Strona główna

Program Dzień I – 5 grudnia 2013 r. Warszawa, jm apart Hotel, ul. Grzybowska 45


Pobieranie 50.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar50.86 Kb.

Program

Dzień I – 5 grudnia 2013 r.

Warszawa, JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45
10.00 – 10.30: Otwarcie Forum

Słowo wstępne:

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki (tbc)Prof. dr hab. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (tbc)
10.30 – 11.45: Sesja wprowadzająca:

Kurs na innowacje – globalne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu, logistyki i infrastruktury


 • Unia Innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze, Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 • Innowacje w transporcie, logistyce i infrastrukturze jako narzędzia kreowania przewag konkurencyjnych w dobie globalizacji, Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

 • Polska droga ku innowacjom 2014-2020, Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

 • Innowacje w wymiarze regionalnym – budowanie regionalnego potencjału
  i partnerstwa na rzecz innowacyjnego rozwoju, Małgorzata Rudnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

11.45 – 12.00: Przerwa Kawowa


12.00 – 13.30: Sesja I:

Struktury klastrowe źródłem innowacji – nowe podejście do kooperacji i konkurencji

Moderator i prezentacja wprowadzająca: dr Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego


 • THE ISSUE – interdyscyplinarna platforma współpracy sektora transportowego, dr Agata Ciołkosz – Styk, Instytut Geodezji i Kartografii, Koordynator Regionalny Programu Unii Europejskiej THE ISSUE

 • WINN – Europejska Platforma Wiedzy i Innowacji w Logistyce, Dyrektor Programu Unii Europejskiej WINN

 • Współpraca lokalna, transregionalna i transgraniczna na rzecz innowacyjnych rozwiązań technologicznych i logistycznych dla transportu niskoemisyjnego, Sylwia Klatka, ConVoco

 • Klaster Innowacji Transport, Logistyka, Infrastruktura - współpraca, innowacje, rozwój, Anna Dąbrowska, Prezes Zarządu, Fundacja CATI

 • Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry – propozycje działań na lata 2014 – 2020, Joanna Podgórska, Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP

13.30 – 14.30: Lunch


14.30 – 16.00: Sesja II:

Panel dyskusyjny: Rozwój proinnowacyjnego kapitału ludzkiego. Potrzeby i wyzwania sektora transportu logistyki i infrastruktury. Czy jesteśmy gotowi na innowacje?
Paneliści:

dr hab. Czesław Szmidt, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona KoźmińskiegoProf. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz, Politechnika Warszawska

Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i LogistykiAleksander Sierżęga, Simulation Games Manufacture

Przedstawiciel LOTOS Asfalt

Przedstawiciel KAPSCH Telematic Services

Przedstawiciel PKP Informatyka
16.00 – 16.15: Przerwa Kawowa
16.15 – 18.00: Sesja III:

Wymyśl i… sfinansuj! Klasyczne i nowatorskie formuły finansowania inwestycji
i innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze

Moderator i prezentacja wprowadzająca: Izabela Żyglicka, Kancelaria Izabela Żyglicka i Wspólnicy
 • Założenia finansowania europejskiego dla sektora transportu, logistyki i infrastruktury w okresie 2014 – 2020, Gabriela Popowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

 • Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych?, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Robert Kałuża, Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

 • Jak przygotować projekty do finansowania europejskiego w okresie 2014-2020 – mapa drogowa dla przyszłych beneficjentów, Tomasz Hoffmann, Vincent van den Bosch, PNO Consultants,

 • Alternatywne metody finansowania regionalnych inwestycji infrastrukturalnych w sektorze publicznym, Adam Lewandowski, Stowarzyszenie Instytut Samorządu Terytorialnego

 • Efektywne mechanizmy finansowania przedsiębiorstw logistycznych i transportowych, Artur Żak, Idalion Finanse

 • Regulacja usługi publicznej w transporcie lotniczym jako innowacyjne narzędzie prawne finansowania rozwoju transportu lotniczego – szanse i wyzwania, dr Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

20.00 – 22.00 Gala wręczenia Nagród Innowacyjności w Transporcie 2013Dzień II – 6 grudnia 2013 r.
Warszawa, JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45

9.00 – 9.30: Przyjęcie nowych członków Klastra Innowacji Transport Logistyka Infrastruktura


9.30 – 11.15: Sesja IV:
Optymalizacja, synergia, efektywność – innowacyjne zarządzanie w transporcie i logistyce


 • Innowacyjne rozwiązania logistyczne w Europie i na świecie, najciekawsze wdrożenia, Arkadiusz Żurek, Instytut INTL

 • Innowacyjne metody zarządzania i planowania transportu i logistyki, Prof. Carsten Gertz, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu (tbc)

 • Kierunki rozwoju badań i innowacji w zarządzaniu pojazdami komercyjnymi, Mohammad Mesgarpour, University of Nottingham

 • Port lotniczy węzłem multimodalnej sieci transportowej, Jarosław Niewiński, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

11.15 – 11.30: Przerwa Kawowa


11.30 – 13.15: Sesja V:

Inteligentne systemy wspomagające procesy transportowe i logistyczne – od IT do ITS

Moderator: Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski, Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu


 • Narzędzia wspomagające planowanie systemów transportowych, Dr Benedykt Mandel, MKMetric

 • Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych dla transportu i logistyki, Prof. dr hab. Adam Grzech, Politechnika Wrocławska

 • Inteligentne zarządzanie transportem w miastach i aglomeracjach, dr Ewa Wolniewicz-Warska, Kapsch Telematic Services

 • Inteligentne miasta w działaniu – model informacyjny zarządzania systemami miejskimi, Krzysztof Kardaś, Dyrektor Oddziału, Atena S.A.

 • Zintegrowany obieg informacji w inteligentnych sieciach transportowych, Dyrektor ds. Rozwoju, PKP Informatyka

 • Rozwiązania telematyczne w nowoczesnym transporcie kolejowym, Prof. dr hab. Mirosław Siergiejczyk, Politechnika Warszawska

13.15 – 13.30: Przerwa Kawowa


13.30 – 15.00: Sesja VI:

Bezpieczeństwo, ekologia, jakość. Technologie transportowe i infrastrukturalne XXI wieku

Moderator: tbc


 • Innowacyjne osiągnięcia polskich technologii asfaltowych, Dyrektor ds. Rozwoju LOTOS Asfalt,

 • Bezpieczeństwo i efektywność - nowe oblicze ciężarówek na drogach Europy, DAF Polska (tbc)

 • Wizja i przyszłość zrównoważonej mobilności – czy stoimy w obliczu innowacyjnego przełomu w rozwoju motoryzacji? BMW Polska (tbc)

 • Czy da się optymalizować utrzymanie infrastruktury kolejowej? - nowoczesne urządzenia diagnostyczne i naprawcze,

 • Potencjał badawczy polskiego transportu szynowego, dr hab. Andrzej Żurkowski, Instytut Kolejnictwa (tbc)

 • Cudze chwalicie, swego nie znacie - potencjał innowacyjny polskich konstruktorów taboru szynowego,

15.00 – Zakończenie i podsumowanie Forum


15.15: Lunch


Wydarzenia towarzyszące
Dzień I – 5 grudnia 2013 r.

Warszawa, JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45


10.00 - 17.00 Pokazy symulatorów:

 • symulator jazdy samochodem ciężarowym

 • symulator lotu szybowcem

14.30 - 18.00 Międzynarodowe Warsztaty Innowacji Transportowych: Innowacyjne paliwo transportowe, finansowanie i przykłady wdrożeń


Dzień II – 6 grudnia 2013 r.
Warszawa, JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45
10.00 - 15.00 Pokazy symulatorów: 

 • symulator jazdy samochodem ciężarowym

 • symulator lotu szybowcem

11.30 - 13.00 Międzynarodowe Warsztaty Innowacji Transportowych: Dotacje Brukselskie dla Transportu - przygotowanie propozycji projektowych do programów UE, perspektywa 2014-2020


13.30 - 15.00 Międzynarodowe Warsztaty Innowacji Transportowych: Optymalizacja procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych dla transportu i logistyki

Międzynarodowe Warsztaty Innowacji TransportowychInnowacyjne paliwo transportowe - finansowanie i przykłady wdrożeń
5 grudnia 2013

godz: 14.30 – 18.00


Zakres tematyczny warsztatów:


 • Budowanie lokalnej niezależności energetycznej w transporcie: tworzenie lokalnych łańcuchów podaży i popytu,

 • Unijne systemy wsparcia dla lokalnych inwestycji, wspólne mechanizmy współpracy regionalnej,

 • Biogaz i biometan: potencjał czystej energii dla transportu,

 • Od strategii do projektu: zintegrowane podejście do lokalnej produkcji i użytkowania biometanu jako sposób generowania korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych

 • Rekomendacje z programu Regionu Morza Bałtyckiego dla tworzenia regionalnych łańcuchów wartości w sektorze bioenergii

 • Dwa studia przypadku:

  • Biometan jako paliwo w transporcie i wprowadzanie do sieci gazowej

  • Integracja celów gospodarczych i środowiskowych: przykład z obszaru wysokozurbanizowanego: Sztokholm, przykład z obszaru rolnego: region Skaraborg


Eksperci prowadzący:
Sylwia Klatka, Convoco

Międzynarodowe Warsztaty Innowacji Transportowych

Dotacje Brukselskie dla Transportu
6 grudnia 2013

godz: 11.30 – 13.00

Zakres tematyczny warsztatów:


 • Wprowadzenie: jakie programy dla transportu proponuje Bruksela? Przegląd konkursów. Terminy ich ogłoszenia. Najważniejsze kryteria dla potencjalnych beneficjentów.
 • Zasady przyznawania grantów brukselskich dla projektów transportowych. Cele jakimi kierują się brukselskie instytucje wdrażające.
 • 10 złotych zasad na osiągnięcie sukcesu aplikacyjnego! Na bazie naszego doświadczenia podpowiemy jak skutecznie przygotować się do startowania po granty z Brukseli. Czego unikać i jakimi zasadami się kierować?
 • Case study – projekt transportowy z dofinansowaniem ze środków brukselskich. Jak to działa?
 • Sesja interaktywna dla uczestników warsztatu – Na podstawie informacji zaprezentowanych w pierwszych punktach spotkania zaprosimy uczestników do rozwiązania casu- „Poczuj się jak ewaluator projektów brukselskich”.


Eksperci prowadzący:
Tomasz Hoffmann, Prezes Zarządu PNO Consultants

Vincent Van Den Bosch, Managing Partner, PNO CEE
Międzynarodowe Warsztaty Innowacji TransportowychOptymalizacja procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych dla transportu i logistyki
6 grudnia 2013

godz: 13.30 – 15.00


Zakres tematyczny warsztatów:


 • Narzędzia informatyczne dla transportu. Czy wykorzystywane oprogramowanie spełnia oczekiwania? Co warto poprawić lub wdrożyć?
 • Kluczowe procesy transportowe – identyfikacja, monitorowanie, symulacja. Które procesy związane z transportem są najważniejsze dla organizacji? Co monitorujemy, a co nam umyka? Jak mierzymy efektywność procesów transportowych?
 • Optymalizacja procesów transportowych – kryteria, potrzeby i wyzwania. Jakie czynniki są kluczowe z punkt widzenia efektywności działalności transportowej? Koszty, czas i jakość – jak podejść do rozwiązania trójkąta optymalizacyjnego?
 • Formalne i nieformalne standardy oraz technologie informatyczne w procesach transportowych. Czy są w praktyce przydatne i wykorzystywane? Czy krajowa i europejska legislacja wymusi dalej idącą standaryzację?

Eksperci prowadzący:


Prof. dr hab. Adam Grzech, Politechnika WrocławskaStrona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość