Strona główna

Proszę stosować "Malarz formatów" do kopiowania formatowania


Pobieranie 17.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.75 Kb.
Wzory formatowania:

 • publikacji

 • książek

 • materiałów pokonferencyjnych

 • patentów

 • projektów badawczychProszę stosować "Malarz formatów" do kopiowania formatowania.

Czcionka: Times New Roman 13.Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej, język angielski


 1. H. Döscher, G. Lilienkamp, P. Iskra, W. Daum, G. Helsch, S. Becker, R. J. Wrobel, H. Weiss, Y. Suchorski, High-quality ZrO2/Si(001) thin films by a sol-gel process: Preparation and characterization, Journal of Applied Physics 107 (2010) 094103-1 - 094103-7.

 2. R.J. Wrobel. S. Becker, Carbon and sulphur on Pd(111) and Pt(111): Experimental problems during cleaning of the substrates and impact of sulphur on the redox properties of CeOx in the CeOx/Pd(111) system Vacuum 84 (2010) 1258-1265.

 3. R.J. Wróbel, Nanocrystalline Iron - Thermal Stability and Tuning of Crystallite Size Distribution, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'10, 16-20 July 2010, Malta.


Książki, oraz rozdziały w książkach wydanych w Polsce i za granicą


 1. Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, cz. 1, red. J. Nawrocki, Wydawnictwo Naukowe UAM/Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010, rozdział: J. Przepiórski, S. Mozia, A.W. Morawski, Metody sorpcyjne w uzdatnianiu wody.

 2. Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, cz. 2, red. J. Nawrocki, Wydawnictwo Naukowe UAM/Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010, rozdział: S. Mozia, J. Przepiórski, A.W. Morawski, Procesy membranowe w uzdatnianiu wody.

Publikowane materiały z konferencji międzynarodowych:

Pełne teksty
Streszczenia

 1. R.J. Wróbel, Nanocrystalline Iron - Thermal Stability and Tuning of Crystallite Size Distribution, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'2010, 16-20 July 2010, Malta.

 2. Z. Lendzion-Bieluń, W Arabczyk, Catalytic ammonia decomposition on cobalt and iron catalyst, International conferences on advanced materials, 7th International workshop on functional and nanostructured materials FNMA’2010, 16-20 July 2010, Malta.Publikowane materiały z konferencji krajowych:

Pełne teksty

 1. R.J. Wróbel, Badanie właściwości katalitycznych układów pallad-tlenek ceru w reakcji utleniania tlenku węgla, VII Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 15-18 czerwiec 2010, Międzyzdroje.

 2. E. Tomaszewicz, Z. Lendzion-Bieluń, D. Moszyński, Zastosowanie metod ICP-AES oraz XPS w badaniach nowych luminoforów, Nauka i przemysł-metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Dr hab. Zbigniewa Hubickiego, UMCS w Lublinie , wydział Chemii 2010, Lublin.

Streszczenia

 1. R. Wróbel, U. Narkiewicz, Modelowe systemy katalityczne w reakcji utleniania tlenku węgla, XLII Polish Annual Conference on Catalysis, Nowe procesy katalityczne, 15-17 marca 2010, Kraków.

 2. R. Wróbel, Application of surface science techniques for studies of nano-materials, LLP Erasmus Programme IP 2010, CoNan Intensitive Programme, 1-15 August 2010, Gdańsk.

 3. Z. Lendzion-Bieluń, Izabella Jasińska, Urszula Narkiewicz, Selektywne utlenianie H2 na katalizatorze CuO/CeO2 dotowanym tlenkiem żelaza, XLII Ogólnopolskie Kolokwium katalityczne,, Nowe Procesy katalityczne15-17.03.2010, Kraków.

 4. I. Jasińska, Z. Lendzion-Bieluń, W. Arabczyk, Dyfuzja międzyziarnowa w katalizatorze żelazowym do syntezy amoniaku, XLII Ogólnopolskie Kolokwium katalityczne,, Nowe Procesy katalityczne” 15-17.03.2010, Kraków.
Patenty uzyskane:

 1. W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bieluń, R. Wróbel, Sposób otrzymywania nanomateriałów o określonych rozmiarach krystalitów, patent nr 206909, data przyznania 31.05.2010.


Zgłoszenia patentowe:

 1. J. Przepiórski, A.W Morawski, Sposób otrzymywania porowatego materiału weglowego zawierającego tlenek magnezu, zgłoszenie patentowe nr 20-S-10, data zgłoszenia 15.06.2010.

 2. J. Przepiórski, A. W. Morawski, Sposób otrzymywania porowatego materiału węglowego o dużej zawartości mezoporów i mikroporów, zgłoszenie patentowe nr 2-S-2010, data zgłoszenia 29.01.2010.


Projekty realizowane obecnie

 1. Tytuł: Otrzymywanie kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych o właściwościach magnetycznych i polepszonych właściwościach mechanicznych
  Kierownik: dr inż. Iwona Pełech
  Typ projektu:
  badawczy własny
  Źródło finansowania:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer:
  N N205 112135
  Lata realizacji:
  2008 – 2011

 2. Tytuł: Nowe katalizatory do usuwania SO2 z gazów odlotowych oparte na nanokompozytach C-Fe(Pt) 
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
  Typ projektu:
  badawczy własny
  Źródło finansowania:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer:
  N N205 018034
  Lata realizacji:
  2008 – 2011


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość