Strona główna

Programu rita 2006/2007


Pobieranie 21.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.51 Kb.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA przygotowuje do realizacji międzynarodowy projekt pt.: Demokracja w obiektywie, z dotacji Programu RITA 2006/2007.
Projekt ma na celu wymianę doświadczeń z naszymi partnerami w sferze kunsztu fotoreportera, który jest jednym z poważnych elementów wolnych mediów, będących „czwartą władzą” w państwie demokratycznym, pełniących funkcje kontrolne wobec trzech pozostałych władz.

Projekt zakłada wykonanie przez strony zaangażowane w działania raportów o stanie demokracji, o przestrzeganiu praw człowieka, przestrzeganiu prawa w swoich państwach. Następnie zostanie przeprowadzony seminarium w Polsce dla nas i naszych Ukraińskich partnerów z zakresu dziennikarstwa, a przede wszystkim- fotoreportażu, podczas którego zostaną zaprezentowane raporty. W ramach seminariów zostaną przeprowadzone warsztaty fotograficzne, dziennikarskie oraz prawnicze. Kolejno, odbędzie się konkurs fotoreporterski na Ukrainie na tematy poruszone w wyżej wymienionych raportach. Najlepsze prace zostaną wyróżnione. Ostatnim etapem będzie zorganizowanie wystawy fotograficznej w Polsce i na Ukrainie, której tematem przewodnim będzie społeczeństwo wobec demokracji.


PEŁNY OPIS PROJEKTU
Ukraina po „Pomarańczowej rewolucji” zmierza ku demokracji. Społeczeństwo ukraińskie utożsamia się z Europą, a szczególnie z ideałami wolności i demokracji. Jednak droga do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego jest długa i ciężka. Wszechobecna korupcja tamuje zmiany reformatorskie. Ubogie społeczeństwo podatne jest na hasła populistów, którzy bezwzględnie wykorzystują naiwność rodaków, wprowadzając chaos i zamęt, dzieląc i różniąc ich między sobą. Wolne media, które mogą wpływać na zdrowy, bezstronny osąd sytuacji politycznej i gospodarczej są niedostatecznie przygotowane, aby móc pełnić rolę czwartej władzy. Naszym Ukraińskim kolegom brakuje doświadczenia, wiedzy oraz sprzętu, w dodatku nie do końca zdają sobie sprawę jak odpowiedzialnym zadaniem jest tworzenie wolnych mediów. My również mamy z tym szereg problemów, ale wspólnie, poprzez współpracę uda nam się poprawić ten stan rzeczy. Z relacji naszych kolegów wynika jasno, że w Polsce dużo wyższy jest pozom kultury dziennkierskiej, mamy wolność słowa a co za tym idzie również fotoreporterzy mają wolną rękę. Na Ukrainie zdarzały się przypadki zabójstw dziennikarzy.
Przez 18 lat działania Polskiej demokracji, zdążyły się wykształcić wolne media, z którymi muszą się liczyć politycy. Pełnią rolę opiniotwórczą oraz w dostatecznym stopniu- rolę „czwartej władzy”. Mimo zawirowań na scenie politycznej, media w Polsce opierają się ingerencji władz w swoją niezależność i wolność. Dlatego chcielibyśmy pokazać i podzielić się naszymi doświadczeniami na tym polu, które mogą wpłynąć na szybsze powstanie wolnych mediów na Ukrainie. Przede wszystkim chcemy podzielić się doświadczeniami z zakresu publikacji materiałów prasowych, w tym również fotografii, gdyż od wielu lat działamy w ten sposób w społeczności lokalnej naszego województwa. Mamy pewne sukcesy w tej dziedzinie. Nade wszystko jednak pamiętamy, jakie bariery spotykaliśmy na początku i w jaki sposób z nimi walczyliśmy. Teraz możemy się tym podzielić.

Cele i planowane rezultaty projektu

Cel długoterminowy: wymiana doświadczeń między polskimi i ukraińskimi młodzieżowymi dziennikarzami na temat wolnych mediów: nauczenie młodych ludzi z Ukrainy jak walczyć poprzez fotografię o wolność słowa w swoim kraju.
Do konkretnych rezultatów możemy zaliczyć:


  1. 10 przeszkolonych osób z zakresu fotografii, dziennikarstwa, podstaw funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego,

  2. reportaże na temat stanu demokracji, przestrzeganiu praw człowieka, przestrzeganiu prawa w Polsce i na Ukrainie.

  3. Wystawy równoległe w Polsce i na Ukrainie dotyczące demokracji i społeczeństwa Ukraińskiego, które odwiedzi szacunkowo 500 osób

  4. 3 Wyróżnione fotoreportaże

  5. reportaże podsumowujące akcję.

Ponadto osoby odwiedzające wystawy, będą mogły zweryfikować swoje poglądy dotyczące Ukraińskiej demokracji.

  1. Adresaci / uczestnicy projektu

Bezpośrednimi adresatami projektu jest 10-ro młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat z organizacji Alians Majdan. Jest to młoda organizacja, która powstała na fali przemian demokratycznych w u naszych sąsiadów. Z Polskiej strony będzie to 10 młodych ludzi z kółka fotograficznego działającego przy naszej organizacji.

Pośrednimi adresatami są ok. 500 osób odwiedzających wystawy z Piły i okolic (Polska) oraz Kijowa i okolic (Ukraina).

Uczestnicy projektu zostaną wybrani przez Ukraińską organizację, a kryteriami będą: stopień osobistego zaangażowanie się w działalność organizacji oraz doświadczenie związane z fotografią lub dziennikarstwem. Wypełnią specjalne ankiety, które pokażą, kto jest najbardziej odpowiedni do programu. Z Polskiej strony już została wyselekcjonowana grupa, która pracuje nad projektem. Wybraliśmy 10 najbardziej zaangażowanych w tą tematykę osób. Kryterium była ich dotychczasowa praca.


  1. Szczegółowy opis projektu, w tym rodzaj działań, które będą podjęte przy realizacji projektu

Pierwszym etapem realizowanym w czerwcu, będzie stworzenie raportów o stanie demokracji, o przestrzeganiu praw człowieka, przestrzeganiu prawa w formie fotoreportażu, przez współdziałające organizacje, każda w swoim kraju.

W lipcu, delegacja Ukraińska w składzie 10 osobowym przyjeżdża do Polski na tygodniowe seminaria z zakresu dziennikarstwa, a przede wszystkim- fotoreportażu, na początku których zostaną zaprezentowane raporty.

Podczas seminariów zostaną poruszone tematy: „Co to jest demokracja”, „Na czym polega idea społeczeństwa obywatelskiego”, „Stan demokracji w Polsce i na Ukrainie”, „Przejawy łamania praw człowieka na Ukrainie”, „Rola mediów w dzisiejszym świecie”, „Zawód- Fotoreporter”, „Etyka Dziennikarska”. Wykłady na poszczególne tematy poprowadzą specjaliści z danej dziedziny; nauczyciele akademiccy, dziennikarze, fotograficy, prawnicy.

W ramach seminariów zostaną przeprowadzone warsztaty fotograficzne (20 godzin), warsztaty dziennikarskie (15 godzin), warsztaty prawnicze (5 godzin). Podczas wspomnianych zajęć delegaci Ukraińscy poprawią swój warsztat fotograficzny. Nauczą się podstaw dziennikarstwa tak, aby po zakończeniu warsztatów mogli być niezależnymi fotoreporterami. Podczas zajęć z prawnikami uzyskają niezbędną wiedzę dotyczącej materii, wokół której będzie skupiać się ich praca, czyli monitorowania młodej Ukraińskiej demokracji. Uczestnicy projektu dowiedzą się, na czym polega funkcjonowanie państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych fotografów, dziennikarzy oraz prawników.

Następnym zadaniem realizowanym w ramach projektu w sierpniu, po powrocie delegacji Ukraińskiej, jest ogłoszenie konkursu na najlepszy fotoreportaż dotyczący demokracji i społeczeństwa Ukraińskiego, w którym udział wezmą członkowie naszej partnerskiej organizacji. Owoce ich starań zostaną przedstawione na równoległych wystawach w Polsce i Ukrainie, podczas, których najlepsze prace zostaną wyróżnione. Wystawy zostaną poprzedzone akcją promocyjną w Polsce i Ukrainie, na którą składać się będą: rozprowadzenie po 500 ulotek i 100 plakatów w każdym państwie.

Na wrzesień przypadają działania końcowe, czyli publikacja reportażu w Polsce i na Ukrainie z przeprowadzonej akcji, ewaluacja i rozliczenie projektu.Z organizacją Aljans Majdan (alliance.maidanua.org) współpracujemy dzięki pani Iryny Matwienko z Kijowa, która obecnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracujemy razem w ramach Lokalnej Grupy Obywatelskiej.

  1. Rola poszczególnych partnerów w planowaniu, realizacji i monitoringu projektu.

Organizacja Polska odpowiedzialna jest za: przygotowanie i realizację seminariów i warsztatów, a także, za przygotowanie raportu dotyczącego Polski, zorganizowania wystawy w Polsce, zorganizowania konkursu.

Organizacja Ukraińska zobowiązuje się do przygotowania raportu dotyczącego ich kraju, czynnego udziału w seminariach, przygotowaniu prac na konkurs oraz wystawy w Polsce i na Ukrainie, zorganizowanie wystawy na Ukrainie, wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowych informacji udziela:

Artur Łazowy, koordynator projektu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

EFFATA Association of Social Initiatives


Adres do korespondencji: 64-920 Piła, ul. Wincentego Witosa 26 m. 5

Biuro: 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pokój 6

tel. gsm: 0601 970679

e-mail: effata@wp.pl

KRS: 0000162787

Nip: 764 20 95 158

Regon: 570764368,

Konto: INVEST - BANK S.A. 60168010460000300005499371


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość