Strona główna

Program Małych Dotacji gef/sgp undp bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Streszczenia projektów nagrodzonych w konkursie „Nasz sposób na biedę na wsi”


Pobieranie 53.87 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar53.87 Kb.


Fundacja Wspomagania Wsi
Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDPBank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych


Streszczenia projektów nagrodzonych w konkursie

Nasz sposób na biedę na wsi” 2004
Realizowanie konwencji o różnorodności biologicznej poprzez rozpowszechnianie starych, wysokopiennych, mrozoodpornych drzew owocowych w gminie Przechlewo
Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

Wandzin, 77-323 Polnica, województwo pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Donat Kuczewski, tel. (+59) 832-34-13

Dotacja: 6.860,00 zł
Projekt ma na celu przywrócenie na terenie gminy Przechlewo uprawy starych rodzimych odmian drzew owocowych. W ramach projektu, w pobliżu głównych instytucji w gminie, (Urząd Gminy, Posterunek Policji, szkoła) posadzonych zostanie około 200 wysokopiennych, mrozoodpornych drzew owocowych (czereśni, gruszy, jabłoni i śliw). Kilkanaście osób, które w przyszłości będzie zajmowało się pielęgnacją drzew, zostanie przeszkolonych w tym zakresie. Przywrócenie starych gatunków drzew owocowych przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej regionu oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. W przyszłości pozyskane owoce będą przekazywane mieszkańcom gminy.
Witamy w Lubnowie – Projekt stworzenia bazy dla zielonej szkoły
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Promocji Wsi Lubnów i Okolic

Lubnów 42, 57-220 Ziębice, województwo dolnośląskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Mariusz Szpilarewicz, tel. (+74) 819-91-56

Dotacja: 10.000,00 zł
Realizacja projektu polegać będzie na utworzeniu stałej bazy noclegowej w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie. W tym celu wykonane zostaną prace remontowo-adaptacyjne dwóch pomieszczeń przeznaczonych na sale noclegowe, oraz pomieszczenia kuchennego i sanitariatów. Do prac remontowych zatrudnionych zostanie 4 bezrobotnych - mieszkańców Lubnowa. Jednocześnie część prac remontowych zostanie wykonana nieodpłatnie przez mieszkańców wsi. W rezultacie powstanie czynna przez cały rok baza noclegowa dla około 30 osób, z której korzystać będą zarówno indywidualni turyści jak i zorganizowane wycieczki. Przy całorocznej obsłudze bazy noclegowej dodatkową pracę znajdzie 6-7 mieszkańców wsi. Ceny noclegów nie będą wygórowane, co umożliwi odwiedzanie Lubnowa również wycieczkom szkolnym z mniejszych, mniej zamożnych miejscowości.

Zrobić i zarobić
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej „Konar”

Ul. Szkolna 12, 89-607 Konarzyny, województwo pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Jacek Warsiński, tel. (+59) 833-10-79

Dotacja: 10.000,00 zł
Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym mieszkańcom gminy Konarzyny podjęcie pracy zarobkowej przy wytwarzaniu produktów rękodzielniczych. W tym celu 30 osób zostanie przeszkolonych w zakresie wytwarzania wyrobów z wikliny, wyrobów ze sznurka oraz rzeźby. Z przeprowadzonego wcześniej rozpoznania rynku wynika, że istnieje zbyt na tego typu wyroby i że jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych rękodzielników. Ponadto w ramach projektu zostanie zorganizowana wystawa prac wraz z kiermaszem wytworzonych produktów. Równolegle do tych działań w sąsiednich powiatach będzie trwała promocja wyrobów, a Stowarzyszenie zapewni pomoc początkującym rzemieślnikom w znajdowaniu rynków zbytu.

Osada neandertalska – ośrodek edukacyjny
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „ZACHARIASZ”

Wola Zachariaszowska 115, 32-087 Zielonki, województwo małopolskie

Osoba odpowiedzialna za projekt: Tomasz Gubała, tel. (+12) 419-40-33

Dotacja: 10.000,00 zł
Realizacja projektu będzie polegać na utworzeniu plenerowego ośrodka edukacyjnego pod nazwą „osada neandertalska”, przy współpracy z Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa oraz Ojcowskim Parkiem Narodowym. W pierwszej fazie projektu opracowane zostaną scenariusze zajęć i warsztatów dotyczących prehistorii. Następnie odtworzona zostanie neolityczna chata. Powstały obiekt stanie się lokalną atrakcją turystyczną oraz miejscem, w którym prowadzone będą warsztaty historyczno-przyrodnicze dla wycieczek szkolnych. W utworzonym ośrodku zostanie zatrudnionych na stałe dwóch instruktorów oraz jeden pracownik techniczny, zaś w okresie wiosennym i jesiennym, dodatkowo na umowę zlecenie, dalsze sześć osób.

Wabienie Turysty
Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży SAM

Piotrowice, Strzyżewice, województwo lubelskie

Osoba odpowiedzialna za projekt: Michał Mazur, tel. (+81) 562-83-68

Dotacja: 9.800,00 zł
Celem projektu jest stworzenie na terenie gminy Strzyżewice dwóch pól namiotowych, które mają poszerzyć ofertę turystyczną dla coraz liczniejszej rzeszy odwiedzających gminę gości. Teren wokół pól zostanie ogrodzony, zaopatrzony w urządzenie sanitarne oraz bieżącą wodę. Każde z pól zostanie wyposażone w stoły, krzesła, ogrodowe grile oraz tablice informujące o okolicznych atrakcjach turystycznych. Wiosną tego roku na terenie gminy wyznaczone zostały trasy turystyczne (piesze i rowerowe), otworzono również wypożyczalnie sprzętu rowerowego. Wszystko to, w połączeniu z otwarciem pł namiotowych, doprowadzi do wzrostu atrakcyjności wsi i zwiększy napływ turystów.
Niech te troski gęś kopnie
Rada Sołecka wsi Rodaki

Ul. Poprzeczna 7, Rodaki, 32-310 Klucze, województwo małopolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Halina Ładoń, tel. (+32) 642-85-08

Dotacja: 3.300,00 zł
Projekt stanowi kolejny etap programu, którego celem jest stworzenie wioski tematycznej związanej z GĘSIĄ. Część mieszkańców wsi już od kilku lat zajmuje się hodowlą gęsi. W tej chwili istnieje potrzeba szerszego rozpropagowania tej działalności oraz wykorzystania wszystkich możliwości płynących z utworzenia wsi tematycznej. W tym celu przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące odnowy wsi oraz sposobów wykorzystania motywu gęsi w rozwoju wsi. Uczestniczyć w nich będzie 30 osób. Ponadto mieszkańcy wezmą udział w cyklu warsztatów plastycznych, w trakcie których nauczą się wytwarzania przedmiotów z siana, pierza, kamieni, gliny itp., które, swoim charakterem będą nawiązywały do gęsi jako podstawowego motywu wsi tematycznej, a w przyszłości będą sprzedawane jako pamiątki z Rodaków.

Masa solnych pomysłów
Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość”

Korzecznik 41, 62-650 Kłodawa, województwo wielkopolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Danuta Jóźwiak, tel. (+63) 273-52-18

Dotacja: 10.000,00 zł
Stowarzyszenie działa na terenie gminy Kłodawa, słynącej z największej czynnej kopalni soli w Polsce. Projekt ma na celu stworzenie dodatkowego źródła dochodów dla mieszkanek wsi, który będzie się opierał na produkcji i sprzedaży wyrobów z masy solnej. W ramach projektu 20 kobiet, będzie uczestniczyć w warsztatach plastycznych. Przez 3 kolejne miesiące uczestniczki warsztatów będą doskonaliły swoje umiejętności i równocześnie wytwarzały figurki z masy solnej. Po tym czasie wybrane prace zostaną od nich odkupione i sprzedane na kiermaszach, wystawach oraz za pośrednictwem Internetu. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowopowstałych prac, które zostaną sprzedane, co umożliwi kolejne zakupy.

Króliki rozmnażajcie się, biedzie zapobiegajcie
Koło Gospodyń Wiejskich w Czeszewie

Czeszewo, 62-130 Gołańcz, województwo wielkopolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Justyna Kabacińska, tel. (+67) 261-54-35

Dotacja: 10.000,00 zł
Projekt polegać będzie na zaangażowaniu 20 rodzin wyłonionych wśród mieszkańców wsi w hodowlę rodzimej rasy królików (rasa popielniańska). Pozyskane mięso będzie sprzedawane w ramach umowy zawartej z lokalną ubojnią oraz częściowo wykorzystywane na potrzeby własne. Pasza dla królików będzie pochodziła z wykaszania okolicznych rowów melioracyjnych oraz nieużytków położonych z dala od ruchliwych dróg.
Stara cegielnia – dziś zielonym stawem wsi Kwaczała – nasza cegiełka przeciw biedzie
Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały

Ul. Słoneczna 3, Kwaczała, 32-566 Alwernia, województwo małopolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Mirosław Sujdak, tel. (+12) 282-81-01

Dotacja: 9.900,00 zł
Celem projektu jest zagospodarowanie wyrobiska po starej cegielni i utworzenie stawu spełniającego funkcje rekreacyjne. W ramach prac z terenu wyrobiska zostaną uprzątnięte zalegające tam śmieci oraz wycięte chwasty. Akwen wodny zostanie poszerzony i pogłębiony, a następnie zarybiony rodzimymi gatunkami ryb. Teren wokół stawu zostanie oczyszczony i zagospodarowany. Posadzone zostaną rodzime odmiany drzew i krzewów, ustawione ławki i kosze na śmieci. Ponadto droga dojazdowa do stawu zostanie utwardzona, a w pobliżu powstanie parking oraz wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego. Zagospodarowanie tego terenu zwiększy atrakcyjność turystyczną wsi oraz przyciągnie wędkarzy, od których, za umożliwienie odłowu będą pobierane opłaty. Przy oczyszczaniu wyrobiska zatrudnione zostaną osoby bezrobotne z terenu wsi, a w sezonie kolejni bezrobotni zostaną zatrudnieni do pobierania opłat od wędkarzy oraz do prowadzenia wypożyczalni sprzętu wędkarskiego.

Nasza Przystań
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”

Bałtów 55, 27-423 Bałtów, województwo świętokrzyskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Jarosław Kuba, tel. (+41) 246-12-93

Dotacja: 10.000,00 zł
Projekt ma na celu rozbudowanie infrastruktury turystycznej wsi. Przy przystani, stanowiącej początek trasy spływu tratwami po rzecze Kamiennej, powstanie punkt obsługi spływu i informacji turystycznej, w którym dodatkowo będzie można kupić produkty regionalne. Teren zostanie obsadzony rodzimymi gatunkami drzew i krzewów ozdobnych, ustawione zostaną kosze na śmieci, ławki i stoły. W trakcie sezonu pracę w punkcie znajdzie jedna osoba, a lokalnym artystom i rzemieślnikom zostanie udostępnione miejsce, w którym będą mogli sprzedawać swoje wyroby.

Błędowski Produkt Lokalny
Rada Sołecka wsi Błędowo

Błędowo, 87-214 Płużnica, województwo kujawsko-pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Alina Szyszka, tel. (+56) 688-71-59

Dotacja: 8.000,00 zł
W ramach projektu w centralnym punkcie wsi, położonej przy ruchliwej drodze wojewódzkiej, powstanie plac targowy, na terenie którego lokalni producenci, rolnicy i mieszkańcy będą mogli sprzedawać i kupować produkty rolne i inne towary. Opłaty za korzystanie z targowiska będą przeznaczane na działania świetlicy wiejskiej. Umożliwienie zbytu swoich produktów w najbliższej okolicy ograniczy koszty lokalnych producentów, a w efekcie ich dochody wzrosną.

W Regulicach nie święci garnki lepią”, czyli garncarskie tradycje + jurajskie bogactwo = sposób na biedę


Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu

Regulice, ul. T. Kościuszki 263, 32-566 Alwernia, województwo małopolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Jerzy Kasprzyk, tel. (+12) 283-11-15 w. 340

Dotacja: 10.000,00 zł
Projekt ma na celu odtworzenie zamierającej tradycji garncarstwa, sięgającej w tym regionie XVIII wieku. W ramach podjętych działań zostaną wyremontowane pomieszczenia starej kotłowni, w których powstanie warsztat garncarski oraz izba pamięci. W rezultacie od 3 do 5 bezrobotnych mieszkańców znajdzie pracę przy produkcji wyrobów ceramicznych, które będą sprzedawane turystom odwiedzającym wieś oraz wystawiane na targach jako produkt lokalny. Dodatkowo stworzenie izby pamięci oraz produkcja lokalnych wyrobów ceramicznych zwiększy ofertę turystyczną wsi.
Swojskie wesela
Koło Gospodyń Wiejskich w Koszwałach

Ul. Gdańska 11, 83-011 Koszwały, województwo pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Bożena Kozicka, tel. (+58) 692-76-45

Dotacja: 10.000,00 zł
Realizacja projektu ma na celu stworzenie dodatkowego źródła dochodu dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Dotacja zostanie przeznaczona na wyremontowanie wiejskiej świetlicy oraz zakup wyposażenia kuchennego. Prace remontowe będą wykonywane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi. Wyremontowane pomieszczenia będą wynajmowane na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (wesela, chrzciny itp.), a 4 panie z Koła Gospodyń Wiejskich znajdą pracę przy obsłudze tych imprez. Dochód zostanie przeznaczony na płace dla kobiet obsługujących imprezy oraz na bieżące utrzymanie świetlicy. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie w świetlicy nauki języka angielskiego, zajęć muzycznych i plastycznych.
Przecieramy szlak w drodze do lepszej przyszłości
Stowarzyszenie KARPATY.ART oddział w Chyrowej

Chyrowa 11, 38-450 Dukla, województwo podkarpackie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Andrzej Zatorski, tel. (+13) 433-05-60

Dotacja: 9.720,00 zł
Celem projektu jest odtworzenie starego szlaku narciarstwa biegowego Chyrowa-Dukla. W ramach działań objętych projektem przeprowadzona zostanie wycinka drzew oraz inne specjalistyczne prace związane z przygotowaniem i oznakowaniem trasy. Zostanie zakupiony skuter śnieżny służący do przecierania szlaku oraz do jego nadzorowania i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. W miejscowym schronisku turystycznym wyremontowana zostanie kuchnia oraz poszerzone zaplecze gastronomiczne. Bezrobotni mieszkańcy wsi znajdą pracę przy przygotowywaniu szlaku i utrzymywaniu go oraz przy adaptacji pomieszczeń kuchennych. W trakcie sezonu narciarskiego kolejne osoby otrzymają zatrudnienie przy obsłudze trasy narciarskiej, a także przygotowywaniu posiłków w schronisku turystycznym. Budowa szlaku i rozwój bazy turystycznej pomoże w zainteresowaniu tym terenem kolejnych turystów.

Na rowery do Lipusza
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz

Ul. Młyńska 12, Lipusz, województwo pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Janusz Niewiarowski, tel. (+58) 687-45-91

Dotacja: 8.310,00 zł
Realizacja projektu polegać Będzina utworzeniu wypożyczalni rowerów. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup 10 rowerów. Ponadto, w ramach projektu, zostaną oznakowane trasy rowerowe oraz wydrukowane ulotki-przewodniki z opisem tych tras, przeznaczone dla turystów korzystających z wypożyczalni. W ruchliwych punktach gminy ustawione zostaną tablice informujące o istnieniu wypożyczalni, a w lokalnej prasie będą zamieszczone reklamy promujące wypożyczalnię i nowopowstałe szlaki rowerowe.

Jak się wspólnie zjednoczymy – ze wsi biedę pogonimy

Nieformalna grupa „Odnowy wsi” Frączków

Frączków 29a/3, 48-314 Pakosławice, województwo opolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Jarosław Nosal, tel. (+77) 435-76-69

Dotacja: 9.603,00 zł
Projekt zakłada stworzenie „Centrum Aktywności Wiejskiej”. W ramach przewidzianych działań wykonane zostaną prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń w budynku dawnego PGR. Większość prac wykonają nieodpłatnie mieszkańcy gminy, ponadto, na okres dwóch miesięcy, pracę przy remoncie znajdzie dwóch bezrobotnych zatrudnionych przez Powiatowy Urząd Pracy. W powstałym Centrum organizowane będą wiejskie zebrania oraz szkolenia dla bezrobotnych. Pomieszczenia te będą również odpłatnie wynajmowane na imprezy okolicznościowe (wesela, chrzciny itp.). W ramach współpracy z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem kilkanaście bezrobotnych mieszkanek gminy znajdzie zatrudnienie przy segregowaniu i składaniu kopert i długopisów. W sezonie turystycznym będzie tu także czynna baza noclegowa, z której dochody przekazywane będą na dalszy rozwój Centrum.

Muzyka na lepsze jutro
Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w St. Chwalimiu

Stary Chwalim 28, 78-460 Barwice, województwo zachodniopomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Joanna Nieoczym, tel. (+94) 373-22-12

Dotacja: 10.000,00 zł
Projekt ma na celu zwiększenie liczebności członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz poszerzenie zakresu jej działalności. Do orkiestry zostanie przyjętych 8 nowych członków, zakupione zostaną również nowe instrumenty. Przeprowadzone zostaną zajęcia gry indywidualnej i orkiestrowej oraz warsztaty muzyczne. W ramach projektu zorganizowany zostanie koncert w połączeniu z lokalnym festynem, propagujący orkiestrę i lokalnych twórców oraz inspirujący pozostałą część mieszkańców do innych wspólnych działań na rzecz rozwoju gminy. Fundusze na dalszy swój rozwój oraz pokrywanie bieżących wydatków orkiestra będzie zdobywać grając na lokalnych festynach i uroczystościach gminnych i powiatowych.

Gościnne Zagrody” – trasa rowerowa szansą na stworzenie gospodarstw ekologicznych


Rada Sołecka wsi Kujakowice Dolne

Ul. Zapłocie 2B, Kujakowice Dolne, 46-211 Kujakowice Górne, województwo opolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Regina Bryja, tel. (+77) 413-19-45

Dotacja: 9.600,00 zł
Realizacja projektu polegać będzie na propagowaniu idei tworzenia gospodarstw ekologicznych. Planowane jest przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad działalności rolnictwa ekologicznego oraz ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego. Powstanie oznakowana trasa rowerowa biegnąca w pobliżu istniejących i nowopowstałych gospodarstw ekologicznych. Wydany zostanie folder promujący gospodarstwa i wytarzane w nich produkty ekologiczne. Zorganizowany zostanie także piknik ekologiczny, w trakcie którego będzie można osobiście spróbować i na miejscu zakupić żywność ekologiczną wyprodukowaną u okolicznych rolników.

Gospodyni domowa zaczyna od nowa

Wiejska Świetlica Środowiskowa OAZA

Ciechocin, 89-620 Chojnice, województwo pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Violetta Rossek, tel. (+52) 398-74-78.

Dotacja: 9.753,00 zł
Projekt ma na celu stworzenie dodatkowego źródła dochodów dla 15 bezrobotnych kobiet. Jedna z sal wiejskiej świetlicy zostanie zaadaptowana na potrzeby pracowni krawieckiej, w której przeprowadzone zostanie szkolenie na zakupionych w ramach projektu profesjonalnych maszynach krawieckich. Materiały do produkcji wyrobów krawieckich pozyskiwane będą miedzy innymi z odpadów dostarczanych przez lokalnych producentów mebli. Odbiorcami wyrobów będą okoliczne firmy, które wykorzystywać je będą jako gadżety reklamowe. Produkty te sprzedawane będą również na lokalnych festynach i uroczystościach okolicznościowych. Zysk ze sprzedaży w połowie przekazywany będzie osobom szyjącym, a w połowie na potrzeby związane z działalnością świetlicy i jej rozwojem.

Kładka przeprawą do lepszego życia
Rada sołecka w Kiełpinie

Ul. Szkolna 7, 83-307 Kiełpino, województwo pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Ryszard Herbasz, tel. (+58) 694-21-78

Dotacja: 10.000,00 zł
Projekt stanowi pierwszy etap stworzenia szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych biegnących przez kilka sąsiadujących ze sobą wsi. Głównym celem tego etapu działań jest powstanie kładki na rzece Raduni, w budowę której włączą się mieszkańcy gminy oraz firmy i zakłady usługowe z jej terenu. Powstanie kładki nie tylko usprawni komunikację między trzema wsiami, ale co najważniejsze, ułatwi ruch turystyczny w tym regionie, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju miejscowych gospodarstw agroturystycznych. Częstsze kontakty między mieszkańcami trzech wsi zwiększą poziom integracji między mieszkańcami.


Wiejska wypożyczalnia naczyń to praca i wygoda dla mieszkańców
Rada Sołecka wsi Włodary

ul. Leśna 17, 48-217 Włodary, województwo opolskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Leonarda Rzepska, tel. (+77) 431-93-42

Dotacja: 9.131,00 zł
Projekt ma na celu stworzenie wypożyczalni naczyń w wyremontowanym pomieszczeniu świetlicy wiejskiej. Remont zostanie wykonany w całości przez mieszkańców wsi w ramach pracy społecznej. Wypożyczanie naczyń na potrzeby imprez okolicznościowych pozwoli na znalezienie dodatkowego źródła dochodu dla kilku bezrobotnych mieszkanek wsi. Część zysku zasili budżety domowe gospodyń zaangażowanych w prowadzenie wypożyczalni, a część zostanie przeznaczona na dalszy remont świetlicy i modernizację kuchni. W przyszłości wyremontowany lokal wynajmowany będzie na festyny i imprezy okolicznościowe.

Precz bierności – wiwat zaradność! Żuławska pracownia ceramiczna
Świetlica Wiejska w Pogorzałej Wsi

Pogorzała Wieś, Miłoradz, województwo pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Irena Gałażewska, tel. (+55) 271-15-31

Dotacja: 9.531,00 zł
Projekt stanowi kolejny etap planu wskrzeszania ginących zawodów. W miejscowej świetlicy wiejskiej powstanie pracownia ceramiki artystycznej. Projektem zostanie objętych 15 osób, które już wcześniej przeszły pięciodniowy kurs ceramiki oraz 20 bezrobotnych mieszkańców, a także 30 dzieci. Wyprodukowane artykuły będą sprzedawane turystom w pobliskim Malborku, co pozwoli na zwiększenie dochodów osób objętych projektem.

Sękacze i szmaciane pasiaki – czyli Uniwersytet Pod Strzechą
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Rossosz

ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz,

Osoba odpowiedzialna za projekt: Barbara Głowacka, tel. (+83) 378-45-57

Dotacja: 9.440,00 zł
W ramach projektu wyremontowana zostanie XIX wieczna zagroda, w skład której wchodzą chata, stodoła i spichrz. Stanie się ona atrakcja turystyczną, w której przybywający goście będą mogli przenocować na sianie w wyremontowanej stodole i posilić się sękaczami wypieczonymi w specjalnym piecu zbudowanym w przed chatą. W samej chacie ustawiony zostanie warsztat tkacki, na którym mieszkanki wsi, po odbyciu szkolenia, wytwarzać będą regionalne pasiaki, które później sprzedawane będą turystom odwiedzającym gminę. W spichrzu powstanie wystawa starych przedmiotów codziennego użytku.


Puchowa kołderka
Rada Sołecka wsi Grabowa

ul. Strażacka 12a, 42-454 Grabowa, województwo śląskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Zuzanna Kańtoch, tel. (+32) 673-05-51

Dotacja: 7.440,00 zł
Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu we wsi hodowli gęsi rasy rodzimej (gęś zatorska). W projekcie uczestniczyć będzie 30 rodzin, którym Rada Sołecka bezpłatnie przekaże gęsi zakupione z dotacji. Da to początek hodowli gęsi, z których uzyskiwany będzie puch potrzebny do wyrobu pierzyn i poduszek oraz mięso. Wypas gęsi będzie się odbywać na miejscowych łąkach czystych ekologicznie.

Teraz czas na Ujsoły!
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły

Ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, województwo śląskie.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Julia Grygny, tel. (+33) 864-70-26

Dotacja: 8.150,00 zł
W ramach projektu utworzony zostanie szlak turystyczny związany z miejscowymi legendami o zbójnikach. Miejsca mające wartość historyczną, lub stanowiące osobliwość przyrody zostaną uporządkowane i oznakowane. Aby jak najskuteczniej odpowiedzieć na potrzeby turystów powstanie system wymiany informacji obejmujący miejscowych rzemieślników, artystów, przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną. Folder informacyjny, który zostanie wydany w ramach projektu rozdawany będzie podczas regionalnych imprez organizowanych w sąsiednich gminach.


Przy blasku ogniska zbudujemy lepsze jutro – etap I
Koło Gospodyń Wiejskich w Mściwojowie

59-407 Mściwojów 39, województwo dolnośląskie.Osoba odpowiedzialna za projekt: Sabina Bochenek, tel. (+76) 872-85-22

Dotacja: 9.900,00 zł
Projekt stanowi pierwszy etap planu rozwoju gminy, który zakłada poszerzanie oferty turystycznej. W tym celu mieszkańcy wsi zagospodarują teren wokół lokalnego zbiornika wodnego. Uprzątnięte zostaną zalegające tam śmieci, przy czym surowce wtórne będą sprzedane, a dochód zostanie przeznaczony na organizację wycieczek dla dzieci. Wokół zbiornika ustawione zostaną ławki, altany, przenośne toalety, zbudowane zostaną 2 grile, a także powstaną stanowiska dla wędkarzy. Za umożliwienie wędkowania pobierane będą opłaty, które przekazywane będą na zarybianie i dalszy rozwój oferty turystycznej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość