Strona główna

Program zajęć Szkoły ponadgimnazjalne w trakcie prowadzonych lekcji, przez naszych nauczycieli, realizowane są następujące zagadnienia


Pobieranie 5.26 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar5.26 Kb.
Program zajęć

Szkoły ponadgimnazjalne

W trakcie prowadzonych lekcji, przez naszych nauczycieli, realizowane są następujące zagadnienia:
1. Przednaukowy obraz Świata; Rozwój poglądów na istnienie życia we Wszechświecie; Ziemia jako ciało niebieskie, porównanie z innymi ciałami niebieskimi; Rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych na Ziemi i w jej atmosferze; Charakterystyka układu Ziemia-Księżyc i zjawiska wynikające z ruchu tych ciał; Ruchy planet i Słońca na sferze niebieskiej; Rachuba czasu-kalendarze. Pokaz w planetarium gwiazd z najbliższego sąsiedztwa Słońca. Fazy Księżyca; Zaćmienia; Obserwacje nieba w różnych porach roku; Ruchy Ziemi: własne i związane ze Słońcem oraz Drogą Mleczną. Ziemia jako „naturalny pojazd kosmiczny”. Teoria ruchu Księżyca, przypływy i odpływy mórz; Precesja i nutacja; Prędkości kosmiczne, loty kosmiczne, stany nieważkości, przeciążenia, ruch sztucznych satelitów Ziemi.
2. Rozwój poglądów na budowę Wszechświata; Prawa Keplera i prawo powszechnego ciążenia; Budowa i skład chemiczny planet i ich księżyców; Materia międzyplanetarna; Planetoidy – asteroidy; Komety; Roje meteorów; Ruchy ciał niebieskich w Układzie Słonecznym; Właściwości fizyczne Słońca, źródła energii i budowa wewnętrzna Słońca; Budowa atmosfery Słońca; Aktywność Słońca; Rola Słońca w Układzie Słonecznym; Droga Mleczna: Budowa i obrót Galaktyki, gromady gwiazd, materia międzygwiazdowa; Opis podstawowych typów gwiazd i gromad; Budowa i ewolucja gwiazd; Odległości i ruch gwiazd; Jasność gwiazd; Klasyfikacja widmowa gwiazd, diagram H-R; Życie gwiazd, nukleosynteza, synteza wodoru w hel, powstawanie pierwiastków ciężkich Układy wielokrotne gwiazd; Galaktyki i ich budowa, typy galaktyk; Gromady galaktyk; Kwazary; Narzędzia astronomii. Metody badań zjawisk astronomicznych; Źródła informacji astronomicznej; Widma gwiazd i galaktyk; Typowe obiekty astronomiczne, skala wielkości i odległości.
3. Zastosowanie komputerów w astronomii, astronautyce, algorytmy, schematy blokowe, programy; Prowadzenie obliczeń i tworzenie baz pozwalających na przetwarzanie danych z katalogów gwiazd; Przewidywania dotyczące wyglądu i przebiegu zjawisk astronomicznych w dowolnym czasie; Wyniki obserwacji aktywności Słońca; Wędrówka Słońca wśród gwiazd w czasie rzeczywistym; Internetowe łącza z innymi obserwatoriami;
4. Miejsce Ziemi w zmieniającym się Wszechświecie, najważniejsze hipotezy tłumaczące powstanie życia na Ziemi; Wpływ zjawisk kosmicznych na działanie mechanizmów ewolucyjnych; Problem wymierania gatunków obecnie i w przeszłości. Blok ekologiczny - Rola Słońca w utrzymaniu życia na Ziemi; Przepływ energii i materii przez ekosystem; Prawidłowości ekologiczne wynikające z I i II zasady termodynamiki; Wpływ aktywności Słońca poprzez warunki pogodowe na zmiany w kierunkach działania doboru naturalnego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość