Strona główna

Protokół nr 11/2009


Pobieranie 6.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.54 Kb.

Protokół nr 11/2009


z posiedzenia Rady Nadzorczej

w dniu 23.11.2009r.
W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Rady Nadzorczej p.p.: Urszula Ajersz, Teresa Dąbrowska, Grzegorz Jemielita, Teresa Kazior, Zbigniew Kotula, Ewa Łuczyńska, Andrzej Michałowski, Grzegorz Mirecki, Jerzy Muchowski, Elżbieta Nosiadek, Piotr Stasiak, Adam Walkiewicz, Andrzej Wiltos, Izabela Ziemińska-Marynowicz,

przedstawiciele Zarządu Spółdzielni p.p.: Stanisław Baranowski – Prezes Zarządu, Grzegorz Jakubiec – Z-ca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa – Halina Szczerba, Spec. ds. ekonomicznych – Edyta Staszewska.
Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2.      Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.10.2009r.

3.     Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:

a) wykreślenia z grona członków Spółdzielni p. Henryka W. na podstawie § 12 ust. 4 pkt 3 w związku z § 13 Statutu Spółdzielni,

b) przywrócenia członkostwa w Spółdzielni p. Januszowi K. i p. Mieczysławowi S. Podjęcie uchwał w ww. sprawach.

4.  Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2009 - podjęcie uchwały.

5.     Rozpatrzenie założeń do planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na rok 2010 – podjęcie uchwały.

6.     Rozpatrzenia informacji Zarządu w sprawie realizacji robót związanych z wymianą i modernizacją dźwigów w latach 2007-2009.

7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowo-gospodarczego za trzy kwartały 2009r. (wraz z windykacją należności opłat czynszowych) – podjęcie uchwały.

8.  Rozpatrzenie wniosku Zarządu o dokonanie korekty planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na rok 2009 – podjecie uchwały.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania inwestycji Spółdzielni – stan na 30.09.2009r – podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie premii za III kwartał 2009 dla członków Zarządu Spółdzielni – podjęcie uchwały.11. Sprawy bieżące, w tym: ustalenie trybu i terminu zgłaszania propozycji do planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2010, wybór przewodniczącego Zespołu Kryzysowego (zgodnie z ustaleniami z dn. 23.09.2009r.), informacja o korespondencji do i z Rady Nadzorczej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość