Strona główna

ProtokóŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielęcinie II etap konkursu


Pobieranie 11.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.63 Kb.
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielęcinie

II etap konkursu

1 . W dniu 22 lipca 2008 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:PRZEWODNICZĄCY:

 1. Jan Kałużny - Sekretarz Gminy Rząśnia – przedstawiciel organu prowadzącego

CZŁONKOWIE:

 1. Andrzej Szydłowski - przedstawiciel organu prowadzącego

 2. Marcin Dragan - przedstawiciel organu prowadzącego

 3. Aleksandra Budzianowska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty - nieobecna

 4. Zbigniew Jończyk - przedstawiciel Kuratorium Oświaty - nieobecny

 5. Grzegorz Wierzchowski - przedstawiciel Kuratorium Oświaty - nieobecny

 6. Irena Olewińska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 7. Małgorzata Gólczyńska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 8. Renata Niewczas - przedstawiciel Rady Rodziców

 9. Marzena Michalak - przedstawiciel Rady Rodziców

 10. Agata Orłowska - przedstawiciel ZNP

2. Przewodniczący Komisji stwierdził, że członkowie Komisji Konkursowej spełniają wymogi określone w § 5 Regulaminu i legitymują się imiennym upoważnieniem wydanym przez organ desygnujący (uchwały w załączeniu) oraz przypomniał o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej.

3. Przewodniczący przedstawił kandydatom poszczególnych członków Komisji Konkursowej oraz poinformował kandydatów, że ich wypowiedzi, pytania zadawane przez członków Komisji i udzielone odpowiedzi nie będą protokołowane.

4. Po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych z kandydatami w zakresie przedstawionej koncepcji kierowania pracą w Szkole Podstawowej w Zielęcinie oraz spraw i problemów zawartych w zadawanych pytaniach, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

5.W głosowaniu tajnym – nie poprzedzonym dyskusją – uzyskano następujący wynik:

a) za mgr Izabela kostrzewa głosowało 8 ( słownie - osiem)członków Komisji,

b) przeciwko mgr Izabeli Kostrzewa głosowało 0 ( słownie - zero) członków Komisji,

c) wstrzymało się od głosowania 0 ( słownie - zero) członków Komisji,

6. Przewodniczący ogłosił, że stosowanie do postanowień § 10 ust. 4 regulaminu Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielęcinie w osobie Pani Izabeli Kostrzewy.

Protokołował: Przewodniczył:

………………………………. 1……………………………….Członkowie Komisji:

 1. Jan Kałużny - …………………………………..

 1. Andrzej Szydłowski - …………………………….

 2. Marcin Dragan - ………………………………….

 3. Aleksandra Budzianowska - nieobecna

 4. Zbigniew Jończyk - nieobecny

 5. Grzegorz Wierzchowski - nieobecny

 6. Irena Olewińska - ……………………………..

 7. Małgorzata Gólczyńska - ………………………………

 8. Renata Niewczas - ……………………………….

 9. Marzena Michalak - …………………………………

 10. Agata Orłowska - ……………………………….


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość