama Dworska


- najstarsze dęby w parku
- dąb z koziorogiem dęboszem
- przystanki ścieżki dydaktycznejŚcieżka dydaktyczna w Zespole Pałacowo- Parkowym w Miliczu
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Przystanek 1

Ruiny zamku piastowskiego z XIV wieku

Grobowiec z rudy darniowej
Opis: Dojście od ulicy Kasztelańskiej.

Trasa ścieżki dydaktycznej rozpoczyna się w miejscu, które ma szczególne znaczenia dla historii naszego regionu. Po prawej stronie widoczne są ruiny, w dawnych czasach był to okazały zamek o bogatej i różnorodnej architekturze.

Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno zbliżać się do ruin.

Po lewej stronie ścieżki - można zbliżyć się do pozostałości po grobowcu z rudy darniowej
Trochę historii
Gród milicki wymieniany jest po raz pierwszy w bulli Innocentego II z 1136 roku jako Miliche. Już w 1155 roku stwierdzono tu istnienie kasztelani. Dekret biskupi z 1223 roku określa gród jako siedzibę parafii. Resztki pierwotnego grodu istnieją do dziś po północnej stronie Baryczy. Strategiczne położenie Milicza w pełni docenił król Czech, Jan Luksemburczyk, który zagarnął gród w 1339r. W roku 1358 biskupstwo sprzedało miasto wraz z kasztelanią księciu Konradowi I Oleśnickiemu. Za panowania tej dynastii wybudowany został zamek otoczony później fosą. W roku 1492, po śmierci ostatniego z Piastów oleśnickich, miasto przeszło w ręce króla Czech, Władysława Jagiellończyka, który przekazał je Zygmuntowi Kurzbachowi. Ród Kurzbachów rządził do 1590 r., kiedy to ostatnia z rodu Ewa Popelia, wyszła za barona Joachima III Maltzana. Maltzanowie wznieśli pałac klasycystyczny (1790-99), założyli pierwszy na Śląsku park w stylu angielskim (50 ha), zbudowali dwa kościoły- Łaski (1709) i św. Anny (1807). W ich pałacu mieściły się niezwykle cenne kolekcje: instrumentów lutniczych (pochodzące z pracowni słynnych włoskich lutników: Amatiego i Stradivariusa), zbiór malarstwa francuskiego, flamandzkiego, niemieckiego, wielka kolekcja zegarów (wiszących, stojących, kominkowych), olbrzymi księgozbiór, jeden z największych w Europie zbiorów miedziorytów. Część eksponatów została wywieziona przez rodzinę latem 1944r. Dziełem tej rodziny były próby uprzemysłowienia miasta i regionu. Wybudowali kolonię Karlstadt- dzisiejszy Karłów. W połowie XIX wieku miasto posiadało już nowy ratusz, sieć wodociągową i rozpoczętą budowę kanalizacji. Rok 1875 przyniósł uzyskanie połączenia kolejowego z Oleśnicą, Wrocławiem i Krotoszynem. Niespełna 20 lat później kolej wąskotorowa połączyła Milicz ze Żmigrodem, Prusicami, Słowem, Trzebnicą i Wrocławiem

Źródło:


www.dolnyslask.pl/zabytki.html

  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość