Strona główna

Prof. Olivera graua pt. „Fantasmagoryczna sztuka mediow sztuka wirtualna XIX wieku I jej utopijna przyszłość”


Pobieranie 12.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.07 Kb.
MANGGHA -Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie

oraz kurator Katarzyna Woźniak
ZAPRASZAJĄ
18. stycznia 2007 o godz. 18:00

do Centrum Manggha, ul. Konopnickiej 26

na wykład

prof. OLIVERA GRAUA

pt. „FANTASMAGORYCZNA SZTUKA MEDIOW - sztuka wirtualna XIX. wieku i jej utopijna przyszłość”.


Wykład jest częścią cyklu ImMEDIAte ART, którego celem jest zaprezentowanie panoramy zjawisk określanych mianem sztuki nowych mediów.


Pierwszy z nich (zorganizowany we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie) odbył się 5. grudnia 2006. Dr Söke Dinkla wygłosiła wykład pt. „Pionierzy sztuki interaktywnej od lat 70-tych do dzisiaj”.

-------------------------------------------

Czy jest tak naprawdę coś nowego w sztuce nowych mediów. Jeśli tak, to co? Najnowsza sztuka mediów ma także swoich poprzedników. Fantasmagoria, która powstała z Latarni Magicznej (Laterna Magica) i jest częścią historii immersji, otworzyła po raz pierwszy przed nami wirtualną głębię przestrzeni i przedstawiła ją jako obszar gwałtownych zmian. W przypadku Fantasmagorii zjawiska, których doświadczamy w sztuce współczesnej, ponownie łączą się ze sobą.
W przeciwieństwie do panoramy, fantasmagoria sugeruje, że można nawiązać kontakt z psyche, zmarłymi lub nawet sztucznymi formami życia. Jest modelem, w jaki iluzjonizm może funkcjonować. Pokazuje go jako materialną maszynę obrazów będąca podstawą takiego dzieła sztuki, które tylko jawi się jako niematerialne.
Wykład zaprezentuje szereg współczesnych artystów nowych mediów.

OLIVER GRAU to uznany na arenie międzynarodowej teoretyk sztuki mediów. Jest autorem wielu publikacji z zakresu sztuki współczesnej, laureatem licznych prestiżowych nagród, wykłada na całym świecie. Jest historykiem sztuki, profesorem Image Science na Danube University Krems, Austria.
Kieruje projektem Niemieckiej Fundacji Nauki „Sztuka Immersyjna”. Od 2000 roku wraz z zespołem buduje pierwszy międzynarodowy bank danych sztuki wirtualnej:
www.virtualart.at
Badania prof. Graua koncentrują się na historii immersji i emocji, historii teleobecności, sztuce genetycznej oraz zagadnieniu sztucznej inteligencji. Prof. Grau jest członkiem Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk. W 2005 roku był dyrektorem Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Historii Sztuki Mediów, Nauki i Technologii w Banff, w Kanadzie (Refresh! First International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology).
Ostatnie publikacje: Virtual Art: From Illusion to Immersion, MIT 2003 (4. wydanie) oraz Mediale Emotionen, Frankfurt 2005.
Profesor Grau jest redaktorem pozycji „MediaArtHistories”, która ukaże się w marcu 2007 roku w MIT Press:
http://www.mediaarthistories.org/pub/mediaarthistories.html

-------------------------------------------Projekt kuratorski ImMEDIAte ART ma na celu przybliżyć niezwykle bogaty i złożony obraz zjawisk w świecie sztuki najnowszej. Projekt ten ma zamiar stawiać podstawowe pytania dotyczące obrazu oraz statusu sztuki, która stanowi nierozerwalny związek idei artystycznej realizowanej przy pomocy nowych technologicznych środków. Tym samym zakłada dostarczenie polskiej publiczności szerokiej panoramy nowej sztuki określanej terminami – Net Art, Virtual Art, Immersive Art, Robotics, Telepresence Art, Bio-cybernetic Art, Space Art, Nanotechnology Art, Artificial Life (A-life) Art, Fractal Art oraz Database-supported Art i in.
W celu stworzenia jak najbardziej szczegółowego, ale zarazem całościowego przeglądu tych artystycznych zjawisk proponujemy Państwu serię wykładów oraz spotkań, z jednej strony z samymi artystami przedstawiającymi i komentującymi swoją twórczość, z drugiej zaś, z jej teoretykami i krytykami oferującymi głęboko zakorzenione w historii sztuki i kultury spojrzenie. Będą to zatem dwa równoległe, wzajemnie uzupełniające się cykle.


MECENAT nad wykładem objął Hotel STARY – www.stary.hotel.com.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość