Strona główna

Program nauczania języka rosyjskiego poziom A1 m 1


Pobieranie 114.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar114.25 Kb.

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom A1 M 1
na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomira Wujca „Вот и мы”– cz. 1 / studia stacjonarne/

MODUŁ 1 30 godz.

Rozdz. 0-1

Tematy i sytuacje, liczba godzin, strony

1.

Kategoria semantyczna

2

Przykłady typów zdań

3

Składniki morfosyntaktyczne

4.1. Co wiemy o Rosji?

Zajęcia

wprowadzające

str.6-7
2 godz.


1. Położenie geograficzne Rosji, największe miasta, rzeki.

2. Postaci historyczne.

3. Z czym kojarzy się nam Rosja?

4. Stereotypy i mity o Rosji.
2. Język rosyjski- językiem słowiańskim.

Str. 8-9
2 godz.1. Podobieństwa i różnice pomiędzy językiem polskim i rosyjskim.

2. Historia alfabetu rosyjskiego.1. глаз-oko

2. икра- kawior

3. ковёр- dywan ...
3. Alfabet rosyjski.

Кто это?


Str. 10-11
2 godz.

1. Wprowadzenie liter:

а, д, к, м, н, о, т, ч, э

2. Kto to jest? Co to jest?

Nazywanie osób i rzeczy.

3. Intonacja zdania twierdzącego i pytającego.


- Кто это?

- Что это?

- Это окно?
4. Alfabet rosyjski

Ты кто?


Str. 12-13
2 godz.

1. Wprowadzenie liter:

Б, в, г, е, з, л, п, у, ы, я

2. Kim jesteś?

3. Jak się nazywasz?

Przedstawianie się.


- Как тебя зовут?

- Ты кто? Я Павел.

- Его зовут Павел.

- Анна дома. Анна дома?- odmiana zaimków я, ты, он – biernik liczby pojedynczej

- rozróżnienie intonacji ИК-1 ИК-3


5. Alfabet rosyjski

Привет, меня зовут Наташа.

Str. 14-15
2 godz.


1.Wprowadzenie liter:

ё, и, р, с, ф, х, ш, ь, ю

2. Nasze zainteresowania i hobby.

3. Powitanie i pożegnanie- formy nieoficjalne i grzecznościowe- отчество- Нас интересует спорт.

- У тебя есть друг?

- Мы часто читаем книги.

- Привет! До свидания.- odmiana zaimka- biernik i dopełniacz zaimków мы, вы, они

- odmiana czasownika читать

- rozróżnienie liczby pojedynczej i mnogiej czasownika.

6. Alfabet rosyjski

Это моя семья.

Powtórzenie.

str. 16-17

4 godz.


1. Wprowadzenie liter:

ж, й, ц, щ, ъ

2. Stopnie pokrewieństwa.


- Маму зовут Анна, а брата- Пётр.

- Мы живём в Москве.- biernik rzeczownika 1-ej i 2-ej deklinacji.

- odmiana czasownika жить


7. Где ты живёшь?

Куда ты поедешь?

4 godz.
Str. 20-23


1. Nazwy państw i narodowości.

2.Pytania- gdzie? dokąd?

3. Określenie czasu- latem/ zimą

4. Potwierdzanie i zaprzeczanie informacji.- Я поляк. Он живёт в Германии. Летом мы поедем в Англию.Кто ты по национальности?

- У вас есть друзья в Германии? Да, есть. Нет, у меня подруга в Англии.- где? – в Варшаве

- куда?- в Варшаву

- odmiana czasowników

ехать, поехать


8. Мне 16 лет.

Сколько им лет?

Str. 24-27

4 godz.


1.Liczebniki porządkowe 1-100

2. Ile masz lat?

3. Rozróżnienie год/года/ лет.

4. Kto jest młodszy, a kto starszy i o ile lat?- Мне двадцать пять лет.

- Наташе один год.

- Она моложе меня на три года.

- У тебя есть младшая сестра?- odmiana zaimków- celownik

- użycie czasownika есть

- celownik rzeczownika 1-ej i 2-ej deklinacji

9. Вот какие мы.

Str. 28-29

2 godz.


1. Wygląd zewnętrzny człowieka.


- У неё длинные волосы.

- Он низкого роста.- użycie konstrukcji у него, у нас ...
10. Powtórzenie materiału, przygotowanie do testu modułowego.

Str. 30-31

2 godz.


11.. TEST MODUŁOWY

4 GODZ.

OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU MODUŁOWEGO ZALICZENIEPROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom A1 M 2

na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec „Вот и мы”– cz. 1 / studia stacjonarne/

MODUŁ 2 30 godz.

Rozdz. 2-3

Tematy i sytuacje, liczba godzin, strony

1.

Kategoria semantyczna

2

Przykłady typów zdań

3

Składniki morfosyntaktyczne

4.  1. Przygotowujemy się

do podróży.

str.32-33


2 godz.

1. Przygotowanie do podróży do Rosji

2. Formalności związane z wyjazdem.- Аня учится русскому языку.

- Аня учит русский язык в университете.

- Вам нужно упаковать вещи.

- Она будет смотреть телик.- odmiana czasownika zawrotnego

- учиться чему? где?

учить что?

- tworzenie czasu przyszłego złożonego

- użycie konstrukcji

кому? нужно+ инфинитив


  1. Rozmowa przez

telefon.

str. 34-35

2 godz.


1. Nazwy dni tygodnia.

2. Rozmowa telefoniczna.- zwroty grzecznościowe i słownictwo, wykorzystywane podczas rozmowy telefonicznej.- Они разговаривают по телефону.

- Мы позвоним родителям в среду.- по+ celownik

- odmiana czasownika 2-ej koniugacji звонить, разговаривать

- czasowniki dokonane i niedokonane звонить/ позвонить- czas przyszły prosty

  1. Ania i Paweł

przyjeżdżają do

Moskwy..


str. 36-37

2 godz.


1. Podróż pociągiem, korzystanie z rozkładu jazdy.

2. Wyrażenie powinności.- Ане надо позвонить Кате.

- Они нас встретят на вокзале.- użycie konstrukcji ей надо+ инфинитив

- odmiana czasownika встретить


4. .Mieszkanie Nataszy.

str. 38-39

4 godz.


1. Nazwy pomieszczeń i ich rozkład w domu.

2. Położenie przedmiotów w przestrzeni.

3. Określenie piętra, na którym mieszkamy.


- На полу лежит ковёр.

В комнате уютно.

- Я живу на третьем

этаже.


- Рядом с кухней

находится комната

Вадима, а около неё-

моя комната.
- przyimki służące do określania położenia

слева, справа, неапротив...

- odmiana rzeczownika.

- odmiana czasowników находиться, стоять, лежать, висеть

- liczebniki porządkowe

5. Pokój Nataszy i Leny.

str. 40-43

4 godz.


1. Opis pokoju, nazwy mebli.

- У кровати стоит тумбочка.

- Справа от письменного стола стоит шкаф.- odmiana rzeczownika-

1, 2 deklinacja


  1. Jak nie zabłądzić w

wielkim mieście?

str. 44-45

2 godz.


1. Zwroty grzecznościowe

2. Pytamy o drogę i udzielamy informacji na ulicy.- Скажите, пожалуйста (простите, извините), как дойти до банка?

- Как мне попасть в центр?

- Они сидят здесь.


- czasowniki дойти, доехать до, попасть в ...

- określania miejsca i kierunku- где, куда, здесь, там...


7. Droga na uczelnię.

str. 46-47

2 godz.


1. Opis drogi na uczelnię.

2. Nazwy środków komunikacji miejskiej.- В университет мы едем на трамвае.

- Давай, поедем на метро.- ехать на чём?

- użycie konstrukcji давай+ czasownik w znaczeniu trybu rozkazującego

- rzeczowniki nieodmienne typu- метро

  1. .Pierwszy dzień na

uczelni.

str. 48-49


2 godz.

1. Nazwy pomieszczeń na uczelni i w szkole.

2. Opis pomieszczeń dydaktycznych.

3. Plan zajęć, nazwy przedmiotów.


- По вторникам у нас занятия в химическом кабинете.

- В среду у нас география и история.

- Сегодня у нас один зачёт, а в пятницу три зачёта.


- wyrażenia powtarzalności zdarzeń- по понедельникам

- liczebniki główne 1-5 w zestawieniu z rzeczownikiem урок /зачёт


9. Czego najbardziej

lubimy się uczyć?

str. 50-51
2 godz.


1. Skala ocen w polskich i rosyjskich uczelniach..

2. Ulubione przedmioty na naszych wydziałach.- Я получил двойку по географии.

- Физика даётся ему легко.
- tworzenie czasu przeszłego

- wyrażenie даётся мне трудно / легко

- оценка по …

10. Jeden dzień z Saszą.

str. 52-55


4 godz.

1. Określenie pory dnia.

2. Określenie czasu- godziny pełne i połówki.

3. Plan dnia.

4. System szkolnictwa średniego i wyższego w Polsce i w Rosji.
- Я обедаю в половине второго.

- В котором часу / во сколько у вас аэробика?

- Саша встаёт в пять часов утра.

- Утром я встаю, чищу зубы и иду на трамвайную остановку.- liczebniki głowne 1-5 w zestawieniu z rzeczownikiem час

- odmiana czasownków

чистить, идти, выходить, вставать, ехать,

11.. TEST MODUŁOWY

4 GODZ.

OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU MODUŁOWEGO ZALICZENIEPROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO poziom A1 M3

na podstawie podręcznika Małgorzaty Wiatr- Kmieciak i Sławomiry Wujec „Вот и мы”– cz. 1 / studia stacjonarne/

MODUŁ 3 30 godz.

Rozdz. 4-6

Tematy i sytuacje, liczba godzin, strony

1.

Kategoria semantyczna

2

Przykłady typów zdań

3

Składniki morfosyntaktyczne

4.


Czas wolny
1) str.56-57
2 godz.

2) str. 58-59


2 godz.

3) str. 60-61


2 godz.

4) str. 62-63


2 godz.

5) str. 64-65


2 godz.

6)
2 godz.
KINO
1. Wspólne spędzanie czasu wolnego- kino.

2. Określenie czasu- godziny „po” i „za”

3. Przybliżone określenie wieku, godziny, wielkości itd.

4. Wyrażanie obawy.


SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU
1.Zainteresowania studentów.

2. Słownictwo związane z obsługą komputeraNASZE HOBBY
1.Nasze pasje i zainteresowania

2.Określenie powtarzalności zjawisk
HOBBI NASZYCH

KREWNYCH
1.Czym zajmują się w czasie wolnym członkowie naszej rodziny

KOMPUTER
1.Do czego służy nam komputer.

2.Wady i zalety komputera.

3. Opis ilustracji- wyrażenia miejsca w przestrzeni

ROLA KOMPUTERA W NASZYM ŻYCIU-

Tekst dodatkowy z Internetu


- Давай пойдём в кино.


- Сейчас десять минут первого.

- Ему лет сорок.

- Я заканчиваю часа в три.

- Не опоздать бы мне на поезд.


- Галя интересуется модой.

- Кроме музыки я увлекаюсь спортом.

- На сайте mail.ru в окошко „поиск» впиши футбол.


- Компьютер это моё хобби. Я люблю играть в компьютерные игры.

- Я брожу по Интернету каждый день, чаще всего по вечерам.

- Я охотно слушаю концерты классической музыки.

- Мой папа- мастер на все руки.

- Ты пользуешься электронной почтой?

- У компьютера мы тоже портим зрение.

- Слева мы видим компьютер.- czasowniki dokonane i niedokonane- читать прочитать,

- odmiana czasownika успеть+ инфинитив

- Dop. l.poj liczebników porządkowych

- Dop.l.poj liczebnikow głównych

- odmiana czasowników увлекаться (чем) интересоваться (чем)

- Narzędnik l.poj i mn. rzeczowników i przymiotników

- odmiana czasownika любить+ инфинитив

- odmiana rzeczownika z przymiotnikiem- rodz. męski i żeński


- odmiana czasownika пользоваться (чем)

7) Plany na week-end
Str. 68-69

Str. 80-81


2 godz.

1. Moskwa- stolica Rosji. Co warto zobaczyć, zwiedzić w Moskwie- Plac Czerwony, sławne świątynie, galeria Trietiakowska, Kreml..

- Аня, что ты хочешь увидеть в Москве?

- Самый интересный в Москве- Кремль.


- Я хочу поехать в Москву, потому что это красивый город.


- Я на экскуpсии в Москве.

- odmiana czasownika nieregularnego хотеть

- tworzenia stopnia najwyższego przymiotnika- z uwzględnieniem rodzaju i liczby

- tworzenie zdań podrzędnie złożonych z użyciem konstrukcji потому что

- odmiana rzeczownika экскурсия8) Wycieczka do

Kuskowa
Str. 70-71


2 godz.


1. Kuskowo- rezydencja rosyjskiego magnata.

2. Komunikacja miejska- planowanie wycieczek z wykorzystaniem metra.

- Prezentacja skarbów architektury podmoskiewskiej.


- Это далеко, поэтому нам надо сделать пересадку.

- Я не поеду с вами, потому что я занята.

- Нам надо идти туда.

- Он пешком дошёл до остановки.- użycie zdań podrzędnie złożonych z wykorzystaniem wyrażeń поэтому, потому что
- czasowniki dokonane i niedokonane

9) Plany na wakacje
Str. 72-73
2 godz.

1. Sposoby spędzania czasu na wakacjach

2. Formalności paszportowo- wizowe.- Лето он проводит в Польше, в Россию он поедет зимой.

- Ему надо взять с собой сумку.

- Тебе не надо брать чемодана.


- gdzie i dokąd- где, куда
- użycie konstrukcji ему надо, ему не надо

- dopełniacz i biernik l.poj rzeczowników 1,2 i 3 deklinacji10) Początek wakacji
Str. 74-75

2 godz.


1. Praca wakacyjna- jak dorobić do wakacji

2. Plany wakacyjne

3. Wyrażanie własnej opinii


- Мне кажется, что во время каникул надо подработать.

- użycie konstrukcji я считаю, я думаю, мне кажется, по- моему


11) Pamiątki z Rosji.

Rosyjskie święta.

Str. 76-77

Str. 83


4 godz.

1. Tradycyjne pamiątki z Rosji- matrioszki, grzel, chochłoma.

2. Doradzanie wyboru odpowiedniego prezentu.

3. Rosyjskie Boże Narodzenie- przepis na tradycyjne dania.


- Это изделия из дерева.

- użycie dopełniaczа l. poj.

12) Powtórzenie materiału- przygotowanie do kolokwium modułowego

2 godz.13) TEST MODUŁOWY

4 GODZ.

OMÓWIENIE I POPRAWA TESTU MODUŁOWEGO ZALICZENIE©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość