Strona główna

Producent: Aventis CropScience Francja. Mitac 200 ec


Pobieranie 30.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.01 Kb.
Producent: Aventis CropScience – Francja.
MITAC 200 EC
Preparat roztoczobóczy i owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 200g amitrazu (związek z grupy pochodnych formamidu) w 1 l preparatu.
Środek: szkodliwy dla ludzi – kl. III

mało szkodliwy dla pszczół – kl. III

szkodliwy dla ryb – kl. II

dla innych organizmów wodnych:

– rozwielitek – toksyczny – kl. I

– glonów – toksyczny – kl. ISzkodliwy

– Łatwo palny
Nr rej. MRiGŻ. 170/97
Łatwo zapalny.

Przechowywać pod zamknięciem z daleka od dzieci.

Przechowywać z daleka od żywności, napojów i pasz.

W czasie pracy z preparatem nie jeść, nie pić i nie palić.

Po kontakcie ze skórą natychmiast umyć się dużą ilością wody z mydłem.

Używać ubrania ochronnego i odpowiednich rękawic ochronnych.

W razie wypadku lub gdy poczujesz się źle, natychmiast zasięgnij porady lekarza (pokaż, jeśli to możliwe, etykietę).

Zastosowanie

Środek o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania roztoczy, głównie przędziorków, szpecieli i niektórych innych owadów w uprawach sadowniczych, warzywnych i roślin ozdobnych pod osłonami.

Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie (działa na szkodniki zasiedlające dolną stronę liścia mimo pokrycia środkiem tylko górnej strony liścia). Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, wykazuje szczególnie dobre działanie na larwy i formy dorosłe. Nie działa na jaja zimowe. Dobrze działa na rasy przędziorków odporne na preparaty z grupy fosforoorganicznych.

W przypadku występowania równocześnie wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka Mitac 200 EC stosować łącznie ze środkiem Apollo 500 SC.


Zakres stosowania i dawki

Uprawy rolnicze

Chmiel

– przędziorek chmielowiec, mszyca śliwowo-chmielowa.

Zalecane stężenie: 0,25% (250 ml środka w 100 l wody).

Opryskiwać z chwilą wystąpienia szkodnika i powtórzyć zabieg po 5-7 dniach. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.


Uprawy sadownicze

Jabłoń, grusza, śliwa

– przędziorki, szpeciele (np. pordzewiacz śliwowy, wzdymacz gruszowy), mszyce, miodówki, czerwce.

– Zalecana dawka: 3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka stosować:

Mitac 200 EC 3 l/ha + Apollo 500 SC 0,4 l/ha.


Truskawka

roztocz truskawkowy, przędziorki.

Zalecana dawka: 3 l/ha. Zalecana ilość wody:

750-1000 l/ha. W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka stosować: Mitac 200 EC 3 l/ha + Apollo 500 SC 0,4 l/ha.

Opryskiwać przed kwitnieniem i po zbiorze owoców.
Porzeczka

– przędziorki.

– Zalecana dawka: 3 l/ha.

W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka stosować:

Mitac 200 EC 3 l/ha + Apollo 500 SC 0,4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.

– wielkopąkowiec porzeczkowy.

– Zalecana dawka: 4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 2000 l/ha.

Stosować tylko do jednego opryskiwania na początku kwitnienia porzeczki.


Uprawy warzywne

Pomidor, ogórek, papryka, oberżyna (pod osłonami)

– roztocz szklarniowiec, przędziorki.

Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml preparatu w 100 l wody).

W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka stosować:

Mitac 200 EC 0,125-0,15% + Apollo 500 SC 0,015-0,02%.

Stosować 300-2000 l cieczy użytkowej/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin. Opryskiwać w momencie wystąpienia objawów żerowania.


Rośliny ozdobne

Gerbera, siningia, szeflera, bluszcz (pod osłonami)

– roztocz szklarniowiec.

Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml preparatu w 100 l wody)

– przędziorki

W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka stosować:

Mitac 200 EC 0,125-0,15% + Apollo 500 SC 0,015-0,02%.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin. Opryskiwać w momencie wystąpienia objawów żerowania.
Hipeastrum i inne cebulowe

– roztocz narcyzowiec.

Zalecane stężenie: 0,5% (500 ml preparatu w 100 l wody) do moczenia cebul przez 3 godziny w cieczy użytkowej.

Zalecane stężenie: 0,3% (300 ml preparatu w 100 l wody) do zlewania szyjki cebul w momencie wychodzenia pąków kwiatowych i liści.


Uwagi

1. Preparat selektywny lub częściowo selektywny dla owadów drapieżnych i pasożytniczych, oraz toksyczny dla pająków i drapieżnych roztoczy.

2. Przed zastosowaniem preparatu na rośliny dyniowate i ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

3. Nie opryskiwać kwitnącej gerbery ze względu na możliwość uszkodzenia kwiatostanów.

4. Preparat działa najskuteczniej w temperaturze 5-25 °C.

5. Nie dopuścić do przedostawania się preparatu do zbiorników i cieków wodnych.

KARENCJA (okres od ostatniego zabiegu do zbioru)

– jabłka, gruszki, śliwki, chmiel – 28 dni

– truskawka – stosować przed kwitnieniem i po zbiorze owoców,

– porzeczka – stosować tylko do pierwszego opryskiwania na początku kwitnienia,

– pomidor, ogórek, oberżyna papryka – 7 dni
PREWENCJA DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

– 6 godzin.


Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i przy włączonym mieszadle uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu preparatu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Magazynowanie

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 0-30 °C, z dala od źródeł ciepła.

Uwaga (na wypadek pożaru)

Preparat łatwopalny, w trakcie palenia wydzielają się toksyczne dymy.

Środki gaśnicze: woda, proszek, piana, CO2.

DO GASZENIA NIE STOSOWAĆ SILNEGO STRUMIENIA WODY.


Środki ostrożności

Nie wdychać oparów cieczy użytkowej

Unikać jakiegokolwiek kontaktu ust, skóry i oczu z preparatem.

Po połknięciu niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż pojemnik po preparacie lub etykietę.

W przypadku zanieczyszczenia oczu preparatem miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia skóry preparatem miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Resztki cieczy użytkowej i wodę użytą do mycia rozproszyć na teren nieużytkowany rolniczo z dala od zabudowań oraz zbiorników i ujęć wody.

Umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież.

Opróżnione opakowania po preparacie zniszczyć i zakopać z dala od wód powierzchniowych i miejsc możliwego skażenia wód podziemnych.
Uwaga

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCÓW WTÓRNYCH.


Antidotum

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.


Okres ważności – 2 lata.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość