Strona główna

Projekty badawcze


Pobieranie 36.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar36.13 Kb.
Projekty badawcze
realizowane w ramach Studiów Doktoranckich w zakresie biologii

na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku
Temat

Doktorant realizujący projekt

Promotor / opiekun naukowy

Termin realizacji

Początek

Koniec

Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii

 1. Regulacja mechanizmów obronnych przez brassinosteroidy w glonach z rodzaju Scenodesmus eksponowanych na działanie ołowiu

mgr Iwona Biziewska

dr hab. Andrzej Bajguz

1.10.2012

30.09.2016

Zakład Botaniki

 1. Holoceńskie zmiany roślinności sucharów wigierskich i ich najbliższego otoczenia

mgr Magdalena Fiłoc

dr hab. Mirosława Kupryjanowicz prof. UwB

opiekun pomocniczy:

dr Danuta Drzymulska


1.10.2011

30.09.2015

 1. Biologia, ekologia i zmienność genetyczna Swertia perennis

mgr Urszula Biereżnoj-Bazille

prof. Emilia Brzosko

opiekun pomocniczy:

dr Ada Wróblewska


1.10.2011

30.09.2015

ZAKŁAD GENETYKI I EWOLUCJONIZMU

 1. Filogeografia chomika europejskiego (Cricetus cricetus), gatunku zagrożonego w Europie, na podstawie markerów molekularnych o różnym sposobie dziedziczenia

mgr Zofia Korbut

dr hab. Agata Banaszek

1.10.2013

30.09.2017

Zakład Fizjologii Roślin

 1. Morfogeneza lnu (Linum usitatissimum L.) w kulturach tkankowych in vitro

mgr Aneta Adamczuk

dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB

opiekun pomocniczy:

dr Irena Siegień


1.10.2011

30.09.2015

 1. Lokalna i systemiczna odpowiedź wybranych zbóż (ozimych) na zranienie

mgr Michał Sulkiewicz

dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB

1.10.2013

30.09.2017

Zakład Mikrobiologii

 1. Struktura genetyczna oraz transfer genów w wybranych populacjach Bacillus cereus sensu lato z północno-wschodniej Polski

mgr Justyna Małgorzata Drewnowska

dr hab. Izabela Święcicka prof. UwB

1.10.2011

30.09.2015

 1. Biologia wybranych plazmidów entomopatogennego szczepu Bacillus thuringiensis IS5056

mgr Emilia Murawska

dr hab. Izabela Święcicka prof. UwB

1.10.2011

30.09.2015

 1. Zróżnicowanie gatunkowe oraz antybiotykooporność Staphylococcus sp. izolowanych od dzikich zwierząt

mgr Monika

Drężek


dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB

1.10.2012

30.09.2016

 1. Ekspresja genów toksyn Bacillus thuringiensis w warunkach stresowych

mgr Paulina Sylwia Kamińska

dr hab. Izabela Święcicka prof. UwB

1.10.2012

30.09.2016

Zakład Zoologii Kręgowców

 1. Inwazja genomu sarny syberyjskiej do genomu sarny europejskiej

mgr Maciej Matosiuk

dr hab. Aneta Borkowska

1.10.2011

30.09.2015

 1. Preferencje pokarmowe i molekularna analiza diety u łosia Alces alces w Polsce

mgr Marta Helena Czernik

dr hab. Mirosław Ratkiewicz prof. UwB

1.10.2011

30.09.2015

 1. Polimorfizm genu MHC-DRB a stopień zapasożycenia osobników w populacji łosia w dolinie Biebrzy

mgr Andrzej Kondraciuk

dr hab. Mirosław Ratkiewicz prof. UwB

1.10.2013

30.09.2017

Zakład Zoologii Bezkręgowców

 1. Ekologia populacji i etologia modraszka ariona Phenagaris arion (Lepidoptera, Lycaenidae) w warunkach Polski północno-wschodniej.

mgr Sylwia Chomicka

dr hab. Marcin Sielezniew

1.10.2012

30.09.2016

 1. Ekologia populacji zagrożonych higrofilnych gatunków motyli dziennych w Narwiańskim Parku Narodowym

mgr Joao Matos da Costa

dr hab. Marcin Sielezniew

1.10.2013

30.09.2017
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość