Praktyczne aplikacje filozofii Samorealizacja Coaching Świat biznesu Cel spotkaniaPobieranie 6.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.24 Kb.
Sekcja Praktyki Filozoficznej Instytutu Filozofii UMCS oraz zespół ds specjalizacji Doradztwo i komunikacja w biznesie zapraszają na panel dyskusyjny:


Praktyczne aplikacje filozofii

Samorealizacja - Coaching - Świat biznesu

Cel spotkania:
Chcemy wspólnie odpowiedzieć na parę pytań: jakim prawem ośmielamy się doradzać innym i jakiej natury są tego rodzaju porady? Jak odbudować zarzuconą na kilkanaście stuleci praktykę filozoficzną, aby następnie wprowadzać ją do pełnego corpus philosophicum? Jak zachęcać młodych ludzi do przedsiębiorczości oraz samorozwoju i jaką rolę może w tym odgrywać doradztwo filozoficzne? Czy i jak możliwy jest zawód doradcy filozoficznego i czym różni się od zawodu terapeuty lub doradcy duchowego? Z jakich współczesnych systemów i kierunków filozoficznych można wyprowadzać praktykę filozoficzną? Jakie mogą być relacje pomiędzy światem biznesu a praktyką filozoficzną?
Miejsce:
11 kwietnia (czwartek), godz.11.00- 14.00, sala Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (nr 4)

Zaproszeni goście:

1. Monika Madejska (coach; trener, firma FLOW, Fundacja SlowLajf)

2. dr Barbara Smoczyńska (trenerka psychoedukacji, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS)

3. Elżbieta Fijołek (coach; Giełda Eventów Lublin)

4. Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (filozof kultury, Instytut Filozofii UMCS)

5. dr Adam Aduszkiewicz (coach, trener, Instytut Psychoimmunologii-Laboratorium Efektywności Warszawa)

6. prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski (teolog, doradca duchowy, Instytut Teologii KUL)

7. dr hab. Małgorzata Kowalewska (filozof, znawca duchowości chrześcijańskiej, Instytut Filozofii UMCS)8. Andrzej Zabawa (trener, doradca filozoficzny; Firma szkoleniowo-doradcza Avenhansen, Kraków-Warszawa)
Prowadzenie: dr hab. Halina Rarot oraz dr hab. Andrzej Kapusta

http://studiafilozoficzne.umcs.lublin.pl/

kontakt: andrzej.kapusta@poczta.umcs.lublin.pl
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy