Strona główna

Program konferencji Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca: 9 października


Pobieranie 10.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.38 Kb.
Program konferencji Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca:
9 października 9.00-10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 -10.30 – Uroczyste otwarcie konferencji.

Wystąpienie JM Rektora UJ prof. dr hab. Karola Musioła

Referaty:

10.45–11.15 Wincenty Pol „ojciec” nowożytnej geografii polskiej -prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr Izabela Sołjan (Uniwersytet Jagielloński),


11.15-11.45Poznawanie rzeźby Karpat i innych regionów ziem polskich w pracach Wincentego Pola


– dr hab. Bogdana Izmaiłow , prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, (Uniwersytet Jagielloński),

11.45-12.15 – Przerwa.

12.15-12.45 – Twórczość poetycka Wincentego Pola na tle literatury międzypowstaniowej 1831-1864 –dr hab. Artur Timofiejew (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

12.45-13.15 – Wincenty Pol jako krajoznawca – dr Krystyna Harasimiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

13.15-13.45 - Zbiory geograficzne w Muzeum Wincentego Pola w Lublinie - mgr Grażyna Połuszejko (Kierownik Muzeum),

13.45 -14.15 – Przerwa obiadowa.

14.15-14.45 – Zwiedzanie IG i GP UJ (dla chętnych).

Komunikaty:

16.30 -16.45 - Wincenty Pol wśród twórców regionalizacji fizycznogeograficznej – prof. dr hab. Józef Wojtanowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

16.45 – 17.00 - Klimaty i klimatologia u Wincentego Pola

prof. dr hab. Janina Bożena Trepińska (Uniwersytet Jagielloński),

17.00-17.15 – Hydrografia w pracach Wincentego Pola

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (Uniwersytet Jagielloński),

17.15-17.30 – Badania Wincentego Pola w Karpatach Polskich
w zakresie geografii społeczno- ekonomicznej
– prof. dr hab. Zygmunt Górka (Uniwersytet Jagielloński)

18.00 - Spotkanie towarzyskie (Kampus UJ).10 października

8.00 – 8.45 - Skałka – Msza św. w intencji W. Pola, złożenie kwiatów na grobie w Krypcie Zasłużonych.Referaty

9.15-9.45 – Krakowskie lata Wincentego Pola – prof. dr hab. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński),Komunikaty c.d.:

9.45-10.00 – Wincenty Pol i genealogia Piastów ze zbiorów Schaffgotschów- mgr Stanisław Firszt (Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze),

10.00-10.15 – Czy Wincenty Pol był na Śnieżce i co z tego wynikło?- Ivo Łaborewicz (Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze),

10.15-10.30 - Izba Pamięci Wincentego Pola w Gdańsku – dr Maria Wieloch, mgr Anna Urbańczyk, Miejski Dom Kultury w Gdańsku „Wyspa Skarbów”.

10.30-11.00 - Przerwa

11.00-13.15 – Dyskusja panelowa na temat: Czy tradycja powinna inspirować rozwój geografii polskiej w XXI wieku (zaproszeni uczestnicy: profesorowie Marek Degórski, Bolesław Domański, Jan Drwal, Marian Harasimiuk, Jacek Jania, Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Stanisław Liszewski, Jan Łoboda, Wiesław Maik, Andrzej Richling, Józef Wojtanowicz).

13.15 – 13.30 - Zakończenie konferencji.

13.30 – 14.15 – Przerwa obiadowa14.15 – 15.30 - Wyjazd do Collegium Maius i zwiedzanie wystawy globusów ze zbiorów Muzeum Wincentego Pola w Lublinie.
11 października – 7.00 – Wyjazd w Tatry, Dolina Kościeliska, Krzyż W. Pola – prowadzący – prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, mgr Maria Baścik

Powrót do Krakowa około 16.00

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość