Strona główna

Protokół z podsumowania XVI wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro 2016”


Pobieranie 12.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.33 Kb.
Żelazna, dnia 17. 03. 2016r.
Protokół z podsumowania XVI Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich

Złote Pióro 2016”

Komisja w składzie:


  1. Ks. Piotr Sadowski – przewodniczący

  2. Jolanta Kubów – członek

  3. Iwona Adam – członek

oceniła nadesłane prace według kryteriów podanych w regulaminie i wyłoniła laureatów
w następujących kategoriach:
KATEGORIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce – Sebastian Stemplewski – PSP 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu –

Witamy na Opolszczyźnie
II miejsce – Natalia Dydzik – PSP nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu –

Gdy wrażeń mocnych szukasz
III miejsce – Małgorzata Łuczak – PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu –

Zachwyt
Wyróżnienia:

Laura Gadzińska – PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sławicach – Moje Mazury


Emilia Jeziorska – PSP w Sternalicach – Wierzba i Rzeka

KATEGORIA GIMNAZJUM:
I miejsce – Jennifer Krause – PG im. Jana Pawła II w Biadaczu –

Budzę się

II miejsce – Aleksandra Rataj – PG nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu –

Przebudzenie słońca
III miejsce – Karolina Simbor – PG im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce –

Ptaszysko


Wyróżnienia:

Joanna Leśniewska – PG nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu –O czym mogę wiersz napisać?

Anna Domagała – PG nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu -Skrawek nieba

W konkursie wzięło udział 115 uczniów, w tym 80 w kategorii szkół podstawowych,


a 35 w kategorii gimnazjum. Poziom nadesłanych utworów jest bardzo zróżnicowany. Wyłonione prace czasem w sposób bardzo dojrzały i oryginalny ukazują piękno krajobrazu zgodnie
z tematyką konkursu. Można w nich dostrzec zastosowanie ciekawego, bogatego w środki artystyczne obrazowania, uwzględniającego wielozmysłowy odbiór rzeczywistości, dzięki któremu przedstawiane różnorodne miejsca przyrodnicze mogły zaistnieć w sposób żywy
i naturalny. Zauważa się jednak tendencję do pisania długich, czasem nazbyt długich wierszy.

Komisja docenia wkład nauczycieli wspierających w rozwój umiejętności twórczych uczniów i wyraża swoją radość z powodu dużego zainteresowania tą dziedziną sztuki. Jednocześnie zachęca do poszukiwania różnych ciekawych form rozwijania umiejętności twórczych uczniów w dziedzinie poezji oraz podejmowania przez młodych twórców prób stosowania trudniejszych form gatunkowych i wersyfikacyjnych np. formy sonetu. Jury jest pod wrażeniem różnorodności geograficznej przedstawionych miejsc oraz umiejętności dostrzegania


w nich wartości naturalnych i estetycznych.

Komisja:


;

Ks .Piotr Sadowski

Jolanta Kubów

Iwona Adam


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość