Strona główna

Program sesji referatowych


Pobieranie 54.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar54.02 Kb.

1
PROGRAM SESJI REFERATOWYCH
6.11.2006 czwartek9.00-9.30

otwarcie konferencji

9.30-11.15

sesja referatowa
9.30-10.00

MAŁOSZEWSKI Piotr

Modelowanie matematyczne migracji zanieczyszczeń w oparciu o eksperymenty kolumnowe z radioaktywnymi pierwiastkami 152Eu i 85Sr

10.00-10.15

przerwa

10.15-10.30

STAŚKO Stanisław, WCISŁO Marek

Ograniczenia metody różnic skończonych w dokumentowaniu zasobów oraz dróg przepływu w ośrodku szczelinowo-krasowym

10.30-10.45

SZCZEPAŃSKI Andrzej, SZKLARCZYK Tadeusz

Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód geotermalnych

10.45-11.00

KAZIMIERSKI Bogusław

Opis, a model pojęciowy jednolitych części wód podziemnych

11.00-11.15

POLAŃSKA Katarzyna, PIEKAREK-JANKOWSKA Halina

Analiza kontaktu wód podziemnych i powierzchniowych w modelu obiegu wód w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej

11.15-11.45

przerwa na kawę

11.45-14.00

sesja referatowa
11.45-12.00

DRAGON Krzysztof, GÓRSKI Józef, MARCINIAK Marek, KASZTELAN Dariusz

Wykorzystanie modelowania matematycznego do oceny migracji intensywnie zabarwionych wód w rejonie ujęcia „Joanka” k. Poznania

12.00-12.15

KACZOROWSKI Zbigniew, MIZERA Jerzy, MALINA Grzegorz, JANCZAREK Krzysztof, RYCHLIŃSKI Tomasz, PACHOLEWSKI Andrzej

Weryfikacja modeli hydrodynamiki i migracji związków azotu w rejonie ujęć wód podziemnych Łobodno i Wierzchowisko (GZWP 326N)

12.15-12.30

DĄBROWSKI Stanisław, RYNARZEWSKI Witold, PAWLAK Andrzej, HERCKA Andrzej, JANISZEWSKA Beata

Identyfikacja modelowa zmienności zasilania ujęcia wody podziemnej Zduny dla miasta Krotoszyna w czasie jego 50 – letniej eksploatacji

12.30-12.45

GURWIN Jacek

Numeryczny model filtracji i transportu masy w wodach podziemnych rejonu składowiska odpadów w Jelczu-Laskowicach

12.45-13.00

przerwa

13.00-13.15

MARCINIAK Marek, MAŁOSZEWSKI Piotr, OKOŃSKA Monika

Wpływ efektu skali eksperymentu kolumnowego na identyfikację parametrów migracji znaczników metodą rozwiązań analitycznych i modelowania numerycznego

13.15-13.30

KACZMAREK Mariusz, KAZIMIERSKA-DROBNY Katarzyna

Numeryczna symulacja testu zbiornikowego i kolumnowego. Analiza wrażliwości modeli

13.30-13.45

STACHURSKI Marcin

Wyznaczanie zasilania infiltracyjnego za pomocą zmodyfikowanego równania przepływu

13.45-14.00

MIOTLIŃSKI Konrad, KOWALCZYK Andrzej

Modelowanie utleniania pirytu z wykorzystaniem programów Phreeqc i Phast

14.00-15.00

obiad

15.00-16.00

sesja referatowa
15.00-15.15

JAWORSKA-SZULC Beata

Problem zasobów odnawialnych wód podziemnych w wielowarstwowych systemach wodonośnych na przykładzie Regionu Gdańskiego

15.15-15.30

KRYZA Józef, KRYZA Halina

Analityczna i modelowa ocena bezpośredniego dopływu podziemnego do Bałtyku na terytorium Polski

15.30-15.45

RASAŁA Marek

Problemy modelowania matematycznego przepływu wód podziemnych w rejonie wysadów solnych na przykładzie struktury Wapna

15.45-16.00

SZKLARCZYK Tadeusz, SZCZEPAŃSKI Andrzej

Ocena możliwości eksploatacyjnych wód z utworów dewońskich w rejonie Cieszyn-Ustroń-Bielsko Biała

16.00-16.30

przerwa na kawę

16.30-17.45

sesja referatowa
16.30-16.45

SZCZEPIŃSKI Jacek, GÓRSKI Grzegorz, STACHOWICZ Zbigniew, SZCZEPANIK Paweł

Pozyskiwanie danych do modelowania przepływu wód podziemnych na obszarze leja depresji BOT KWB BEŁCHATÓW S.A.

16.45-17.00

GRUSZCZYŃSKI Tomasz, MAŁECKI Jerzy

Numeryczny model filtracji nieustalonej dla fragmentu doliny Wisły w rejonie ujścia rzeki Świder

17.00-17.15

DUDA Robert, ZDECHLIK Robert, PASZKIEWICZ Magdalena

Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni Raby

17.15-17.30

FELKEL Bartosz, KASZTELAN Dariusz

Przegląd wykorzystania metod modelowania numerycznego do badań hydrogeologicznych w Polsce

17.30-17.45

przerwa

17.45-18.15

sesja okolicznościowa „150-lecie Prawa Darcy”
17.45-18.15

MARCINIAK Marek

Henry Darcy, Jego życie i dzieło

18.15-18.45

dyskusja

17.11.2006 piątek


9.30-10.30

sesja referatowa
9.30-9.45

SZCZYGIEŁ Ireneusz, KRYZA Józef, FIC Adam

Kalibrowanie parametrów filtracyjnych warstw słabo przepuszczalnych na modelu numerycznym zbiornika triasowego w rejonie Strzelc Opolskich

9.45-10.00

KNEZ Janusz

Weryfikacja i walidacja modelu na podstawie znaczników środowiskowych sześciofluorku siarki SF6 i trytu.

10.00-10.15

KACHNIC Marek

Procedura przygotowania tablic z danymi wykorzystywanymi w programach modelowania hydrogeologicznego metodą różnic skończonych

10.15-10.30

KASZTELAN Dariusz

Digitalizacja danych do budowy modelu

10.30-11.00

przerwa na kawę

11.00-12.50

warsztaty komputerowe
11.00-12.30

Prezentacja programów komputerowych do modelowania przepływu wód podziemnych – firma GAMBIT
12.30-12.50

dyskusja

12.50-13.00

zakończenie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość