Strona główna

Projekt z Programowania Wstęp Zasadniczym elementem ćwiczeń z przedmiotu „Programowanie”


Pobieranie 33.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar33.03 Kb.
Projekt z Programowania

Wstęp


Zasadniczym elementem ćwiczeń z przedmiotu „Programowanie” jest zadanie indywidualne o charakterze projektu.

Ocena za projekt jest uwzględniana w ocenę zajęć laboratoryjnych.


Zadanie


W projekcie należy opracować w języku C aplikację konsolową (tryb 32-bitowy).

Aplikacja musi obliczać pierwiastek równania nieliniowego ze strukturą y1(x)=y2(x).

Dokładność obliczenia x0 musi być równa 0,001%.

Wyświetlić dla użytkownika równanie i wartość pierwiastka x0.Dodatkowe zadanie: wyświetlić znakiem "*" (gwiazdka) odcinki funkcji y1(x) i y2(x) w pobliżu pierwiastka x0 w polu rozmiarem: (szerokość do 80) * (wysokość do 50 znaków), żeby wizualizować graficzną metodę rozwiązywania równań nieliniowych.

Przykładowy rysunek:

y

| ******* *- ***** *

| ***** *

| **** *

| **** * ******

y0 | *** ***** y2(x)

| * *** ****

| * ****

| *


| * y1(x)

| *


|_________|__________|__________|__________|__________|_____ x

x0
Wariant zadania – w przytoczonej tabelę wariantów.


Plan wykonania projektu:

  1. Określić operacje, które są potrzebne do realizacji zadania.

  2. Oprogramować i sprawdzić wprowadzenie danych, wykonanie operacji i wyprowadzenie wyników.

  3. Napisać sprawozdanie do projektu.


Sprawozdanie do projektu powinno zawierać:

  1. stronę tytułową,

  2. zadanie,

  3. opis algorytmu,

  4. opis programu,

  5. wyniki działania aplikacji,

  6. załącznik z programem.

Kompakt - dysk z projektem musi zawierać sprawozdanie i wszystkie pliki aplikacji.


Zaliczenie projektu


Za projekt można otrzymać ocenę punktową mieszczącą się w zakresie 0 - 10 punktów. Ocena projektu jest dokonywana na podstawie wielkości sumy punktów za rozwiązanie zadania (maksymalna liczba punktów 5) i za postać zewnętrzną projektu, tj. komentarze w programie, układ pracy, kolejność rozdziałów, kompletność, poprawność języka, spis treści, odsyłacze itp., (maksymalna liczba punktów 5).

Zaliczenie projektu następuje po uzyskaniu najmniej 5 punktów i jest możliwe najpóźniej na ostatnim zajęciu. Jest ono także warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia laboratorium.


Literatura


  1. A.V. Aho, Wykłady z informatyki w języku C. Wydawnictwo Helion, 2003

Zadania indywidualne


N

Równanie

Nazwisko

1

sin(x2+1)=tg(x)
2

sin(x2+x+1)=tg(x)
3

sin(x2+1)=tg(x+1)
4

sin(x2+x+1)=tg(x+1)
5

cos(x2+1)=tg(x)
6

cos(x2+x+1)=tg(x)
7

cos(x2+1)=tg(x+1)
8

cos(x2+x+1)=tg(x+1)
9

x2=10*sin(x)
10

x2=0,5*sin(x)+0,5*cos(x)
11

x2=sin(0,5*x)+cos(0,5*x)
12

x2=sin(10*x)
13

tg(x2+1)=sin(x)
14

tg(x2+x+1)=sin(x)
15

tg(x2+1)=sin(x+1)
16

tg(x2+x+1)=sin(x+1)
17

tg(x2+1)=cos(x)
18

tg(x2+x+1)=cos(x)
19

tg(x2+1)=cos(x+1)
20

tg(x2+x+1)=cos(x+1)
21

cos(10*x2)=sin(x)
22

2*x2=sin(x)+cos(x)
23

10*x2=sin(0,5*x)+cos(0,5*x)
24

cos(x2)=sin(10*x)©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość