Strona główna

Prezydent miasta kielce miejski ośrodek pomocy rodzinie w kielcach zapraszają realizatorów zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członków zespołów interdyscyplinarnych do udziału w konferencji szkoleniowej pn


Pobieranie 11.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.49 Kb.


PREZYDENT MIASTA KIELCE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACH


zapraszają realizatorów zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członków zespołów interdyscyplinarnych

do udziału

w konferencji szkoleniowej pn.:

Interdyscyplinarnie – godniej, skuteczniej i sprawniej przeciw przemocy w rodzinie”
8 grudnia 2011 roku
Hotel DAL
Kielce, ul. Piotrkowska 12


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt : Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Telefony: 41 368 18 67; 41 368 18 74;
e-mail:
poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl, (z dopiskiem „KONFERENCJA”)

Osoby spoza terenu Kielc
proszone są o zgłoszenie udziału w konferencji za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach.
Kontakt: Sekretariat WPS, Koordynator Realizacji KPPPwR, Telefon: 41 34 214 27
e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl, wps33@kielce.uw.gov.pl ( z dopiskiem „KONFERENCJA”)
PREZYDENT MIASTA KIELCE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W
KIELCACH

Konferencja szkoleniowa pn.:

Interdyscyplinarnie – godniej, skuteczniej i sprawniej przeciw przemocy w rodzinie”
Kielce, 8 grudnia 2011r. Program konferencji:

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników.
Przekazanie materiałów konferencyjnych ( poradniki, scenariusze, itp. )
                       

11.00 Wystąpienia okolicznościowe
Pan Andrzej Sygut – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Pani Magdalena Gościniewicz – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do  spraw             Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach, Z-ca Dyrektora MOPR
Pani Bożentyna Pałka - Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
11.15 Ogłoszenie wyników konkursu „Lider dobrych praktyk”.
Wyróżnienie laureatów konkursu.
11.40 Podsumowanie i prezentacja projektu realizowanego przez Miasto Kielce pod nazwą „Interdyscyplinarnie – godniej, skuteczniej i sprawniej przeciw przemocy w rodzinie”,
w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Wystąpienia realizatorów projektu. Prezentacja dobrych praktyk.

Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - rola Punktów Informacyjnych, Inkubator dobrych praktyk - specjaliści SOW Kielce.
Projekt profilaktyczny w placówce oświatowej pn. „Nie krzywdź a nie będziesz krzywdzony”. - mgr Renata Kopyś - Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie - Adam Dulnik.
Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
V Kampania „Białej wstążki” w Kielcach – Grażyna Pisarczyk, SOW Kielce.

12.15 Przerwa

12.30 Procedura „Niebieskie Karty” – szkolenie.
Prezentacja i omówienie dotychczasowych doświadczeń w realizacji procedury „NK” w Kielcach
z udziałem przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, podmiotów  odpowiedzialnych oraz  członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Prezentacja multimedialna. Wypowiedzi członków grup roboczych, omówienie konkretnych przykładów jak działać w ramach procedury - krok po kroku. Rola i zadania przewodniczącego. Jakie przygotować dokumenty w ramach procedury.Jak pracować interdyscyplinarnie. Obsługa organizacyjno – techniczna procedury.
12.45 – 13.50 Dyżur – interdyscyplinarne konsultacje dla uczestników konferencji. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, o charakterze strategicznym, udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące dylematów związanych z codzienną realizacją zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiana doświadczeń.

13.50 Występ artystyczny zespołu „Passionata” działającego przy Klubie Seniora w Kielcach


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość