Strona główna

Protok ó Ł 18/2012 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji I Infrastruktury Technicznej Powiatu z dnia 27 listopada 2012 roku Protokół 18/2012 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego


Pobieranie 15.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.56 Kb.
P R O T O K Ó Ł 18/2012

Z posiedzenia

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu

z dnia 27 listopada 2012 roku


Protokół 18/2012

Z posiedzenia Komisji

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury
Technicznej Powiatu
z dnia 27 listopada 2012 roku


w godzinach 1100 do 1200

W posiedzeniu uczestniczyli :

 1. Tadeusz Stanibuła - Przewodniczący Komisji

 2. Magdalena Szczepańska - Wiceprzewodnicząca Komisji

 3. Zbigniew Naklicki - Członek Komisji

 4. Teresa Semczyszyn - Członek KomisjiW posiedzeniu nie uczestniczył:


 1. Jan Wojtowicz - Członek KomisjiGoście zaproszeni:
 1. Andrzej Gwozda - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Lublinie,

 2. Kazimierz Kietliński - Kierownik Rejonu w Zamościu
  GDDK i A o/Lublin,

 3. Janusz Pikuła - Dyrektor Wydziału Komunikacji
  i Drogownictwa w Tomaszowie lubelskim,

 4. Paweł Kościołko - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
  w Tomaszowie Lubelskim

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych w 2012 roku na terenie powiatu tomaszowskiego oraz planowane zadania inwestycyjne na 2013 rok.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zakończenie posiedzenia.Ad.1
Posiedzenie Komisji otworzył Radny Tadeusz Stanibuła - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej, dziękując wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.Ad. 3
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia.

Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia.

W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, braku „przeciwnych” i braku „wstrzymujących się” porządek posiedzenia został przyjęty.


Ad.4

Kazimierz Kietliński Kierownik Rejonu w Zamościu GDDK i A o/Lublin przedstawił informację dotycząca inwestycji drogowych w 2012 roku na terenie powiatu tomaszowskiego oraz planowane zadania na rok 2013.

Andrzej Gwozda Dyrektor ZDW w Lublinie przedstawił informację na temat inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2012 roku oraz zadania inwestycyjne na rok 2013.

Tadeusz Stanibuła Przewodniczący Komisji zapytał jakie są plany odnośnie drogi 850 Alojzów –Tomaszow Lubelski. Przedmiotowa droga miał być przebudowana razem z budową obwodnicy ale wiemy, że w chwili obecnej budowa obwodnicy została przesunięta na późniejszy termin. Czy istnieje możliwość by tą drogę przebudować wcześniej gdyż jej stan ulega ciągłemu pogorszeniu.

Andrzej Gwozda Dyrektor ZDW w Lublinie poinformował, że nie ma takiej możliwości by drogę Nr 850 przebudować przed budową obwodnicy. Przedmiotową drogę staramy się remontować z bieżącego utrzymania jednak w przyszłym roku również będziemy mieli niewiele środków na ten cel ponieważ środki finansowe zostaną przeznaczone na realizowane inwestycji unijnych.

Tadeusz Stanibuła Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego wypadło z planów nałożenie nowej nawierzchni w miejscowości Werechanie oraz jakie są warunki w partycypacji budowy chodników

Andrzej Gwozda Dyrektor ZDW w Lublinie poinformował, że przedmiotowa droga znajdowała się w planowanych nakładkach a nie planach inwestycyjnych. Tej nakładki nie wykonano ponieważ brak jest środków finansowych. Ponadto poinformował, że ZDW dokłada 30 % do budowy chodników a pozostałą cześć pokrywa gmina, taka informacja znajduje się na naszej stronie internetowej.

Zbigniew Naklicki Członek Komisji poinformował, że w Gminie Susiec w miejscowości Rebizanty do Huty Szumy należało by zrobić tą drogę ponieważ jest to miejsce turystyczne.

Paweł Kościołko Dyr. ZDP w Tomaszowie Lubelskim poinformował, że przedmiotowy odcinek drogi miał być realizowany w ramach projektu Polska -Białoruś-Ukraina jednak projekt nie doszedł do skutku. Istnieje możliwość realizacji tego odcinaka w 2014 roku w ramach przebudowy mostu.

Teresa Semczyszyn Członek Komisji ponownie zwróciła się z prośba do Dyr. ZDP o remont przepustu Grodysławice Wożuczyn.

Paweł Kościołko Dyr. ZDP w Tomaszowie Lubelskim poinformował, że przedmiotowy przepust miał być wyremontowany w ramach powodziówek jednak powiat z przyczyn formalnych nie został zakwalifikowany.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie informację na temat realizacji inwestycji drogowych w 2012 roku na terenie powiatu tomaszowskiego oraz planowane zadania inwestycyjne na 2013 rok.

W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku „wstrzymujących się” Komisja przyjęła w/w informację.

Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych w 2012 roku na terenie powiatu tomaszowskiego oraz planowane zadania inwestycyjne na 2013 rok stanowi załącznik numer 2 do niniejszego protokołu.


Ad.5
Spraw bieżących nie wniesiono.

Ad.6


Przewodniczący Komisji zakończył osiemnaste posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu dziękując wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu.

Protokołowała:Marzena Miszczyszyn
Przewodniczący Komisji

Tadeusz Stanibuła


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość