Strona główna

ProtokóŁ z przebiegu spotkania zarządu klastra budowlanego w póŁnocnej izbie gospodarczej


Pobieranie 16.93 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.93 Kb.
Szczecin 14.03.2012

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU SPOTKANIA ZARZĄDU KLASTRA BUDOWLANEGO W PÓŁNOCNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ

W DNIU 14 MARCA 2012
Zebraniu przewodniczył: Wojciech Ciuruś

1) Pierwszym omawianym zagadnieniem były informacje z przebiegu prac Zespołu zajmującego się sprawami przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienie omówiła Pani mec. Bożena Licht.

Założeniem jest uruchomienie ścieżki cywilnej. Został złożony projekt zarządzenia. PIG złożyła wniosek z uwagami.

ISTNIEJĄ 2 ŚCIEŻKI PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ:

- Administracyjna (obligatoryjna)- wydanie decyzji administracyjnej

- Cywilna (rozmowy na temat ścieżki cywilnej – akt notarialny)Podstawa prawna; „Ustawa o gospodarce nieruchomościami”

Uruchomienie nowej ścieżki jest na etapie zgłoszenia uwag i propozycji nowego zarządzenia.Założenia: każdy kto jest użytkownikiem wieczystym, osoby fizyczne (prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej) i osoby prawne, mogą skorzystać z obu tych ścieżek.

2) Kolejnym omawianym zagadnieniem były informacje dotyczące budowy polskiej szkoły na Litwie. Referował Pan Jacek Janiak: Dyrektor domu kultury Słowianin.

Opowiada Pan Jacek Janik: „Szkoła jest mała i biedna. Panujące tam warunki są bardzo złe, jest zimno, (zaprezentowano zdjęcia budynku). Zamiast toalety - wychodek. Pomyślałem sobie, że moglibyśmy pomóc. Zawieźliśmy tam prezenty dla uczniów tej szkoły. Zainteresowały się tym również inne firmy. Spotkanie w PIG jest wizją i nadzieją pomocy dla tej szkoły. Ok. 15 kwietnia będzie spotkanie w tej sprawie z Prezydentem Krzystkiem. Widząc tę szkołę można się naprawdę zakochać. Dziękuję i mam nadzieję, że zapadną stosowne decyzję.”

Założenia: wybudowanie wiejskiego ośrodka kultury, w skład którego będzie wchodzić szkoła. Obecnie sala gimnastyczna zajmuje powierzchnię ok. 4 m2 a cały budynek ok. 60 m2.W szkole uczy się 14 dzieci.

Po przemówieniu Pana Jacka Janiaka padły pytania.Głos zabrali:

Pani Bożena Licht:

- czy są rozpoczęte już jakieś prace, pozwolenie na budowę?

- trwa proces o pozwolenie i przekształcenie we własność.

Pan Wojciech Ciuruś:

- jeżeli będzie wyjazd do Wilna ile osób będzie chętnych?

- kilka osób się zgłosiło

Pan Piotr Szalewicz:

- Musimy wiedzieć kiedy i w jakim trybie będzie to robione, oczekujemy więcej konkretnych informacji. Musimy wiedzieć ile będzie to kosztowało, jakie materiały i ile? Na miejscu musielibyśmy wynająć osobę, która się na tym zna.

Pan Jacek Janiak:

- Oczekujemy na obiekt wielkości dwóch domów jednorodzinnych połączonych ze sobą. Najpierw potrzebujemy wiedzieć, że taką pomoc otrzymamy. 20 kwietnia przyjadę i poinformuję jaka jest decyzja oraz przekaże również harmonogram prac.

Pan Piotr Szalewicz:

- Musimy znać konkrety, musimy znać co i kiedy, rzeczywiste potrzeby i wtedy uruchomimy kontakty. Kluczem jest pojechanie na miejsce. Musimy wiedzieć ile m2, ile klas, może małe mieszkanko dla dyrektora. Musimy mieć rysunek działki itp. Pojechać tam na roboczo.

W załączeniu informacja o szkole w Skajsterach.

3) Trzecim omawianym zagadnieniem były informacje dotyczące przygotowań Majówki Budowlanej 2012. Referował Pan Dyrektor Marek Woźniak:

Pojawił się problem dotyczący miejsca, w którym ma się odbywać impreza. Wstępnie była zgoda, ale w tej chwili ZUK nie wyraża zgody. Wybrane przez nas miejsce to Jasne Błonia. Koszty Wałów Chrobrego są zbyt wysokie, jasne błonia to lepszy pomysł, mniej oklepany. Nie trzeba zamykać ulicy. Tor kolarski jest za bardzo zamknięty, mniej dostępny. Decyzja Prezydenta musi być. Ma być rozmowa z Panem Stanisławskim. Rzadko się odbywa coś na błoniach. Miałem spotkanie z ZUK- iem powiedzieli nie. Majówka ma się odbyć 19-20 maja 2012r. Po imprezie miałyby się odbyć eliminacje miss Polski.Rozwiązanie problemu: Pan Wojciech Ciuruś z Panem Mirosławem Gosienieckim wyrazili chęć rozmowy z Panem Stanisławskim na temat wyrażenia zgody na zorganizowanie Majówki na Jasnych Błoniach, a następnie udanie się do Prezydenta Piotra Krzystka.

4) Kolejnym omawianym zagadnieniem było omówienie wstępnych zasad współpracy Klastra Budowlanego z Wydziałem Budownictwa i Architektury ZUT. Referował Pan Przewodniczący Wojciech Ciuruś.

Rozmawiałem z Panią Dyrektor Marcinkowską, VW oraz innymi dużymi podmiotami, które opowiadały o szkolnictwie, w jaki sposób możemy wpłynąć na szkolnictwo, aby przyszli pracownicy byli lepiej przygotowani do pracy.

Głos zabrali:

Pan Piotr Szalewicz:

- Należałoby zebrać kliku naszych świeżych pracowników i zorganizować spotkanie z dziekanem, aby pracownicy opowiedzieli, jakie elementy nauczania, przydały im się w pracy. Studenci mają za mało praktyk, powinni mieć rzeczywiste praktyki w firmach, a nie tylko na uczelni.

Pan Przewodniczący Wojciech Ciuruś:

- Proponuję zaprosić tu Panią Dziekan. Chciałbym, aby jedna z naszych firm tę sprawę popilotowała. Ministerstwo szkolnictwa wyższego dociska, aby uczelnie przedstawiały programy nauczania. Teraz uczelnie będą prosić przedsiębiorców do współpracy w tym zakresie.

Pan Piotr Tomaszewicz:

tacy studenci, którzy chcą się uczyć i doceniają pracę.

Założenie: Zorganizowanie spotkania z Panią Dziekan oraz z młodymi pracownikami firm Klastra.

5) Następnym omawianym tematem był wyjazd delegacji do Kopenhagi na konferencję dotyczącą budowy tunelu „Fehmarnbelt Fixed Link”. Referował Pan Przewodniczący Wojciech Ciuruś.

W Kopenhadze odbędzie się sześć oddzielnych przetargów. Chcemy pojechać tam, aby zorientować się jakie konsorcja startują. Podjąłem się takiej misji, ale może okazać się, że nic z tego nie będzie. W Dani będą poszukiwać firm, chcemy pokazać że to wszystko u nas jest. Dużo firm duńskich inwestuje w Zachodniopomorskim. Jeżeli ktoś wyraża chęć wyjazdu, to zapraszam – zabierzemy. Wyjazd jest 20 marca 2012r.

Głos zabrali:

Pan Andrzej Kozakiewicz:

- Chcemy się pokazać Duńczykom, musimy wziąć teczki Izbowe oraz identyfikatory Klastra. To bardzo ważne, aby nas utożsamiali z tym logo. Urząd Marszałkowski powinien załatwić, tłumacze-audio.

6) Informacja dotycząca spotkania, które odbyło się w Kołobrzegu. Referował Pan Przewodniczący Wojciech Ciuruś:

Impreza się udała, tyle na temat spotkania w Kołobrzegu.

7) Informacja na temat przygotowania odpowiedzi dla Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Referuje Pan Przewodniczący Wojciech Ciuruś (ze względu na nieobecność Pana Prezesa Mieczysława Gapińskiego).

Pan Przewodniczący Wojciech Ciuruś poinformował, iż Pan Prezes Mieczysław Gapiński prowadzi tę sprawę oraz przesłał pisma do firm budowlanych i deweloperskich w celu przesłania informacji dla udzielenia odpowiedzi Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. W załączeniu niniejsze pismo.

8) WOLNE WNIOSKI:

Pan Wojciech Ciuruś:

Ogłaszam wybory na przełomie maja/czerwca na przewodniczącego oraz zarządu, uważam, że powinna się zmienić kadencyjność szefa co roku, aby ktoś się nie „zasiedział”, żeby miał motywacje do działania. Proszę o przemyślenie tej kwestii na następne spotkanie.

Andrzej Kozakowski:

Sugeruje zwiększenie gwarancji w przetargach żeby było do lat 10. np. przedłużenie gwarancji do lat 10, przeglądy gwarancyjne co rok.

Głos zabrali:

Pan Mirosław Gosieniecki:

- nie zgadzam się, dzisiaj zamawiający, nie chce słyszeć o przyszłych należnościach, gwarancja się kończy i koniec. Zamawiający nie patrzy na jutro, patrzy przede wszystkim za cenę.

Pani Iwona Faryniarz

- To są przepisy unijne i nic się nie zrobi.

Pan Wojciech Ciuruś:

- To może mieć racje bytu w przetargach prywatnych, małych. Prywatnemu zależy na dobrej jakości, ale w przetargach publicznych nie bardzo.

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Informacja dotycząca szkoły w Skajsterach.

3. Informacja dotycząca konferencji w Kopenhadze.4. Pismo do firm deweloperskich oraz budowlanych dot. odpowiedzi dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Protokół sporządziła: Ewelina Grdeń


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość