Strona główna

Program konferencji


Data19.06.2016
Rozmiar7 Kb.
PROGRAM KONFERENCJI

Decentralizacja zadań społecznych państwa

 

  

10.00 - Otwarcie konferencji:

Prof. Alicja Grześkowiak – Marszałek Senatu RP

             Senator Mieczysław Janowski - Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Senator Dariusz Kłeczek - Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Prof. Lena Kolarska-Bobińska – Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

           Koncepcje lokalnej polityki społecznej w założeniach i realizowanej reformie decentralizacji państwa.

             Założenia lokalnej polityki społecznej w koncepcji reformy administracyjnej państwa

– Józef Płoskonka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Założenia lokalnej polityki społecznej w rozwiązaniach prawno – ustrojowych

– senator Mieczysław Janowski

Zadania społeczne powiatów i możliwości ich realizacji

Antoni Jankowski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

Realizacja założeń lokalnej polityki społecznej

Prof. Józefina Hrynkiewicz, Instytut Spraw Publicznych

Dyskusja

11.45 - Przerwa

12.00 - Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe – możliwości współdziałania

             Zadania samorządu powiatowego w realizacji funkcji polityki rodzinnej

             – Maria Smereczyńska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny

            Samorząd powiatowy a organizacje pozarządowe – koncepcje i problemy współdziałania – senator Dariusz Kłeczek

Współdziałanie samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi

Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja

 13.15 - Przerwa obiadowa

 13.45 – KONFERENCJA PRASOWA

 14.00 - Problemy społeczne w skali lokalnej i strategie ich rozwiązywania

Problemy sytuacji edukacyjnej, startu zawodowego i życiowego młodzieży

– Ewa Giermanowska, Uniwersytet WarszawskiDyskusja na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczących sytuacji młodzieży z udziałem przedstawicieli samorządów powiatowych

15.30 - Podsumowanie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość