Program rysunek : kompozycja, martwa natura, studium postaciPobieranie 12.8 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar12.8 Kb.


Program - rysunek : kompozycja , martwa natura , studium postaci ,


zestawy testów przygotowujących do egzaminów ,

 • historia sztuki : zagadnienia o stylach i twórcach - slajdy .


Prowadzący absolwenci Politechniki Gdańskiej i WSSP w Gdańsku

z przygotowaniem i doświadczeniem pedagogicznym.

Koordynator programu:

mgr inż. arch. Małgorzata Wojtkiewicz tel.kom. 0 601 611 567

Metodyka nauczanie w małych grupach 6-8 osób , system dydaktyczny

dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwoju uczestnika

z wyraźnie sprecyzowanym celem nauki .

Wykorzystywane różne techniki plastyczne służą pracy nad

wyobraźnią przestrzenną i poszerzeniu wiedzy o sztuce

i architekturze w zakresie tematów objętych programem

dla szkół ponadpodstawowych .

Organizacja:


Czas trwania zajęć jednostkowych od 2 – 2,5 godzin.

W semestrze zimowym i letnim przewidziane są po cztery zajęcia w kolejnych miesiącach , przeglądy prac, dwudniowe maratony rysunkowe

i plener / szczegółowy grafik zajęć na początku roku szkolnego/.

Za dwa promocyjne zajęcia rysunku /ostatni tydz. września/opłaty nie są pobierane.


Koszt zajęć jednostkowych wynosi 125.oo PLN

Wpłaty przyjmuje Biuro Polskiej YMCA oraz osoby prowadzące zajęcia,

uczestnicy otrzymują potwierdzenie opłaty na blankiecie KP z pieczęcią organizatora.

Zniżki promocyjne za semestr /poniżej wykaz/ dotyczą uczestników , którzy deklarują


udział w programie zajęć co najmniej jednego semestru. Deklaracje należy złożyć u prowadzących zajęcia do końca września 2009r.
Wpłaty za każdy miesiąc należy regulować na pierwszych zajęciach danego miesiąca

co potwierdzone jest kwitem KP przez osobę prowadzącą zajęcia .

4 zajęcia /1 mies = 45o.oo PLN

8 zajęć / 1 mies = 800.oo PLN

Wpłatę promocyjną za semestr należy dokonać do 10 października 2009r.

16 zajęć / 4 mies = 1350.oo PLN

32 zajęć / 4 mies = 2500.oo PLN

Zajęcia odbywają się : we wtorki g.16.30 i we środy 18.00 w Gdyni


\ wg grafiku / w czwartki g.16.30 w Sopocie.

Zapisy do grup rysunkowych – 15, 22 i 29 września 2009r.

g. 16.oo-18.00 w YMCA.
DEKLARACJA UCZESTNIKA:
Córka / syn / ...............................................................................................................................

będzie uczestniczyć w r.szk. 2009/2010 w zajęciach organizowanych przez Polską YMCA – Ognisko w Gdyni, w grupie Architektura: rysunek , aksonometria.

( PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WYBRANY WARIANT)

Data urodzenia : ..........................................................................................................................


Adres zamieszkania z kodem: .....................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy : ..................................................................................................................

Szkoła , klasa : .............................................................................................................................

Zobowiązuję się do regulowania opłaty za zajęcia w wariancie :

( PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WYBRANY WARIANT)


 • 4 zajęcia /1 mies = 450 PLN

 • 8 zajęć / 1 mies = 800 PLN
 • 16 zajęć / 4 mies = 1350 PLN

 • 32 zajęć / 4 mies = 2500 PLN

............................................................................................

/ podpis Rodziców /

Niniejszą deklarację proszę składać bezpośrednio do osoby prowadzącej zajęcia.

Lista osób uczestniczących w zajęciach rysunku w grupie Architektura:
Wstępne /rys+aks. dla 3klas sz. średnich/:


 1. Px J

 2. Px Z

 3. Px B

 4. Px A

 5. Px M

 6. P

 7. P

 8. P

Kompozycja /rys dla 1 i 2klas sz. średnich/:
 1. Mx A

 2. Mx W

 3. M

 4. M

 5. M

 6. M

: kultura -> UserFiles
UserFiles -> Podkarpacki festiwal tańCA,,aksel-resovia-2016 Akademickie Mistrzostwa Polski ptt grand Prix Senior
kultura -> Kultura w „puchatku”
kultura -> Kultura polityczna, Kapitał społeczny. Diagnoza społeczna Kultura polityczna
kultura -> Z. Zaorska, Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych, Wydawnictwo klanza, Lublin 1996
kultura -> Program imprez Przemyskiego Centrum Kultury I Nauki zamek kwiecień- maj 2013 23 kwietnia godz. 00 I 11. 00
kultura -> Program imprez Przemyskiego Centrum Kultury I Nauki zamek wrzesień 2013 r. 1 września 2013 r. (niedziela), godz. 18. 00 Z cyklu „Muzy na Zamku”
kultura -> Maja 2014 w godz. 00 – 17. 00 Miejsce: Wydział Biologii, ul. Wąska 13, ul. Felczaka 3c, Uniwersytet Szczeciński
kultura -> Kierunek : etnologia
kultura -> Dyrektor instytucji
UserFiles -> W placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy