Strona główna

Preparazione alla celebrazione


Pobieranie 254.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar254.01 Kb.
PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE
Canto: TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Tu solo compi meraviglie con l=infinita tua virtù. Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.

Sì, tu lo provi conil fuoco, vagli la sua fedeltà; ma esso sa di respirare nella tua immensa carità.


Tiens son amour, tiens son épreuve: c=est dans la joie qu=il te confie toute la charge de sonoeuvre pour qu=elle chante par ta voix;

ne te replie pas sur toi-même comme si Dieu faisait ainsi! C=est quand tu aimes que Dieu t=aime, ouvre toncoeur, fais comme lui.


Joyfully, heartily resounding, let every instrument and voice peal out the praise of grace abounding, calling the whole world to rejoice.

Trumpets and organs set in motion such sounds as make the heavens ring: all things that live in earth and ocean make music for your mighty King.


Die Gott ihr fürchtet, ich erzähle: kommt, hört und betet mit mir an! Hört, was der Herr anmein er Seele für grosse Dinge hat getan.

Rief ich ihn an mit meinem Munde, wenn Not von allen Seiten drang, so war oft zu derselbenStun de auf meiner Zung ein Lobgesang.


Es el Espíritu divino quien nos convoca en este altar, el que desciende con su fuego sobre la errante Humanidad.

Junto a la luz de la Palabra venid, cantemos nuestra fe. Dios se hace Pande Eucaristía, Fuente que apaga nuestra sed.


Bóg naszym Ojcem, Chrystus Bratem, Jemu zaufaj, podaj do! Kochaj Go caa, si, woli, rozum i serce skieruj Do.

W miosci, z bracmi, w Ojea Dom, Niech w Duchu witym ycie zmierza gdzie wiele mieszka Pan obieca, tym, którzy wierni a Po zgon.


Introduzione
Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in preghiera per partecipare alla solenne Canonizzazione dei Beati:

Hermanos y hermanas, estamos reunidos aquí en oración para participar en la solemne Canonización de los Beatos:

Bracia i Siostry, zebralimy si tutaj na modlitwie, aby uczestniczy w uroczystoci Kanonizacji Bogosawionych:
JÓZEF BILCZEWSKI, Vescovo;

CAETANO CATANOSO, presbitero, fondatore della Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo;

ZYGMUNT GORAZDOWSKI, presbitero fondatore della Congregazione delle Suore di San Giuseppe ;

ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, presbitero della Compagnia di Gesù;

FELICE DA NICOSIA, religioso dell=Ordine Francescano dei Frati Minori Cappuccini.
Ascoltiamo dunque alcuni pensieri che questi Beati ci hanno lasciato, riflettiamo su di essi e preghiamo esprimendo a Dio la nostra gioia e la nostra riconoscenza.
Escuchemos, pues, algunos pensamientos que estos Beatos nos han dejado, reflexionemos sobre ellos y oremos expresando a Dios nuestra alegría y nuestro reconocimiento.
Posuchajmy zatem kilku myli, które Bogosawieni nam pozostawili i wpatrzeni w Ich przykad, poprzez modlitw, wyramy Bogu naszrado i wdziczno.
BEATO JÓZEF BILCZEWSKI
Dagli scritti:

Z Listu o Najwitszym Sakramencie Chciabym listem moim to sprawi, ebycie lepiej poznali Zbawiciela utajonego pod zasonchleba i wina, przypomnieli sobie cowNim posiadamy, na co to wród nas przebywa stale jako wizie mioci, abymy nastpnie wszyscy o Nim chtnie myleli, czynniej Go kochali, arliwiej czcili i czstymi odwiedzinami stwierdzali, e sobie cenimy Jego obecno, e dobrze nam z Nim, jak Apostoom na górze Tabor i nawzajem od Niego otrzymywali zapewnienie, e I Jemu dobrze wród nas, swych wiernych czcicieli. Modlitwa o wzrost ycia eucharystycznego Chleba naszego powszedniego daj nam, Panie, dzisiaj i zawsze, nie tylko tego, co pokrzepia ciao, ale i tego, który odywia dusz.

Daj, abymy Chleb ten wszyscy w wielkiej mieli czci i cenie, z radociczsto i co dzie nim si posilali i wci nowy czuli gód Jego. Daj, by na tym Chlebie mocnych wyrastay wci nowe zastpy nieustraszonych apostoów, gotowych da ycie w obronie wiary witej i kadej dobrej ludzkiej sprawy. Daj, o Panie, ebymy zawsze byli gotowi umiera i komunikowa, eby nikt ze swej winy nie straci ani jednej Komunii w yciu, eby nikt nie komunikowa niegodnie i nikt z tego wiata nie odchodzi na sd Twój, nie przybrawszy sobie w Wiatyku witym Jezusa na obroc swego.

Daj, eby wszyscy wród nas zawsze rozumieli, e jedynie ten Chleb yjcy, kochajcyCtrwa midzy ludmi jest spójni, wizi pojednania, pokoju, mioci, e on te jest Zmartwychwstaniem naszym. Daj wreszcie, o Panie i Boe nasz, abyCjak naród nasz sw gorc mioci do Matki Najwitszej wysuy sobie imi narodu maryjnego, tak te przez najgbszcze dla Jezusa-Hostii sta si godny miana narodu najbardziej eucharystycznego. Bogosawiestwo Serca Jezusowego i Najwitszej Dziewicy, Matki naszej do Najwitszego Sakramentu C niech bdzie z nami teraz i w chwili ostatniej Komunii na ziemi. Amen.

Adoracja Najwitszego Sakramentu

Adoracja wspólna ma wanie wydoby przed oczy ludu coraz to nowe doskonaoci Zbawiciela, aby je naladowa... Z wystawionego Najwitszego Sakramentu niby ze soca zlewajsi do dusz promienie i potoki dobrych natchnie, pobonych wzrusze I uczu, które rozgrzewajnawet ozibe serca, budz i podtrzymuj ducha modlitwy. Dzikczynienie Ciebie wielbimy i dziki Tobie skadamy, Ojcze niebieski, za mio nieskoczon, dla której raczye posa nam Syna Jednorodzonego, aby nas odkupi i sta si w Przenajwitszym Sakramencie pokarmem dusz naszych.

Ciebie wielbimy i dziki Ci skadamy, Jezu, Synu Boy, za mio nieskoczon, w której przyje dla nas ciao ludzkie, cierpiae za nas i ustanowie Przenajwitszy Sakrament na Chleb ywy dla dusz naszych.

Ciebie wielbimy i dziki Ci skadamy, Duchu wity, za mio nieskoczon, z jak dokonae niepojtej tajemnicy Wcielenia I uksztatowae z najwitszej krwi Maryi Panny najwitsze Ciao Jezusa, aby nam je razem z Nim wci dawa jako sakramentalne posilenie dusz naszych.

Eucharystia pokarmem na drog ycia Prawdziwym chlebem, którego caa ludzko jest godna, który przyprowadzi jbezpiecznie przez mier na szczliwe ycie wieczne C to Ciao Jego i Krew Jego. *Jam jest chleb ywy, mówi Pan Jezus do rzeszy, którym z Nieba zstpi. Jeli kto poywa ten chleb, y bdzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest Ciao Moje na ywot wiata +.

Modlitwa gotowoci do drogi

Pójd, Panie, i bd czyni, bo rozumiem, e nie cudem, ale trudem wasnym zdobd skarb nad skarby, charakter moralny, który jest wyzwoleniem si ze wszystkiego za i obleczeniem si we wszelakie dobro, a jako czowiek z charakterem znajd si w rzdzie ludzi mdrych i szczliwych na czas i na wieczno. Pójd za Tob, Panie, aby odtwarza Twoje cnoty w mojej duszy, eby wstpowa z jasnoci w jasno, ze wspaniaoci w coraz to nowduchow wspaniao (2 Kor 3, 18) i spoczn nie prdzej, a za Apostoem bd móg powtórzy: yj ja, ju nie ja, ale yje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Segnar Te Christe, quolunque ieris. Pójd za Tob, Ojcze I Przyjacielu najlepszy, radonie i wielkim sercem, dokdkolwiek i kaesz i jakkolwiek drog, prost czy strom, skalist czy równ, bo wiem, e Ty, Prawda, Droga i ycie, nikomu, a wic i mnie nie jeste niebezpieczestwem, umniejszeniem, tylko uwiceniem, uszlachetnieniem, wywyszeniem, przebóstwieniem!
Preghiera:

Wszechmogcy Boe, Mioci Przedwieczna, Ty powoae bogosawionego Józefa Bilczewskiego do wspópracy w dziele zbawienia dusz ludzkich; wezwae go, aby odda si cakowicie Chrystusowi i Jego Ciau, którym jest Koció; wezwae go, aby sowem, pismem i przykadem szerzy Twoje Królestwo na ziemi.

Prosimy ci, daj take i nam odwag i wytrwao, abymy pocignici przykadem bogosawionego Józefa

i wsparci jego wstawiennictwem przeywali naszcodzienno w duchu mioci i suby Tobie i naszym braciom. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.
Canto:

UBI CARITASLa schola:

L=assemblea ripete: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

BEATO GAETANO CATANOSO
Spiritualità:

La spiritualità del Beato Catanoso è tutta incentrata sulla riparazione. La riparazione fu l=idea che ha illuminato e ispirato la sua vita e che ha incarnato nel servizio alla Chiesa e ai fratelli. *La riparazione è il desiderio delle anime che amano Gesù, è potente bisogno del cuore, è sentimento di gratitudine, è dovere di giustizia +. Così affermava nel suo periodico * Il Volto Santo+ nel 1937.

Per il Beato Catanoso, la riparazione aveva due note caratteristiche da una parte ricercare e scoprire il Volto di Dio in se stesso e dall=altra ricercare e difendere il Volto di Dio nei fratelli. La devozione in Padre Catanoso è riparazione e la riparazione è azione. Colpito dal Volto del Signore sente di dover trasmettere questa spiritualità e suscitare devoti e apostoli, per riparare, per adorare l=Eucarista. Riparazione che si concretizza nella sua pastorale e nei servizi sociali da lui compiuti nei paesi e nelle città.

Il suo spendersi per Dio e per i fratelli lo portò a sostenere una pastorale varia e impegnata che realizzò non solo nel dovere della riparazione, ma anche nella adorazione eucaristica e nella devozione alla Madonna.

In periodi storici particolari, segnati da miserie e da ingiustizie sociali, il Beato Catanoso fu la voce più decisa e l=operatore più impegnato, perché era consapevole che solo annunciando il Vangelo di Cristo e opponendosi alle ingiustizie sociali poteva liberare gli uomini da ogni forma di schiavitù.

Le Chiese abbandonate, la gente provata da dolori diversi suscitarono nel Beato Catanoso il desiderio di farsi instancabile missionario del Volto Santo e di unire al suo ardore apostolico tante anime riparatrici.

A questa sua spiritualità ispirò la Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo, che le Costituzioni definiscono *Comunità di riparazione + e che nella riparazione riconosce il proprio carisma.

Come viandante di Cristo nel suo pellegrinaggio terreno stese sempre la mano per i fratelli, per i chierici poveri, per le famiglie e gli orfani del terremoto del 1908, per gli orfani accolti dalle Suore della sua Congregazione, per gli ammalati, per gli ultimi.

Non gli mancarono dolori e afflizioni, ma tutte le riponeva in Dio conla certezza che tutto ciò che Dio permetteva era per il bene suo e della Congregazione.

Fiat, in Domino, e Deo gratias, insieme alla corona del rosario furono l=accompagnamento costante del suo operare e delle sue reazioni davanti alle prove della vita per lui e per la sua Congregazione, sempre pronto a chiedere perdono, compatimento e benedizione ai Vescovi e a scusare anche * tutti coloro che, certo in buona fede, ci hanno fatto del male+.

Pensieri:

Il Volto Santo di Gesù è la mia vita. Egli è la mia forza, la mia luce. Se vogliamo adorare il Volto Santo di Gesù noi lo troviamo nella divina Eucaristia. Il velo Eucaristico, se noi per poco penetriamo con la fede attraverso le sacre specie, ci mostra non i lineamenti, ma vivo e vero tutto Gesù, e specie il suo Volto santissimo.

Chiamiamo a raccolta tutte le nostre energie per dare alla Chiesa molti e santi sacerdoti, aiutando le vocazioni povere. Specialmente nelle nostre campagne dove si trovano i fiori più belli che aspettano la mano pietosa che li raccolga per trapiantarli nell=aiuola del Signore. Ben volentieri vorrei si convertisse in lacrime tutto il mio sangue, se con questo sacrificio potessi portare avanti tante vocazioni povere, e il pianto di tante anime confortate dal ministero sacerdotale.

Amate il sacerdote, rispettatelo! È il ministro di Dio. È colui che vi dona i Sacramenti; è colui che vi dona Gesù. Amate Gesù amando il sacerdote.

Il regno di Dio è il regno dell=amore, ma come può essere edificato il regno dell=amore, dove giustizia, istruzione e un decoroso tenore di vita non possono essere garantiti all=uomo in seno alla società di oggi?

Le Suore Veroniche dove vogliono arrivare? Negli angoli più sperduti di questo mondo dove si giunge camminando a piedi, in quei poveri villaggi abbandonati ove è necessario presentarsi in grande povertà ed umiltà, così alla buona per riparare il Volto di Gesù riflesso nei poveri: ammalati, bambini, anziani.


Preghiera:

Dio, ricco di misericordia, che hai concesso al Beato Gaetano Catanoso, sacerdote, di contemplare nei poveri e nei sofferenti il Volto Santo del tuo Figlio Gesù, concedici sul suo esempio, di vivere inspirito di riparazione e di servizio per riflettere nelle nostre persone la luce del nostro Salvatore.

Egli vive e regna conte e conlo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

C. Amen.
Canto:

CANTATE AL SIGNORE

1. Parlate alle genti del suo grande amore, a tutte le nazioni narrate i suoi prodigi.

Cantate al Signore, benedite il suo nome, la sua onnipotenza è degna di ogni lode:

lodatelo, lodatelo, lodatelo intutta la sua eccelsa maestà!

2. Portate offerte, entrate nel suo tempio, prostratevi a lui con animo adorante.

Cantate al Signore, benedite il suo nome, a lui rendete gloria, potenza e sommo onore:

lodatelo, lodatelo, lodatelo intutta la sua eccelsa maestà!

3. Un inno di grazie con noi elevate o Spiriti celesti, voi Angeli e voi Santi.

Cantate al Signore, benedite il suo nome, la sua misericordia conn oi celebrate:

lodatelo, lodatelo, lodatelo in eterno per l=immensa sua bontà!

4. Un=alba radiosa per noi ha preparato, il suo volto santo a noi ha rivelato.

Cantate al Signore, benedite il suo nome, le sue meraviglie confede esaltate:

lodatelo, lodatelo, lodatelo in eterno per l=immensa sua bontà!

5. Risplende nei santi la luce del suo volto, contemplano beati la gloria del suo regno.

Cantiamo al Signore, esaltiamo il suo nome, con lui faremo festa nei secoli dei secoli:

lodiamolo, lodiamolo, lodiamolo sublime è la sua santità!BEATO ZYGMUNT GORAZDOWSKI
Ojciec w. Jan Pawe II ogaszajc ks. Zygmunta Gorazdowskiego bogosawionym powiedzia o nim m. in.:

... prawdziwa pera aciskiego duchowiestwa... Cho by sabego zdrowia, powodowany niezwyk mioci bliniego powica si nieustannie subie ubogim ... by obecny wszdzie tam, gdzie rozlega si krzyk udzkiego cierpienia, na który stara si odpowiada tworzc liczne dziea charytatywne ... pozostaje dla wszystkich szczególnie wiarygodnym wiadkiem Boego miosierdzia...

Mówi te Jan Pawe II:... abycie tak jak on potrafiy godzi dziaanie z kontemplacj, karmic swe ycie duchowe arliwym naboestwem do Mki Chrystusa, tkliw mioci do Niepokalanej Dziewicy i szczególn czci w. Józefa, którego wiar, pokor, roztropno i odwag ksidz Zygmunt stara si naladowa.
Dagli scritti:

Sam Bogosawiony Zygmunt pisa:

Kochaj Pana Boga, bo On ci na to stworzy i od wieków ukocha. Staraj si te kocha Pana Boga coraz wicej, i w tym celu rozmylaj czsto o dobroci Pana Boga i Jego dobrodziejstwach.

Prawdziwa mio okazuje siw powiceniu i ofierze i ... nie ma tam mioci, gdzie nie ma gotowoci do ofiary i powicenia.

Rozmylaj czsto o mce Pana Jezusa, aby pozna, jak wielce ci umiowa.

Modlitwa jest kluczem do skarbnicy ask Boskich, wic otwieraj nim czsto.

Nie ma lepszego sposobu do uczczenia Pana Boga, uproszenia sobie potrzebnych ask, jak ofiarowa Msz w. w tej intencji.

Kto miuje szczerze swego Zbawiciela, ten przystpuje czciej do Spowiedzi i Komunii w.

Kto nie szuka czsto za ycia Pana Jezusa pokornego w Komunii, ten Go nie znajdzie po mierci uwielbionego w niebie.

Pamitaj, e niebo jest twojwiecznojczyzn .

Nie przywizuj si zbytnio do adnej rzeczy ziemskiej, bo jeste stworzony dla wiecznoci.

Bd dla ubogich miosierny, a Pan Bóg bdzie te dla ciebie miosierny.

Kto chce Panu Jezusowi uly w Jego cierpieniach, powinien okazywa wspóczucie i wspomaga ywe Jego czonki t. j. cierpicych blinich.

Chrzecijanin nie powinien i tylko za swojprzyrodzon skonnoci, ale powinien kadego czowieka miowa ..., bo Pan Bóg miuje kadego.

Ufaj Opatrznoci Boskiej, e wszystkim dla twojego dobra kieruje.Preghiera:

Boe, Panie Miosierdzia, który nieustannie pochylasz si nad ludzkniemoc i masz szczególne upodobanie w tych, którzy czynimiosierdzie, racz udzieli nam ask za wstawiennictwem bogosawionego Ksidza Zygmunta, janiejcego Twoj miosiern mioci. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.

C. Amen.
Canto:

BARKA


1. Pan kiedy stan nad brzegiem, Szuka ludzi gotowych pój za Nim, By owi serca sów Boych Prawd. O Panie, to Ty na mnie spojrzae Twoje usta wyrzeky me imi, Swojbark pozostawiam na brzegu, Razem z Tobnowy zaczn dzi ów.

2. Jestem ubogim czowiekiem, Moim skarbem srce gotowe Do pracy z Tobi czyste serce. .

3. Ty potrzebujesz mych doni, Mego serca modego zapaem, Mych kropli potu i samotnoci. .

4. Dzi wypywamy ju razem owi serca na morzach dusz ludzkich Twej Prawdy siecii Sowem, ycia.BEATO ALBERTO HURTADO CRUCHAGA
Pensieri:

Cristo


1. El Cristo histórico fue judío viviendo en Palestina. El Cristo místico es chileno del siglo XX, alemán francés y africano. Es profesor y comerciante, es ingeniero y abogado, obrero, preso, monarca... Es todo cristiano que aspira a hacer lo que hace, como Cristo lo haría ensu lugar.

2. )Qué haría Cristo en mi lugar ? Ante cada problema, ante los grandes de la tierra, ante los problemas políticos de nuestro tiempo, ante los pobres, ante la escasez de operarios, ante la insuficiencia de nuestras obras. ) Que haría Cristo, si estuviera en mi lugar ?

3. El cristianismo no es una doctrina abstracta: un conjunto de dogmas que creer, preceptos y mandamientos. (El cristianismo es El!

Cristo en el cristianismo no es una devoción. No es la primera devoción, ni la mas grande, Verdad básica: el cristianismo es Cristo.

4. (El pobre es Cristo!

Eucaristía

1. Con el sacrificio de Cristo nace una nueva raza, raza que será Cristo enla tierra hasta el fin del mundo. Los hombres que reciben a Cristo se transforman en El.

2. La Misa es centro de todo el día y de toda la vida. (Mi Misa es mi vida y mi vida es una Misa prolongada!

3. Por la Eucaristía tenemos la Iglesia y por la Iglesia llegamos a Dios. Sinla Eucaristía, la Iglesia de la tierra estaría sin Dios.

4. El que quiera comulgar conprovecho, que ofrezca cada mañana una gota de su propia sangre para el cáliz de la redención.

Juventud

1. Cuántos son llamados por Cristo en estos años de vuelo magnífico de la juventud! Escuchan, parecen dudar unos instantes.

Pero el torrente de la vida los arrastra. Pero ustedes, mis queridos jóvenes, han respondido a Cristo que quieren ser de esos escogidos, que quieren ser apóstoles... Pero ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, no es poseer la luz, sino ser la luz.

2. Cristo te dice: necesito de ti... No te obligo, pero necesito de ti para realizar mis planes de amor. Si tu no vienes, una obra quedará sinhacerse, que tú, solamente tú, puedes realizar. Si El te llamara )Qué le dirías?

3. Mi actitud ante Dios no es la de desaparecer, sino la de ofrecerme con plenitud para una colaboración total. No achicarme ante los fracasos; mirar lo que queda por hacer, y saber que mañana habrá un nuevo golpe, y todo esto con alegría. Vale más tener la humildad de emprender grandes tareas con peligros de fracasar, que el orgullo de querer tener éxito achicándose.

Justicia y caridad

1. Lo primero, amar al pueblo: Amar el bien que se encuentra en ellos, su simplicidad, su rudeza, su audacia, su fuerza, su franqueza, sus cualidades de luchador, sus cualidades humanas, su alegría, la


misión que realizan ante sus familias... Amarlos hasta no poder soportar sus desgracias... Su dolor debe hacerme mal.

2. La justicia es un virtud fundamental, pero impopular. Hay muchos que están dispuestos a hacer la caridad, pero no se resignan a cumplir con la justicia. La verdadera caridad termina donde comienza la justicia.

Sacerdocio

1. Toda la vida cristiana está llena del sacerdote, y todos debieran interesarse porque su numero sea cada vez mayor y, sobre todo, porque aumenten en espíritu. Santos, pero también muchos.

2. No vamos a tener más vocaciones humanizando nuestro sacerdocio, sino haciéndolo más y más consecuente consigo mismo, con el fin de su propia vocación, presentándolo como un ideal de

santidad, de generosidad, de entrega total a Dios. Y mostrándonos nosotros, como verdaderos sacerdotes, dignos de tal ideal.

3. El sacerdote que ama a los jóvenes hace bien a sus almas, incluso cuando ha muerto. Sus acciones de bondad siguen actuando, incluso cuando ha desaparecido. En la historia de las conversiones, más que la influencia de las doctrinas, fue la influencia de una persona consagrada enteramente a servirlo.
Preghiera:

Dios y Padre nuestro que enel Padre Alberto Hurtado manifestaste tu amor apasionado por todos nosotros,

concédenos por su intercesión la alegría de vivir el Evangelio amándote con todo el corazón y al prójimo, especialmente los pobres viendo en ellos el rostro de tu Hijo Jesucristo que contigo y el Espíritu Santo

vive por los siglos de los siglos.

Amén.
Canto:

AMARTE A TI, SEÑOR

Amarte a Ti, Señor, entodas las cosas, y a todas enTi: entodo amar y servir.

BEATO FELICE DA NICOSIA
Spiritualità:

Amore a Gesù Eucaristico

Come capitava a Francesco d=Assisi, anche a frate Felice si stringeva il cuore quando s=imbatteva in chiese abbandonate all=incuria.

Lo trovava semplicemente incomprensibile. Dal modo con cui si comportava, era evidente che nell=Eucaristia vedeva la piena presenza di Dio sulla nostra terra e nella nostra storia.

È una costante della sua vita. Da ragazzo aveva appeso l=immagine dell=ostensorio al muro della bottega dove lavorava; quando entrò in convento era incessantemente attirato da Cristo che dimorava sotto lo stesso tetto. Tutte le volte che poteva, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si rifugiava nella penombra della chiesa e stava lì di fronte al suo Dio in un silenzio così profondo che esauriva tutte le parole. Non aveva nulla da dire, nulla da chiedere: stare lì, annullato nel silenzio di tutto il suo essere ...

Il Dio eucaristico è un Dio trascinato nuovamente nel tempo, nella storia. Nella piccola storia di ciascuno di noi. Dio cammina nuovamente lungo le nostre strade. Fatto nostra carne e nostro sangue, si smarrisce assieme a noi. Sentiva frate Felice di condurlo nei suoi gesti e nelle sue parole di porta in porta lungo i vicoli della città, nell=incontro con la gente che gli offriva oppure gli negava l=olio e il vino.

Amore al Crocifisso

Fu devoto di Gesù crocifisso. Ogni venerdì, contemplava la passione e la morte di Gesù Cristo. Tutti i venerdì di marzo digiunava a pane ed acqua e stava in coro, con braccia aperte a forma di croce, meditando dinnanzi al Crocifisso.

Carità verso il prossimo

Affermano i testimoni: * Tutti sovveniva, tutti aggiustava, e nello spirito e nello temporale, per quanto poteva, conservandosi e pane e carne ed altro per darla ai necessitosi e, quando l=obbedienza glielo

accordava, se li toglieva dalla bocca sua, e sempre l=avrebbe fatto se questo glielo avesse permesso. E andava qua e là dimandando e vesti e soccorso dai benestanti per tutti coprire e tutti sovvenire +.

*Verso gli infermi poi sì meravigliosa era la carità, che era continua la sua assistenza, e di giorno e di notte, non curando né sonno, né ristoro, per non lasciare questi soli, andando da per tutto per avere quel che bramavano, ed alii medesimi poteva essere di utile +.


Preghiera:

O Padre, che hai guardato l=umiltà del tuo servo Felice da Nicosia e gli hai rivelato i misteri del regno, aprici all=ascolto del tuo Figlio diletto, mite e umile di cuore, per essere annoverati tra i piccoli del vangelo e irradiare sul mondo la luce della vera sapienza.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.
Esecuzione musicale.CELEBRAZIONE DELL=EUCARISTIA
RITI DI INTRODUZIONE

Mentre il Santo Padre, i Concelebranti e i Ministri si avviano all=Altare, si esegue il Canto d=ingresso
Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.

Viderunt omnes termini terræ salutare Dei nostri.


SALMO 118

1. Beati immaculati invia, qui ambulant in lege Domini..

1. Beato l=uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.

2. Inman datis tuis exercebor et considerabo vias tuas.

2. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.

3. Viam mandatorum tuorum curram, quia dilatasti cor meum.

3. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.

4. Ecce concupivi mandata tua; iniustitia tua vivifica me.

4. Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere.

5. Et ambulabo inlatitudin e, quia mandata tua exquisivi.

5. Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.

6. Et delectabor inpræceptis tuis quæ dilexi.

6. Gioirò per i tuoi comandi che ho amato.

7. Quomodo dilexi legem tuam, Domine, tota die meditatio mea est. C.

7. Quanto amo la tua legge, Signore; tutto il giorno la vado meditando.

8. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, super mel ori meo. C.

8. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: più del miele per la mia bocca.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

Pax vobis.La pace sia con voi.

Et cum spiritu tuo.

E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle,

al termine dell=Assemblea Sinodale, concludiamo con questa celebrazione domenicale l=Anno dell=Eucaristia nel desiderio e nell=impegno comune che essa sia sempre più culmine e fonte della vita e della missione della Chiesa. Oggi ho la gioia di presiedere, per la prima volta, il Rito di Canonizzazione e proclamare cinque nuovi Santi:

Józef Bilczewski,

Gaetano Catanoso,

Zygmunt Gorazdowski,

Alberto Hurtado Cruchaga

e Felice da Nicosia.
Con la testimonianza della loro vita, spesa per Cristo e per i fratelli, essi ci richiamano, in questa Giornata Missionaria Mondiale, il mandato del Signore Gesù ad essere testimoni del Vangelo fino agli estremi confini della terra.

All=inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo con fiducia Dio, nostro Padre, perché, nella potenza dello Spirito Santo, ci renda capaci di accogliere il comandamento dell=amore del suo Figlio e di convertirci a lui con tutto il cuore.


Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam æternam.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

C. Amen.

RITO DELLA CANONIZZAZIONE
Il Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, accompagnato dai Postulatori, si reca dal Santo Padre e domanda che si proceda alla Canonizzazione dei Beati Józef Bilczewski, Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski, Alberto Hurtado Cruchaga e Felice da Nicosia.
Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia per Sanctitatem Vestram catalogo Sanctorum adscribi, et tamquam Sanctos ab omnibus christifidelibus pronuntiari Beatos Iosephum Bilczewski, Caietanum Catanoso, Sigismundum Gorazdowski, Albertum Hurtado Cruchaga et Felicem a Nicosia.
Beatissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che Vostra Santità iscriva i Beati Józef Bilczewski, Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski, Alberto Hurtado Cruchaga e Felice da Nicosia nell=albo dei Santi e come tali siano invocati da tutti I cristiani.

a

Quindi il Cardinale Prefetto presenta brevemente le biografie dei futuri Santi.


Litanie dei Santi
Il Santo Padre:

Fratres sororesque carissimi, Deo Patri omnipotenti preces nostras per Iesum Christum levemus. Pro nobis intercedant Beata Virgo Maria et omnes Sancti, ut Spiritus Sanctus mentes nostras illuminet atque Christi lux inEcclesia splendeat, quæ quorundam ex suis filiis sanctitatem proclamat.


Fratelli e sorelle carissimi, eleviamo le nostre preghiere a Dio Padre onnipotente per mezzo di Gesù Cristo. Intercedano per noi la Beata Vergine Maria e tutti I Santi perché lo Spirito Santo illumini la nostra mente e la luce di Cristo risplenda nella Chiesa che proclama la santità di alcuni dei suoi figli.
La schola:

Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis

Sancte Ioseph, ora pro nobis

Omnes sancti patriarchæ et prophetæ, orate pro nobis

Sancti Petre et Paule, orate pro nobis

Sancte Andrea, ora pro nobis

Sancte Ioannes, ora pro nobis

Omnes sancti apostoli et evangelistæ, orate pro nobis

Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis

Omnes sancti discipuli Domini, orate pro nobis

Sancte Stephane, ora pro nobis

Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis

Sancte Laurenti, ora pro nobis

Sanctæ Perpetua et Felicitas, orate pro nobis

Sancta Agnes, ora pro nobis

Sancta Cæcilia, ora pro nobis

Sancta Teresia Benedicta a Cruce, ora pro nobis

Omnes sancti martyres, orate pro nobis

Sancte Gregori, ora pro nobis

Sancte Ambrosi, ora pro nobis

Sancte Augustine, ora pro nobis

Sancte Athanasi, ora pro nobis

Sancte Basili, ora pro nobis

Sancte Martine, ora pro nobis

Sancti Cyrille et Methodi, orate pro nobis

Sancte Benedicte, ora pro nobis

Sancte Francisce, ora pro nobis

Sancte Dominice, ora pro nobis

Sancte Ignati de Loyola, ora pro nobis

Sancte Francisce Xavier, ora pro nohis

Sancte Ioannes Maria Vianney, ora pro nobis

Sancte Pie decime, ora pro nobis

Sancta Clara, ora pro nobis

Sancta Birgitta, ora pro nobis

Sancta Catharina Senensis, ora pro nobis

Sancta Teresia a Iesu, ora pro nobis

Sancta Teresia a Iesu Infante, ora pro nobis

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, orate pro nobis

Ab omni malo, libera nos, Domine

Ab omni peccato, libera nos, Domine

A morte perpetua, libera nos, Domine

Per incarnationem tuam, libera nos, Domine

Per mortem et resurrectionem tuam, libera nos, Domine

Per effusionem Spiritus Sancti, libera nos, Domine

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus, audi nos

Ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus, audi nos

Ut operarios inmessem tuam mittere digneris, te rogamus, audi nos

Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus, audi nos

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris, te rogamus, audi nos Iesu, Fili Dei vivi, te rogamus, audi nos
Terminato il canto, il Santo Padre conclude la supplica dell=assemblea con l=orazione:
Preces populi tui, quæsumus, Domine, benignus admitte; et Spiritus tui luce mentes nostras dignanter illustra: ut quod famulatu nostro gerimus et tibi placeat et Ecclesiæ tuæ proficiat incrementis.
Ti preghiamo, Signore: accogli, nella tua bontà, le preghiere del tuo popolo e illumina le nostre menti con la luce del tuo Spirito, affinché ti sia gradito il nostro devoto servizio e giovi al progresso della tua Chiesa.

Per Christum Dominum nostrum.

Amen.

Per Cristo nostro Signore.Amen.
Il Santo Padre pronuncia solennemente la Formula di Canonizzazione
Ad honorem Sanctæ et Individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ et vitæ christianæ incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione præhabita et divina ope sæpius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Iosephum Bilczewski, Caietanum Catanoso, Sigismundum Gorazdowski, Albertum Hurtado Cruchaga et Felicem a Nicosia Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ad onore della Santissima Trinità, per l=esaltazione della fede cattolica e l=incremento della vita cristiana, con l=autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l=aiuto divino e ascoltato il parere di molti Nostri Fratelli nell=Episcopato, dichiariamo e definiamo Santi i Beati Józef Bilczewski, Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski, Alberto Hurtado Cruchaga e Felice da Nicosia e li iscriviamo nell=Albo dei Santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa siano devotamente onorati tra i Santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Vengono collocate accanto all=altare le reliquie dei nuovi Santi.
La schola e l=assemblea ripete: Alleluia.

La schola:

Tibi laus, Domine, tibi gloria: in cælestibus ædibus, gloria et honore coronati, fulgent Servi tui Iosephus, Caietanus, Sigismundus, Albertus et Felix et pro nobis exsistunt intercessores benigni.


Lode e gloria a te, Signore: nella dimora dei Santi, coronati di gloria e di onore, splendono i tuoi Servi Iózef, Gaetano, Zygmunt, Alberto e Felice e intercedono per noi.

a

L=assemblea: Alleluia.


Il Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, con I Postulatori, ringrazia il Santo Padre:
Beatissime Pater, nomine Sanctæ Ecclesiæ enixas gratias ago de pronuntiatione a Sanctitate Vestra facta ac humiliter peto ut eadem Sanctitas Vestra super peracta Canonizatione Litteras Apostolicas dignetur decernere. Beatissimo Padre, a nome della Santa Chiesa ringrazio Vostra Santità per la proclamazione e Vi prego di voler disporre che venga redatta la Lettera Apostolica circa la Canonizzazione avvenuta.
Il Santo Padre:

Decernimus. Lo ordiniamo.


Il Cardinale Prefetto e i Postulatori scambiano un abbraccio di pace con il Santo Padre.
Gloria (De Angelis)
Il Santo Padre intona il Gloria in excelsis:

la schola e l=assemblea lo cantano acclamando a Dio e a Cristo Signore.
Orazione colletta

Il Santo Padre:
Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei, spei et caritatis augmentum, et, ut mereamur assequi quod promittis, fac nos amare quod præcipis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum.

Preghiamo.

Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa= che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell=unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura

Se maltratterete la vedova e l=orfano la mia collera si accenderà contro di voi
Lectura del libro del Éxodo.

Dal libro dell=Esodo. 22, 20-26


Así dice el Señor: *No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritana mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a unpobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, )y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo+.
Così dice il Signore: *Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d=Egitto. Non maltratterai la vedova o l=orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l=aiuto, io ascolterò il suo grido, la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all=indigente che sta conte, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, a quando invocherà da me l=aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso+.
Salmo responsoriale
Il salmista: dal Salmo 17

L=assemblea ripete:

Ti amo, Signore, mia forza.


1. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.

2. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Viva il Signore e benedetta la mia rupe, sia esaltato il Dio della mia salvezza.


Seconda lettura

Vi siete convertiti, allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio
Czytanie z Pierwszego listu witego Pawa Apostoa do Tesaloniczan.

Dalla prima lettera di sanPaolo apostolo ai Tessalonicési. 1, 5-10


Bracia: Wiecie, jacy bylimy dla was, przebywajc poród was. A wy, przyjmujc sowo poród wielkiego ucisku, z radociDucha witego, stalicie si naladowcami naszymi i Pana, by okaza si w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzcych w Macedonii i Achai. Dziki wam nauka Paska staa si gona nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszdzie daa si pozna, tak e nawet nie trzeba nam o tym mówi. Albowiem oni sami opowiadaj o nas, jakiego to przyjcia doznalimy od was i jak nawró-cilicie si od boków do Boga, by suy Bogu ywemu i prawdziwemu i oczekiwa z niebios Jego Syna, którego wzbudzi z martwych, Jezusa, naszego wybawc od nadchodzcego gniewu.
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati inmezzo a voi per il vostro bene. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la parola conla gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione, così da diventare modello a tutti i credenti che sono nella Macedònia e nell=Acàia. Infatti la parola del Signore riecheggia per mezzo vostro non soltanto in Macedònia e nell=Acàia, ma la fama della vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, di modo che non abbiamo più bisogno di parlarne. Sono loro infatti a parlare di noi, dicendo come noi siamo venuti inmezzo a voi e come vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli ìdoli, per servire al Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci libera dall=ira ventura.
Acclamazione al Vangelo

Mentre il Diacono porta solennemente il Libro dei Vangeli all=ambone, l=assemblea acclama il Cristo presente nella sua Parola.
La schola e l=assemblea ripete:

Alleluia.


La schola: Gv 14, 23

Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus; et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.

Alleluia.


Vangelo

Amerai il Signore Dio tuo e il prossimo come te stesso
D. Dominus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

D. Il Signore sia con voi.

C. E con il tuo spirito.

c Lectio sancti Evangelii secundum Matthæum.

C. Gloria tibi, Domine.

c Dal Vangelo secondo Matteo. 22, 34-40

C. Gloria a te, o Signore.


In illo tempore: Audientes pharisæi quod silentium imposuisset Iesus sadducæis, convenerunt in unum. Et interrogavit unus ex eis legis doctor tentans eum: *Magister, quod est mandatum magnum in Lege? +. A it illi Iesus: * >Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et intota anima tua, et in tota mente tua=: hoc est maximum et primum mandatum. Secundum autem simile est huic: >Diliges proximum tuum sicut teipsum=. In his duobus mandatis universa Lex pendet et Prophetæ +.
In quel tempo, i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: * Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? +. Gli rispose: *Amerai il Signore Dio tuo contutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti +.
Il Diacono greco:

Sapienza! Ascoltiamo in piedi il santo Vangelo.


Il Santo Padre:

Pace a tutti.


Il coro:

E conil tuo spirito.


Il Diacono:

Lettura del Santo Vangelo secondo San Matteo.


Il coro:

Gloria a te, Signore, gloria a te.


Il Diacono:

Stiamo attenti.

.......
Il coro:

Gloria a te, Signore, gloria a te.


Il Santo Padre bacia il libro dei Vangeli in segno di venerazione e benedice con esso l=assemblea mentre il coro canta:
Ad multos annos, Padre Santo.

Il Santo Padre tiene l=omelia.
Credo (III)

Il Santo Padre intona il Credo: la schola e l=assemblea lo cantano a cori alterni, affermando la propria fede.

LITURGIA EUCARISTICA
Mentre vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio, si esegue il

Canto di offertorio
UBI CARITAS

Dov=è la vera carità, là Dio è presente.
L'assemblea ripete:

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.


1. Congregavit nos in unum Christi amor. Exsultemus et in ipso iucundemur. Timeamus et amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos sincero.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore. Rallegriamoci, esultiamo nel Signore! Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus. Cessent iurgia maligna, cessent lites. Et inmedio nostri sit Christus Deus.

2. Noi formiamo, qui riuniti, unsolo corpo: evitiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le liti e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

3. Simul quoque cum beatis videamus, glorianter vultum tuum, Christe Deus. Gaudium, quod est immensum atque probum, sæcula per infinita sæculorum. Amen.

3. Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio. E sarà gioia immensa, gioia vera: durerà per tutti i secoli senza fine. Amen


Il Santo Padre:
Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.


Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad

utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiæ suæ sanctæ.

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene

nostro e di tutta la sua santa Chiesa.


Orazione sulle offerte

Il Santo Padre:
Respice, quæsumus, Domine, munera quæ tuæ offerimus maiestati, ut, quod nostro servitio geritur, ad tuam gloriam potius dirigatur. Per Christum Dominum nostrum.

Amen.


Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo: quest=offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore.

Amen.
PREGHIERA EUCARISTICA III


Il Santo Padre invita l=assemblea a innalzare il cuore verso il Signore nell=orazione e nell=azione di grazie e l=associa a sé nella solenne preghiera che, a nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo.
Prefazio

Il mistero pasquale e il popolo di Dio

Il Santo Padre:
Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Sursum corda.

Habemus ad Dominum.

Gratias agamus Domino Deo nostro.

Dignum et iustum est.

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l=inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Mirabile è l=opera da lui compiuta nel mistero pasquale: egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode:
La schola:

Sanctus (De Angelis)


Lode a Dio da parte delle creature e del popolo ecclesiale.

Il Santo Padre:
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l=universo, e continui a radunare intorno a te un popolo, che da un confine all=altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Invocazione dello Spirito perché consacri questi doni.

Il Santo Padre e i Concelebranti:
Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Racconto dell=istituzione dell=Eucaristia.
Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto insacrificio per voi.
Il Santo Padre presenta al popolo l=ostia consacrata e genuflette in adorazione.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, e disse: Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti inremissione dei peccati. Fate questo inmemoria di me.

Il Santo Padre presenta al popolo il calice e genuflette in adorazione.
Il Santo Padre:

Mysterium fidei. Mistero della fede.


L=assemblea:

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.


Memoriale e offerta.

Il Santo Padre e i Concelebranti:
Memores igitur, Domine, eiusdem Filii tui salutiferæ passionis necnon mirabilis resurrectionis et ascensionis in cælum, sed et præstolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum.
Invocazione a Dio perché accetti questo sacrificio...
Respice, quæsumus, inoblationem Ecclesiæ tuæ et, agnoscens Hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui Corpore et Sanguine Filii tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.
... e perché lo Spirito Santo operi la nostra unità.

Un Concelebrante:
Ipse nos tibi perficiat munus æternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, inprimis cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum sanctis Iosepho, Caietano, Sigismundo, Alberto et Felice et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.
Preghiera di intercessione per il mondo e per la Chiesa...

Un altro Concelebrante:
Hæc hostia nostræ reconciliationis proficiat, quæsumus, Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris cum famulo tuo Papa nostro Benedicto, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tuæ. Votis huius familiæ, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens Pater, miseratus coniunge.
... e per i defunti.
Fratres nostros defunctos et omnes qui, tibi placentes, ex hoc sæculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris.
Lode alla Trinità.
Per ipsum.....

Amen.
RITI DI COMUNIONE


Preghiera del Signore

Il Santo Padre:
Preceptis ....
Pater noster ....
Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem indiebus nostris, ut, ope misericordiæ tuæ adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi:

exspectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l=aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell=attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
L=assemblea:

Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.


Rito della pace

Il Santo Padre:
Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiæ tuæ; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.

Amen.


Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: * Vi lascio la pace, vi do la mia pace +,non

guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua

volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen.
Il Santo Padre:

Pax Domini sit semper vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

La pace del Signore sia sempre convoi.

E con il tuo spirito.


Il Diacono:

Offerte bvobis pacem.

Scambiatevi il segno della pace.
I presenti si scambiano un gesto di pace, come segno di comunione fraterna.

Mentre il Santo Padre spezza il pane eucaristico, si canta:
Agnus Dei (De Angelis)
Il Santo Padre:

Ecce Agnus Dei, ....


L=assemblea:
Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di= soltanto una parola e io saròsalvato.
Il Santo Padre e i Concelebranti si comunicano al Corpo e al Sangue di Cristo.

Anche i fedeli ricevono la comunione.

Nel frattempo inizia il Canto di comunione
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo, alleluia.
L'assemblea ripete:

Oculi omnium in te sperant, Domine, et tu das illis escam, alleluia.


SALMO 144
1. Exaltabo te, Deus meus rex, et benedicam nomini tuo in sæculum et in sæculum sæculi.

1. O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.

2. Suavis Dominus universis, et miserationes eius super omnia opera eius. Confiteantur tibi,

Domine, omnia opera tua; et sancti tui benedicant tibi.

2. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.

3. Gloriam regni tui dicant et potentiam tuam loquantur, ut notas faciant filiis hominum potentias tuas et gloriam magnificentiæ regni tui.

3. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per manifestare agli uomini i tuoi

prodigi e la splendida gloria del tuo regno.

4. Regnum tuum regnum omnium sæculorum, et dominatio tua in omnem generationem et

generationem.

4. Il tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione. la comunione
Il Santo Padre:
Oremus.

Perficiant in nobis, Domine, quæsumus, tua sacramenta quod continent, ut, quæ nunc specie gerimus, rerum veritate capiamus. Per Christum Dominum nostrum.

Amen.
Preghiamo.

Signore, questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne, che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.

Amen.
RITI DI CONCLUSIONE
Benedizione. Il Santo Padre:
Dominus vobiscum.

Il Signore sia con voi.

Et cum spiritu tuo.

E conil tuo spirito.

Sit nomen Domini benedictum.

Sia benedetto il nome del Signore.

Ex hoc nunc et usque in sæculum.

Ora e sempre.

Adiutorium nostrum in no mine Domini.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

Qui fecit cælum et terram.

Egli ha fatto cielo e terra.

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e. Spirito Santo.

Amen.
Il Diacono:

La Messa è finita: andate in pace.Rendiamo grazie a Dio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość