Strona główna

Program konferencji


Pobieranie 19.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.29 Kb.
PROGRAM KONFERENCJI

FIO 2008
Wywiadówka profilaktyczna

współpraca środowiskowa na rzecz młodego pokolenia
Wychowywać razem”
organizowana przez Fundację Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

przy współpracy
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego
oraz

Centrum Edukacji Nauczycieli
23 – 24 października 2008
Sala wykładowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Gdańsk, ul. Ołowianka 1
DZIEŃ I (czwartek)
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Uroczyste otwarcie konferencji:

Prowadzenie: Piotr Kowalczuk, pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (UG), dziennikarz oświatowy:Powitanie i prezentacja gości honorowych oraz prelegentów

Wystąpienia przedstawicieli władz i zaproszonych gości:- Jan Klawiter, przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego

- Ewa Kamińska, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej

- Przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium Oświaty- Przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Gdańsku
Sesja I

10:45 dr Urszula Walijewska, pedagog, prorektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej:

Cele i metody wychowania w zdezorientowanym społeczeństwie.

11:15 Małgorzata Wyszyńska, demograf, Instytut Polityki Społecznej i Demograficznej Human Life International-Europa:

Charakterystyka demograficzno-społeczna młodzieży.

11:45 Antoni Szymański, socjolog, zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

Funkcja wychowawcza współczesnej rodziny.

12:05 Piotr Kowalczuk, pedagog, Instytut Pedagogiki UG, dziennikarz oświatowy:

Pokój Rodzicielski” w przestrzeni szkoły.12:30 dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog, prezes Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego:

Program „Bezpieczne dziecko”.

13:15 Janusz Struczyński, prawnik, Prokurator Rejonowy w Starogardzie Gdańskim:

Przestępczość młodzieży, profilaktyka – współpraca wychowawcy z wymiarem sprawiedliwości.
13:45 Przerwa
Sesja II

14:15 dr Szymon Grzelak, psycholog, prezes fundacji „Homo Homini” im. Karola de Foucould:

Seksualizacja dzieci i młodzieży. Odpowiedź rodziców i specjalistów w kontekście profilaktyki zintegrowanej.

15:15 Aleksandra Duzinkiewicz, psycholog, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu (GCPUoA):

Działania profilaktyczne na przykładzie doświadczeń GCPUoA.

15:45 Alina Strzałkowska, konsultant wychowania do życia w rodzinie i edukacji prozdrowotnej Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Gdańsku:

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, jego cele i efekty wychowawcze w kontekście współpracy z rodzicami.

16:00 Pytania do prelegentów
16:10 Przerwa
Sesja III

16:30 Robert Pietras, lekarz med. specjalista seksuolog, ginekolog:

Wychowanie do dojrzałej postawy seksualnej w kontekście zagrożenia epidemią chorób przenoszonych drogą płciową oraz AIDS.

17:00 ks. Grzegorz Daroszewski, Archidiecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin Zagrożonych Działalnością Sekt, prezes fundacji „Przeciwdziałania Uzależnieniom U NAS”:

Sekty jako problem interdyscyplinarny.

17:30 Tomasz Bilicki, pedagog, dyrektor ds. programowych Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

Wpływ mediów na młodzież.

18:00 Zakończenie I dnia konferencji
DZIEŃ II (piątek)
10:00 Otwarcie II dnia konferencji
Sesja IV

10:15 Tomasz Bilicki, pedagog, dyrektor ds. programowych Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

Przeciwdziałanie przemocy i agresji – współpraca w wychowaniu.

10:45 ks. dr Łukasz Idem, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego:

Pozalekcyjne formy współpracy wychowawczej Kościoła i szkoły na przykładzie szkolnych kół Caritas.

11:15 Ewa H. Kowalewska, polonista, dyrektor Fundacji Human Life International–Europa:

Wychowanie do przyjęcia daru życia, współpraca rodzina – szkoła.
11:45 Przerwa
Sesja V

12:15 Monika Gołubiew - Konieczna, pedagog, psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku:

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły jako statutowe zadania publicznej poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

12:45 Grażyna Pachecka, lek. med. spec. ginekolog:

Współpraca lekarza z młodocianą pacjentką, jej rodzicami i wychowawcami.

13:15 Pytania do prelegentów
13:30 – 14:00 Przerwa
Sesja VI

14:00 ks. prof. dr hab. Janusz Balicki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Katedra Demografii Społecznej Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego (UKSW):

Wpływ emigracji zarobkowej Polaków na rodzinę.

14:30 Małgorzata Sędziak, psycholog, specjalista w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, oraz Szkoły dla Rodziców:

Szkoła dla Rodziców jako pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych.
15:00: 16:00 Dyskusja Okrągłego Stołu

Prowadzący: Piotr Kowalczuk
Temat: Wychowywać razem – wspólne środowisko edukacyjne – odmienne cele?
- dr Alicja Komorowska – Zielony, pedagog, wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (UG)
- dr Grzegorz Grochowski, teolog, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny
- dr Andrzej Kołakowski, pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

- Ewa H. Kowalewska, polonista, dyrektor Fundacji Human Life International - Europa


16:00 Zakończenie konferencji
Uwaga:

Konferencja jest realizowana w ramach programu FIO 2008

Uczestnictwo jest nieodpłatne.

Nauczyciele otrzymają Certyfikat Uczestnictwa brany pod uwagę w awansie zawodowym

Liczba miejsc jest ograniczona
Zgłoszenia uczestnictwa można składać za pośrednictwem:

formularza na stronie internetowej pod adresem:
http://www.hli.org.pl/zgloszenie.php

lub e-mailem: konferencja@hli.org.pl

(proszę podać imię, nazwisko, adres, telefon, reprezentowaną
instytucję lub organizację, e-mail, prośbę o wystawienie Certyfikatu Uczestnictwa)

tel.: (58) 341 19 11 (pn.-pt. w godz. 09:30-16:00), fax: (58) 346 10 02


lub pocztą tradycyjną (priorytet polecony)

na adres: Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość