Strona główna

Protok ó ł Nr 7/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rynku Pracy, Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Sportu, Komisji Edukacji, Komisji ds


Pobieranie 25.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.64 Kb.


OR.0012.2.7.2014
P r o t o k ó ł Nr 7/14

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rynku Pracy, Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Sportu, Komisji Edukacji, Komisji ds. Społecznych oraz Rady Samorządów Osiedlowych, odbytego w dniu 4 lipca 2014r.
w godz. od 1000 do 1035.

Obecni na posiedzeniu:


 1. członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wg załączonej listy obecności

 2. członkowie Komisji Budżetu i Rynku Pracy - wg załączonej listy obecności

 3. członkowie Komisji Rewizyjnej - wg załączonej listy obecności

 4. członkowie Komisji Ochrony Środowiska - wg załączonej listy obecności

 5. członkowie Komisji Kultury i Sportu - wg załączonej listy obecności

 6. członkowie Komisji ds. Społecznych - wg załączonej listy obecności

 7. członkowie Komisji Edukacji - wg załączonej listy obecności

 8. członkowie Rady Samorządów Osiedlowych -wg załączonej listy obecności


Członkowie nieobecni:

 1. p.Dariusz Szczepański - usprawiedliwiony

 2. p.Gabriela Wegner - usprawiedliwiona

 3. p.Bartosz Bluma - usprawiedliwiony

 4. p.Rafał Mielecki - usprawiedliwiony

 5. p.Tomasz Pajdak - usprawiedliwiony

 6. p.Marek Szmaglinski - usprawiedliwiony
 • spoza Komisji:

 1. p.Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta

 2. p.Edward Pietrzyk - Z-ca Burmistrza Miasta

 3. p.Jan Zieliński - Z-ca Burmistrza Miasta

 4. p.Leszek Bonna - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego

 5. p.Monika Szymecka - Portal internetowy chojnice24.pl

 6. p.Jerzy Erdman - Internetowa TV Chojnice

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji oraz Rady Samorządów Osiedlowych otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej p.Mirosław Janowski, powitał miłych gości z Emsdetten, zebranych członków wszystkich Komisji stałych Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Osiedli.

Dzisiaj jest takie bardzo przyjemne spotkanie, które tradycyjnie organizujemy z okazji Dni Chojnic, jednak tak się zdarzyło, że nasi zaproszeni goście nie mogli być obecni akurat w tym czasie, robimy to w tej chwili w naszej przepięknej sali obrad, goście mogą dokładnie wszystko obejrzeć. Przede wszystkim witam bardzo serdecznie Państwa Monikę i Reinholda Wietkamp oraz Państwa Mariannę i Alexa Unewisse.

Dzisiaj jest taki dzień, że nadajemy Honorowe Obywatelstwo dla naszego przyjaciela, który od


30 lat z naszym miastem współpracował, pomagał mieszkańcom, również instytucjom w Chojnicach i ze swoim przyjacielem Panem Alexem Unewisse przywozili bardzo dużo w tym okresie darów, teraz razem za to im razem wspólnie dziękujemy. Nasze podziękowanie jest bardzo skromne
w porównaniu z tym, co Pan Reinhold Wietkamp zrobił dla Chojnic i teraz jest to nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice. Oddajemy też to Obywatelstwo z sercem i to serce, które przekazał Pan Reinhold dla nas, jest tak samo odbierane.

Uchwała o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta została przyjęta przez Radę Miejską jednogłośno dla naszego przyjaciela, było to 19 maja i prosiłbym teraz Pana Burmistrza o odczytanie LAUDACJI.


Burmistrz Arseniusz Finster – w tym momencie Burmistrz Miasta odczytuje LAUDACJĘ i wręcza stosowny medal, który otrzymuje każdy Honorowy Obywatel Miasta Chojnice – LAUDACJA w załączeniu.

W tej chwili chciałbym z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyć Panu Reinholdowi Wietkamp insygnia Obywatela Honorowego Miasta Chojnice, czyli akt nadania i stosowny medal. Chciałbym powiedzieć, że Uchwałą Nr XLIII/474/14 z dnia 19 maja 2014 roku nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice Panu Reinholdowi Wietkamp, mieszkańcowi partnerskiego miasta Emsdetten w Republice Federalnej Niemiec – uchwała w załączeniu.


Pan Reinhold Wietkamp – bardzo dziękuję Radzie Miejskiej za nadanie tego Honorowego Obywatelstwa, jest to dla mnie wielki zaszczyt. Taki zaszczytny tytuł, jaki ja dzisiaj otrzymuję, wyróżnia mnie tak, że musiało się dużo wydarzyć dla partnerstwa miast Emsdetten i Chojnice. To wszystko, co Pan Burmistrz odczytał w Laudacji, nie dokonałoby się bez pomocy wielu, wielu ludzi na przestrzeni tych wszystkich minionych lat. Nie chcę wymieniać nikogo z nazwiska, nie wiedziałbym od kogo zacząć, a na kim skończyć. Dziękuję bardzo za wyróżnienie Honorowego Obywatela pięknego miasta Chojnice, jestem świadomy tego wyróżnienia i będę się starał tak długo, jak to tylko będzie możliwe, również w przyszłości być godnym tego wyróżnienia.
Burmistrz Arseniusz Finster – Pan Reinhold na pewno rozpoznaje twarze tutaj obecnych, są przedstawiciele różnych gremiów, z którymi współpracował. Jest Stowarzyszenie Partnerstwa Miast na czele z Markiem Czajką, jest Pan Dyrektor Szpitala Specjalistycznego., są Bracia Kurkowi, są te wszystkie osoby, które doskonale znają Pana Reinholda, są radni, którzy bywali w Emsdetten, są również dziennikarze, którzy kiedyś byli z nami w Emsdetten i bardzo bym prosił o swobodne tutaj wypowiedzi.
Pan Leszek Bonna – Panie Przewodniczący. Drogi Reinholdzie. Szanowni Państwo. Dla mnie najpiękniejszym okresem w literaturze jest romantyzm. Prekursorem romantyzmu w Niemczech był Johan Wolfgang Goethe. W Polsce w tym okresie tworzył Adam Mickiewicz, który wiersz „Przyjaciele” zakończył wersem: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. W trudnych czasach transformacji społecznej, politycznej i gospodarczej uzyskaliśmy pomoc, za którą bardzo serdecznie dziękuję. W imieniu wszystkich pacjentów chojnickiego szpitala dziękuję za tę pomoc, która miała charakter permanentny i trwa do dnia dzisiejszego, gratuluję Reinholdowi tak zaszczytnego wyróżnienia i jako Dyrektor Szpital Specjalistycznego życzę dużo zdrowia.
Radna Renata Dąbrowska – Drogi Reinholdzie. Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Powiem bardzo króciutko i szczerze to, co chciałabym przekazać. Dwa lata temu u mojego sąsiada spaliły się dwa wózki inwalidzkie i szukając po wszystkich instytucjach pomocy, skąd można otrzymać i żeby dostać taki wózek, wszędzie tej pomocy odmówiono. Wówczas Asia Guzelak wraz z mężem Romanem wpadli na pomysł, żeby napisać e-maila do Reinholda. Wózek inwalidzki został sprowadzony do Chojnic, przeglądu udzieliła nasza firma chojnicka, osobiście ten wózek zawiozłam temu Panu, który ze szczęścia płakał. Powiedział, że nie ma pieniędzy, nie może wózka przyjąć, wówczas powiedziałam, że to jest dar i dzisiaj rozmawiając z jego żoną i mówiąc, że Pan Reinhold zostaje Honorowym Obywatelem Miasta Chojnic ona czeka, kiedy będzie mogła kupić gazetę i zobaczyć na zdjęciu. Prosiła, aby powiedzieć słowa: bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i płakała. Dziękuję bardzo.
Pan Marek Czajka – Drodzy Państwo. Drogi Reinholdzie. Chciałbym Tobie bardzo podziękować za to, że od 2007 roku, od momentu, kiedy powstało Stowarzyszenie Partnerstwa Miast Emsdetten, namówiłeś nas do założenia podobnego Stowarzyszenia Partnerskich Miast w Chojnicach i od tego czasu współpracujemy. Pokazałeś nam, na czym polega współpraca miast, nie tylko miast, ale właśnie obywateli, różnych gryp muzycznych, teatralnych, chóru mojego, w którym śpiewam, byliśmy tam u Ciebie i za każdym razem byłeś przy nas, razem jeździliśmy na jarmarki bożonarodzeniowe
i pomagałeś, byłeś ciągle blisko. Dziękujmy Tobie bardzo.
Burmistrz Arseniusz Finster – chciałbym również podkreślić, że jest razem z nami Pan Alex Unewisse, wieloletni przyjaciel Reinholda Wietkampa, razem współpracowali w realizacji wielu przedsięwzięć tutaj w Chojnicach i chciałbym, abyśmy oklaskami nagrodzili obecność naszego przyjaciela ( w tym momencie następują oklaski).
Przewodniczący Mirosław Janowski – może ktoś jeszcze chce zabrać głos, może jakieś wspomnienia z ostatniego czasu?
Radna Renata Dąbrowska – z czym najbardziej kojarzą się Panu Chojnice?
Pan Reinhold Wietkamp – trudno odpowiedzieć na to pytanie, przyjeżdżam do Chojnic tak, jak do domu.
Przewodniczący Mirosław Janowski – są też z nami Pastwo Guentzel, serdeczni przyjaciele Pana Reinholda i bardzo dziękujemy, że są tutaj z nami.
Burmistrz Arseniusz Finster – Państwo Guentzel byli na samym początku, kiedy doszło do kontaktów miedzy obydwoma Bractwami Kurkowymi i bardzo bym prosił, aby Pan Tadeusz coś na ten temat powiedział.
Pan Tadeusz Guentzel – Panie Burmistrzu. Szanowni radni. Bardzo się cieszę, że Pan Reinhold dostąpił takiego zaszczytu i jest Honorowym Obywatelem naszego miasta. Wiele lat razem byliśmy i współpracowaliśmy, Pan Reinhold naprawdę dla Bractwa Kurkowego też bardzo się przyczynił. W czasach, kiedy było trudno o materiały budowlane, to bezinteresownie otrzymaliśmy z Emsdetten to, co było potrzebne. Na wszystkich jego przyjazdach byliśmy razem, uczestniczył w Dniach Chojnic i naprawdę był bardzo uczynny dla miasta. Osobiście też byłem w Emsdetten, byłem gościem u Państwa Reinhold, zwiedzaliśmy miasto Emsdetten, widziałem to, czego u nas jeszcze nie było i tak sobie pomyślałem, że coś tam podpatrzyliśmy z tego miasta. Życzę Panu Reinholdowi wszystkiego najlepszego.
Przewodniczący Mirosław Janowski – chciałbym przypomnieć, że Pan Tadeusz Guentzel jest Zasłużonym Obywatelem Miasta Chojnice, natomiast nasz przyjaciel Reinhold jest Honorowym Obywatelem, czyli są to te dwie dusze bratnie dla siebie i bardzo dużo zrobili dla naszego miasta, czyli należy uhonorować dwóch wspaniałych ludzi, których w tej chwili mamy na tej sali.

W tej chwili wszystkim bardzo dziękuję za udział, za uhonorowanie naszego przyjaciela i proponuję w tym momencie wolne rozmowy, porozmawiajmy sobie swobodnie między sobą. Oficjalnie zamykam wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.


Burmistrz Arseniusz Finsterjeszcze dopowiem, w ostatni weekend września są Dni Emsdetten, na pewno będziemy organizować wyjazd, liczę na Państwa aktywność i obecność. Przypomnę, że blisko 40 osób przyjechało na Dni Chojnic, a przedtem też Pan Reinhold całą wycieczkę przywiózł do Chojnic.
Pan Reinhold Wietkamp – jestem bardzo dobrze zorientowany co się dzieje w Chojnicach, bo codziennie spędzam co najmniej pół godziny przed Internetem, żeby dowiedzieć się tego, co dzieje się w Chojnicach. Dziękuję bardzo.

Z uwagi na wyczerpanie porządku wspólne posiedzenie Komisji oraz Rady Samorządów Osiedlowych zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji

Aurelia Gałązka Marian Rogenbuk©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość