Program II europejski Kongres Samorządów 5 kwietnia 2016 rPobieranie 477.29 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar477.29 Kb.
  1   2   3   4   5
Program II Europejski Kongres Samorządów *

5 kwietnia 2016 r.

8:30-11:00 Powitalna kawa/Rejestracja

Temat

Rodzaj

Ścieżka

Tezy

Osoby

Data

Godzina pocz.

Godzina końc.

Sala

Partner (osoba)

Partner (firma)

Rola instytucji finansowych we wdrażaniu środków unijnych

panel dyskusyjny

Finanse

W perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polska pozostaje największym beneficjentem funduszy europejskich. Pieniądze z UE stanowią szansę dla samorządów terytorialnych na zakończenie inwestycji i realizację nowych przedsięwzięć. Najważniejszymi formami pozyskania kapitału stanowią kredyty z europejskich instytucji finansowych oraz emisja obligacji. Jakie instrumenty finansowe będą optymalne dla samorządów w kolejnej perspektywie finansowej? Czy samorządy sięgną po niestandardowe rozwiązania w zakresie zapewnienia finansowania?

Moderator:
Marzena Suchan - Redaktor Naczelna Serwisów Informacyjnych , Grupa Onet.pl, Polska
Paneliści:
Branko Grčić - Przewodniczący Komisji ds. Turystyki, Parlament Chorwacji, Chorwacja
Bogusław Kośmider - Przewodniczący , Rada Miasta Krakowa, Polska
Piotr Michałowski - Dyrektor Biura Regionalnego , Europejski Bank Inwestycyjny, Polska
Petr Osvald - Wiceprzewodniczący Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej (COTER), Komitet Regionów Unii Europejskiej, Czechy
Witold Słowik - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
Maciej Zabelski - Pełnomocnik Zarządu, Fundusz Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o., Polska

2016-04-05

11:00

12:00

Sala Mariacka
Fundusz Zarzą­dzania Nierucho­mościami Sp. z o.o.

Samorządy - w poszukiwaniu

fundamentów przyszłościsesja

Sesja plenarna

W dzisiejszym świecie globalnych wyzwań i rosnącej konkurencji sprawnie funkcjonujący samorząd zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. Jego wartością jest przynależność do wspólnoty dziedzictwa kulturowego, historycznego i religijnego regionu oraz tworzenie warunków do osobistej aktywności gospodarczej i społecznej. Bogatsi o dorobek 25 lat rozwoju samorządów lokalnych w Polsce oraz doświadczenia funkcjonowania regionów w Europie poszukujemy nowych możliwości rozwoju, które będą wzmacniać zarówno obywatelski jak i wspólnotowy wymiar funkcjonowania społeczności lokalnej w zglobalizowanym świecie.

Moderator:

Jan Rokita, Publicysta, Polska

Paneliści:


Emil Boc - Premier Rumunii (2008-2012), Prezydent Miasta Kluż-Napoka, Urząd Miasta Kluż-Napoka, Rumunia
Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa , Miasto Kraków, Polska
Thomas Kralinski - Sekretarz Stanu/Pełnomocnik przy Federacji ds. Międzynarodowych i Mediów, Rząd Kraju Związkowego Brandenburgii, Niemcy
Joakim Larsson - Przewodniczący Parlamentu , Zachodni Region Götaland, Szwecja
Lilyana Pavlova - Minister , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bułgaria
Carla Rey - Sekretarz Generalny, AICCRE, Włochy

2016-04-05

12:15

13:40

Sala AudytoryjnaPonad 10 lat funduszy europejskich. Co się udało, a co mogliśmy zrobić lepiej?

panel dyskusyjny

Finanse

Polska od 10 lat jest beneficjentem funduszy europejskich. Efekty wykorzystania środków unijnych są widoczne w wielu sferach życia publicznego, jak m.in. infrastruktura, rynek pracy, edukacja, ochrona środowiska, energetyka. Jak wygląda bilans tych dziesięciu lat z perspektywy polskich samorządów? Czy udało się dobrze wykorzystać unijne środki? Co można było zrobić lepiej? Jak wyglądają doświadczenia innych członków Unii z funduszami europejskimi?

Moderator:
Andrea Gallo - Redaktor Naczelny, FASI.biz , Włochy
Paneliści:
Rudolf Bauer - Dyrektor, CESCI-Carpathia, Słowacja
Sorin Maxim - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej, Rumunia
Carla Rey - Sekretarz Generalny, AICCRE, Włochy
Wojciech Saługa - Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Polska
Bogusław Sonik - Poseł na Sejm RP , Sejm RP, Polska
Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego , Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Polska

2016-04-05

13:50

14:50

Sala Mariacka
FASI.biz

Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych

 • Finansowanie inwestycji samorządowych

 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian

 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych

 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU

 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

Warsztaty

Finanse
 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych

Prowadzący:
Jakub Szulc - Dyrektor, Sektor Ochrony Zdrowia, EY, Polska • Finansowanie inwestycji samorządowych

Prowadzący:
Maciej Ziomek - Senior Manager, dział Doradztwa Transakcyjnego, EY, Polska • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian

Prowadzący:
Grzegorz Arczewski - Ekspert, Zespół Podatków Pośrednich, EY, Polska
Tomasz Dziadura - Manager w zespole podatków pośrednich, Radca prawny, EY, Polska • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych

Prowadzący:
Grzegorz Piliszek - Manager, Adwokat , EY, Polska • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU

Prowadzący:
Artur Pruszko - Manager, Dział Doradztwa Biznesowego, EY, Polska • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

Paneliści:
Michał Majewski - Lider zespołu Life Science i Healthcare w dziale doradztwa biznesowego , EY, Polska2016-04-05

15:00

16:15

Sala Mariacka
EY

Liderzy przyszłości – prezydenci polskich miast

panel dyskusyjny

Finanse

Podczas debaty wyróżniający się prezydenci polskich miast otrzymają "Złote Klucze" - nagrody tygodnika "Wprost". Trafią one do rąk prezydentów, którzy w swoim dorobku mają szczególne, nowatorskie osiągnięcia w sferze polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, istotne dla społeczności lokalnej. Przedstawione zostaną najciekawsze projekty realizowane przez laureatów.

Moderator:
Jacek Pochłopień - Zastępca Redaktora Naczelnego , Tygodnik Wprost, Polska
Paneliści:
Krzysztof Kosiński - Prezydent, Urząd Miasta Ciechanów, Polska
Sabina Nowosielska - Prezydent, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Polska
Monika Piątkowska - Członek Zarządu, PMPG Polskie Media SA, Polska
Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent, Urząd Miasta Opole, Polska

2016-04-05

16:25

17:25

Sala Mariacka
Tygodnik Wprost

Transparentne przetargi publiczne jako katalizator rozwoju regionalnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej

 • Perspektywy i możliwości implementacji walut lokalnych w Polsce

 • Transparentne przetargi publiczne jako katalizator rozwoju regionalnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Blok tematyczny

Finanse

Co roku, jednostki publiczne w UE wydają niemal 18% PKB na zakup produktów i usług.
Dyrektywy europejskie dotyczące zakupów publicznych zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć transparentny, otwarty rynek. Dla krajów Europy Wschodniej, doświadczenia UE w tej dziedzinie mogą stanowić wielką pomoc w budowie trwałych i stabilnych rozwiązań. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie jak instytucje państwowe mogą zapewnić odpowiednie narzędzia dla stworzenia systemu przetargów publicznych opartego na konkurencyjności i przewidywalności? Czy obecne rozwiązania w krajach Europy Wschodniej są zharmonizowane z unijnymi? Czy metodologia i rozwiązania przyjęte w przetargach są wystarczająco jasne i klarowne? Czy nielegalne praktyki i bezprawne zapisy są zwalczane i karane?

 • Perspektywy i możliwości implementacji walut lokalnych w Polsce

Prowadzący:
Jan Fazlagić - Pełnomocnik Rektora ds. Badań i Rozwoju, Akademiа Finansów i Biznesu Vistula, Polska • Transparentne przetargi publiczne jako katalizator rozwoju regionalnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Moderator:
Sergiu Gaibu - Ekonomista, Instytut na Rzecz Rozwoju i Inicjatyw Społecznych, "Viitorul", Mołdawia
Paneliści:
Oleksii Gavrylov - Prezes , WOO MGO Ukraina-Polska-Niemcy , Ukraina
Krzysztof Gawkowski - Wiceprzewodniczący, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska
Dumitru-Tudor Jijie - Dyrektor, Euroregion Siret-Prut-Dniestr, Rumunia
Mihail Salvir - Dyrektor, Centrum na Rzecz Inicjatyw Regionalnych, Gagauzja, Mołdawia2016-04-05

17:35

18:35

Sala MariackaZarządzanie jednostkami kultury

panel dyskusyjny

Finanse

Sprawne funkcjonowanie jednostek kultury zależy od rozwoju sektora publicznego, którego jednostki te stanowią integralną część. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w jednostkach kultury mogłoby poprawić system zarządzania tą sferą. Czy stan wiedzy na temat efektywnego kierowania i rozwijania tego typu organizacji jest dziś wystarczający? W jaki sposób instytucje kultury radzą sobie ze zmianami zachodzącymi w sektorze kultury? Jakie strategie i podejście do zarządzania jednostkami kultury dominują?

Moderator:
Mateusz Matyszkowicz - Dyrektor, TVP Kultura, Polska
Paneliści:
Marek Mutor - Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury, Polska
Diana Popowa - Dyrektor Departamentu Kultury, Kijowska Miejska Administracja Państwowa, Ukraina
Wioletta Śląska-Zyśk - Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska
Leszek Zegzda - Członek Zarządu , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska

2016-04-05

18:45

20:05

Sala MariackaWspółpraca między biznesem a nauką. Czy samorządy mogą być jej akuszerem?

panel dyskusyjny

Gospodarka

Samorządy odgrywają istotną rolę w ułatwianiu współpracy między nauką a biznesem. Jakie prawne i operacyjne formy tego typu aktywność może przyjąć? Kim są interesariusze? Jakie są przeszkody? I dlaczego jest to ważne z punktu widzenia interesów miejscowej ludności?

Moderator:
Joanna Bensz - Wiceprezes, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polska
Paneliści:
Ramina Beradze - Przewodnicząca Frakcji Gruzińskie Marzenie- Za Demokracje, Rada Miasta Tbilisi, Gruzja
Antoine Godbert - Radny Miasta ds. Europejskich, Miasto Tours, Francja
Stefan Schabernak - Współzałożyciel, ROCK YOUR LIFE, Niemcy
David Šeich - Przewodniczący , Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Czeskiej, Czechy
Oleg Wostrych - Prezes, Fundacja "Wyższa Szkoła Profesjonalnej Polityki", Ukraina
Krzysztof Żuk - Prezydent, Miasto Lublin , Polska

2016-04-05

11:00

12:00

Sala BarbakanInwestować czy burzyć? – przyszłość terenów poprzemysłowych

panel dyskusyjny

Gospodarka

Przemiany gospodarcze i ustrojowe lat 90-tych przyczyniły się do zaniku działalności wielu tradycyjnych branż przemysłu. W konsekwencji miasta, w których zlokalizowane były fabryki, musiały zmierzyć się z nowym wyzwaniem: właściwym zagospodarowaniem rozległych poprzemysłowych terenów. Niektórzy zdecydowali się zburzyć niszczejące obiekty, inni postanowili nadać zdegradowanym terenom drugie życie. Spór o to, które rozwiązanie jest lepsze, wciąż budzi wiele emocji.

Moderator:
Richard Stephens - Redaktor Naczelny, Poland Today, Polska
Paneliści:
Daniel Černý - Burmistrz, Miasto Chomutov, Czechy
Jarosław Kołodziejczyk - Członek Zarządu , PKP S.A., Polska
Piotr Lorens - Wiceprezydent, Międzynarodowe Towarzystwo Planistów Miast i Regionów (ISOCARP), Holandia
Robert Maciaszek - Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska
Wojciech Rosicki - Wiceprezydent, Miasto Łódź, Polska
Czesław Sobierajski - Poseł, Sejm RP, Polska
Inese Šuļžanoka - Szef Przedstawicielstwa w Polsce, Agencja Inwestycji i Rozwoju, Łotwa

2016-04-05

13:50

14:50

Sala Barbakan
PKP S.A.

Usługi czy przemysł – dylematy rozwojowe polskich regionów

panel dyskusyjny

Gospodarka

Jakich specjalizacji powinny szukać polskie miasta i regiony? Jak w praktyce powinna wyglądać idea reindustrializacji kraju? Jakie wsparcie ze strony polskiego rządu jest niezbędne, by regiony rozwijały się dynamicznie oraz w sposób komplementarny? Czy fundusze unijne także w kolejnych latach będą kołem zamachowym rozwoju regionów? Jaka jest rola inwestorów prywatnych w realizacji strategii rozwojowych samorządów?

Moderator:
Bogusław Chrabota - Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita , Polska
Paneliści:
Olgierd Geblewicz - Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Polska
Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
Jerzy Leszczyński - Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Polska
Władysław Ortyl - Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska
Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Żuk - Prezydent, Miasto Lublin , Polska

2016-04-05

15:00

16:15

Sala Barbakan
Rzeczpospolita

Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia - prezentacja wprowadzająca

Blok tematyczny

Gospodarka

Planowanie regionalnej strategii ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej dotyczy szerokiej grupy odbiorców JST będących właścicielami podmiotów leczniczych. Mapy potrzeb zdrowotnych są niezbędnym narzędziem, służącym do usprawnienia oraz lepszego wykorzystania wydatków na zdrowie, zarówno budżetowych, samorządowych, jak i funduszy unijnych. Wprowadzenie map jest warunkiem koniecznym efektywnego wykorzystania funduszy UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

Moderator:
Andrzej Fal - Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny , Polska
Paneliści:
Jakub Banaszek Doradca Ministra, Ministerstwo Zdrowia, Polska
Lidia Gądek - Poseł, Sejm RP, Polska
Roman Kolek - Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska
Andrzej Kosiniak-Kamysz - Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie , Polska
Andrzej Matyja - Prezes, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Polska

Dariusz Dudek, Profesor, Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo – Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Polska • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia - prezentacja wprowadzająca

Prezentacja wprowadzająca:
Andrzej Fal - Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny , Polska2016-04-05

16:25

17:25

Sala BarbakanSzlakiem regionalnych specjałów. Produkt lokalny a promocja regionu

panel dyskusyjny

Gospodarka

Produkty regionalne to nie tylko atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim punkt wyjścia do poznania kultury, historii i zwyczajów danego regionu. Rosnące zainteresowanie turystyką kulinarną, tworzenie kulinarnych szlaków czy też cyklicznie organizowane festiwale smaku świadczą o potencjale i bogactwie kulinarnym regionów. Jaka jest, więc, przyszłość kuchni w roli ambasadora regionu? Jak skutecznie wykorzystać potencjał produktów regionalnych w promocji?

Moderator:
Niclas Fjellström - Koordynator Europejski , Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego , Szwecja
Paneliści:
Elżbieta Polak - Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska
Jacek Protas - Poseł, Sejm RP, Polska
Gergely Somogyi - Redaktor Naczelny, Tokaj Today , Węgry
Tatiana Sołomonik - Pisarka, Redaktor Naukowy, Culinary Publishig House Chernovik , Rosja
Komentator:
Ruslan Rokhov - Zastępca Mera, Rada Miejska m. Mikołajów, Ukraina
Prezentacja wprowadzająca:
Inmaculada Valencia Bayón - Dyrektor Generalna ds. Europejskich i Ekonomicznych, Rząd Kantabrii, Hiszpania

2016-04-05

17:35

18:35

Sala BarbakanNowe wyzwania zamówień publicznych – innowacyjnie, partnersko, trwale

panel dyskusyjny

Gospodarka

1 kwietnia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe unijne uregulowania dotyczące zamówień publicznych. Nie wiemy jeszcze kiedy polskie prawo zostanie dostosowane do Dyrektyw UE. Jednak przy wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich staną się one obowiązujące.

Moderator:
Rafał Kunaszyk - Wiceprezes, Eurokreator T&C , Polska
Paneliści:
Emma Burnell - Dyrektor ds. Kontaktów Zagranicznych, New Local Government Network, Wielka Brytania
Władysław Grabowski - Specjalista Ekspert, Instytut Wiedzy Obywatelskiej, Polska
Marek Haber - Dyrektor, ZOZ Sucha Beskidzka, Polska
Joanna Marczewska - Konsultant Zamówień Publicznych, Joanna Marczewska Zamówienia Publiczne Konsultacje i Doradztwo , Polska
Dominika Michalska - Wspólnik, BSWW Legal & Tax, Polska
Bartosz Mysiorski - Wiceprezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP , Polska

2016-04-05

18:45

20:05

Sala Barbakan
Eurokreator T&C

Współpraca lotnisk i samorządów w rozwijaniu siatki połączeń lotniczych

panel dyskusyjny

Gospodarka

Zarówno lotniska, jak i samorządy są żywotnie zainteresowane rozwojem siatki połączeń lotniczych. Dla lotnisk daje to możliwość rozwoju, generuje dodatkowe przychody, dla samorządów stanowi istotny atut dla rozwoju turystyki, przyciągania inwestycji i rozwoju gospodarczego. W jaki sposób samorządy i lotniska mogą efektywnie działać by przyciągać nowe linie lotnicze, otwierać nowe kierunki oraz, co równie ważne, utrzymywać te już otwarte?

Moderator:
Jędrzej Puzyński - Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Polska
Paneliści:
Léa Bodossian - Sekretarz Generalna, Airport Regions Conference (ARC), Belgia
Tomasz Kloskowski - Prezes Zarządu , Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Polska
Jan Pamuła - Prezes Zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. , Polska
Mikko Saariaho - Wiceprezes, Dyrektor ds. komunikacji, Finavia Corporation, Finlandia
Laszlo Tamas - Dyrektor ds Rozwoju , Lotnisko Debrecen, Węgry

Łukasz Dziekoński, Członek Zarządu,Funduszu Marguerite

2016-04-05

18:45

20:05

Sala KrakówInternet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?

panel dyskusyjny

Innowacje

Inteligentne miasto jest obszarem, w którym Internet Rzeczy może odgrywać coraz większą rolę. Jego możliwości obiecują wiele zastosowań – poczynając od organizacji ruchu pieszych i ruchu drogowego (np. monitoring korków, miejsc parkingowych, inteligentnych dróg informujących o stanie nawierzchni) po diagnozę bezpieczeństwa (np. drgania i wytrzymałość materiałów w budynkach, mostach, poziomu hałasu, czy zarządzania śmieciami np. poziom zapełnienia kontenerów).

Moderator:
MIchał Kolanko - Redaktor Naczelny, 300polityka.pl, Polska
Paneliści:
Ansgar Baums - Dyrektor ds. Publicznych Europa, Bliski Wschód i Afryka, HP Inc., Niemcy
Daniela Ferrara - Koordynator EFRR, Region Emilia Romania, Włochy
Marek Kapturkiewicz - Partner, Innovation Nest, Polska
Jasna Matulić - Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych, Parlament Chorwacji, Chorwacja
Tobias Szarowicz - Dyrektor ds. Prawnych i PR, Niemiecki Związek Startupów, Niemcy
Paweł Szefernaker  Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polska2016-04-05

11:00

12:00

Sala WawelJak wzmocnić aktywność międzynarodową samorządów?

panel dyskusyjny

Innowacje

Jakie narzędzia dostępne są samorządom na szczeblu europejskim i krajowym dla zwiększenia skuteczności ich działań zewnętrznych? Ten francusko-polski panel będzie miał na celu ocenę nowych perspektyw współpracy między francuskimi i polskimi samorządami, zwłaszcza w odniesieniu do najnowszych trendów w zakresie organizacji, finansowania i zarządzania, takich jak rozwój współpracy strukturalnej między samorządami czy organizacji transgranicznych, w szczególności z Ukrainą.

Moderator:
Sébastien Durrmeyer - Attaché ds. Współpracy, Ambasada Francji w Polsce, Francja
Paneliści:
Agata Czyrsznic-Dobrowolska - Naczelnik Wydziału ds. Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego Polskiej Polityki Zagranicznej, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Polska
Bertrand Fort - Delegat Generalny ds. Działalności Zewnętrznej Samorządów Lokalnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Francja
Andrzej Porawski - Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich, Polska
Jean Rubio - Oficer Łącznikowy, Transgraniczna Misja Operacyjna (MOT), Francja
Olena Tomniuk - Kierownik Projektów Międzynarodowych, Stowarzyszenie Miast Ukrainy, Ukraina
Piotr Zientarski - Senator, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Polska

2016-04-05

13:50

14:50

Sala Wawel
Ambasada Francji w Polsce

Kryzys migracyjny. Czy samorządy są w stanie sprostać wyzwaniu?

panel dyskusyjny

Innowacje

Kryzys migracyjny to obecnie jedno z największych wyzwań, któremu musi sprostać wspólnota europejska. W pierwszej kolejności dotyczy on szczególnie samorządów, które odpowiadają bezpośrednio – m.in. poprzez współfinansowanie – za zapewnienie miejsca zamieszkania oraz integrację uchodźców z lokalną społecznością. W jaki sposób samorząd może podołać temu wyzwaniu?

Moderator:
Hanna Nowicka - Koordynator, Fundacja Szkoła Liderów, Polska
Paneliści:
Thomas Kralinski - Sekretarz Stanu/Pełnomocnik przy Federacji ds. Międzynarodowych i Mediów, Rząd Kraju Związkowego Brandenburgii, Niemcy
Irena Krasnicka - Pełnomocnik ds. Migracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Czechy
Jan Schneider - Dyrektor Naukowy, Rada Ekspercka Niemieckich Fundacji ds. Integracji i Migracji (SVR), Niemcy
Szymon Szynkowski vel Sęk - Poseł, Sejm RP, Polska
Jana Valova - Burmistrz, Miasto Humenne, Słowacja
Franz Wolf - Dyrektor, Austriacki Fundusz Integracyjny, Austria

2016-04-05

15:00

16:15

Sala Wawel"Czas Innowacji". Dobre praktyki we współpracy międzyregionalnej

panel dyskusyjny

Innowacje

W jaki sposób ostatnie zmiany w organizacji i zarządzaniu samorządami stworzą im nowe możliwości rozwoju i wzmacniania działań zewnętrznych? Przedstawiciele francuskich i polskich samorządów podzielą się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w radzeniu sobie z wyzwaniami, takimi jak współpraca na poziomie międzygminnym i/lub transgranicznym. Podadzą oni konkretne przykłady dobrych praktyk i współpracy na poziomie regionalnym i miejskim zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Moderator:
Aldo Vargas-Tetmajer - Koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego, URBACT, Polska
Paneliści:
Dounia Besson - Wicemer ds. Społecznych, Solidarności i Zrównoważonego Rozwoju, Lyon, Francja
Florence Forzy-Raffard - Członek Rady Miasta ds. Europejskich, Bordeaux, Francja
Katarzyna Król - Zastępca Prezydenta, Miasto Kraków, Polska
Peter Wołkowiński - Pełnomocnik ds. Ekonomii Społecznej w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym, Główny Ekspert, URBACT, Polska
Hałyna Łytwyn - Dyrektor Wykonawczy, Euroregion Karpaty-Ukraina, Ukraina

2016-04-05

16:25

17:25

Sala Wawel
Ambasada Francji w Polsce

Rola metropolii w kreowaniu innowacji

panel dyskusyjny

Innowacje

Metropolie mają nader szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o stymulowanie innowacji. Po pierwsze, jako centra uniwersyteckie, są nośnikiem myśli technicznej. Aby ta mogła rozkwitnąć, zabiegają o fundusze na tworzenie parków technologicznych oraz zachęcają firmy do zakładania ośrodków B+R. Po drugie, z myślą o mieszkańcach i turystach, wdrażają inteligentne rozwiązania technologiczne, w tym aplikacje mobilne. Wreszcie to w metropoliach narodziła się idea tzw. sharing economy, czyli ogólnoświatowego trendu polegającego na wymianie lub odpłatnym udostępnianiu dóbr i usług, który przebojem wdziera się do życia społecznego.

Moderator:
Eryk Mistewicz - Prezes, Instytut Nowych Mediów , Polska
Paneliści:
Normunds Bergs - Członek Zarządu, Mobilly, Łotwa
Jean-Michel Berlemont - Wicemer ds. Międzynarodowej, Europejskiej i Transgranicznej Współpracy, Miasto Nancy, Francja
Michał Kornasiewicz - Partner, Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy, Polska
Mirosława Nykiel - Poseł, Sejm RP, Polska
Dag Slettemeås - Ekspert , Narodowy Instytut Badań Konsumenckich(SIFO), Norwegia
Komentator:
Victoriia Levchuk - Dyrektor Generalny, Innovation Today, Ukraina

2016-04-05

17:35

18:35

Sala WawelInnowacje w regionie: klastry, parki technologiczne i start-upy

panel dyskusyjny

Innowacje

Wzrost innowacyjności regionu to jeden z głównych celów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Można go osiągnąć dzięki ścisłej współpraca JST z ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami. Rozwój klastrów, parków technologicznych i start-upów zwiększa szanse na jak najlepsze wykorzystanie specyfiki regionu oraz jego potencjału. W jaki sposób rozwijać współpracę władz samorządowych z przedstawicielami nauki i biznesu? Jak wspomagać tworzenie nowych form wdrażania innowacyjności na terenie samorządu?

Moderator:
Alina Popa - Dyrektor Wykonawczy, Regionalny Klaster Innowacji EURONEST IT&C HUB , Rumunia
Paneliści:
Fabrizio Conicella - Dyrektor Generalny, Bioindustry Park Silvano Fumero, Włochy
Joanna Domańska - Zastępca Dyrektora , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska
Andrzej Jajszczyk - Prezes, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Polska
Tatiana Malachowa - Redaktor Naczelny, Dziennik "Region Rozwoju", Rosja
Malcolm Parry - Dyrektor Zarządzający, Park Badawczo-Naukowy w Surrey, Uniwersytet w Surrey, Wielka Brytania
Peter Stražovec - CEO, Strape, Słowacja
Peter Wolfmeyer - Wiceprezes Zarządu, Instytut Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, Niemcy

2016-04-05

18:45

20:05

Sala WawelInteres gospodarczy czy wspólnota celów - samorząd gospodarczy i jego rola we współczesnej Europie

 • Samorząd Gospodarczy partnerem administracji państwowej i samorządowej w rozwoju gospodarczym regionów

 • Samorząd gospodarczy i samorząd terytorialny – partnerzy we wsparciu Rozwoju MŚP

 • Samorząd gospodarczy w państwach „ starej” i „ nowej” Unii Europejskiej – jego funkcje i znaczenie

Blok tematyczny

Samorząd gospodarczy

Samorząd gospodarczy w większości państw europejskich, szczególnie w tzw. „starej Unii”, jest istotnym partnerem Unii w zarządzaniu regionami i ich gospodarką. Celem sesji plenarnej jest przybliżenie doświadczeń państw Unii Europejskiej we współpracy administracji państwowej i samorządowej z samorządem gospodarczym, a także pokazanie możliwych rozwiązań, w tym zmian w prawie, jakie mogłaby przyjąć Polska, aby polski samorząd gospodarczy stal się realnym instrumentem wspierania gospodarki regionów ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w Rozwoju MŚP.

 • Samorząd Gospodarczy partnerem administracji państwowej i samorządowej w rozwoju gospodarczym regionów

Prowadzący:
Ulrich Zellenberg - Wicedyrektor Departamentu/ds. Organizacji i Spraw Prawnych, Austriacka Federalna Izba Gospodarcza, Austria • Samorząd gospodarczy i samorząd terytorialny – partnerzy we wsparciu Rozwoju MŚP

Paneliści:
Tadeusz Donocik - Prezes, Dyrektor Generalny , Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska • Samorząd gospodarczy w państwach „ starej” i „ nowej” Unii Europejskiej – jego funkcje i znaczenie

Paneliści:
Richard Weber - Przewodniczący, EUROCHAMBRES - Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu, Niemcy2016-04-05

14:00

15:20

Sala Kraków
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Funkcje publiczne samorządu gospodarczego w warunkach zmieniającej się gospodarki – rekomendacje dla Polski

panel dyskusyjny

Samorząd gospodarczy

W aktualnej, dynamicznie zmieniającej się gospodarce w Polsce, samorząd gospodarczy powinien być oparty na następujących założeniach: 
- przynależność do samorządu gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powinna być obligatoryjna i powszechna 
- samorząd gospodarczy wykonuje zadania publiczne współdziałając z organami administracji publicznej we wspólnym wykonywaniu tychże działań.

Moderator:
Andrzej Arendarski - Prezes, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
Paneliści:
Jerzy Bartnik - Prezes, Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), Polska
Tadeusz Donocik - Prezes, Dyrektor Generalny , Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska
Tomasz Jędrzejewski - Zastępca Kanclerza , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Marek Pasztetnik - Prezes Zarządu, Zachodnia Izba Gospodarcza, Polska

2016-04-05

15:40

17:30

Sala Kraków
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Jakiego samorządu gospodarczego potrzebuje polska gospodarka?- dylematy prawne, finansowe, funkcjonalne a także polityczne

panel dyskusyjny

Samorząd gospodarczy

Przywrócenie w Polsce samorządu gospodarczego w znaczeniu teorii prawa administracyjnego leży w najgłębszym interesie ogółu polskich przedsiębiorców. Dzięki temu samorząd gospodarczy zyskuje podmiotowość publiczno-prawną i staje się realnym i równorzędnym partnerem w relacjach z administracją rządową i samorządem terytorialnym.

Moderator:
Andrzej Zdebski - Prezydent, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Polska
Paneliści:
Kazimierz Bandarzewski - Adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Janusz Kowalski - Prezes, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Polska
Marek Kłoczko Wiceprezes Krajowa Izba Gospodarcza , Polska
Andrzej Tutajewski - Prezes Zarządu, Podkrakowska Izba Gospodarcza , Polska

2016-04-05

15:40

17:30

Sala Kraków
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Rola samorządu gospodarczego w polubownym rozstrzyganiu sporów gospodarczych

panel dyskusyjny

Samorząd gospodarczy

Jednym z zadań samorządu gospodarczego, ściślej izb przemysłowo-handlowych (izb gospodarczych), jest prowadzenie sądownictwa arbitrażowego. Jest to zadanie swoiste dla izb, gdyż skupiają one przedsiębiorców. Dzięki temu kontrahenci wywodzący się z różnych państw, gdzie obowiązują odmienne regulacje prawne, mają możliwość poddania sporu niezależnej instytucji, która rozstrzyga sprawę zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, w oderwaniu od obowiązujących w obu krajach przepisów prawnych.

Moderator:
Andrzej Szumański - Kierownik Zakładu Prawa Handlowego , Uniwersytet Jagielloński, Polska
Paneliści:
Dmytro Aftanas - Prezes, Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa, Ukraina
Tomasz Jędrzejewski - Zastępca Kanclerza , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Zbigniew Sebastian - Prezes, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Polska

2016-04-05

15:40

17:30

Sala Kraków
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Serial "Ojciec Mateusz" - znak firmowy i czynnik rozwoju Sandomierza

panel dyskusyjny

Społeczeństwo

„Ojciec Mateusz” to serial Telewizji Polskiej realizowany od lat w oparciu o format włoskiej telewizji publicznej RAI UNO. W Polsce akcja serialu rozgrywa się Sandomierzu. Na tym przykładzie będziemy się zastanawiać: Jak serialowa popularność wpływa na rozwój Sandomierza i regionu świętokrzyskiego? Czy zdjęcia realizowane na ulicach miasta, obecność ekipy filmowej i popularnych aktorów wpływają na życia miasta i jego mieszkańców? Czy doświadczenia organizacyjne związane z serialem podnoszą atrakcyjność miasta jako miejsca innych produkcji filmowych?

Moderator:
Juliusz Braun - Ekspert, BRAUN - Kultura i Media , Polska
Paneliści:
Marek Bronkowski - Burmistrz, Urząd Miejski w Sandomierzu, Polska
Anna Drozd - Członek Zarządu/Producent filmowy , Studio Rewers, Polska
Krzysztof Grabowski - Prezes Zarządu , Profilm Sp z o.o., Polska
Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska
Michał Piela - Aktor, Profilm Sp z o.o., Polska
Komentator:
Wolfgang Fandrich - Dyrektor ds. Międzynarodowych i Innowacji, Telewizja Niemiecka MDR/ARD, Niemcy

2016-04-05

11:00

12:00

Sala SukienniceMedia publiczne - między jakością a zyskiem

panel dyskusyjny

Społeczeństwo

W większości krajów europejskich media publiczne to instytucje, realizujące misję publiczną, różniące się od podmiotów komercyjnych tym, że tworzą program wysokiej jakości nie kierują się jedynie kryterium oglądalności. Rozważając pojęcie misyjności, goście będą dyskutować o zadaniach mediów publicznych, związanych z relacjonowaniem i tłumaczeniem przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych zachodzących obecnie w Europie.

Moderator:
Sergiusz Trzeciak - Konsultant Polityczny, Trzeciak Consulting , Polska
Paneliści:
Petr Dvorak - Dyrektor Generalny , Czeska Telewizja, Czechy
Jacek Kurski - Prezes Zarządu , TVP S.A., Polska

2016-04-05

13:50

14:50

Sala SukienniceCzy państwo i samorządy są gotowe na starzejące się społeczeństwo?

 • Czy państwo i samorządy są gotowe na starzejące się społeczeństwo?

 • Idea Gminnego Czynszowego Budownictwa Mieszkaniowego oraz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (GCBM FIZ)

Blok tematyczny

Społeczeństwo

Nadchodzi "srebrne tsunami". Starzenie się polskiego społeczeństwa jest faktem, z którym musi się zmierzyć rząd i samorząd. Zgodnie z prognozami demograficznymi w 2030 r. prawie 25 proc. ludności Europy będzie miało ponad 65 lat. Państwa europejskie mają różne systemy polityki senioralnej. Czy w Polsce powinniśmy wzorować się na systemie niemieckim lub skandynawskim? Czy programy rządowe takie jak Senior-WIGOR przyniosą oczekiwane rezultaty? Ważne jest również włączenie cyfrowe seniorów i ich edukacja w tym obszarze, samorządy muszą być otwarte na nowe technologie.

 • Czy państwo i samorządy są gotowe na starzejące się społeczeństwo?

Moderator:
Janusz Król - Redaktor Naczelny, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Polska
Paneliści:
Władysław Kosiniak-Kamysz - Prezes PSL, Poseł na Sejm RP, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska
Wojciech Kozak - Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska
Ilona Molnár Győrffyné - Kierownik projektu Senior Capital, Urząd Miasta Ujbuda, Węgry
Agnieszka Zaborowska - Radca Prawny/Partner, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp.p. , Polska • Idea Gminnego Czynszowego Budownictwa Mieszkaniowego oraz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (GCBM FIZ)

Prowadzący:
Bolesław Meluch - Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich, Polska2016-04-05

15:00

16:15


Kreowanie marki. Jak stać się rozpoznawalnym na mapie Europy?

panel dyskusyjny

Społeczeństwo

Ważnym elementem rozwoju miasta i regionu jest jego skuteczna promocja oraz budowa pozytywnego wizerunku. Właściwe zaprezentowanie walorów danego regionu jako miejsca do zamieszkania, zwiedzania czy zainwestowania kapitału stanowi o jego atrakcyjności i marce. Jaką strategię promocji obrać, aby osiągnąć sukces? Czy silny lider samorządowy może przyczynić się do promocji swojego miasta? Jaką rolę w kreowaniu marki regionu mogą odegrać jego mieszkańcy?

Moderator:
Adam Mikołajczyk - Prezes Zarządu, Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc , Polska
Paneliści:
Tomasz Andrukiewicz - Prezydent, Urząd Miasta Ełku, Polska
Martin Horváth - Dyrektor, Branding Slovakia Consultancy , Słowacja
Kieran McCarthy - Członek, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Irlandia
Sergiusz Trzeciak - Konsultant Polityczny, Trzeciak Consulting , Polska
Bartłomiej Walas - Wiceprezes, Polska Organizacja Turystyczna, Polska
Łukasz Wilczyński - Prezes Zarządu, Planet PR, Polska

2016-04-05

16:25

17:25

Sala Sukiennice
Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc

Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?

panel dyskusyjny

Społeczeństwo

Istotą zrównoważonego rozwoju jest trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń. Jest ona osiągana przez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, społecznym oraz naturalnym. Dlatego koncepcja zrównoważonego rozwoju powinna być wprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania, zarówno międzynarodowym i krajowym jak i regionalnym i lokalnym. Dostęp do edukacji i kultury, bezpieczeństwo zdrowotne, wpływ na decyzje dotyczące życia zbiorowego lokalnej społeczności to elementy składające się na jakość życia, które kształtowane są głównie na poziomie JST. Stąd tak ważne dla jakości życia społeczności jest odpowiednie zbilansowanie działań na poziomie lokalnym.

Moderator:
Dominik Jaśkowiec - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Polska
Paneliści:
Arnoldas Abramavicus - Członek, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Litwa
Dounia Besson - Wicemer ds. Społecznych, Solidarności i Zrównoważonego Rozwoju, Lyon, Francja
Grzegorz Gauden - Dyrektor, Instytut Książki , Polska
Joakim Larsson - Przewodniczący Parlamentu , Zachodni Region Götaland, Szwecja
Robert Moritz - Prezes Zarządu, ALTA SA , Polska
Prezentacja wprowadzająca:
Mika Pyykkö - Dyrektor ds. Obszarów Strategicznych, Finnish Innovation Fund (SITRA), Finlandia

2016-04-05

17:35

18:35

Sala SukienniceDlaczego warto inwestować w infrastrukturę sportową?

panel dyskusyjny

Społeczeństwo

Propagowanie sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, budowanie hal i obiektów sportowych, basenów, kortów, skateparków z których mogą korzystać mieszkańcy, wreszcie promocja miasta i regionu nawet na światową skalę z powodu organizowania najważniejszych imprez sportowych. To tylko niektóre korzyści płynące z inwestowania w sportową infrastrukturę. Co jeszcze można zyskać na inwestowaniu w sport?

Moderator:
Łukasz Widuliński, Dyrektor Wydawniczy Sportowych Produktów Online, Grupa Onet.pl, Polska
Paneliści:
Marcin Animucki - Wiceprezes Zarządu, EKSTRAKLASA S.A., Polska
Krzysztof Kowal - Dyrektor, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Polska
Małgorzata Marcińska - Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Miasta S.A., Polska
Józef Pilch - Wojewoda, Małopolski Urząd Wojewódzki, Polska
Francesco Tufarelli - Dyrektor Generalny Biura ds. Sportu, Kancelaria Premiera, Rząd Włoski, Włochy
Katarzyna Łęgiewicz - Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa, Polska

2016-04-05

18:45

20:05

Sala SukiennicePromocja poprzez sport – jak promować region i kraj?

panel dyskusyjny

Środowisko

Coraz więcej miast stawia na sport w swoich strategiach promocji. Sport, ze względu na swoją uniwersalność, medialność, prostotę przekazu i towarzyszące mu emocje jest łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji. Jak profesjonalnie wykorzystać jego możliwości? Jak poprzez sport, przy wykorzystaniu narzędzi promocji, budować przewagę konkurencyjną?

Moderator:
Przemysław Babiarz - Dziennikarz, TVP S.A., Polska
Paneliści:
Anna Deręgowska-Watza - Wiceprezes Zarządu , Planet PR, Polska
Ioseb Manjavidze - Członek, Rada Miasta Tbilisi, Gruzja
Ireneusz Raś - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki , Sejm RP, Polska
Tomasz Urynowicz - Dyrektorem Departamentu Turystyki i Sportu , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska

2016-04-05

11:00

12:00

Sala WisłaUtylizacja odpadów metodą plazmową. Możliwości i rzeczywistość

panel dyskusyjny

Środowisko

Stosowane powszechnie metody utylizacji odpadów, jak recykling, kompostowanie czy spalanie budzą kontrowersje i protesty ze względu na ich stosunkowo małą efektywność i negatywny wpływ na środowisko. Utylizacja metodą gazyfikacji plazmowej, oprócz dużej skuteczności, pozwala za uwolnienie i wykorzystanie dużej ilości syngazu, służącego do produkcji energii elektrycznej. Jest technologią przyszłości.

Moderator:
Bogdan Sedler - Prezes Zarządu, Fundacja Naukowo-Techniczna "Gdańsk" , Polska
Paneliści:
Tomasz Kotowski - Prezes Zarządu, General Plasma Sp. z o.o., Polska
Irina Kumkowa - Sekretarz Naukowy, Rosyjska Akademia Nauk Instytut Elektrofizyki i Elektroenergetyki, Rosja
Jerzy Mizeraczyk - Profesor Wydziału Elektrycznego, Akademia Morska w Gdyni , Polska
David Utmelidze - Przewodniczący Frakcji Gruzińskie Marzenie - Konserwatyści , Rada Miasta Tbilisi, Gruzja

2016-04-05

11:00

12:00

Sala KrakówZielona gmina a rozwój inwestycji proekologicznych

panel dyskusyjny

Środowisko

Produkcja energii z OZE wzrasta z roku na rok. Także samorządy coraz chętniej sięgają po alternatywne źródła pozyskiwania energii. Świadome inwestowanie w projekty ekologiczne staje się nie tylko sposobem dbania o środowisko naturalne ale wręcz nowym trendem. Jakie działania należy podejmować, aby wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii? Jakie korzyści dla gmin niosą inwestycje proekologiczne? Jakie szanse rozwoju zielonej energetyki na tle rozwiązań europejskich stwarzają nowe regulacje prawne?

Moderator:
Piotr Pająk - Redaktor Naczelny, GramwZielone.pl, Polska
Paneliści:
Magnus Berntsson - Wiceprezydent , Zachodni Region Götaland, Szwecja
Olgierd Geblewicz - Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Polska
Paweł Guziński - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej, Polska
Aleksander Korkin - Zastępca Przewodniczącego Społecznej Rady Ekspertów, Kaliningradzka Duma Obwodowa, Rosja
Leszek Kuliński - Wójt , Urząd Gminy Kobylnica, Polska
Michał Skorupa - Szef Projektów Fotowoltaicznych w RWE Polska, Członek Komitetu Sterującego, RWE Polska S.A., Polska
Márta Szigeti Bonifert - Dyrektor Wykonawczy, Regionalne Centrum ds. Ochrony Środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej , Węgry

2016-04-05

13:50

14:50

Sala WisłaBudynek użyteczności publicznej efektywny energetycznie

panel dyskusyjny

Środowisko

Dyskusja oprze się o dyrektywę EPBD (2010/31/UE), według której od 2021 roku wszystkie budynki na terenie UE mają być niemal zeroenergetyczne, a obiekty już istniejące powinno poddać się głębokiej termomodernizacji. Sektorowi publicznemu stawia się jeszcze wyższe wymagania: w przypadku budynków użyteczności publicznej warunki te mają być spełnione już od 2019 roku. Przed polskim sektorem publicznym i budowlanym zatem duże wyzwanie, a jednocześnie szansa. Najbliższa perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje bowiem szerokie wsparcie dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Moderator:
Radosław Skowron - Partner, Adwokat , Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór - Adwokaci, Polska
Paneliści:
Szymon Firląg - Starszy Doradca, Europejski Instytut Wydajności Budynków (BPIE), Polska
Orsolya Fulop - Dyrektor ds Rozwoju, Energiaklub Climate Policy Institute , Węgry
Piotr Grubek - Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka, Urząd Miasta Kobyłka, Polska
Petr Holub - Dyrektor, Szansa dla Budynków, Czechy
Katarzyna Wojda - Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju, Bjerg Arkitektur, Dania

2016-04-05

15:00

16:15

Sala Wisła
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Czyste miasta – wspólna odpowiedzialność samorządu, biznesu i mieszkańców

panel dyskusyjny

Środowisko

Zanieczyszczenie środowiska to jeden z głównych problemów dużych miast. Dalszy wzrost gospodarczy, a także dobro mieszkańców - w tym dbałość o ich zdrowie - wymagają stałej troski o stan środowiska oraz podejmowania wszelkich możliwych działań chroniących je przed degradacją. Czy przedstawiciele firm i samorządów w porozumieniu z mieszkańcami będą w stanie zapewnić usługi komunalne na odpowiednim poziomie, mając na uwadze dobro środowiska?

Moderator:
Katarina Hazuchova - Niezależny Analityk ds. Ochrony Środowiska, , Słowacja
Paneliści:
Agnieszka Griffin - Starszy Dyrektor ds. Środowiska, Administracja Wielkiego Londynu, Wielka Brytania
Eva Britt Isager - Dyrektor Sekcji Klimatycznej, Miasto Bergen, Norwegia
Grzegorz Maj, Człnek Zarządu, Ekologiczne Centrum Utylizacji ,  Polska
Józef Nowicki - Prezydent, Urząd Miasta Konina, Polska
Andrii Reka - Przewodniczący Podkomisji ds Polityki Regionalnej , Rada Najwyższa, Ukraina

2016-04-05

16:25

17:25

Sala Wisła
ENERIS Ochrona Środowiska S.A.

Świetlana czy ponura – przyszłość regionalnych portów i hubów lotniczych w Europie

panel dyskusyjny

Środowisko

Inwestycje w rozwój infrastruktury regionalnych portów lotniczych nabrały niespotykanej dotąd dynamiki w ostatnich latach. Lotniska mogą wspaniale stymulować rozwój, wzmacniać atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionów, ale mogą okazać się również wielkim niewypałem i kosztowną fanaberią samorządów, które najmocniej lobbują za lokowaniem środków w tego typu inwestycje. Jak sprawić, żeby lotniska okazały się sprawnymi, rentownymi przedsiębiorstwami, a nie studnią bez dna dla publicznych pieniędzy? W jaki sposób rozsądnie korzystać z bogatych doświadczeń Zachodu w tym zakresie? Jak w końcu przyciągać do siebie linie lotnicze?

Moderator:
Józef Lassota - Poseł, Sejm RP, Polska
Paneliści:
David Ciceo - Dyrektor Generalny, Międzynarodowy Port Lotniczy w Klużu, Rumunia
Władysław Ortyl - Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska
Neil Pakey - Prezes, Lotnisko Shannon, Wielka Brytania
Gisle Skansen - Dyrektor Generalny , Port lotniczy Sandefjord-Torp, Norwegia
Michael Tmej - Dyrektor Generalny, Lotnisko Międzynarodowe Koszyce, Słowacja

2016-04-05

17:35

18:35

Sala WisłaTransport i mobilność – ile znaczą we współczesnych miastach?

panel dyskusyjny

Środowisko

Jakość życia w dużych ośrodkach miejskich w znacznym stopniu zależy od skuteczności i sposobu wykorzystania systemu zarówno prywatnej, jak i publicznej mobilności miejskiej. Zróżnicowane formy mobilności miejskiej pozwalają zmniejszyć poziom nasilenia ruchu, ograniczając w konsekwencji zanieczyszczenie środowiska. Dzięki nim można zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, a także zaoszczędzić czas i koszty przemieszczania się.

Moderator:
Tomasz Wróblewski - Redaktor , Tygodnik Wprost , Polska
Paneliści:
Mark Finer - Starszy Menadżer Projektu, Mott Macdonald , Wielka Brytania
Wojciech Grzonka - Dyrektor, Skoda Transportation a.s., Czechy
Ģirts Slāviņš - CEO, Mobilly, Łotwa
Marek Stępa - Wiceprezydent, Miasto Gdynia, Polska
Kacper Winiarczyk - General Manager, Uber Poland, Polska
Udział w dyskusji:
Szałwa Ogbaidze - Członek, Rada Miasta Tbilisi, Gruzja

2016-04-05

18:45

20:05

Sala Wisła

  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy