Strona główna

Program Konferencji-Happeningu „ Transplantologia – co warto wiedzieć?!”


Pobieranie 13.52 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.52 Kb.


Program Konferencji-Happeningu
Transplantologia – co warto wiedzieć?!”

22 września 2010 roku

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu / SALA A


9 00 - 9 50 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10 00 - 10 30 Otwarcie konferencji-happeningu

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, dr n. biol. Maria Stachowska

Wicewojewoda Wielkopolski, Przemysław Pacia

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Jacek WysockiWielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Walkowiak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak


10 30 - 10 45 Wprowadzenie – omówienie bieżącej sytuacji transplantologii narządów unaczynionych w Polsce i Europie
dr Maciej Głyda, Ordynator Oddziału Transplantologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
10 45 - 11 00 Transplantacja w ujęciu wielkiej religii świata

ks. dr Adam Sikora, adiunkt, Zakład Teologii Moralnej i Duchowości, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


11 00 - 11 15 Przygotowanie pacjenta do przeszczepu oraz prowadzenie i przygotowanie dawcy narządów unaczynionych

lek. med. Marcin Ligowski, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


11 15 - 11 30 Transplantacje płuc

prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz, Kierownik Katedry Kardio-Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
11 30 - 11 45 Transplantacje serca

prof. UM dr hab. Marek Jemielity, Kierownik Katedry Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


11 45 - 12 00 Przeszczepy wątroby

dr hab. med. Przemysław Pyda, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


12 00 - 12 15 Aspekt społeczny transplantacji

dr Aleksandra Fryś, asystent w Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


1215 – 12 30 Konferencja okrągłego stołu podsumowująca część pierwszą - pytania i odpowiedzi

12 30 - 12 45 PRZERWA

12 45 - 13 00 Prawo a transplantacje

dr Izabela Pużycka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


13 00 – 13 15 Leczenie immunosupresyjne po transplantacjach narządów

Prof. UM dr hab. med. Andrzej Oko, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej


13 15 – 13 30 Transplantacje szpiku

dr med. Anna Łojko-Dankowska, adiunkt, Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu13 30 – 13 45 Transplantacje nerek

dr Maciej Głyda, Ordynator Oddziału Transplantologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu


13 45 – 14 00 Konferencja okrągłego stołu podsumowująca część drugą - pytania i odpowiedzi
14 00 – 14 15 Podsumowanie i zakończenie części Konferencyjnej
14 15 – 15 00 Rozpoczęcie części happeningowej
Pokazy ratownictwa medycznego, konkurs wiedzy o transplantacjach, rozpropagowywanie „Oświadczeń woli” i innych materiałów promujących ideę transplantacji, spotkanie z policjantami.


UWAGA

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu konferencji.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość