Protokół z Zebrania Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego w dniu 6 stycznia 2014r godzina 15. 00 w siedzibie pzszach Al. Jerozolimskie 49Pobieranie 14.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.76 Kb.
Protokół z Zebrania

Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego w dniu 6 stycznia 2014r. godzina 15.00

w siedzibie PZSzach Al. Jerozolimskie 49.

 

Data i miejsce: Zebranie odbyło się 6 stycznia w godzinach 15:00-18:00 w siedzibie Polskiego Związku Szachowego w Warszawie. Al. Jerozolimskie 49.Obecni:

Andrzej Dobrowolski

Waldemar Dudziński

Józef Flaziński

Robert Krasiewicz
Ryszard Królikowski

Krzysztof Parol


Na przewodniczącego zebrania został wybrany Andrzej Dobrowolski, a na sekretarza Krzysztof Parol.

Na zebraniu było kworum niezbędne do podejmowania decyzji. Zebranie przyjęło program zaproponowany przez Prezesa Andrzeja Dobrowolskiego:


Program spotkania:

 1. Bilans wpłat i wydatków,

 2. Podsumowanie realizacji kalendarza imprez 2013 roku, przedstawienie klubów, które podjęły się organizacji zawodów mistrzowskich,

 3. Przedstawienie kalendarza imprez 2014,

 4. Informacja o nowo powstałej Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza,

 5. Wyniki szachistów Mazowsza w 2013 w zawodach indywidualnych i drużynowych,

 6. Informacja o pracy trenera koordynatora w 2013 roku,

 7. Informacja o wykluczeniu przez PZSzach klubów szachowych w 2013r, którzy nie opłacali składki członkowskiej do PZSzach,

 8. Informacja o zmianie witryny MZSzach i osobach upoważnionych do jej obsługi,

 9. Zaplanowanie terminu zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2014r.

 10. Omówienie organizacji w/w zebrania

 11. Wnioski członków Zarządu 

 

Ad 1. Bilans wpłat i wydatków

Prezes Andrzej Dobrowolski przedstawił stan finansów Związku. Udostępnione zostały także dokumenty finansowe. Na koniec roku stan konta Związku wynosił 1.601,78 zł.Ad 2. Podsumowanie realizacji kalendarza imprez 2013 roku, przedstawienie klubów, które podjęły się organizacji zawodów mistrzowskich

Zebrani pozytywnie ocenili realizację kalendarza imprez na 2013 rok. Prezes podziękował klubom i innym organizacjom, które zorganizowały imprezy: Zieloni Zielonka (Mistrzostwa Przedszkolaków i Mistrzostwa Juniorów), Polonia Warszawa (WOM), MTSz Mińsk Mazowiecki (Liga Juniorów), NOK (Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Szachach Klasycznych, Szybkich i Błyskawicznych), Gambit Wesoła (Drużynowe Mistrzostwa Szkół), Ryszard Królikowski (międzynarodowe Grand Prix w rozwiązywaniu zadań szachowych).Ad 3. Przedstawienie kalendarza imprez 2014

Prezes Andrzej Dobrowolski przedstawił kalendarz imprez na 2014 rok. Znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Związku Szachowego.Ad 4. Informacja o nowo powstałej Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Prezes Andrzej Dobrowolski poinformował o Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. Warszawsko-Mazowiecka Federacji Sportu oficjalnie w 2013 przestała istnieć. Unia stara się uzyskać dofinansowanie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania:

- Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika, program trener,

- program „Trener”

- program pn „Umiem pływać”

- projekt pn „Multisport”


Mazowiecki Związek Szachowy nawiązał współpracę ze Szkolnym Związkiem Szachowym w zakresie dofinansowania imprez juniorskich z funduszy Warszawy, w tym WOM i na kalendarz z Urzędu Marszałkowskiego

Ad 5. Wyniki szachistów Mazowsza w 2013 w zawodach indywidualnych i drużynowych

Prezes przedstawił sukcesy sportowców Mazowsza na arenie ogólnopolskiej.Ad 6. Informacja o pracy trenera koordynatora w 2013 roku

Prezes Andrzej Dobrowolski poinformował, że Jerzy Owczarzak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Prezes podziękował za zaangażowanie w prace Panu Jerzemu. Nowym koordynatorem został Robert Krasiewicz, który zgodził się na pełnienie tej funkcji i był obecny na grudniowym podsumowaniu zorganizowanym przez AZS Środowisko dla trenerów koordynatorów ze wszystkich okręgówAd 7. Informacja o wykluczeniu przez PZSzach klubów szachowych w 2013r, którzy nie opłacali składki członkowskiej do PZSzach

Prezes poinformował o wykluczeniu klubów sportowych z Polskiego Związku Szachowego, które nie opłaciły składki za dwa lata.Ad 8. Informacja o zmianie witryny MZSzach i osobach upoważnionych do jej obsługi

Prezes poinformował o konieczności aktualizacji oprogramowania do zarządzania witryną MZSzach. Artykułu na stronie głównej może dodać kilka osób z Zarządu, informacje w kalendarzu mogą dodawać przedstawiciele klubów.Ad 9. Zaplanowanie terminu zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2014r. i Ad 10. Omówienie organizacji w/w zebrania

Zebrani postanowili o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdaczno-Wyborczego w dniu 16 marca 2014. Zebranie obędzie w siedzibie Polskiego Związku Szachowego.

Zarząd przedyskutował i przyjął Regulamin Zebrania.

Ad 10. Wnioski członków Zarządu 

10A. Obóz w Mikoszewie

Zarząd podjął decyzji o organizacji obozu w Mikoszewie w drugiej połowie sierpnia. Komunikat zostanie przygotowany w styczniu przez Roberta Krasiewocza, regulamin turnieju przez Ryszarda Królikowskiego.10B. Komunikat Organizacyjno-Finansowy MZSzach 2014

Wiceprezes Ryszard Królikowski przedstawił KOF PZSzach i przedłożył propozycję Komunikatu Organizacyjno-Finansowego MZSzch. Po kosmetycznych zmianach, Zarząd przyjął jednogłośnie Komunikat Organizyjno-Finansowy MZSzach na 2014 rok. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej Związku.10C. Inwentaryzacja sprzętu

Została powołana komisja do spisania z natury sprzętu Mazowieckiego Związku Szachowego w składzie: Ryszard Królikowski, Robert Krasiewicz, Krzysztof Parol.10D. Muzeum Szachów

Zamojskie Towarzystwo Szachowe zwróciło się o wsparcie inicjatywy stworzenia Muzeum Szachów. Zarząd zdecydował o umieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej Związku.10E. Mistrzostwa Amatorów

Koleje Mazowieckie zaoferowały wsparcie turnieju szachowego. Prezes Andrzej Dobrowolski zaproponował, aby zorganizować Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Amatorów w dniach 21-21 czerwca. Wniosek został przyjęty.


Sekretarz Prezes


………………………… …………………………………..

Krzysztof Parol Andrzej Dobrowolski
: Pliki -> 2014
2014 -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
2014 -> Sprawozdanie z działalności za 2011 rok
2014 -> W przypadkach nieprzewidzianych we wzorze umowy jej treść może zostać uzupełniona o stosowne zapisy wynikające z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r
2014 -> Komunikat końcowy z finału wojewódzkiego dotyczy : XVI wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej dyscyplina : Piłka ręczna dziewcząt miejsce : Słupsk na obiekcie : Hala sportowa Gimnazjum nr 4 Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 termin
2014 -> Dziewczeta 1000m
2014 -> Druga licytacja ruchomości miejsce licytacji: Sowczyce, ul. Nowa 7 Data licytacji
2014 -> 1. Organizator – Agro-Aves Gajewniki Termin zawodów
2014 -> Oferta >> widok od zewnątrz
2014 -> W data złożenia wniosku: niosek o przeprowadzenie weryfikacji potwierdzających posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora sportu; I nadającej kwalifikacje zawodowe w dyscyplinie bilard
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy