Strona główna

Pracownia badania bezpieczeństwa żywności (dawniej: pracownia badania skażEŃ I pozostałOŚci pestycydóW) Instytut Sadownictwa I Kwiaciarstwa


Pobieranie 130.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar130.66 Kb.


PRACOWNIA BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

(dawniej:PRACOWNIA BADANIA SKAŻEŃ I POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW)

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

96-100 Skierniewice, ul. Pomologicza 18,

tel/fax. (0-46)-834-52-72, e-mail – Artur.Miszczak@insad.plSkierniewice, dnia 01.02.2007r.


OFERTA

Oferujemy Państwu wykonywanie analiz pozostałości środków ochrony roślin


w owocach i warzywach świeżych, mrożonych oraz przetworzonych (susze, koncentraty, dżemy, itp.), czyli w materiale roślinnym o niskiej zawartości tłuszczu, następującymi metodami analitycznymi:


  1. Metoda: PN-EN 12393-1,3:2000 + I-01/ PN-EN 12393-1,3:2000, edycja 5 obowiązuje od dnia 01.02.2007 (metoda akredytowana)

Metoda oparta na ekstrakcji pozostałości środków ochrony roślin z próbki acetonitrylem i ich analizie przy użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w detektor MS. Pozwala ona na oznaczenie 164 substancji wyszczególnionych w załączonej tabeli wraz z ich bezwzględną identyfikacją. Metoda ta jest zgodna z normą PN-EN 12393:2000.

Cena za analizę jednej próbki tą metodą została ustalona na 400 PLN + VAT.


  1. Metoda: PB-01, edycja 3 obowiązuje od dnia 01.02.2007 (metoda akredytowana)

Metoda oparta na analizie związków benzymidazolowych przy użyciu chromatografu cieczowego (HPLC) wyposażonego w detektor PDA. Metoda ta pozwala na oznaczenie tiabendazolu, sumy karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu, acetamipridu i karbarylu.

Cena za wykonanie analizy tą metoda wynosi 100 PLN + VAT, jeśli to jest dodatkowa analiza do metody Multi, a 150 PLN + VAT, jeśli jest to samodzielna analiza.


  1. Metoda: PN-EN 12396-2:2002 + I-01/ PN-EN 12396-2:2002, edycja 1 obowiązuje od dnia 01.02.2007 (metoda nieakredytowana)

Metoda oparta na pomiarze disiarczku węgla (metoda head space) przy użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w detektor MS. Metoda ta służy do analizy pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych takich jak: tiuram, maneb, mankozeb itp. Jest zgodna z normą PN-EN 12396-2:2002

Cena za wykonanie analizy jednej próbki tą metodą wynosi 50 PLN + VAT, jeśli to jest dodatkowa analiza do metody Multi a 100 PLN + VAT, jeśli jest to samodzielna analiza.
Standardowy termin realizacji 8 dni roboczych.

W załączeniu: Lista aktualnie oznaczanych pozostałości środków ochrony roślin


WYNIKI

Tabela 1. Środki ochrony roślin i ich dolne granice oznaczalności (DGO)
Nazwa środka ochrony roślin

DGO

mg/kg


Nazwa środka ochrony roślin

DGO

mg/kg


Nazwa środka ochrony roślin

DGO

mg/kg


Nazwa środka ochrony roślin

DGO

mg/kg


Akrynatryna

0,05

Dichlofention

0,05

Fosalon

0,02

Pirymifos-Me

0,005

Alachlor

0,005

Dichlofluanid

0,04

Fosmet

0,01

Pirymikarb

0,005

Aldryna

0,01

Dichlorfos

0,03

Furatiokarb

0,05

Piryproksyfen

0,05

Alletryna

0,01

Dichloroanilina

0,01

a-HCH

0,01

Prochloraz

0,04

Ametryna

0,01

Dichlorobenzofenon

0,01

b-HCH

0,01

Procymidon

0,006

Atrazyna

0,01

Dietofenkarb

0,005

Heksachlorobenzen

0,006

Profam

0,02

Azoksystrobina

0,02

Dieldryna

0,05

Heksakonazol

0,01

Profenfos

0,03

Azyprotryna

0,05

Difenokonazol

0,05

Heptenofos

0,02

Profluralina

0,006

Benalaksyl

0,005

Difenyloamina

0,01

Imazalil

0,03

Prometryna

0,006

Bifentryna

0,005

Dimetachlor

0,008

Izofenfos

0,01

Propargit

0,02

Bitertanol

0,01

Dimetoat

0,04

Jodofenfos

0,05

Propikonazol

0,01

Bromofos

0,01

Dimetomorf

0,05

Kaptafol

0,09

Propyzamid

0,005

Bromopropylat

0,008

Dimetylochlorotal

0,007

Kaptan

0,01

Protiofos

0,01

Bupirymat

0,007

Disulfoton

0,008

Karboksyna

0,01

Pyrazofos

0,05

Buprofezyna

0,01

Ditalimfos

0,01

Krezoksym-Me

0,006

Spiroksamina

0,01

Chinometionat

0,01

Dimoksystrobina

0,01

Kwinalfos

0,01

Sulfotep

0,01

Chlorbenzyd

0,05

α-Endosulfan

0,05

Kwintocen

0,01

Tebukonazol

0,05

Chlorfenson

0,05

β -Endosulfan

0,05

Lindan

0,01

Technazen

0,01

Chlorfenwinfos

0,006

Endosulfan,siarczan

0,05

Malaokson

0,05

Terbacyl

0,05

Chlorobenzylat

0,005

Esfenwalerat

0,03

Malation

0,006

Terbutryna

0,006

Chloroprofam

0,02

Etion

0,008

Mekarbam

0,01

Tertbufos

0,008

Chloropropylat

0,01

Etofenproks

0,003

Metalaksyl

0,007

Tetrachlorwinfos

0,05

Chloropiryfos

0,01

Etofumestat

0,006

Metazachlor

0,01

Tetrahydroftalimid

0,01

Chloropiryfos-Me

0,007

Etoprofos

0,03

Metoksychlor

0,01

Tetradifon

0,02

Chlorotalonil

0,04

Etrimfos

0,007

Metolachlor

0,006

Tetrakonazol

0,005

Chlortiofos

0,1

Fenamidofos

0,006

Metrybuzyna

0,04

Tetrametryna

0,01

Cyflutryna

0,01

Fenarymol

0,03

Metydation

0,01

Tetrasul

0,006

Cyhalotryna

0,05

Fenazachina

0,004

Mewinfos

0,01

Tolchlofos-Me

0,005

Cyjanazyna

0,05

Fenchlorfos

0,006

Mychlobutanil

0,01

Tolilofluanid

0,008

Cyjanofenfos

0,05

Fenheksamid

0,02

Nitrofen

0,04

Triadimefon

0,05

a-Cypermetryna

0,05

Fenitrotion

0,02

Oksadiksyl

0,02

Triadimenol

0,01

Cypermetryny

0,05

Fenoksykarb

0,05

Oksyfluorofen

0,02

Trialat

0,01

Cyprodynil

0,004

Fenpropatryna

0,01

Paklobutrazol

0,01

Triazofos

0,05

p,p’-DDT

0,007

Fention

0,006

Paration

0,01

Trifloksystrobina

0,008

p,p’-DDMU

0,005

Fenwalerat

0,03

Paration-Me

0,02

Triflumizol

0,03

p,p’-DDM

0,005

Fluchloralina

0,005

Pencykuron

0,05

Trifluralina

0,006

p,p’-DDE

0,005

Fludioksonil

0,01

Pendimetalina

0,005

Winklozolina

0,01

p,p’-DDD

0,005

Flusilazol

0,004

Penkonazol

0,007

Acetamiprid*

0,006

o,p’-DDT

0,008

Fluwalinat

0,05

Permetryna

0,01

Karbaryl*

0,006

o,p’-DDE

0,005

Fonofos

0,007

Pertan

0,006

Karbendazym1*

0,010

o,p’-DDD

0,005

Forat

0,05

Pikoksystrobina

0,005

Tiabendazol*

0,008

Diazynon

0,01

Forat, siarczan

0,05

Pirydaben

0,04

Tiofanat metylu*

0,008

Dichlobenil

0,005

Formotion

0,03

Pirymetanil

0,005

Ditiokarbaminiany2**

0,050


1 suma pozostałości karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu

2 suma ditiokarbaminianów wyrażona jako CS2

* - Substancje oznaczane metodą PB-01

** - Substancje oznaczane metodą PN-EN 12396-2:2002 + I-01/ PN-EN 12396-2:2002

Pozostałe substancje oznaczane są metodą PN-EN 12393-1,3:2000 + I-01/ PN-EN 12393-1,3:2000Uwaga: W zacienionych polach podano związki nieakredytowane przez PCA
_____________________

KP/F-39 - Obowiązuje od 08.01.2007Strona z©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość