Program IV konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Zasady podjęcia działAŃ przy użyciu siłY współorganizowanej przez Wydział Prawa I Administracji ug oraz Wydział Dowodzenia I Operacji Morskich amw, wpia ug, Audytorium CPobieranie 21.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.08 Kb.
Program IV Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

pt. ZASADY PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZY UŻYCIU SIŁY

współorganizowanej przez

Wydział Prawa i Administracji UG oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW,

WPiA UG, Audytorium C, Gdańsk, ul. J. Bażyńskiego 6, 23 maja 2011 r.
0930-0945

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

dr hab. Józef A. Włodarski, prof. UG, Prorektor UG ds. Studenckich

Kmdr dr hab. Krzysztof Rokiciński, prof. AMW, Dziekan WDiOM AMWI. panel ogólny – użycie siły

Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Makowski
0945-1000

Prof. dr hab. Janusz Symonides (ISM UW/ SWSPiZ), Użycie siły w świetle rezolucji S/RES 1973 (2011) w sprawie Libii

1000-1015

Mgr Milena Stenka (WPiA UG), Prawo państwa do samoobrony podstawą legalnego użycia siły zbrojnej?

1015-1030

Katarzyna Bieszke (WPiA UG), Użycie siły w stosunkach międzynarodowych wg koncepcji J. Rawlsa

1030-1045

Dr Tomasz Widłak (WPiA UG), Klauzula Martensa na tle pojęcia "ludzkość" w prawie międzynarodowym

1045-1100

Dyskusja__1100-1115__Przerwa_na_kawę'>Dyskusja

1100-1115

Przerwa na kawę

1115-1130

Doc. Dr Elżbieta Mikos-Skuza (WPiA UW, PCK), Zasady konieczności wojskowej i humanitaryzmu a koncepcja bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych

1130-1145

Mgr Tomasz Snarski (WPiA UG), Prawa człowieka wobec użycia siły w stosunkach międzynarodowych: szanse i zagrożenia

1145-1200

Mgr Paulina Zajadło (WPiA UG), Implementacja koncepcji odpowiedzialności za ochronę

1200-1215

Dr Kamil Zeidler (WPiA UG), Czy iure praedae nadal istnieje?

1215-1230

Mgr Maja Głuchowska (WNHiS AMW), Zakaz użycia siły w Układzie w sprawie Antarktyki

1230-1245

Dyskusja

1245-1315

Przerwa


II. panel prawo i praktyka

Przewodniczący dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
1315-1330

Dr Barbara Janusz-Pawletta (WBN AON), Podstawy prawne wydawania "Zasad użycia siły" w systemie prawa międzynarodowego i krajowego

1330-1345

Kmdr ppor. rez. mgr Rafał Depczyński, Zasady podjęcia działań przy użyciu siły na przykładzie misji pokojowej ONZ

1345-1400

Dr hab. Karol Karski (WPiA UW), Nowelizacja ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

1400-1415

Dr Dorota Pyć (WPiA UG), Zintegrowanie narodowych systemów kontroli granicznych wobec zagrożeń na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej - przypadek irregular migration

1415-1430

Dyskusja

1430-1445

Przerwa na kawę


III. panel lotniczo-morski

Przewodniczący prof. dr hab. Janusz Symonides
1445-1500

Prof. dr hab. Andrzej Makowski (WDiOM AMW), Zasady podjęcia działań przy użyciu siły w operacji morskiej w świetle Podręcznika ROE, San Remo 2009

1500-1515

Kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht (WDiOM AMW), Zasady opracowania reguł podjęcia działań przy użyciu siły

1515-1530

Dr Marcin Marcinko (WPiA UJ), Zasady podjęcia działań przy użyciu siły wobec statków powietrznych (USS Vincennes Incident)

1530-1545

Mgr Magdalena Glanc (WPiA UG), Nie! dla możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego uprowadzonego przez terrorystów, czyli o zakresie swobody państwa w wojnie z terroryzmem

1545-1600

Kmdr por. dr Dariusz Bugajski (WDiOM AMW), Dlaczego siły morskie potrzebują stałych zasad podjęcia działań przy użyciu siły?

1600-1615

Dyskusja

1615

Podsumowanie i zakończenie konferencji


„Zasady podjęcia działań przy użyciu siły, służąc realizacji celów misji, a więc celów politycznych państwa, muszą uwzględniać taktykę i strategię użytych sił oraz zachować zgodność z prawem międzynarodowym publicznym, w tym na poziomie taktycznym przede wszystkim

z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Jest to zatem zagadnienie wielodyscyplinarne, które winno być łącznie rozpatrywanez perspektywy politycznej, prawnej i wojskowej.”

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy