Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona16/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


PRAGNIENIA I ŚWIAT

112


„Świat jest dla Ciebie, ale i Ty jesteś dla świata”… – kilka słów o ważnych sprawach
Ważne sprawy dziewcząt i chłopców

– czyta uważnie tekst literacki

– przysłuchuje się rozmowie na temat spraw ważnych dla młodych ludzi

– podejmuje próbę wskazania adresata tekstu

– zna pojęcie: złota myśl– czyta ze zrozumieniem tekst literacki

– wskazuje adresata tekstu

– bierze udział w rozważaniach na temat spraw ważnych dla młodych ludzi

– podejmuje próbę odnalezienia w tekście złotych myśli– odczytuje przedstawioną w tekście relację między młodym człowiekiem i światem

– odnajduje w tekście złote myśli– bierze udział w rozważaniach na temat spraw ważnych dla młodych ludzi, przedstawia na forum klasy swoje stanowisko

– wybiera najbardziej sugestywny, według siebie, aforyzm, wyjaśnia go i uzasadnia swoje zdanieI.1.1; I.1.3; III.1.8

113


Jak opisać obraz?
– Józef Mehoffer, Dziwny ogród (obraz)

opis obrazu

– pierwszy plan

– drugi plan

– tło


– z pomocą nauczyciela wymienia elementy tworzące obraz

– wykorzystując zgromadzone informacje i słownictwo, z pomocą nauczyciela podejmuje próbę zredagowania kilkuzdaniowego opisu obrazu– wymienia elementy tworzące obraz, określa, które z nich znajdują się na pierwszym, drugim planie, a które w tle

– wykorzystując zgromadzone informacje i słownictwo, podejmuje próbę opisania obrazu– wykorzystując zgromadzone informacje i słownictwo, opisuje obraz

– dostrzega niezwykłość i piękno dzieła– uzasadnia drugi tytuł obrazu Józefa Mehoffera

– dostrzega niezwykłość i piękno dzieła, uzasadnia swoje stanowisko na forum klasy

– sporządza opis obrazu, stosuje bogate słownictwo i indywidualizuje styl wypowiedzi


II.2.1; III.1.5

114


Co można zobaczyć w cudownym ogrodzie? Urok poetyckich wizyt
– Leopold Staff, Ogród przedziwny

– czyta uważnie tekst poetycki

– wykorzystując schemat, z pomocą nauczyciela opisuje działania osoby mówiącej w wierszu

– podejmuje próbę wskazania składników krajobrazu przedstawionego w wierszu

– uczestniczy w pracy grupy– czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

– wykorzystując schemat, opisuje ogólnie działania osoby mówiącej w wierszu

– wskazuje składniki krajobrazu przedstawionego w wierszu

– pracując w grupie, włącza się w wykonanie ulotki reklamowej Ogrodu przedziwnego– wskazuje podobieństwa i różnice między ogrodem przedstawionym na obrazie J. Mehoffera a ogrodem w wierszu L. Staffa

– sporządza plan ogrodu, oznaczając trasę zwiedzania– nadzoruje pracę grupy; pełni funkcje: redaktora, edytora, korektora

I.1.1; I.1.4; I.1.7; III.1.5

115


Niepoprawność nie przejdzie, czyli o pisowni wyrazów z nie
– słownik ortograficzny

pisownia nie z różnymi częściami mowy– zna niektóre zasady pisowni przeczenia nie

– uzasadnia pisownię przeczenia nie z różnymi częściami mowy, korzystając ze słownika ortograficznego oraz z pomocy nauczyciela

– w większości rozpoznaje podane części mowy i korzystając ze słownika ortograficznego, poprawnie zapisuje je z przeczeniem nie


– zna zasady pisowni przeczenia nie i stara się stosować je w praktyce

– uzasadnia pisownię przeczenia nie z różnymi częściami mowy, korzystając ze słownika ortograficznego

– rozpoznaje podane części mowy i stara się poprawnie zapisywać je z przeczeniem nie


– zna zasady pisowni przeczenia nie i w większości przypadków stosuje je w praktyce

– uzasadnia pisownię przeczenia nie z różnymi częściami mowy, w razie trudności korzysta ze słownika ortograficznego

– rozpoznaje podane części mowy i w większości przypadków poprawnie zapisuje je z przeczeniem nie


– zna zasady pisowni przeczenia nie i bezbłędnie stosuje je w praktyce

– samodzielnie uzasadnia pisownię przeczenia nie z różnymi częściami mowy

– poprawnie zapisuje podane części mowy z przeczeniem nie


III. 2.5c

116–117


„Podaj dalej”, czyli o pewnym projekcie w amerykańskiej szkole
Podaj dalej, czyli o tym, że warto zmieniać świat na lepsze
– Catherine Ryan Hyde, Podaj dalej (fragment powieści)

– czyta uważnie fragment powieści

– korzystając z pomocy kolegów i koleżanek, porządkuje informacje o bohaterach i wydarzeniach

– przysłuchuje się rozmowie na temat poruszany podczas lekcji


– czyta ze zrozumieniem fragment powieści

– podejmuje próbę uporządkowania informacji o bohaterach i wydarzeniach

– podejmuje próbę wyjaśnienia, na czym polegał pomysł głównego bohatera

– bierze aktywny udział w rozmowie na temat poruszany podczas lekcji– porządkuje informacje o bohaterach i wydarzeniach

– wyjaśnia, na czym polegał pomysł głównego bohatera

– odczytuje przesłanie utworu


– prezentuje na forum klasy swoje stanowisko dotyczące przesłania utworu

– podejmuje rozważania o tym, że warto pomagać innym ludziom, uzasadnia własne zdanieI.1.1; I.1.2; II.1.2; II.2.9; II.2.10; III.1.1; III.1.8; III.2.7

118


Na czym polegała gra Pollyanny? Zagrajmy w „Optymistę”
– Eleanor H. Porter, Pollyanna (fragment powieści)

– optymizm– czyta uważnie fragment powieści

– z pomocą nauczyciela porządkuje informacje o bohaterach i wydarzeniach

– podejmuje próbę odnalezienia w tekście informacji na temat głównej bohaterki

– sporządza kilkuzdaniowy opis postaci– czyta ze zrozumieniem fragment powieści

– porządkuje informacje o bohaterach i wydarzeniach

– gromadzi informacje na temat głównej bohaterki

– podejmuje próbę sporządzenia rozbudowanego opisu postaci– gromadzi informacje na temat głównej bohaterki i ocenia jej postawę życiową

– podaje zasady gry przedstawionej w tekście oraz odszukuje najważniejsze fragmenty mówiące o tym, jak te zasady sprawdzały się w życiu bohaterki

– sporządza rozbudowany opis postaci

– wskazuje elementy humorystyczne występujące we fragmencie powieści– potrafi uzasadnić, na czym polega humor we wskazanych fragmentach powieści

– komentuje fragmenty mówiące o tym, jak zasady gry sprawdzały się w życiu bohaterki

– sporządza rozbudowany opis postaci, indywidualizuje styl i język wypowiedzi


I.1.1; I.1.7; I.1.8; II.2.9; II.2.10

119–123Z wizytą na Zielonym Wzgórzu w Avonlea. Poznajemy miejsca wydarzeń i bohaterów powieści Lucy Maud Montgomery
Jak zdobyć paszport do krainy czarów? Opisujemy życie i marzenia Ani Shirley
Życie z głową w chmurach. Opowiadamy o tym, jak i dlaczego Ania wpadała w tarapaty
Czy Ania Shirley to postać nadal współczesna? Rozmawiamy o bestsellerach
lektura: Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

opis miejsca

bestseller

opis i ocena postaci

opowiadanie ustne


orientuje się w treści powieści

wyróżnia elementy świata przedstawionego

podejmuje próbę uporządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej

opowiada w  prosty sposób o przygodach bohaterów

z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów

opowiada ustnie o przygodach bohaterki

podejmuje próbę zredagowania opisu postaci literackiej


zna treść powieści

porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej

podejmuje próbę zredagowania szczegółowego planu wydarzeń

wskazuje w tekście fragmenty opisujące wygląd i zachowanie bohaterki

wyodrębnia pozytywne i negatywne aspekty życia bohaterki

rozumie słowo bestseller

tworzy pisemny opis postaci literackiej


opowiada o przygodach bohaterów, indywidualizuje styl wypowiedzi

wskazuje w tekście fragmenty opisujące wygląd i zachowanie bohaterki, uzasadnia opinie innych postaci o Ani

wyodrębnia pozytywne i negatywne aspekty życia bohaterki, uzasadnia ich wpływ na jej charakter i postępowanie

ocenia bohaterów, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

opisuje wygląd miejsca

opowiada ustnie o przygodach bohaterki, zwraca uwagę na swój język

podaje powody popularności książek


tworzy pisemny opis postaci literackiej, indywidualizuje swój język i formę wypowiedzi

opowiada ustnie o przygodach bohaterki, zwraca uwagę na swój język oraz stara się skupić uwagę odbiorców

nazywa swój stosunek do postaci, uzasadnia swoją opinię

wyjaśnia przesłanie powieści, formułuje swój stosunek do opisanej historiiI.1.1–3; I.1.6–7; I.1.9; I.1.10; II.1.1–3; II.2.9–10; II.4; III.1.5; III.1.6–7; III.2.5–7

124–125


Łącznie, rozłącznie, przeciwstawnie i wynikowo – różne sposoby składania zdań
Tak czy inaczej – składamy zdania współrzędnie złożone
– zdania współrzędnie złożone (wynikowe, rozłączne, przeciwstawne, łączne)

– wie, jaka jest różnica między zdaniem pojedynczym a złożonym

– podejmuje próbę wskazania zdań współrzędnie złożonych– rozpoznaje w tekście zdania współrzędnie złożone

– wskazuje spójniki w wypowiedzeniach

– podejmuje próbę sporządzenia wykresu zdania


– wskazuje spójniki w wypowiedzeniach i na ogół poprawnie nazywa rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– sporządza na ogół poprawne wykresy zdań– rozpoznaje i nazywa różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– sporządza wykresy zdańI.3.2; I.3.3; III.2.2

126–127


Budowa wypowiedzenia jego rodzaj zmienia
Wypowiedzeniami bawię się czasami
– wypowiedzenie

– zdanie (pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, złożone podrzędnie i współrzędnie)

– równoważnik zdania


– potrafi wymienić kilka rodzajów wypowiedzeń

– wie, czym różni się równoważnik zdania od zdania i zdanie pojedyncze od złożonego– określa rodzaje podanych wypowiedzeń ze względu na obecność lub brak orzeczenia

– zapisuje plan wydarzeń w postaci równoważników zdań

– podejmuje próbę zamiany zdania pojedynczego nierozwiniętego na rozwinięte, dodaje wskazane określenia

– sporządza wykresy prostych zdań pojedynczych rozwiniętych– zamienia zdania pojedyncze nierozwinięte na rozwinięte, na ogół poprawnie dodając wskazane określenia

– na ogół poprawnie sporządza wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych– bezbłędnie sporządza wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych

– nazywa rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– świadomie i funkcjonalnie posługuje się różnymi rodzajami wypowiedzeń


I.3.2; III.2.2

128–129


Sprawdzian – części zdania, rodzaje wypowiedzeń
Omówienie sprawdzianu
– części zdania

– wypowiedzenie

– zdanie (pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte; złożone podrzędnie i współrzędnie)

– równoważnik zdania– określa rodzaje podanych wypowiedzeń ze względu na obecność lub brak orzeczenia

– zapisuje – częściowo poprawnie – plan wydarzeń w postaci równoważników zdań– zapisuje – raczej poprawnie – plan wydarzeń w postaci równoważników zdań

– podejmuje próbę zamiany zdań pojedynczych nierozwiniętych na rozwinięte, dodaje wskazane określenia

– sporządza wykresy prostych zdań pojedynczych rozwiniętych


– zapisuje plan wydarzeń w postaci równoważników zdań

– zamienia zdania pojedyncze nierozwinięte na rozwinięte, dodaje wskazane określenia

– na ogół poprawnie sporządza wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych


– rozpoznaje części zdania

– nazywa rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– świadomie i funkcjonalnie posługuje się różnymi rodzajami wypowiedzeń


I.3.1; I.3.2; III.2.2

130


Co to znaczy „być człowiekiem wolnym”?
Harriet Beecher-Stowe, Chata wuja Toma (fragment; na podstawie powieści napisał Stanisław Stampf’l)

– stereotyp– czyta uważnie fragment tekstu

– odnajduje w tekście podstawowe informacje o bohaterach i wydarzeniach

– zna słowa: stereotyp, wolność

– przysłuchuje się rozmowie– porządkuje informacje o bohaterach i wydarzeniach

– zna i rozumie znaczenie słów: stereotyp, wolność

– próbuje zabierać głos w klasowej rozmowie na temat sposobów walki ze stereotypowym myśleniem


– wskazuje w tekście przykłady stereotypowego myślenia

– bierze udział w klasowej rozmowie na temat sposobów walki ze stereotypowym myśleniem– uzasadnia swoje stanowisko w klasowej rozmowie na temat sposobów walki ze stereotypowym myśleniem, podaje przykłady z własnego doświadczenia

I.1.1; I.1.6; I.1.7; I.1.9; II.1.2; II.4; III.1.8

131

„Dla wszystkich starczy miejsca…” – o walce ze stereotypami i dobrych świętach
– Małgorzata Musierowicz, Noelka (fragment powieści)

– sprawozdanie– czyta uważnie fragment tekstu

– gromadzi informacje na temat czasu i miejsca akcji

– z pomocą nauczyciela zapisuje w punktach przebieg wydarzeń opisanych w tekście

– korzystając z pomocy nauczyciela, redaguje kilka prostych zdań relacjonujących opisane wydarzenia– czyta ze zrozumieniem fragment tekstu

– zapisuje w punktach, na ogół poprawnie, przebieg wydarzeń opisanych w tekście

– podejmuje próbę sporządzenia sprawozdania z wydarzeń wskazanych w poleceniu


– wskazuje w tekście przykłady stereotypowych poglądów wypowiadanych przez jedną z bohaterek

– pisze sprawozdanie z wydarzeń wskazanych w poleceniu– rozumie przesłanie fragmentu tekstu

– pisze sprawozdanie z wydarzeń wskazanych w poleceniu, pamięta o wyrażeniu swojej opiniiI.1.1; I.1.7; I.1.9; III.1.1; III.1.5; III.1.6; III.1.7; III.1.8; III.2.5–7

132


Jak nie zostać ludożercą?
– Tadeusz Różewicz, List do ludożerców

– egoizm


– list

– czyta uważnie tekst poetycki

– zna wyznaczniki listu

– z pomocą nauczyciela redaguje krótki list z prośbą o życzliwość


– czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

– wskazuje w tekście elementy charakterystyczne dla listu

– wypisuje z tekstu przykłady zachowania adresatów wiersza

– pisze prosty list do ludzi, prosząc ich o wzajemną życzliwość; stara się pamiętać o poprawnej strukturze listu– pisze list do ludzi, prosząc ich o wzajemną życzliwość, zachowuje poprawną strukturę wypowiedzi

– interpretuje tytuł wiersza– nazywa postawę opisaną w utworze

– odczytuje metaforyczne przesłanie wiersza

– pisze list do ludzi, prosząc ich o wzajemną życzliwość, zachowuje poprawną strukturę wypowiedzi, indywidualizuje język i styl


I.1.1; I.1.2; I.1.3; II.3.1; III.1.5; III.2.5–7

133


Czarno na białym czy biało na czarnym? O grze słów w wierszach Kreda i Kruk w kąpieli
– Marcin Brykczyński, Kreda; Kruk w kąpieli

– związek frazeologiczny– czyta uważnie tekst poetycki

– z pomocą nauczyciela próbuje określić sytuację liryczną

– zna pojęcie związku frazeologicznego


– podejmuje próbę przedstawienia sytuacji lirycznej

– zna znaczenie wyrażeń: biały wierszbiały kruk

– podaje przykłady związków frazeologicznych


– przedstawia sytuację liryczną

– rozumie znaczenie wyrażeń: biały wierszbiały kruk w różnych kontekstach
– dostrzega elementy humoru i grę słów wpisane w tekst; potrafi uzasadnić swoje stanowisko

I.1.1; I.1.8; II.2.5; II.3.1; III.1.1; III.1.5–6

134–135


Zapraszamy do pisania, czyli formy użyteczne na co dzień
Sztuka pisania dobrych tekstów
– opis

– opowiadanie

– opowiadanie odtwórcze

– plan wydarzeń

– sprawozdanie

– kartka z dziennika

– kartka z pamiętnika

– list


– pocztówka

– zaproszenie

przepis

– instrukcja

– ogłoszenie

– reklama

– notatka


– zna nazwy podanych form wypowiedzi i potrafi scharakteryzować niektóre z nich

– potrafi, z pomocą nauczyciela, zredagować wymienione formy wypowiedzi– zna nazwy podanych form wypowiedzi i większość z nich potrafi scharakteryzować

– potrafi wskazać część elementów charakterystycznych dla wypowiedzi pisemnych

– pisze zadane formy wypowiedzi


– potrafi wskazać elementy charakterystyczne dla danej wypowiedzi pisemnej, uzasadnia swój wybór

– pisze zadane formy wypowiedzi, zachowując w większości poprawną strukturę– w sposób interesujący pisze zadane formy wypowiedzi, zachowuje poprawną strukturę, indywidualizuje język i styl

I.1.5; III.1.5; III.2.5–7

136–137

Krótkie formy redakcyjne – praca klasowa
Omówienie pracy klasowej
– pocztówka

– zaproszenie

– przepis

– instrukcja

– ogłoszenie

– reklama

– notatka


– wykorzystuje niektóre z informacji zawartych w krótkim tekście źródłowym

– podejmuje próbę zredagowania zadanych form wypowiedzi– wykorzystuje informacje zawarte w krótkim tekście źródłowym

– redaguje, na ogół poprawnie, zadane formy wypowiedzi– pisze zadane formy wypowiedzi, dba o poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną swojej wypowiedzi

– pisze zadane formy wypowiedzi, bezbłędne pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym

III.1.5; III.1.6; III.2.5–7
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość