Strona główna

Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2013 /272


Pobieranie 443.36 Kb.
Strona3/6
Data20.06.2016
Rozmiar443.36 Kb.
1   2   3   4   5   6

Jolanta Bochenkiewicz

Pilica

(Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Pilicy: Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1)

Rola nauczyciela wychowania fizycznego w promocji zdrowego stylu życia w lokalnym środowisku


Pałac w Pilicy


Według J.Harvey- Jonesa liderowanie oznacza uzyskiwanie niezwykłej wydajności w pracy z grupą „zwykłych” ludzi. Chiński filozof Lao-Tsu (670 r p.n.e.) twierdził, że najlepszy lider pracuje tak, że ludzie którym przewodzi mówią: ”my to zrobiliśmy”. Ten pogląd jest zgodny ze współczesnym rozumieniem liderowania. Ludzie podążają za tym kto w ich odczuciu proponuje im sposoby osiągania ich własnych celów, zwiększa ich motywację do pracy nad samym sobą. Niezbędne do tego jest wykorzystywanie właściwego dla danej sytuacji stylu liderowania, a przede wszystkim skuteczne i umiejętne wykorzystywanie swoich uprawnień i umiejętności. Obecnie zakres działań i potencjalnych kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego jest bardzo szeroki. Jest on nie tylko nauczycielem przedmiotu, prowadzącym lekcje i zajęcia pozalekcyjne, lecz także koordynatorem wszelkich działań szkolnych i środowiskowych w obszarze kultury fizycznej. Jego pozycję w tym zakresie wyraźnie wzmacnia przyjęta w roku 2008 nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego, powierzająca nauczycielowi wf zadania z zakresu edukacji zdrowotnej. Aby skutecznie realizować wynikające z tego zadania powinien przede wszystkim on sam być żywym wzorem zdrowego stylu zycia : postępować zgodnie z zasadami higieny, utrzymywać wysoką sprawność fizyczną, powstrzymywać się od uzależniających nałogów, dbać o wygląd i dobrze organizować swój wolny czas. Znacznie skuteczniejszymi niż wykład, słowo, podręcznik czy tablica poglądowa jest przykład osobisty, prezentacja samego siebie w czasie zajęć oraz przykładowe demonstrowanie zdrowego stylu w życiu codziennym. To właśnie zdolność do inspirowania oraz wykorzystanie właściwego dla danej sytuacji stylu przewodzenia to niezbędne cechy dobrego liderowania.

Nauczyciel wychowania fizycznego to nie tylko lider zdrowego stylu życia ale i kreator proaktywnych postaw wobec kultury fizycznej postępujący zgodnie z zasadami „fitness”:

- dba o swoje zdrowie,

- właściwie organizuje swój wypoczynek wypoczynek,

- potrafi zachęcić swych najbliższych do systematycznej aktywności fizycznej,

- dba o swój wizerunek w środowisku,

- kreuje zdrowy styl życia w swym środowisku,

Być „fit” jest niezwykle trudnym wyzwaniem gdyż dotyczy to właściwie wszystkich dziedzin działalności człowieka. Pojęcie „fitness” obejmuje swoim zakresem zjawiska takie jak : zdrowie, aktywność fizyczna, rekreacja, odżywianie się, higiena, wypoczynek, relaks itp. Nauczyciel – szczególnie nauczyciel wychowania fizycznego – jest osobą publiczną, powszechnie znaną, a przez to obserwowaną i krytykowaną w swoim środowisku, zwłaszcza dotyczy to małych społeczności.

Pierwsza z ról zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego – bycie żywym wzorem kultury – ma swoje odzwierciadlenie we wszystkich fundamentalnych zasadach liderowania. Dbałość o kondycję fizyczną, równowagę psychiczną, odpowiednie odżywianie i wypoczynek jest zarówno esencją wychowania fizycznego jak też cechą lidera. W trakcie różnych rodzajów zajęć staram się mówić o moim racjonalnym, zgodnym z zasadami kultury fizycznej trybem życia.

Podpowiadam jak być aktywnym fizycznie i pogodnym. Jako lider daję przykłady z własnego życia, że takie zachowania (promujące zdrowie) owocują w przyszłości. Przede wszystkim staram się przestrzegać tych zasad w kontaktach z młodzieżą – co jest najlepszą dla nich nauką.

Człowiek prowadzący zdrowy styl życia to taki, który zgodnie z własnym samopoczuciem i przyjmując zasadę copingową może mówić : jest dobrze („o'k”, all right, ca va, va bene). Dzięki temu jest osobą atrakcyjną dla innych, posiadającą wiele przyjaciół, odbierany jest przez innych jako człowiek sukcesu.

Taki lider może suktecznie promować zdrowie, kształtować w lokalnym środowisku świadomość zdrowia, znaczenie jego utrzymania przez całe życie i płynące z tego pozytywne wartości.

Zdrowie to kompozycja trzech wymiarów : fizycznego, psychicznego i społecznego, obecnie dodaje się także wymiar duchowy. Fizyczny oznacza sprawność ciała, psychiczny - spokój i poczucie spełnienia, społeczny moralność i życzliwość, duchowy – stan wiary. Zdrowie to również proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm – środowisko. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), określiła, że zdrowie jest podstawową wartością i zasobem jednostki, społeczności lokalnej i społeczeństwa jako całości. Ważnym krokiem w rozwoju promocji zdrowia było uchwalenie Karty Ottawskiej, która jest „konstytucją” promocji zdrowia. Wymienia ona 5 współzależnych działań, które winny być podejmowane równocześnie. Są to:

- określenie zdrowotnej polityki społecznej,

- tworzenie środowisk wspierających zdrowie,

- wzmacnianie działań społecznych,

- rozwijanie umiejętności osobniczych,

- preorientacja świadczeń zdrowotnych.

Ze względu na duże znaczenie jakie w polityce WHO przywiązuje się do systematycznej aktywności fizycznej, rola nauczyciela wychowania fizycznego jako lidera i przewodnika w przygotowaniu dzieci i młodzieży do całożyciowej troski o zdrowie i sprawność jest decydująca. Jego działania są też istotne w krzewieniu zdrowego stylu życia w środowisku.

Zatem pojęcie lider najlepiej „przystaje” do pozycji nauczyciela wf.

Animatorzy, liderzy to przede wszystkim wszyscy ci, którzy z racji pełnionych funkcji zawodowych i społecznych są naturalnymi przywódcami w swoim środowisku. W odniesieniu do zdrowego stylu życia za takich liderów można uznać nauczycieli wychowania fizycznego.

Będąc liderem – nauczycielem wychowania fizycznego, staram się kształtować zdrowy styl życia w środowisku szkolnym i lokalnym.

W mojej pracy cele te realizuję między innymi poprzez długoletnią pracę z zespołem „Cheerleaders”.

Pokazy „cheerleaders” zagrzewają zawodników do walki a kibicom pozwalają rozładować emocje. Ruch „Cheerleaders” wywodzi się z kultury Stanów Zjednoczonych – przyjął się i u nas, jako doskonałe tło i urozmaicenie często „męskich” wystąpień zawodników na boisku. „Cheerleaders” – taniec z pomponami – łączy ze sobą kombinację dynamicznych kroków, wyszukanych figur dyskotekowych z ognistymi rytmami i figurami oraz akrobację, wobec których nikt nie pozostaje obojętny. Zajęcia „cheerleaders” pozwalają ich fanom uwolnić gromadzoną energię i nieodpartą pokusę tańca. Pozwalają poprawić i utrzymać kondycję oraz koordynację ciała i ducha.

Nasz szkolny zespół „Cheerleaders” został założony w roku 2001/02. Jego pierwszy występ zbiegł się z inauguracją nowej hali sportowej. W ten sposób zapoczątkowałam współpracę ze środowiskiem lokalnym popularyzując zdrowy styl życia i rekreację ruchową. Zespół „Cheerleaders” zagrzewa do walki drużyny Jurajskiej Ligi Siatkówki. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym wzbogaca on również program imprez środowiskowych : Festyny Rodzinne, wakacyjne Jurajskie Spotkania. Ostatnio zespół „Cheerleaders” zagrzewał do walki również KS „Piliczanka” demonstrując swoje pokazy promujące prozdrowotny styl życia na boisku w trakcie meczów piłki nożnej.Święto Edukacji Narodowej to także okazja dla zespołu „Cheerleaders” w promowaniu zdrowego stylu życia. Swoimi występami i pokazami nie tylko uatrakcyjnia imprezy szkolne, i środowiskowe ale przede wszystkim kształtuje w środowisku lokalnym świadomość potrzeby czynnej aktywności ruchowej w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji. Dziś niewielu ludzi aktywnie zaspokaja potrzeby organizmu. Coraz więcej czasu spędzają bowiem przy komputerze, przed telewizorem, pracują i uczą się w pozycji siedzącej co z czasem prowadzi do licznych schorzeń

Brak wysiłku fizycznego prowadzi także do nadwagi, osłabienia odporności, podwyższenia poziomu cukru. Regularne ćwiczenia jakie proponuje zespół „Cheerleaders” wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego skłaniają wielu oglądających do zainteresowania się zdrowym stylem życia. To właśnie zespół „Cheerleaders” prowadzony przeze mnie jako nauczyciela wychowania fizycznego - lidera sportu i rekreacji w bardzo krótkim czasie zaczął odgrywać niezwykle ważną role w popularyzacji zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym. Grupa „Cheerleaders” aktywnie włącza się w działania na rzecz promocji zdrowia. Należy tu wymienić akcje wspierające profilaktykę zdrowia takie jak: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę” i różne konkursy promujące zdrowy styl życia. Od pewnego czasu odbywają się też zaproponowane przeze mnie przeglądy zespołów cheerleaders. Podczas występów dziewcząt jest zawsze duża frekwencja publiczności, występy dziewcząt dały bardzo dużo korzyści płynących z umożliwienia promocji zdrowego stylu życia w lokalnym środowisku.

Moje dziewczęta uczestniczyły też aktywnie z pokazami w czasie międzynarodowego meczu piłki nożnej kobiet rozgrywanego w Pilicy oraz wspierały charytatywną akcję promującą zdrowy styl życia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

.
Nauczyciel wychowania fizycznehgo lider zdrowego stylu życia w swojej szkole, w rodzinie i w środowisku

Jako nauczyciel wychowania fizycznego promujący zdrowie i kulturę fizyczną w środowisku lokalnym – w czasach tak wielkiego postępu cywilizacyjnego a jednocześnie wielkiej degradacji systemów wartości – przywiązuję wielką wagę do kształtowania kultury zdrowotnej w środowisku. Nauczyiel wf może budować pozytywne osobowości i jest przeciwwagą dla tzw. „nowoczesności”, które pozostawiają współczesnego człowieka z zagrożeniami jego psychofizycznej i społecznej egzystencji. Wśród różnorodnych działań profilaktycznych jakie oferuje nam szkoła i samorządy lokalne, promocja zdrowego stylu życia jest czynnikiem zapobiegawczym przed negatywnymi czynnikami współczesnej cywilizacji.

Zdrowy styl życia promowany w różny sposób przez nauczycieli wychowania fizycznego- liderów powoduje, że ich działania mają duży wpływ na zdrowie człowieka funkcjonującego w lokalnych społecznościach. Działania nauczycieli mają nie tylko wpływ na kształtowanie sprawności ruchowej człowieka ale także kształtują go jako całość : ciała, duszy, jego potrzeb oraz cech osobowych. Elementy te konstytuują zbiór zachowań psychofizycznych, modernizując jednostkę pod względem budowy ciała, sprawności, urody i odporności tak psychicznej jak i fizycznej. Trwałą postawę zdrowotną jaką kreuje lider kultury fizycznej w swoim lokalnym środowisku prowadzi do świadomej promocji zdrowia w rodzinie i środowisku szkolnym. To właśnie aktywny styl życia promowany przez lidera wyznacza sposób zachowań które w znacznym stopniu determinują zdrowie człowieka. Dlatego należy pamiętać, iż nasze zdrowie jest w naszych rękach wspierane poprzez zdrowotne działania lidera którym bardzo często jest nauczyciel wychowania fizycznego z lokalnego środowiska. Już w czasach Średniowiecza – Wojciech Oczko, doktor medycyny i filozof, lekarz nadworny królów polskich – twierdził, że :

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

Oceniając moje zaangażowanie w lekcje, zajęcia pozalekcyjne, widząc mnie w czasie wolnym - uczniowie dostrzegają szeroki wachlarz zagadnień, które wpływają na ich proaktywny styl życia.

Aktywny animator jest automatycznie uczestnikiem wszelkich zmian i nowości dotyczących zdrowego stylu życia. Popularyzacja kultury fizycznej i aktywności ruchowej w lokalnym środowisku uczniowskim to również zadanie dla lidera. Stąd też powstał mój pomysł wprowadzenia do lekcji wychowania fizycznego Innowacji Pedagogicznej „Uczymy aktywnie”.

W programie tym przedstawiłam m.in. działania mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży poprzez ich powszechne „usportowianie”się, wdrażanie młodzieży do ruchu nie tylko dla zdobywania medali czy rywalizacji sportowej lecz także dla potrzeb zdrowia i budowania swej pozycji w życiu.

Cheerleaders występują przy okazji wszystkich imprez w mojej szkole i w środowisku


W czasie meczu piłki nożnej kobiet


Motywem przewodnim w życiu współczesnym powinna być większa świadomość środowisk lokalnych w znaczeniu zdrowego stylu życia i utrzymaniu dobrej kondycji lokalnego społeczeństwa. Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednia aktywność ruchowa.

„Ruch - rekreacja fizyczna, to nie strefa dowolności człowieka, a powinność” - tak twierdził M. Demel (1986)

Zmiany jakie zachodzą w organiźmie pod wpływem systematycznie wykonywanych ćwiczeń są wszechstronne. Aktywność ruchowa wpływa na poprawę podstawowych cech motorycznych takich jak siła, szybkość i wytrzymałość.

Korzystne zmiany zachodzą również w tkankach organizmu. Naukowcy zgodni są co do tego, że regularny wysiłek fizyczny może:

- zwolnić proces pogarszania się wydolności związany z brakiem ruchu,

- zmniejszyć prawdopodobieństwo nadwagi,

- poprawić funkcjonowanie serca, układu oddechowego i mięśni,

- może pomóc w walce z uzależnieniami,

- stymuluje psychiczną sferę człowieka,

- wspomaga sprawność intelektualną,

- zmniejsza stan napięć stresowych,

- daje odprężenie,

- ułatwia procesy adaptacyjne,

- poprawia samopoczucie.

Regularny wysiłek fizyczny jest ważny dla ogólnego stanu zdrowia. Fakt ten jest uznawany coraz powszechniej i coraz więcej ludzi z lokalnych środowisk uprawia najróżniejsze dyscypliny sportu często pod okiem doświadczonego lidera. Badania nad zdrowotnym znaczeniem niektórych form aktywności ruchowej wykazały, że szczególnie korzystny wpływ na rozwój różnorodnych funkcji organizmu oraz zdrowia mają ćwiczenia przy muzyce.

Sport przy muzyce miał zawsze swoich zwolenników. Gimnastyka połączona z muzyką daje bardzo dobre rezultaty. Kształtuje wszechstronny rozwój organizmu jak również przyczynia się do ukształtowania pięknej i zdrowej sylwetki. Rozwija ogólną sprawność fizyczną, wyrabia estetykę i harmonię ruchu. Pozwala samodzielnie opracować i wykonać prosty układ choreograficzny dzięki czemu w przyszłości uczniowie będą mogli sami dopasować odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń ruchowych. Na gimnastyce i muzyce opiera się działający w szkole zespół „cheerleaders”, który swymi licznymi występami wzbogaca oprawę uroczystości szkolnych i środowiskowych, zagrzewa do walki sportowej, promuje zdrowy styl życia w szkole i środowisku lokalnym.„Cheerleaders” w trakcie meczy Jurajskiej Ligi Siatkówki


W mojej pracy wykorzystuję wskazania Dekalogu Zdrowego Stylu Życia
Będąc liderem promującym zdrowy styl życia w moich działaniach wykorzystyuję wskazania Dekalogu Zdrowego Stylu życia - mam nadzieję, że przyczyni się to do poprawy zdrowia lokalnego środowiska:

Przychodząc na świat otrzymujemy od natury szansę na co najmniej 100-120 lat życia. Od nas samych zależy pełne wykorzystanie tych możliwości. W gruncie rzeczy nie chodzi o jakieś bardzo skomplikowane zabiegi.

Wystarczy elementarne przestrzeganie podstawowych zasad zdrowego stylu życia. Realizowanie takiego programu może okazać się bardzo satysfakcjonujące i przyjemne a co najważniejsze nie wymaga specjalnych nakładów czy warunków. Potrzebne jest tylko jedno – trzeba chcieć. Zalecenie to w szczególności dotyczy aktywności fizycznej natomiast rozbudzenie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie leży w dużej mierze w rękach nauczyciela wychowania fizycznego. Koncepcję promocji zdrowia można ułożyć w zbiór zasad składających się na zdrowy styl życia, dlatego też jako lider zdrowego stylu życia staram się w swoich działaniach wykorzystywać Zasady Dekalogu, które są w moich działaniach ciągle rozwijane i wzbogacane. Przypomnijmy te zasady :

zasada I - wiedza o samym sobie,

zasada II - utrzymanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości,

zasada II - nie nadużywanie leków,

zasada IV - utrzymanie wszechstronnej aktywności ruchowej,

zasada V - prawidłowe odżywianie się,

zasada VI - hartowanie się,

zasada VII - rozwijanie umiejętności ograniczania ujemnych skutków dystresu,

zasada VIII - eliminowanie nałogów,

zasada IX - życzliwość dla innych,

zasada X - zachowanie postawy copingowej.

W Dekalogu wysokie miejsce przyznaje się utrzymaniu wszechstronnej aktywności ruchowej, która jest nie tylko jednym z podstawowych warunków rozwoju fizycznego i wspomagania zdrowia ale zarazem najwszechstronniej działającym środkiem profilaktycznym i psychosomatycznym a w wielu wypadkach jedynym skutecznym środkiem leczniczym. Zadaniem lidera jest jej wszechstronne wdrażanie w lokalnym środowisku. Nauczyciel wychowania fizycznego – lider, ma szeroki wachlarz środków do wykorzystania jakimi dysponuje kultura fizyczna w osiąganiu najwyższego celu ludzkiego jakim jest długie, zdrowe i szczęśliwe życie. Zwiększenie aktywności fizycznej ogółu lokalnego społeczeństwa to m.in. promocja aktywnego wypoczynku, pedagogizacja rodziny w tworzeniu healthplanu tj. planu zdrowia dla siebie i swojej rodziny, jak również eliminowanie różnego rodzaju szkodliwych uzależnień. Praca lidera w lokalnym środowisku ma na celu nie tylko marketingowe podejście do odbiorcy ale wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do podnoszenia jego stanu zdrowia.

Wykorzystując walory naturalne tutejszego środowiska Jury Krakowsko – Częstochowskiej, można w doskonały sposób uprawiać czynną aktywność ruchową. Wiele tras spacerowych, ścieżek rowerowych oraz piękne krajobrazy i świeże powietrze zachęcają do uprawiania różnorodnych form sportu, turystyki i rekreacji ruchowej.

Okolica nasza oferuje zimą dwa wyciągi narciarskie – Smoleń i Cisowa, znajdujące się w pobliżu. Zachęcają one do uprawiania sportów zimowych. Natomiast latem zalew i rzeka w Pilicy, której źródła mają tutaj swój początek oferują uprawianie sportów i wodnej rekreacji.

Region nasz uatrakcyjniają zabytki, zamki, skałki i jaskinie na Szlaku Orlich Gniazd, stanowiące bardzo atrakcyjne tło do uprawiania czynnej aktywności fizycznej.

Zalew w Pilicy Ścieżki rowerowe

Należy również wspomnieć o wspaniałych kompleksach i obiektach sportowych znajdujących się w obrębie naszej szkoły (boiska do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową, siatkówkę plażową, kort tenisowy, 100-metrowa tartanowa bieżnia oraz nowocześnie i bogato wyposażona hala sportowa).

Boisko piłkarskie w Pilicy


Boisko do koszykówki w Pilicy Boisko do siatkówki plażowej w Pilicy


Obiekty te umożliwiają czynne spędzanie czas wolnego i rozwijanie swojej aktywności ruchowej. Wymienione wyżej atuty rekreacyjno – sportowe lokalnego środowiska wykorzystuje lider – nauczyciel wychowania fizycznego w działaniach na rzecz promocji zdrowego stylu życia, organizując i współorganizując na tutejszym terenie i jego sportowych obiektach wiele zawodów i turniejów sportowych np. Sportowy Turniej Miast i Gmin, Tydzień Sportu Dla Wszystkich, wycieczki piesze i rowerowe, wyjazdy po najbliższej okolicy oraz imprezy szkolne i środowiskowe a także takie akcje charytatywne jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Obiekty sportowe znajdujące się tuż przy szkole są również cennym narzędziem w pracy animatora nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu aktywności fizycznej i promocji zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym.

Dbałość o zdrowie naszego społeczeństwa, promocja zdrowego stylu życia w ujęciu szerokim – dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne, akceptacja społeczna, moda na zdrowie, urodę i harmonijną budowę ciała oraz ograniczanie wszelkich używek i niepalenie, szacunek dla własnego organizmu i jego potrzeb – to zadania które wykonuje lider promujący zdrowie w środowisku lokalnym.

Jest rzeczą oczywistą, że społeczeństwo aktywne ruchowo i sprawne – to zdrowe społeczeństwo, w którym fundamentalna rolę odgrywa lider, często nauczyciel wychowania fizycznego, animator, społecznik, krzewiciel kultury fizycznej współpracujący ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciel wychowania fizycznego to człowiek wiarygodny, wierny sobie i swoim prozdrowotnym przekonaniom, organizator i propagator wielu imprez promujących zdrowie – kształtuje i rozwija w lokalnym środowisku prozdrowotne i proaktywne postawy wobec zagrożeń jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. To „wyścig” po zdrowie powinien być jednym z czołowych zadań do wykonania dla współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego.

Mam nadzieją, iż będąc liderem zdrowego stylu życia przyczynię się do wygrania tego „wyścigu” wraz z mieszkańcami lokalnego środowiska.

Sądzę bowiem, iż jest to jedno z ważniejszych zadań, które powinien wykonać nauczyciel wychowania fizycznego aby osiągnąć sukces w upowszechnianiu postaw prozdrowotnych. Tymczasem mamy do czynienia z niezwykłym rozpowszechnianiem się w środowisku swoistego lenistwa polegającego na oczekiwaniu, że ktoś lub coś za nas rozwiąże nasze problemy zdrowotne, uwolni od trudu podejmowania ryzyka, wyleczy z chorób i nałogów, uwolni od zmartwień i codziennych porcji stresu i frustracji i będzie za nas zdrowo żył.Bieg Papieski

U bardzo wielu ludzi występuje gotowość do wyrzeczeń, chęć zmiany, nawet świadomość konieczności przyjmowania postaw prozdrowotnych, szczerze jej chcą, oczekują jednak, że ktoś ich do tego działania zachęci, zorganizuje, nakaże, zakaże, wybierze, zwolni od trudu i osobistej odpowiedzialności za samego siebie i własne zdrowie.

Tego rodzaju postawy stanowią moim zdaniem najważniejsze zadania nauczyciela wychowania fizycznego wobec lokalnych społeczności, problem do rozwiązania dla liderów promujących zdrowie w celu kształtowania zdrowej aktywności fizycznej w społeczeństwie. Nauczyciel pomaga robić praktyczny użytek z takich haseł i programów jak : „Twoje zdrowie w twoich rekach”, szuka rozwiązań na drodze odpowiednich metod i form edukacji społeczeństwa.

W czasach gdy wszyscy mówią człowiekowi : „żyj dłużej !”, „bądź zdrowy !”, „dbaj o siebie !”, bardzo często pada z jego strony pada pytanie : „a po co ?”. To jest pytanie, na które miejmy nadzieję odpowie najlepiej jedynie lider – nauczyciel wychowania fizycznego - czyli człowiek promujący zdrowy styl życia i aktywność fizyczną w środowisku lokalnym, mówiąc : „Jeżeli chcesz zrobić coś dla innych, zachęcić ich do zdrowego stylu życiazrób to najpierw dla samego siebie.

1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość