Strona główna

Procesja Wejścia: Barka – w wersji polskiej I włoskiej


Pobieranie 27.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.89 Kb.
Ślub Anny i Mariano

sobota 15 września 2012

kościół par. św. Rodziny przy ul. Monte Cassino 68 we Wrocławiu, godz. 11.

Procesja Wejścia:

Barka – w wersji polskiej i włoskiej (1 zwr. PL, ref. PL, potem całość IT, potem ciąg dalszy PL)

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;

By łowić serca

Słów Bożych prawdą.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,

Moim skarbem są ręce gotowe

Do pracy z Tobą

I czyste serce.


3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,

Mego serca młodego zapałem

Mych kropli potu

I samotności.


4. Dziś wypłyniemy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią

I słowem życia.
(zapis „fonetyczny”)
1. Ti ringracjo, o mio Siniore

per le kose ke sono nel mondo,

per la vita ke tu mjaj donato,

per l'amore - ke tu nutri per me.
Ref.: Alleluia, o mio Siniore,

alleluia, o Dio del czelo.

Alleluia, o mio Siniore,

alleluia, o Dio del czelo.
2. Kell'amore ke tiunisze al Padre

sia la forca ke uniszej fratelli

ed il mondo ke konoska la pace,

la tła dż(i)oja reni sempre tra noi.
Ref.: Alleluia, o mio Siniore,

alleluia, o Dio del czelo.

Alleluia, o mio Siniore,

alleluia, o Dio del czelo.


(oryginał)
Ti ringrazio, o mio Signore

per le cose che sono nel mondo,

per la vita che tu m'hai donato,

per l'amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore,

alleluia, o Dio del cielo.

Alleluia, o mio Signore,

alleluia, o Dio del cielo.
Quell'amore che ti unisce al Padre

sia la forza che unisce i fratelli

ed il mondo che conosca la pace,

la tua gioia regni sempre tra noi.
Alleluia, o mio Signore,

alleluia, o Dio del cielo.

Alleluia, o mio Signore,

alleluia, o Dio del cielo.

Panie, zmiłuj się nad nami

Olek zaczyna, my powtarzamy, ostatnią część śpiewamy razemGLORIA – tradycyjne (do ustalenia, czy śpiewamy, czy mówione)


Alleluja

na melodię Szukajcie wpierw Królestwa Bożego:


Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości

A wszystko inne będzie wam przydane, alleluja alleluja


Hymn do Ducha Świętego:

zwrotki 1, 4 i ostatnia:


1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.


4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy swej.


6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.


Procesja z darami:

Tam gdzie miłość jest i dobroć;

Tam mieszka Bóg
Ubi caritas et amor, F C d B d G C

Ubi caritas, Deus ibi est. F C d g C F

* str 2 *Uwielbienie:

Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win – w wersji polskiej i włoskiej, po 1 zwrotce naprzemian
Wierzę w Ciebie Panie, coś mnie obmył z win,

Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn

Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać,

W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać

Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram

Tam przygarniesz nas do siebie.


Tu sej la mja vita - altro jo no no

Tu sej la mja strada - la mja verità

Nella ta parola - jo camminerò

Fink(j)awrò respiro, fina - kłando tu wora(i)

Non avrò paura sai - se tu se kon me:

jo(l) ti prego resta kon me
Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,

Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.

Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie,

Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.

Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz,

Bo Ty Panie jesteś ze mną.


Kredo inte Siniore - nato da Marija

Filietern łe santo - łomo kome noi

Morto per amore - vivoin mec(z)anoi:

Una kosa sola con - il Padre kon i tuoi

Fino a kłando, jo lo so - tu ritornerai

Per aprirczi(l) - renjo di - Dijo.
Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc,

Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc,

Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń,

Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.

Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat

I nic złego mnie nie spotka.


Tu sej la mja forca - altro jo no mo

Tu sej la mja pac(z)e - la mja liberto

Niente nella vita - czi separerà:

So ke la tła mano forte - non mi las(z)erà

So ke dogni male tu - mi libereraj

E nel tu(o) perdono vivrò.
Tobie Boże miłość, wiarę swoją dam.

W Tobie Synu Boży ufność swoją mam.

Duchu Święty Boże w serce moje zstąp

I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb.

W duszy mojej rozpal żar, siedmioraki dar,

Daj mi stać się Bożą rolą.


Padre della vita - noj crediamojnte.

Filio Salvatore - noi speriamojnte

Spirito d'Amore - vieniin mec(z)anoi

tu da mille strade czi radunin unità

e da mille strade poi, dove tu vorrai

noi saremoil - seme di Dijo.


e C D h

e C D H7

a D G e

C D G H7

a D G e

C D e
Tu sei la mia vita altro io non hoTu sei la mia strada, la mia verità

Nella tua parola io camminerò

Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai

Non avrò paura, sai, se tu sei con me:

io ti prego resta con me

Credo in te Signore, nato da Maria

Figlio eterno e santo, uomo come noi

Morto per amore, vivo in mezzo a noi:

Una cosa sola con il Padre e con i tuoi

Fino a quando, io lo so, tu ritornerai

Per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho

Tu sei la mia pace, la mia libertà

Niente nella vita ci separerà:

So che la tua mano forte non mi lascerà

So che da ogni male tu mi libererai

E nel tuo perdono vivrò.

* str 3 *Padre della vita, noi crediamo in te.

Figlio Salvatore, noi speriamo in te

Spirito d'Amore vieni in mezzo a noi

tu da mille strade ci raduni in unità

e da mille strade poi, dove tu vorrai

noi saremo il seme di Dio.Pieśn na rozesłanie
O Pani ufność nasza A D G D

W modlitwy Twej obronie. G D A

Chroń nas / 2x h / AD

Królowo Pokoju. G D A D


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość