Strona główna

ProtokóŁ z dnia 25. 09. 2012 roku


Pobieranie 5.58 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar5.58 Kb.
PROTOKÓŁ z dnia 25.09.2012 roku

spisany na okoliczność otwarcia i rozpoznania ofert przetargu nieograniczonego na dzierżawę parkingu o powierzchni terenowej 3988 m 2 /w tym obiekt typu YUGO o pow. modułowej 1,84 m 2 - pomieszczenie służbowe / usytuowanego w obrębie targowiska miejskiego przy ul. Rynkowej w Pile /obok obiektów handlowych „MERKUREGO”.


Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 12.09.2012 roku Prezesa Zarządu „Tarpil” Spółka z o.o. w Pile podjęła działania proceduralne dnia 25.09.2012r. o godz. 10.30 na okoliczność otwarcia i rozpoznania ofert przetargu nieograniczonego na dzierżawę parkingu o powierzchni terenowej 3988 m 2 /w tym obiekt typu YUGO o pow. modułowej 1,84 m 2 - pomieszczenie służbowe / usytuowanego w obrębie targowiska miejskiego przy ul. Rynkowej w Pile /obok obiektów handlowych „MERKUREGO”.

W toku wdrożonego postępowania przetargowego, o którym mowa wyżej Komisja stwierdza, że do godziny 10.00 dnia 25.09.2012 roku wpłynęła do sekretariatu Spółki jedna oferta, której nadano numer porządkowy 1.
OFERTA NR 1

ADAM JANUSZEWSKI PHU „AMADEO” UL. RYNKOWA, 64-920 PIŁA

zaproponowana cena miesięcznej dzierżawy w/w parkingu netto 2 010 zł
W świetle powyższego zapisu Komisja stwierdza, że najbardziej korzystna cenowo jest w/w oferta nr 1 : ADAM JANUSZEWSKI PHU „AMADEO” UL. RYNKOWA, 64-920 PIŁA zaproponowana cena miesięcznej dzierżawy w/w parkingu netto 2 010 zł - niniejsza oferta spełnia wymogi określone przez naszą jednostkę w procedurze przetargowej.
W związku z powyższym Komisja wnioskuje o dalsze procedowanie tematu ze strony Zarządu naszej jednostki.

Na powyższych materiałach protokół niniejszy zakończono i po odczytaniu podpisano.

1. Przewodniczący Komisji - p. Andrzej Świergosz ……………….…..

2. Sekretarz Komisji - p. Anita Dziekan …………………..3. Członek Komisji - p. Elżbieta Deras …………………...
Piła, dnia 25.09.2012r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość