Strona główna

ProtokóŁ nr 14 /2012


Pobieranie 44.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar44.92 Kb.
PROTOKÓŁ NR 14 /2012

z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego

w dniu 29 lutego 2012 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1

oraz

Ireneusz Zając – Wójt Gminy WijewoJanusz Chodorowski – Zastępca Wójta
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie

2. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie

bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo,

3. Omówienie sprawy wywozu nieczystości płynnych.

4. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie dowozu dzieci do szkoły.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie.


Ad. pkt. 1
Obradom wspólnym Komisji Stałych Rady gminy przewodniczył Ran Zbigniew Lis przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia do treści którego nie wniesiono poprawek .
Ad. pkt. 2
Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski zapoznał zebranych z treścią projektu uchwały w sprawie

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo. Program taki ma na celu zapewnienie warunków zwierzętom, które ze względu na złe traktowanie są odbierane właścicielom lub opiekunom. W celu poprawy warunków bytowych program przewiduje miedzy innymi działania zmierzające do zapewnienia opieki oraz zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych, wyłapywanie zwierząt bezpańskich, poszukiwanie nowych właścicieli, dostęp do leczenia. Planuje się organizowanie akcji i szkoleń na temat ochrony i traktowania zwierząt.

Każdy program generuje pewne koszty. Na roczną realizacje zadań programu przewidziano 9 tys., zł. z czego 8 tys. pochłonie utrzymanie klatki w schronisku dla zwierząt w Lesznie. 800 zł. przeznaczamy na usuwanie z terenu gminy zwierząt padłych, a pozostałe 200 zł. na profilaktykę.

Program, nie jest długi ponieważ zawiera zadania i sytuacje, które faktycznie mogą wystąpić na terenie gminy. Po konsultacjach otrzymaliśmy pozytywna opinie z Koła łowieckiego „Jeleń” oraz „Bór”. Program negatywnie zaopiniował Powiatowy Lekarz Weterynarii z powodu braku umowy na całodobowy dyżur lekarza weterynarii. Uwaga wniesiona do programu przez Koło Łowieckie „Jeleń” dotyczące zakazu wypuszczania psów poza teren zabudowany nie została uwzględniona ponieważ jest to zadanie realizowane z mocy ustawy oraz uwzględnia ten zakaz uchwała o porządku publicznym na terenie gminy.

Po konsultacjach zdecydowaliśmy, że umowy z lekarzem weterynarii nie będziemy podpisywać ponieważ mamy podpisana umowę z Panem Małych z Brenna na realizacje zadań programu.

Ostatnia interwencja do chorego zwierzęcia była w piątek. Łabędź, który nie mógł chodzić został złapany i wywieziony do Leszna gdzie zdrowieje, jeśli nie będzie możliwości całkowitego wyleczenia zostanie przewieziony do schroniska do Czempinia.

Radny Pan Radosław Zamiatała – zwrócił się z zapytaniem, czy program ochrony zwierząt wynika z przepisów unijnych czy naszych krajowych, oraz czy w kagańcu muszą chodzić wszystkie psy bez względny na wielkość, czy tylko rasy groźne,

Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski - przepisy zobowiązujące do uchwalenia takiego programu stanowią prawo krajowe. Nie znaczy to , że nie są spójne z przepisami unijnymi.

Wójt Pan Ireneusz Zając – pies będący w miejscu publicznym bez względu na wielkość powinien mieć kaganiec,

Radna Pani Urszula Miksza – teren na którym biega pies wokół domu powinien być ogrodzony i oznaczony tabliczka oraz zaopatrzony w dzwonek lub domofon.

Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – nie ma takiego wymogu, że musi być domofon. Zgodnie z przepisami pies powinien biegać wolno 12 godzin na dobę.

Radna Pani Urszula Miksza – 8 tys. rocznie to koszt utrzymania jednego zwierzęcia w schronisku

Pan Wójt - jest to koszt utrzymania samego kojca tz./ gotowość do przyjęcia zwierzęcia,

Radny Pan Henryk Rygusik – ile kosztował by etat weterynarza,

Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – trudno określi ile dokładnie, z przecieków wynika, że od 1,5 do 2 tys. zł miesięcznie.,

Radny Pan Roman Jęśkowiak – stwierdził, że sytuacja ta jest co najmniej nie normalna gdzie lekarz na gminie dla ludzi jest dostępny do godziny 18 w nagłych przypadkach wzywa się pogotowie natomiast zwierzęta musza mieć całodobowa opiekę,


Ad. pkt. 3

Pan Wójt – stwierdził, że w ostatnim czasie znaleźliśmy się w niekomfortowej sytuacji. Zamknięto oczyszczalnie w Wieleniu, konieczność wywozu nieczystości do oczyszczalni w Przemęcie, Włoszakowicach czy Sławie znacznie zwiększyło koszty. Przepustowość oczyszczalni w Sławie jest ograniczona dlatego robią problemy z odbiorem. Nie maja żadnego problemu osoby posiadające podpisane umowy z oczyszczalnią np. Pan Bazar. Jeśli uda nam się zrealizować założenia dot. budowy oczyszczalni w obecnej sytuacji to będzie dobrze.

Można szybko Kobic konkurencje obecnym podmiotom, nie jest to problem ale naszym zadaniem jest przede wszystkim ochrona naszych mieszkańców, aby mieli możliwość zarobkowania. Przygotowałem wykaz podmiotów i stawek jakie są stosowane na terenie gminy w celu ucięcia spekulacji o wysokości pobieranych opłat. Podmioty wywożące nieczystości płynne należą do sektora prywatnego i jako gmina nie możemy im narzucać żadnych rozwiązań, możemy jedynie prosić i sugerować pewne rozwiązania.

Podobna sytuacja jest w przypadku obiektów użyteczności publicznej, gdzie stawka za wywóz wzrosła o ponad 100 procent a kilometry nie wzrosły o 100 procent.

Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – poinformował że koszt wywozu np. w Zespole Szkół

w Brennie z 8.64 wzrósł do 19,34 zł.. Instytucje maja podpisane umowy i mogą wypowiedzieć umowę. Może zmiana przedsiębiorcy wymusi zmianę ceny. Być może że jest to chwilowe i ceny się ustabilizują,

Pan Wójt – największe koszty obecnie generuje transport ponieważ cena zrzutu wacha się wszędzie w granicach od 4,5 – 5 zł. m3 . Mamy w tej kwestii pewne mechanizmy i rozwiązania, wprowadzimy je ostateczności jeśli nie będzie innego rozwiązania. Obecnie w każdej z oczyszczalni mamy pewna pulę do zrzutu. Maksymalna ilość ścieków z gminy to 500 m3. na dobę

Sprawę ścieków ostatecznie rozwiąże uruchomienie oczyszczalni i kanalizacji w Wijewie.

Radna Pani Joanna Miś – wyjaśniła, że obecnie do Wilenia było 9 km. Natomiast do Przemętu jest 30. Prowadzone są rozmowy ze Sława i Wschowa, gdzie odległości są mniejsze i może to wpłynąć na obniżenie kosztów,

Pan Wójt – nikt z przedsiębiorców nie powinien dokładać jest tylko kwestia jaki ma być zysk,

Radny pan Roman Jęśkowiak – uważam, że zróżnicowanie pomiędzy wielkościami beczek powinno być bardziej widoczne. Beczka większa powinna być bardziej opłacalna,

Radny Pan Radosław Zamiatała – stwierdził, że podwyżka jest znaczna z 70 do 130 zł. jeśli nie będzie zmian w cenie istnieje obawa, że ścieki będą wylewane do rowów i lasów,

Zwrócił się z zapytaniem, czy zostały już złożone dokumenty o dofinansowanie budowy oczyszczalni w Wijewie,

Pan Wójt – nabór wniosków został już ogłoszony, wniosek jest przygotowany do złożenia, później tylko będziemy czekać na rozstrzygnięcie. Nabór wniosków będzie trwał do 29 marca. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie to warto było poczekać. Pozytywne jest to, że dofinansowanie jest określone do kwoty 75 %, gorzej, że pulka do podziału będzie mogła być przeznaczona dla mniejszej liczby gmin. Większość prac jest zaliczane jako koszty kwalifikowane.

Dodatkowym atutem jest fakt, że pod uwagę będzie brana przynależność do strefy ochrony przyrody. Tak wysokie do0finansowanie pozwoli nam po rozpoczęciu budowy oczyszczalni prowadzić jeszcze inne drobne inwestycje czy remonty.

Zastępca Wójta pan Janusz Chodorowski – takie dofinansowanie jakie proponuję leży w sferze naszych oczekiwań i marzeń,

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kasperski poinformował zebranych o planowanej sesji na 28 marca , oraz posiedzeniu komisji w okolicach 20 marca z udziałem sołtysów ponieważ omówienia wymaga podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub nie funduszu sołeckiego.
Ad., pkt. 4
Pan Wójt poinformował, że rozpatrzenie spraw związanych z dowozem dzieci do szkoły leży w kompetencji Wójta jednak ze względu na fakt, że wiąże się to z finansami zapozna zebranych z tematem i sposobem jego rozwiązania.

Mieszkańcy posesji usytuowanych na polach zwrócili się z wnioskiem do Wójta i Przewodniczącego RG o zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły i przedszkola. Argumenty rodziców są zasadne i nie mamy wyjścia musimy tym rodzicom pomóc. Na polach mieszka 8 rodzin z których obecnie do szkoły i przedszkola uczęszcza 11 dzieci z tego 7 kwalifikuje się do dowozu.

Gmina rocznie na dowozy przeznacza kwotę 220 tys. zł. z tego 80 tys. zł. na wynajem autobusu i dowóz dzieci do Wolsztyna gdzie przewoźnik podniósł stawkę i będzie brakowało.

Koszt dowozu dzieci z Brenna Pola będzie nas kosztował ok. 13-14 tys zł. Rozwiązanie tego problemu powinno być bardzo elastyczne, Uważam, że powinniśmy dofinansować wszystkie dzieci bez względu czy brakuje mu 200 metrów czy kilometr do wymaganej odległości. Zaproponował refundacje na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wójtem a rodzicem. Obowiązująca stawka wynosiłaby 1zł. za kilometr razy ilość dni (tygodniowo 8km. X 5 dni). Tak liczone koszty obciążałaby gminę w okresie do końca roku szkolnego kwotą 4,5 tys zł. a do końca roku 8,5 tys zł.

Radny Pan Radosław zamiatała – uważam, że propozycja jest dobra, popieram takie rozwiązanie,

Radny Pan Alojzy Wolniczak – są to również dzieci z naszej gminy i należy im pomóc, dzieci z Brenna czy Wijewa tez korzystają z dowozów pomimo, że maja o wiele mniejsza odległość,

Pan Wójt – od 01 stycznia nie ma możliwości finansowania takich zadań z wydatków bieżących można to zrobić z inwestycji, dlatego proszę się zastanowić z czego możemy zrezygnować. Dyscyplina wydatków bieżących i inwestycyjnych jest bardzo przestrzegana. Obecnie mamy jeszcze pieniądze na dowozach ale z czasem i tam zabraknie i będzie trzeba zwiększyć finanse.

Radny Pan Henryk Rygusik – zwrócił się z zapytaniem jak dojeżdżają do szkoły dzieci z Pola z Radomyśla.

Pan Wójt – dzieci z pola Radomyśl chodzą do szkoły w Lginiu taki był ich wybór wiele lat temu, gdzie było wielkim błędem pozwolić im odejść ze szkoły w Wijewie. Z tego powodu tracimy rocznie 36,5 tys. zł. subwencji oświatowej. Przejęcie dzieci z Radomyśla przeszkolę w Wijewie nie generowało by dodatkowych kosztów ponieważ 11 dzieci podzielone na 6 klas nie zrobiłoby różnicy ponieważ stan klas nie powodowałby konieczności utworzenia dodatkowych oddziałów.

Radna Pani Urszula Miksza zwróciła się z zapytaniem czy szkoła jest przygotowana na reformę oświatową i przyjęcie 5 latków pod względem technicznym, czy są dostosowane ławki i krzesła,

Pan Wójt – dostosowanie pod względem technicznym nie jest konieczne, ponieważ już obecnie obowiązuje dostosowanie wielkości ławek do wzrostu dzieci uczących się.
Przewodniczący obrad zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie przewodniczący obrad ogłosił kolejny punkt porządku – zapytania i wolne wnioski.

Radny Pan Radosław Zamiatała zgłosił awarie lampy na ulicy W. Witosa przy posesji P. Gądów, która nie świeci tylko mruga,

Radna Pani Urszula Rimke zwróciła się z zapytaniem czy jest już ustalony terminarz zebrań wiejskich,

Radny Pan Alojzy Wolniczak zwrócił się z zapytaniem czy są już podejmowane działania dotyczące budowy ubikacji na Ostrowie, sezon się zbliża i będą potrzebne,

Radny Pan Ryszard Woźniak zgłosił awarie lampy ulicznej w Miejscowości Miastko naprzeciw byłego sklepu – nie świeci,

Radny Pan Edwin Wojciech zwrócił się o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie budynków, które grożą zawaleniem na ul. Młyńskiej (młyn) i Powstańców Wielkopolskich 14,

Kiedy zostaną wycięte drzewa przy WDK, tuje są za wysokie i zasłaniają światło z lamp ulicznych.

Radna Pani Urszula Miksza – poinformowała, że na drodze do Potrzebowa od zakrętu do miejscowości tworzą się dziury w jezdni, które należałoby naprawić, aby nie spowodowały większych ubytków w jezdni,

Radny Pan Alojzy Wolniczak – na ulicy Sportowej jest rów, który należy przeczyścić ponieważ nie odprowadza wody z tamtego terenu, rów jest zarośnięty co powoduje wysoki poziom wody na łąkach,

Radny Pan Roman Jęśkowiak zwrócił uwagę na zjazdy z drogi 305, dwa pierwsze po lewej stronie w kierunku Radomyśla są podmyte i grożą oberwaniem,

Radny Pan Edwin Wojciech zaproponował ustawienie przy WDK specjalnego kontenera zamykany do szlaki i popiołu, można by go wykorzystać do utwardzenia dróg, Obecnie jest otwarty i ludzie wrzucają tam wszystko co powoduje, że nie można tego wykorzystać, poinformował, że jest możliwość pozyskania szlaki z gorzelni,

Radny Pan Sławomir Zając – poprosił o wyczyszczenie kanalizacji burzowej w miejscowości Zaborówiec oraz o sprawdzenie tablic z nazwami miejscowości, zdarza się , że są poniszczone utrudnia to znacznie prace kurierom, którzy nie mogą trafić pod wskazany adres,

Radny Pan Henryk Rygusik zwrócił się zapytaniem czy będzie możliwość pozyskania tłucznia lub szlaki na utwardzenie dróg polnych.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Pan Ireneusz Zając:

1/ lampy uliczne, które nie świecą zostaną zgłoszone do naprawy,

2/ zebrania wiejskie odbędą się później. Chciałbym aby na zebraniach mieć większa wiedzę na temat budowy oczyszczalni, aby móc odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie pytania i zaspokoić zainteresowanie wszystkich,

3/ ubikacje na ostrowie będą budowane obecnie jesteśmy na etapie przeprojektowywania stojącego budynku. Policja nie będzie już korzystała z tego obiektu dlatego część ratowników zostanie przebudowana i tam zrobimy zaplecze socjalne dla plaży.

Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski poinformował, że decyzja no rozbiórkę młyna i budynku na ul. Powstańców Wlkp została wydana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. W Obecnej sytuacji możemy zgłosić do starostwa, że decyzja nie jest wykonana, a obiekt nadal stanowi zagraża, my jako gmina nie mamy kompetencji aby interweniować,

4/ Zezwolenia na wycinkę drzew przy WDK już jest, czekaliśmy tylko na odwilż. W każdych chwili mogą wejść, wnioskowaliśmy o wycięcie wszystkich drzew i zrobimy wszędzie parkingi.

5/ sprawę czyszczenia studzienek przekażemy do Zarządu Dróg Powiatowych,

6/ przegląd tabliczek z nazwami ulic zrobimy we własnym zakresie,

7/ na drodze z Potrzebowa do Sławy będzie robione utwardzenie powierzchniowe. Więcej informacji i dokładniejsze mogą mieć radni powiatowi.

Radny Pan Henryk Rygusik po raz kolejny podkreślił fakt, że most na drodze do Potrzebowa jest usytuowany za wysoko w stosunku do drogi co utrudnia przepływ wody,

Pan Wójt – była szansa zrobienia tej drogi wspólnie z powiatem wschowskim niestety oni nie mieli w tym interesu,

Radna Pani Urszula Miksza – cały transport ze Sławy z masarni jedzie przez Potrzebowo ponieważ na Wschowę są drogi lepsze ale ograniczają p[przejazd wiadukty,

8/ mamy załatwione trochę szlaki, jak będą lepsze warunki atmosferyczne sprzyjające remontom dróg to wyślemy transport.

9/ naprawa zjazdów jest po stronie właściciela drogi chyba, że są to zjazdy nie zaliczane do krzyżówek tz. zjazdy na pola wówczas będziemy zmuszeni zrobić to sami,

Radna Pani Urszula Rimke zwróciła się z zapytaniem jak przedstawia się obecnie sytuacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wijewie.

Pan Wójt stwierdził, że jaka jest kondycja SKR to każdy widzi. Aktualnie jest to samodzielny zakład i nie możemy ingerować, chyba, że poproszą o pomoc to jej udzielimy, nie jest to teren gminny, gmina pobiera tylko opłatę za wieczyste użytkowanie,

Radny Pan Henryk Rygusik zapytał, jakie są czy będą zakupionego budynku po ośrodku zdrowia,

Pan Wójt – przeprowadziłem rozmowę z Panem Umińskim za ile byłby wstanie to rozebrać

i wywieść, koszt usunięcia tego obiektu określił na ok. 20 tys. zł.

Radny Pan Roman Jęśkowiak stwierdził, że określona kwota dotyczy z pewnością zakresu prac wraz z pozyskanym gruzem.

Radny Pan Radosław Zamiatała - jakie są planu inwestycyjne wobec tego terenu, wieść gminna niesie, że ma to być podzielone na działki lub przeznaczone pod handel obcy,

Pan Wójt – zapewnił, że w planach nie mamy zamiaru tego dzielić ani sprzedawać pod handel i tak na takie stanowisko będę namawiał radnych,

Radny Pan Edwin Wojciech poprosił o informacje jaki jest status budynku pod masarnię,

Pan Wójt – właściciel jest zadłużony wobec gminy, obecnie jest ustanowiony syndykt upadłościowy, który dysponuje majątkiem, czekamy na spłatę długu,

Radny Pan Roman Jęśkowiak – zasygnalizował sprawę oczyszczalni przydomowych. Stwierdził, że należy się zastanowić i nie zmienić myślenia pozwalając na budowę oczyszczalni przydomowych dla miejscowości i posesji, które perspektywę przyłączenia do oczyszczalni maja nikła lub odległa.

Przy obecnych cenach wywozu szamba blokujemy tańszy sposób pozbywania się ścieków.

Pan Wójt – jeśli chcemy traktować wszystkich równo to powinnyśmy opracować program dofinansowania pojedynczych inwestycji oczyszczalni przydomowych.

Zastępca Wójta Pan Janusz Chodorowski – podkreślił, że jeśli jest wbudowana sieć kanalizacyjna to każdy mieszkaniem ma obowiązek podłączenia się do kanalizacji bez względu na dotychczasowy sposób pozbywania się ścieków.

Pan Wójt – program oczyszczania musi uwzględniać kontrole nad oczyszczalniami przydomowymi.

Uruchomienie własnej oczyszczalni pozwoli na odbiór ścieków co znacznie zmniejszy koszt wywozu.

Radny Pan Henryk Rygusik – stwierdził, że niewiadomo kiedy Potrzebowo będzie podłączone byli by chętni na oczyszczalnie przydomowe. Paradoksem jest, że gmina nie wyraża gody a powiat tak.

Radny Pan Alojzy Wolniczak zwrócił się z zapytaniem czy w tym roku będziemy organizować akcje sprzątania gminy.


Ad. pkt. 6
Z powody braku dalszych pytań przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, podziękował zebranych i zakończył obrady.

Przewodniczący obradZbigniew Lis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość