Strona główna

Prezydium senatu


Pobieranie 7.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.11 Kb.
UCHWAŁA Nr 2

PREZYDIUM SENATU

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

Na podstawie § 4 ust. 2 zarządzenia nr 7 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin, zmienionego zarządzeniem nr 6 z dnia 14 stycznia 2009 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej w składzie:  1. Robert Mamątow;

  2. Lidia Staroń;

  3. Grażyna Sztark;

  4. Zdzisław Pupa;

  5. Alicja Zając.

§ 2.

Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 1 Prezydium Senatu z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość