Strona główna

ProtokóŁ z przeprowadzonego przeglądu konserwacjinego instalacji I urządzeń elektrycznych


Pobieranie 27.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.66 Kb.

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU KONSERWACJINEGO
INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Dnia 03.08.2015
Wykonawca ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ANDRZEJ MICHALAK oświadcza, że przeprowadził przegląd konserwacyjny instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. GROCHOWSKIEJ 274, PODSKARBIŃSKIEJ 6, PODSKARBIŃSKIEJ 7 i PACA 39 w miesiącu lipcu 2015

zgodnie z ust. 2 załącznika nr 2 do umowy.


Wykaz osób przeprowadzających przegląd konserwacyjny:


  1. MACIEJ HUBER
  1. TADEUSZ WITKOWSKI

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRACkontroli stanu technicznego: rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych, wypustów oświetleniowych, wyłącznika głównego, wyłącznika siłowego, instalacji zasilania systemów bezpieczeństwa, instalacji zasilającej zestaw hydroforowy, instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, zasilającej dźwigi osobowe (do szaf sterujących), instalacji odgromowej, latarń
WYKAZ KONTROLOWANYCH URZĄDZEŃ

Lp

Nazwa/opis

Ilość

Uwagi

ul. Grochowska 274

1

TABLICE PIĘTROWE4

45TABLICE W POM. TECHNICZNYCH

6
2

INSTALACJA ODGROMOWA

20
3

LATARNIE

10
4

WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE

3WYŁACZNIKI SIŁOWE

2
ul. Podskarbińska 6
TABLICE PIĘTROWE

12TABLICE W POM. TECHNICZNYCH

2WYŁĄCZNIK GŁOWNY

1INSTALACJA ODGROMOWA

8
ul. Podskarbińska 7
TABLICA

1
ul. Paca 39
TABLICA

1Stwierdzone nieprawidłowości: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zalecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


WYKONAWCA

………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)


Zamawiający potwierdza przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego zgodnie z ust. …… załącznika nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY

………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość