Strona główna

Przedmiot: Dzieje Integracji Europejskiej Kod ects: 08. 3-xxxx-140


Pobieranie 55.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar55.76 Kb.Przedmiot: Dzieje Integracji Europejskiej

Kod ECTS: 08.3-xxxx-140


Punkty ECTS: 2

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia rok II, sem. 2

Liczba godzin: 24

Prowadzący: prof. dr.hab. Andrzej Kastory

Rodzaj zajęć: wykład

Forma zakończenia: egzamin


Cele: ukazanie źródeł integracji; mechanizmu osiągania rozwiązań kompromisowych.
Wykaz tematów:

1. Procesy integracyjne w Europie zachodniej. Problem bezpieczeństwa

2. Ruch europejski i powstanie Rady Europy

3. Ojcowie Europy

4. Europejska Wspólnota Węgla i Stali

5. Obrona Europy 1950-1954


6. Europejska Wspólnota Gospodarcza

7. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

8. Rozszerzenie EWG 1972-1981

9. Powstanie Unii Europejskiej
Lp.

1.


Temat zajęć:

Procesy integracyjne w Europie Zachodniej. Problem bezpieczeństwa (1947-1949)Zakres tematyczny:

Sojusz z Dunkierki (4 III 1947); Pakt Brukselski (17 III 1948); Pakt NATO (4 IV 1949)Literatura podstawowa:

Adamczyk M., Kaczanowska M., Meducki S. ( opr.),Wybór źródeł do historii powszechnej po II wojnie światowej 1945-1975, Kielce 1980

Gaddis J.L., Nowa historia zimnej wojny, „Amber”, Warszawa 1998

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996Literatura pomocnicza:

Jenkins J., Harry Truman, pogromca komunizmu, Warszawa 1998

Kaczmarek J., Skrzyp J., NATO, Wrocław 2003

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, „Puls”, Londyn 1993

Malendowski W., Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994

Malia M., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, Warszawa 1998

Mania A., The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej w latach 1945-1960, Kraków 1994

Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990
Lp.

2.


Temat zajęć:

Ruch europejski i powstanie Rady Europy (1948-1949)Zakres tematyczny:

Ruch Europejski; Kongres Europejski w Hadze (V 1948); Rada EuropyLiteratura podstawowa:

Klepacki Z. M. Rada Europy 1949-1991, „Totus”, Białystok 1991

Łaptos J., Europa jedna czy dwie. Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994


Literatura pomocnicza:

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002,

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, Warszawa 2002

Lp.

3.


Temat zajęć:

Ojcowie Europy


Zakres tematyczny:

„Ojcowie Europy”: Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Paul Henri Spaak, Alcide de Gasperi


Literatura podstawowa:

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002
Literatura pomocnicza

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Klepacki Z. M. Rada Europy 1949-1991, Białystok 1991

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, WSiP, Warszawa 1995

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Łaptos J., Europa jedna czy dwie. Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.( oprac.), Dokumenty Europejskie: Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, NATO, UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Lublin 1999

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, London 1965

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003
Lp.

4.


Temat zajęć:

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (18 IV 1951)


Zakres tematyczny:

Integracja gospodarcza: cele Niemiec i Francji; Plan Schumana (9 V 1950); powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (18 IV 1951)


Literatura podstawowa:

Klepacki Z. M. Rada Europy 1949-1991, Białystok 1991

Łaptos J., Europa jedna czy dwie. Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994Literatura pomocnicza

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, WSiP, Warszawa 1995

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.( oprac.), Dokumenty Europejskie: Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, NATO, UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Lublin 1999

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, London 1965

Warszawa 2002

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003Lp.

5.


Temat zajęć:

Obrona Europy 1950-1954Zakres tematyczny:

Problem remilitaryzacji Niemiec; plan Plevena (24 X 1950); traktaty bońskie (26 V 1952); traktat o Europejskiej Wspólnocie Obronnej (27 V 1952); projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej; fiasko Europejskiej Wspólnoty Obronnej (VIII 1954); powołanie do życia Unii Zachodniej Europy (23 X 1954); decyzja o przyjęciu Niemieckiej Republiki Federalnej do NATO.Literatura podstawowa:

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002Literatura pomocnicza:

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Iwaniec-Podkowska E., Gryz J., Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa 1999

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Parzymies St., Unia Zachodnioeuropejska wobec przemian w Europie, Warszawa 1990

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.( oprac.), Dokumenty Europejskie: Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, NATO, UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Lublin 1999

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, Warszawa 2001

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003Lp.

6.


Temat zajęć:

Europejska Wspólnota GospodarczaZakres tematyczny:

Idea Euratomu: Europa w poszukiwaniu nowych źródeł energii; celem Francji: Euratom, celem Niemiec: wspólny rynek. Konferencja w Messynie i raport Spaaka; traktaty rzymskie (25 III 1957)Literatura podstawowa:

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993


Literatura pomocnicza:

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Iwaniec-Podkowska E., Gryz J., Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa 1999

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Parzymies St., Unia Zachodnioeuropejska wobec przemian w Europie, Warszawa 1990

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.( oprac.), Dokumenty Europejskie: Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, NATO, UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Lublin 1999

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, Warszawa 2001

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003Lp.

7.


Temat zajęć:

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (4 I 1960)Zakres tematyczny:

Brytyjskie próby utworzenie „wielkiej” strefy wolnego handlu jako alternatywy dla Europy „sześciu”.Literatura podstawowa:

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993


Literatura pomocnicza:

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.( oprac.),Dokumenty Europejskie: Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, NATO, UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Lublin 1999

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, Warszawa 2001

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003
Lp.

8.


Temat zajęć:

Rozszerzenie EWG 1972-1981Zakres tematyczny:

Wizja zjednoczonej Europy de Gaulle’a; plan Foucheta (1961); Pakt Elizejski (22 I 1963); osłabienie NATO i francuski atak na dolara; rozszerzenie EWG (1972); Jednolity Akt Europejski(1986/1987); Maastricht (7 II 1992); nowi członkowie; traktat Schengen 1985; Nicea 2000; piąte rozszerzenie (4 maja 2004)Literatura podstawowa:

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003


Literatura pomocnicza:

Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002

Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, „Wokół nas”, Gliwice 1995

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002,

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, London 1965

Warszawa 2002

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003
Lp.

9.


Temat zajęć:

Powstanie Unii EuropejskiejZakres tematyczny:

Maastricht (7 II 1992); traktat Schengen 1995; Nicea 2000; piąte rozszerzenie (1 maja 2004); nowe państwa członkowskieLiteratura podstawowa:

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003


Literatura pomocnicza:

Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002

Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, „Wokół nas”, Gliwice 1995

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002,

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, London 1965

Warszawa 2002

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003Literatura:
Podręczniki akademickie:
Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. Marszałek A., PWE 2004

Integracja europejska. Wstęp, red. Wojtaszczyk K., Warszawa 2006

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.

Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003

Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

Popowicz K., Historia Integracji Europejskiej, Warszawa 2006


Pozostała literatura:

Adamczyk M., Kaczanowska M., Meducki S. ( opr.),Wybór źródeł do historii powszechnej po II wojnie światowej 1945-1975, Kielce 1980

Angres V., Hutter C-P., Ribbe L., Banany dla Brukseli: ciemne strony Unii Europejskiej, Warszawa 2002

Borzyn A., Sadowski J., Polscy ojcowie Europy, Warszawa 2007

Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Toruń 1998.

Coudenhove-Kalergi R., Pan-Europa: dedykowane młodzieży Europy, przedm. Otto von Habsburg O., Racibórz 2005.

Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007

Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Białystok 2001

Doliwa-Klepacki Z., Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004

Federalizm Teorie i koncepcje, red. Bokajło W., Wrocław 1998

Gaddis J.L., Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1998

Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei, Toruń 2002

Iwaniec-Podkowska E., Gryz J., Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa 1999

Jenkins J., Harry Truman, pogromca komunizmu, Warszawa 1998

Kaczmarek J., Skrzyp J., NATO, Wrocław 2003

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996

Klepacki Z. M., Rada Europy 1949-1991, Białystok 1991

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Kwilecki A., Idea zjednoczenia Europy. Polityczno-socjologiczne aspekty integracji europejskiej, Poznań 1969

Laquer W., Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993

Łaptos J., Europa jedna czy dwie. Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-1950, Kraków 1994

Łaptos J., Pakt Brianda-Kellogga, Kraków 1989

Łukaszewski J., Cel Europa, Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002,

Malendowski W., Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994

Malia M., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, Warszawa 1998

Mania A., The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej w latach 1945-1960, Kraków 1994

Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990

Milczarek D., Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005

Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004

Nicoll W., Salmon T.C., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002

O nowy kształt Europy: XX wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłość Europy, red. Kłoczowski J, Łukasiewicz S., Lublin 2003

Parzymies St., Unia Zachodnioeuropejska wobec przemian w Europie, Warszawa 1990

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E.( oprac.), Dokumenty Europejskie: Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, NATO, UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Lublin 1999

Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, red. Teichmann E., Weresa M.A., Warszawa 2005

Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej (wrzesień 1944-luty 2003), Warszawa 2002

Starzyk J., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001

Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, Warszawa 2002

Waszkiewicz A., Wspólnoty Europejskie 1951-2002. Zarys przemian społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w krajach WE w latach 1951-2002, Toruń 2003

Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice 1995D II 2-10w
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość