Prowadzący – mgr Agnieszka Klata Cele operacyjnePobieranie 15.54 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar15.54 Kb.
KONSPEKT Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - akrobatyka sportowa
TEMAT : Budowanie piramid dwójkowych

Prowadzącymgr Agnieszka Klata

Cele operacyjne :

Uczeń :

- wie, jak wyglądają piramidy dwójkowe i potrafi je budować,

- potrafi utrzymać równowagę podczas ćwiczeń,

- wzmacnia swoją siłę, moc i zwinność,

- lepiej orientuje się w przestrzeni,

- rozumie, jak duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo współćwiczących spoczywa na nim,

- pomagając mniej sprawnym rozwija w sobie empatię.

Miejsce – sala gimnastyczna

KlasaV - dziewczęta i chłopcy

Pomoce – materace, zestawy z piramidami

Czas – 45 minut


TOK LEKCJI

ZADANIA

UWAGI

Część wstępna


Rozgrzewka

1.Czynności organizacyjne:

 • zbiórka

 • sprawdzenie obecności

 • podanie tematu zajęć

 1. Zabawa ożywiająca „Czwarty berek dzieli”- dwóch berków trzymając się za ręce stara się złapać pozostałych ćwiczących. Złapana osoba przyłączą się do dwóch berków (trzyma ich za ręce). Gdy zostanie złapana czwarta osoba, następuje podział berków na dwie pary. Wygrywa osoba, która zostanie schwytana jako ostatnia.

 2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe: ćwiczenia w parach

 • stanie twarzą do siebie , wyskok z klaśnięciem w dłonie kolegi w powietrzu,

 • pw. jw. chwyt za dłonie współćwiczącego, trzymając się za ręce należy wykonać po 5 obrotów w każdą stronę,

 • stanie plecami do siebie, ręce w bok, chwyt za dłonie partnera, skręty tułowia w prawo i w lewo po 5 razy w każdą stronę,

 • leżenie tyłem twarzą do siebie, nogi w rozkroku, na sygnał prowadzącego należy wykonać skłon w przód i klasnąć w dłonie kolegi,

 • siad rozkroczy twarzą do siebie, chwyt za dłonie współćwiczącego, jeden z uczniów wykonuje leżenie tyłem, drugi wykonuje w tym czasie skłon w przód

 • jeden z uczniów wykonuje klęk podparty, drugi wykonuje skok zawrotny przez partnera i przechodzi pod kolegą, każdy wykonuje ćwiczenie 5 razy,

 • „ walki kogutów” obaj wykonują przysiad twarzą do siebie, na sygnał prowadzącego siłują się, ćwiczenie wykonują 5 razy,

 1. Podział na grupy ćwiczebne, rozłożenie ścieżki z 5 materacy:

 • skip A, B, C,

 • czworaki,

 • skoki zajęcze,

 • przewroty w przód,

 • przewroty w tył,

 • przerzut bokiem,

 • ćwiczenia przygotowawcze na ławeczkach do piramidy: stanie na udach partnera przodem i tyłem

Zbiórka w szeregu

Metoda naśladowcza-ścisła
Nauczyciel kontroluje wykonanie ćwiczeń

Nauczyciel objaśnia zasady BHP i asekuracji podczas ćwiczeńCzęść główna
 1. Uczniowie dobierają się po trzy lub cztery osoby, każda grupa bierze jeden materac, a od nauczyciela otrzymują zestaw z piramidami dwójkowymi (załącznik nr 1 ). Ćwiczący starają się wykonać wszystkie ćwiczenia z zestawu pamiętając o tym, aby każdą piramidę ćwiczyć tak by każdy ćwiczący pełnił rolę asekurującego.

 2. Pokaz piramid przez grupy.
Metoda aktywizująca

N - kontroluje wykonanie piramid i w momencie wystąpienia trudności udziela pomocy.Część końcowa

 1. Zbiórka.

 2. Uspokojenie organizmu-ułożenie z ciał symbolu klasy Va.

 3. Podsumowanie zajęć.

 4. Pożegnanie.

ZAŁĄCZNIK NR 1
PIRAMIDA – STANIE TYŁEM NA UDACH DOLNEGO
PIRAMIDA – STANIE PRZODEM NA UDACH DOLNEGO

PIRAMIDA – WAGA PRZODEM NA NOGACH DOLNEGO

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy