Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona12/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

163–167

Czekoladowe marzenie chłopca i niezwykłe opowieści dziadka Joe
Media – przyjaciel czy wróg?
Złoty talon przepustką do fabryki czekolady Willy’ego Wonki, czyli wszystko może się zdarzyć!
Podróż w głąb siebie, czyli Umpa-Lumpy „nośnikami” prawdy o ludziach
Umpaland, czyli podróż do kraju, którego nie ma na mapie
lektura: Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady

opis miejsca

opis postaci

przepisneologizm

zna fragmenty powieści

zna treść powieściI.1.1; I.1.2; I.1.7; II.1.1; II.1.2; II.1.3; II.2.1;

II.2.7; II.2.8; II.2.9; II.2.10; II.2.11; III.1.1; III.1.4; III.1.7; III.1.8; III.2.7

stara się wymienić niektóre elementy świata przedstawionego

wymienia najważniejsze elementy świata przedstawionego, na ogół odróżnia realizm od fantastyki

opisuje elementy świata przedstawionego, odróżnia realizm od fantastyki

poprawnie omawia wszystkie elementy świata przedstawionego


dobiera tytuły do niektórych wydarzeń w planie

porządkuje wydarzenia zgodnie z chronologią

zapisuje wydarzenia w porządku chronologicznym

tworzy poprawny plan wydarzeń, jednolity stylistycznie

mówi o bohaterach

podaje najważniejsze informacje o bohaterach

opowiada o przygodach bohaterów

barwnie opowiada o przygodach bohaterów, indywidualizując styl wypowiedzi

wyszukuje w tekście niektóre informacje na temat bohaterów

wyszukuje w tekście fragmenty opisujące wygląd bohaterów – Charliego, Willy’ego Wonki, Augustusa, Veruki, Mike’a, Violet

wyszukuje w tekście fragmenty opisujące zachowanie bohaterów – Charliego, Willy’ego Wonki, Augustusa, Veruki, Mike’a, Violet
zapisuje słownictwo potrzebne do opisu postaci

stara się gromadzić słownictwo potrzebne do opisu postaci

gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

gromadzi i porządkuje słownictwo potrzebne do opisu postaci

mówi o zachowaniu bohaterów

stara się oceniać bohaterów

ocenia bohaterów

uzasadnia swoje zdanie, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

mówi, jak by się zachował w danej sytuacji

stara się dokonać samooceny

dokonuje samooceny

dokonuje wnikliwej samooceny, uzasadnia swoją opinię

z pomocą nauczyciela krótko opisuje postać

stara się zredagować krótki opis postaci

redaguje poprawny opis postaci

redaguje wyczerpujący opis postaci, indywidualizuje styl wypowiedzi pisemnej

wymienia bohaterów pozytywnych i negatywnych

przedstawia swoje poglądy na temat bohaterów

dostrzega skontrastowanie postaci, wyraża swój stosunek do bohaterów

wyraża swój stosunek do postaci, uzasadnia swoje zdanie

z pomocą nauczyciela krótko opisuje fabrykę Willy’ego Wonki

krótko opisuje fabrykę Willy’ego Wonki

redaguje poprawny stylistycznie opis fabryki Willy’ego Wonki

poprawnie opisuje fabrykę Willy’ego Wonki, indywidualizując formę wypowiedzi i stosując bogate słownictwo
stara się włączać do rozmowy

zabiera głos na forum klasy

zabiera głos na forum klasy, uzasadnia swoje zdanie

próbuje włączać się w pracę grupy

pracuje w grupie

aktywnie uczestniczy w pracy w grupach

inicjuje wykonywanie zadań

wie, czym jest neologizm

stara się wskazać w tekście niektóre neologizmy

wskazuje w tekście neologizmy

wyjaśnia znaczenie wskazanych neologizmów

z pomocą nauczyciela krótko opisuje dzień mieszkańców Umpalandu oraz redaguje przepis na jeden z niezwykłych wyrobów cukierniczych pana Wonki

samodzielnie stara się stworzyć opis dnia mieszkańców Umpalandu oraz zredagować przepis na jeden z  wyrobów pana Wonki, wykorzystuje kilka neologizmów z tekstu

używając wymyślonych przez siebie neologizmów, tworzy opis dnia mieszkańców Umpalandu oraz redaguje przepis na jeden z  wyrobów pana Wonki

używając wymyślonych przez siebie neologizmów, tworzy ciekawy opis dnia mieszkańców Umpalandu oraz bezbłędnie redaguje przepis na jeden z wyrobów pana Wonki

168

„Zamienię telewizor na duży rodzinny stół”…
– programy: informacyjny, publicystyczny, rozrywkowy; telenowela; talk-show

– Justyna Dąbrowska, Plusy i minusy oglądania telewizji

– włącza się w pracę grupy

– wraz z kolegami stara się opracować definicje pojęć: program informacyjny, program publicystyczny, program rozrywkowy, telenowela, talk-show

– opracowuje definicje pojęć: program informacyjny, program publicystyczny, program rozrywkowy, telenowela, talk-show
I.2; II.1.2; III.1.1; III.1.8; III.2.7

– mówi o programach, które ogląda w telewizji

– mówi o programach, które go interesują

– zapisuje tematy programów telewizyjnych, które poruszałyby zagadnienia interesujące i ważne dla młodego człowieka

– tworzy scenariusz programu telewizyjnego, który porusza zagadnienia interesujące i ważne dla młodego człowieka
– z pomocą nauczyciela stara się wyjaśnić, co oznacza stwierdzenie: „Zamienię telewizor na duży rodzinny stół”

– pisze pracę, w której wyjaśnia słowa poety Andrzeja Warzechy: „Zamienię telewizor na duży rodzinny stół”
– mówi, ile czasu spędza przed telewizorem

– wyjaśnia, dlaczego ogląda telewizję

– wymienia korzyści i zagrożenia płynące z oglądania telewizji

– podaje przykłady wartościowych programów, uzasadnia swoje zdanie

– mówi, jak należy oglądać telewizję

– podaje kilka punktów do instrukcji rozsądnego korzystania z telewizora

– redaguje instrukcję rozsądnego korzystania z telewizora

– redaguje instrukcję, uwzględniając intencję wypowiedzi

169–170

Internet – przyjaciel czy wróg?!
– strona internetowa www.dzieckowsieci.pl

– netykieta– czat, forum dyskusyjne, link, komunikator, e-mail, portal, przeglądarka internetowa– zapisuje najważniejsze informacje na temat globalnej sieci komputerowej

– stara się zgromadzić najważniejsze informacje na temat globalnej sieci komputerowej

– gromadzi informacje o globalnej sieci komputerowej

– samodzielnie gromadzi bogate informacje o globalnej sieci komputerowej

I.1.3; I.1.4; I.1.6; I.1.9; II.1

– mówi o internecie

– stara się wskazywać niektóre zalety i wady internetu

– wymienia zalety i wady internetu

– wskazuje zalety i wady internetu, uzasadnia swoje zdanie

– z pomocą nauczyciela przyporządkowuje definicje do pojęć związanych z internetem

– samodzielnie przyporządkowuje niektóre definicje do pojęć związanych z internetem

– przyporządkowuje większość definicji do pojęć związanych z internetem

– bezbłędnie przyporządkowuje definicje do pojęć związanych z internetem

– zapisuje stworzone przez innych hasła

– proponuje niektóre terminy do słowniczka internetowego

– tworzy hasła do słowniczka internetowego

– samodzielnie tworzy poprawne hasła do słowniczka internetowego

– czyta uważnie zasady bezpieczeństwa umieszczone na stronie internetowej

– rozumie zasady bezpieczeństwa umieszczone na stronie internetowej

– prezentuje sytuację, która pokazuje konieczność stosowania jednej z wybranych zasad

– wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w internecie

– wylicza pisemnie zalety i wady internetu

– redaguje krótki tekst, w którym stara się przedstawić zalety i wady internetu

– redaguje tekst, w którym – używając trafnych argumentów – przedstawia zalety i wady internetu

– redaguje poprawny tekst do gazetki szkolnej, w którym przedstawia zalety i wady internetu, używa trafnych argumentów, indywidualizuje styl i formę wypowiedzi

171

Zabawa w wynalazców z Akademii Projektodawców
– Jonathan Swift, Podróże Guliwera (fragment powieści)– czyta uważnie fragment tekstu

– czyta ze zrozumieniem fragment tekstuI.1.7; II.2.2; III.1.1; III.1.4; III.1.8

– wymienia niektóre projekty opisane w tekście

– wymienia wszystkie projekty opisane w tekście

– dokonuje oceny wynalazków opisanych w tekście

– dokonuje krytycznej oceny wynalazków opisanych w powieści

– z pomocą nauczyciela redaguje krótki tekst reklamowy

– stara się samodzielnie zredagować tekst reklamowy

– redaguje poprawny tekst reklamowy

– redaguje ciekawy tekst reklamowy, indywidualizując styl i uwzględniając intencję wypowiedzi
– włącza się do rozmowy

– wypowiada na forum klasy własne zdanie, bierze udział w rozmowie

– swobodnie wypowiada się na forum klasy, uzasadnia swoje zdanie
– stara się wymyślić projekt, który mógłby zostać zaprezentowany w Akademii Projektodawców

– wymyśla żartobliwy projekt, który mógłby zostać zaprezentowany w Akademii Projektodawców

– wymyśla żartobliwy i ciekawy projekt, który mógłby zostać zaprezentowany w Akademii Projektodawców

172–173

Kropka nad i – odsłona piąta

– Aleksander Fredro, [Osiołkowi w żłoby dano…]– czyta uważnie tekst i próbuje odpowiadać na niektóre pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst i odpowiada na większość pytań

– czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i na ogół poprawnie odpowiada na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i bezbłędnie odpowiada na wszystkie pytania

I.1.1; I.17; I.1.9; II.2.11; III.1.1; III.2.5

– stara się stosować najważniejsze poznane pojęcia w praktyce

– stosuje niektóre poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– poprawnie stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia
– pisze kilkuzdaniowe teksty

– redaguje krótkie teksty w poznanych formach wypowiedzi pisemnej, uwzględnia ich najważniejsze cechy

– redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, stosuje odpowiednie słownictwo

– redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, poprawne pod względem kompozycyjnym i stylistycznym

– włącza się w pracę grupy

– wykonuje w grupie zadanie odtwórcze

– wykonuje zadania twórcze

– wykonuje samodzielnie i poprawnie zadanie twórcze

Razem: 173 godziny
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość