Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona5/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

117–121


O dwóch światach szafą oddzielonych.
Co się wydarzyło w Narnii?
Królowa czy czarownica?
Aslan znaczy dobro.
Domu z magiczną szafą nie sprzedam!

lektura: Clive Staples Lewis Opowieści z Narnii

świat przedstawiony

opis postaci

opis miejsca

wystawa dekoracji do lektury • czyta fragmenty powieści

 • pod kierunkiem nauczyciela znajduje elementy powieści wskazane przez innych uczniów

 • zapisuje plan wydarzeń • mówi o bohaterach • pod kierunkiem nauczyciela dokonuje opisu postaci • włącza się w pracę grupy
 • zna treść powieści
 • stara się wyróżnić elementy świata przedstawionego


 • stara się porządkować plan wydarzeń

 • stara się rozwiązać krzyżówkę sprawdzającą znajomość treści lektury
 • stara się opowiedzieć o przygodach bohaterów
 • stara się wyszukać w tekście fragmenty opisujące bohaterów – Białą Czarownicę i Aslana • stara się ocenić bohaterów


 • stara się redagować opis postaci


 • rozumie pojęcie dobro • stara się opisać dom profesora – przewodnik, oświadczenie, plakat reklamowy


 • stara się zabrać głos na forum klasy • stara się uczestniczyć w pracy w grupach • na ogół porządkuje plan wydarzeń
 • rozwiązuje krzyżówkę sprawdzającą znajomość treści lektury
 • opowiada o przygodach bohaterów • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów – Białą Czarownicę i Aslana, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci
 • ocenia bohaterów, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu
 • redaguje opis postaci


 • rozumie pojęcie dobro i wyjaśnia je
 • opisuje dom profesora – przewodnik, oświadczenie, plakat reklamowy


 • zabiera głos na forum klasy • uczestniczy w pracy w grupach


 • sprawnie wyróżnia wszystkie elementy świata przedstawionego • porządkuje plan wydarzeń
 • poprawnie rozwiązuje krzyżówkę sprawdzającą znajomość treści lektury

 • opowiada o przygodach bohaterów, indywidualizując styl wypowiedzi

 • sprawnie wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów – Białą Czarownicę i Aslana, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

 • poprawnie ocenia bohaterów, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

 • redaguje opis postaci, indywidualizuje styl wypowiedzi pisemnej

 • rozumie pojęcie dobro i wyjaśnia je, odwołując się do tekstu lektury i własnych doświadczeń

 • poprawnie opisuje dom profesora, indywidualizując formę wypowiedzi – przewodnik, oświadczenie, plakat reklamowy

 • zabiera głos na forum klasy, uzasadnia swoje zdanie

 • uczestniczy w pracy w grupach, inicjując wykonywanie zadań

122


Kraina ciekawa szalenie, spotkamy w niej ORZECZENIE!

– orzeczenie

– zdanie, równoważnik zdania

– zdanie pojedyncze i zdanie złożone • z pomocą nauczyciela wskazuje orzeczenia w tekście

 • zapisuje zdania i równoważniki zdań
 • zna pojęcie orzeczenia

 • stara się wskazać orzeczenia w tekście

 • stara się dzielić wypowiedzenia na zdania i równoważniki zdań

 • stara się przekształcać zdania na równoważniki zdań i odwrotnie

 • stara się rozpoznać w tekście zdania złożone

 • stara się tworzyć różne rodzaje wypowiedzeń • wskazuje orzeczenia w tekście

 • dzieli wypowiedzenia na zdania i równoważniki zdań

 • przekształca zdania na równoważniki zdań i odwrotnie
 • na ogół rozpoznaje w tekście zdania złożone

 • tworzy różne rodzaje wypowiedzeń • poprawnie wskazuje orzeczenia w tekście

 • poprawnie dzieli wypowiedzenia na zdania i równoważniki zdań

 • poprawnie przekształca zdania na równoważniki zdań i odwrotnie

 • rozpoznaje w tekście zdania złożone
 • świadomie tworzy różne rodzaje wypowiedzeń

123

O butach siedmiomilowych do wyprawy gotowych, czyli historia Paluszka.

– baśń Charles’a Perraulta Paluszek

– elementy fantastyczne


 • czyta głośno tekst baśni
 • mówi o bohaterze
 • czyta ze zrozumieniem tekst baśni

 • stara się charakteryzować bohatera

 • stara się identyfikować bohaterów na podstawie ich działań


 • charakteryzuje bohatera
 • identyfikuje bohaterów na podstawie ich działań

 • dokładnie charakteryzuje bohatera

 • poprawnie identyfikuje bohaterów na podstawie ich działań

124

Wykonawca czynności dzisiaj u nas zagości.

– podmiot
 • zna pojęcie podmiotu, w tym podmiotu domyślnego

 • stara się wskazać podmioty w zdaniach
 • stara się układać zdania z podmiotem gramatycznym i domyślnym

 • wie, że istnieje związek podmiotu i orzeczenia • wskazuje podmioty w zdaniach • układa zdania z podmiotem gramatycznym i domyślnym

 • rozumie związek podmiotu i orzeczenia • poprawnie wskazuje podmioty w zdaniach
 • poprawnie układa zdania z podmiotem gramatycznym i domyślnym

 • rozumie i wyjaśnia związek podmiotu i orzeczenia

125


Dlaczego grochu ziarenko sen uczyniło męką?

– Hans Christian Andersen Księżniczka na ziarnku grochu
 • czyta głośno tekst baśni
 • mówi na temat baśni i bohaterów • zapisuje poznane słowa
 • czyta ze zrozumieniem tekst baśni

 • stara się wyrazić swój stosunek do postaci


 • stara się odnieść tekst baśni do znanej mu rzeczywistości i wyraża swoje zdanie na forum klasy
 • poznaje dosłowne i przenośne znaczenie słów


 • wyraża swój stosunek do postaci • odnosi tekst baśni do znanej mu rzeczywistości i wyraża swoje zdanie na forum klasy
 • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie słów


 • wyraża swój stosunek do postaci i uzasadnia swoją ocenę • odnosi tekst baśni do znanej mu rzeczywistości i wyraża swoje zdanie na forum klasy, uzasadniając je

 • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie słów i stosuje te słowa w praktyce

126


Czas na zaproszenie!

– zaproszenie • zna elementy struktury zaproszenia

 • gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z zaproszeniem • stara się używać właściwych zwrotów grzecznościowych

 • rozumie różnorodność okoliczności, w jakich powstają zaproszenia • gromadzi, porządkuje i stosuje w praktyce słownictwo związane z zaproszeniem
 • używa właściwych zwrotów grzecznościowych
 • rozumie różnorodność okoliczności, w jakich powstają zaproszenia, i wskazuje przykłady konkretnych sytuacji

 • na ogół rozpoznaje w tekście zaproszenia elementy jego struktury

 • tworzy zaproszenie, zachowując jego poprawną strukturę, w pracy opiera się także na tekście literackim


 • gromadzi, porządkuje i poprawnie stosuje w praktyce słownictwo związane z zaproszeniem

 • poprawnie używa właściwych zwrotów grzecznościowych • poprawnie rozpoznaje w tekście zaproszenia elementy jego struktury

 • poprawnie tworzy zaproszenie, zachowując jego poprawną strukturę, w pracy opiera się także na tekście literackim

127


Świat na lepsze zmienia ktoś, kto ma marzenia.

– Grzegorz Kasdepke Co się śni księżniczkom?

 • znajduje w tekście elementy wskazane przez innych uczniów
 • mówi o bohaterkach i o utworze

 • stara się wyszukać informacje w tekście literackim
 • stara się nazywać cechy bohaterek

 • stara się nazywać przeżycia bohatera • stara się wyjaśnić przesłanie utworu

 • wyszukuje informacje w tekście literackim

 • wyjaśnia przesłanie utworu, odnosząc się do tekstu i własnych doświadczeń

 • wyszukuje poprawne informacje w tekście literackim

 • poprawnie nazywa cechy bohaterek

 • poprawnie nazywa przeżycia bohatera, uzasadnia swoje opinie

 • poprawnie wyjaśnia przesłanie utworu, odnosząc się do tekstu i własnych doświadczeń

128


Odkrywamy „cuda i dziwy” w wierszu Juliana Tuwima.

– wiersz Cuda i dziwy Juliana Tuwima • czyta głośno tekst utworu

 • mówi o utworze

 • stara się opisać sytuację liryczną przedstawioną w wierszu

 • stara się wyjaśnić tytuł utworu


 • odróżnia świat marzeń od świata rzeczywistego

 • stara się opisać własny świat marzeń lub tworzy jego ilustrację, stara się nadać swoim pracom tytuły

 • opisuje sytuację liryczną przedstawioną w wierszu

 • wyjaśnia tytuł utworu, odwołując się do odpowiednich fragmentów
 • odróżnia świat marzeń od świata rzeczywistego

 • opisuje własny świat marzeń lub tworzy jego ilustrację, nadając swoim pracom tytuły

 • poprawnie opisuje sytuację liryczną przedstawioną w wierszu

 • poprawnie wyjaśnia tytuł utworu, odwołując się do odpowiednich fragmentów


 • ciekawie opisuje własny świat marzeń lub tworzy jego ilustrację, nadając swoim pracom oryginalne tytuły

129


Kropka nad i – odsłona czwarta.

– fragment baśni Klementynka Natalii Gałczyńskiej


 • z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia

 • czyta ze zrozumieniem tekst • stara się stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • stara się redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • stara się wykonać samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji • stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia
 • redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i odpowiada na pytania

 • poprawnie stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • poprawnie redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • poprawnie wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze, wpływa na decyzje grupy

130–131W królestwie smoka Słonecznika i w królestwie smoka Groszka – sprawdzian.
Omówienie sprawdzianu.

– opowiadanie
 • z pomocą nauczyciela pisze opowiadanie

 • stara się redagować wskazaną formę wypowiedzi

 • stara się stosować w praktyce wiedzę o kompozycji danej formy wypowiedzi

 • rozumie polecenia i stara się je wykonać

 • stara się posługiwać poprawnym językiem
 • redaguje wskazaną formę wypowiedzi
 • stosuje w praktyce wiedzę o kompozycji danej formy wypowiedzi

 • rozumie polecenia i je wykonuje
 • posługuje się na ogół poprawnym językiem
 • poprawnie redaguje wskazaną formę wypowiedzi

 • poprawnie stosuje w praktyce wiedzę o kompozycji danej formy wypowiedzi

 • rozumie polecenia i poprawnie je wykonuje

 • posługuje się poprawnym językiem

 • indywidualizuje styl wypowiedzi

Część 5. CZARY i ŚWIAT

132


Ciekawostki z Polski i ze świata.

– źródła informacji • czyta głośno informacje wstępne do części 5.
 • czyta ze zrozumieniem informacje wstępne do części 5.

 • stara się angażować w wykonanie dodatkowych zadań i z pomocą nauczyciela szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań i z pomocą nauczyciela szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań i samodzielnie szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach
133


O czajnika bulgotaniu oraz świata odkrywaniu.

– wiersz Elżbiety Zechenter-Spławińskiej Odkrycie • czyta głośno tekst poetycki
 • mówi o utworze • mówi o bohaterze
 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • stara się tworzyć opis miejsca za pomocą rysunku znajdującego się w podręczniku

 • stara się odtworzyć obrazy przedstawione w tekście poetyckim

 • stara się nazwać marzenia bohatera

 • tworzy opis miejsca za pomocą rysunku znajdującego się w podręczniku
 • odtwarza obrazy przedstawione w tekście poetyckim
 • nazywa marzenia bohatera, odnajdując w tekście odpowiednie fragmenty


 • poprawnie tworzy opis miejsca za pomocą rysunku znajdującego się w podręczniku

 • poprawnie odtwarza obrazy przedstawione w tekście poetyckim

 • poprawnie nazywa marzenia bohatera, odnajdując w tekście odpowiednie fragmenty

134–135


O wspomnieniu w kamień zaklętym.
By odkryć metaforę, w skojarzeń świat się wybiorę.

– wiersz Emilii Waśniowskiej Kamyk

– metafora (przenośnia)


 • czyta głośno tekst poetycki
 • wyszukuje fragmenty wskazane przez innych uczniów


 • mówi o utworze • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • stara się wyszukać informacje w tekście poetyckim, na ich podstawie uzupełnia schemat
 • stara się opisać ustnie swoje wspomnienia i nazwać swoje przeżycia

 • zna pojęcie metafory, stara się rozpoznać metafory w tekście

 • stara się tłumaczyć mechanizm powstawania metafory, korzystając ze schematu zamieszczonego w podręczniku

 • stara się wyjaśnić znaczenie innych przenośni

 • wyszukuje informacje w tekście poetyckim, na ich podstawie uzupełnia schemat
 • opisuje ustnie swoje wspomnienia, nazywa swoje przeżycia
 • zna pojęcie metafory, rozpoznaje metafory w tekście

 • tłumaczy mechanizm powstawania metafory, korzystając ze schematu zamieszczonego w podręczniku

 • wyjaśnia znaczenie innych przenośni
 • rozumie celowość użycia metafory w tekście literackim


 • wyszukuje informacje w tekście poetyckim, na ich podstawie poprawnie uzupełnia schemat

 • poprawnie opisuje ustnie swoje wspomnienia, właściwie nazywa swoje przeżycia

 • zna pojęcie metafory, poprawnie rozpoznaje metafory w tekście

 • poprawnie tłumaczy mechanizm powstawania metafory, korzystając ze schematu zamieszczonego w podręczniku

 • poprawnie wyjaśnia znaczenie innych przenośni

 • rozumie i wyjaśnia celowość użycia metafory w tekście literackim

136

Postać w ramy ujęta.

– obraz Stanisława Wyspiańskiego Dziewczynka w niebieskim kapeluszu • pod kierunkiem nauczyciela tworzy opis obrazu

 • stara się wykorzystać w praktyce słownictwo związane z opisem postaci

 • stara się analizować treść obrazu

 • stara się komponować opis obrazu według podanych wskazówek

 • wykorzystuje w praktyce słownictwo związane z opisem postaci
 • analizuje treść obrazu

 • komponuje opis obrazu według podanych wskazówek
 • poprawnie wykorzystuje w praktyce słownictwo związane z opisem postaci

 • poprawnie analizuje treść obrazu

 • poprawnie komponuje opis obrazu według podanych wskazówek

137


Nie można bez SPÓJNIKÓW odkrywać składni tajników.

– spójniki • zapisuje spójniki

 • pod kierunkiem nauczyciela uzupełnia zdania znakami interpunkcyjnymi

 • wskazuje spójniki w tekście

 • wie, przed którymi spójnikami stawia się przecinek

 • rozumie funkcję spójników w zdaniu złożonym

 • stara się stosować zasady interpunkcji • stara się poprawnie stosować zasady interpunkcji • poprawnie stosuje zasady interpunkcji

138„Koniec z miętą, Chwalipięto!”, czyli dlaczego nie warto kłamać.

– Igor Sikirycki Przygody rycerza Chwalipięty

– humor


 • czyta głośno tekst baśni
 • czyta ze zrozumieniem tekst baśni

 • stara się wskazać elementy świata przedstawionego w utworze

 • stara się opisać tytułowego bohatera • stara się nazwać jego cechy

 • stara się wskazać w tekście fragmenty humorystyczne
 • stara się sformułować wniosek wypływający z opisanych w utworze wydarzeń


 • wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze

 • opisuje tytułowego bohatera, przywołuje przykłady jego postępowania
 • nazywa jego cechy
 • wskazuje w tekście fragmenty humorystyczne
 • formułuje i uzasadnia wniosek wypływający z opisanych w utworze wydarzeń


 • poprawnie wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze

 • poprawnie opisuje tytułowego bohatera, przywołuje przykłady jego postępowania

 • poprawnie nazywa jego cechy

 • poprawnie wskazuje w tekście fragmenty humorystyczne

 • poprawnie formułuje i uzasadnia wniosek wypływający z opisanych w utworze wydarzeń

139


Jak zostać autorem komiksu?

– komiks • czyta komiksy


 • zna strukturę komiksu i stara się stosować ją w praktyce

 • stara się uzupełnić rysunki komiksowe tekstem
 • stara się tworzyć opowiadanie pisemne na podstawie komiksu • stara się opowiedzieć ustnie historię przedstawioną w komiksie
 • stara się dokonać przekładu intersemiotycznego, opowiadanie przekształca w komiks

 • zna strukturę komiksu i stosuje ją w praktyce
 • uzupełnia rysunki komiksowe tekstem • tworzy opowiadanie pisemne na podstawie komiksu


 • opowiada ustnie historię przedstawioną w komiksie • dokonuje przekładu intersemiotycznego, opowiadanie przekształca w komiks

 • zna strukturę komiksu i stosuje ją poprawnie w praktyce

 • poprawnie uzupełnia rysunki komiksowe tekstem
 • poprawnie tworzy opowiadanie pisemne na podstawie komiksu, indywidualizując swój styl

 • opowiada ustnie historię przedstawioną w komiksie, indywidualizując swój styl

 • poprawnie dokonuje przekładu intersemiotycznego, opowiadanie przekształca w komiks

140

Zdanie pojedyncze i zdanie złożone.

– zdanie pojedyncze

– zdanie złożone


 • zapisuje zdania pojedyncze i zdania złożone
 • zaznacza w zdaniach spójniki wskazane przez innych uczniów
 • stara się rozpoznać w tekście zdania pojedyncze i zdania złożone

 • stara się wskazać w tekście spójniki

 • stara się tworzyć zdania złożone, łącząc zdania pojedyncze odpowiednimi spójnikami

 • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i zdania złożone
 • wskazuje w tekście spójniki

 • tworzy zdania złożone, łącząc zdania pojedyncze odpowiednimi spójnikami

 • poprawnie rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i zdania złożone

 • poprawnie wskazuje w tekście spójniki

 • poprawnie tworzy zdania złożone, łącząc zdania pojedyncze odpowiednimi spójnikami

141


Nie deptać dinozaurów!

– fragment utworu Stanisława Pagaczewskiego Misja profesora Gąbki

– sentencja


 • czyta głośno fragment powieści • mówi o bohaterach i o wydarzeniach • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • stara się wymienić bohaterów tekstu
 • korzystając z informacji zawartych we fragmencie utworu, stara się wyjaśnić reakcję bohaterów na tekst umieszczony na tablicy

 • stara się weryfikować poprawność zrozumienia informacji przez bohaterów, wskazując odpowiednie fragmenty tekstu

 • na podstawie tekstu stara się tworzyć odtwórcze opowiadanie

 • stara się wyjaśnić znaczenie sentencji

 • wymienia bohaterów tekstu
 • korzystając z informacji zawartych we fragmencie utworu, wyjaśnia reakcję bohaterów na tekst umieszczony na tablicy
 • weryfikuje poprawność zrozumienia informacji przez bohaterów, wskazując na ogół odpowiednie fragmenty tekstu
 • na podstawie tekstu tworzy odtwórcze opowiadanie
 • wyjaśnia znaczenie sentencji

 • tworzy zasady zachowania się w miejscach, w których przyroda jest chroniona


 • poprawnie wymienia bohaterów tekstu

 • korzystając z informacji zawartych we fragmencie utworu, poprawnie wyjaśnia reakcję bohaterów na tekst umieszczony na tablicy

 • weryfikuje poprawność zrozumienia informacji przez bohaterów, wskazując poprawnie odpowiednie fragmenty tekstu

 • na podstawie tekstu poprawnie tworzy odtwórcze opowiadanie

 • poprawnie wyjaśnia znaczenie sentencji

 • poprawnie tworzy zasady zachowania się w miejscach, w których przyroda jest chroniona

142

Jak rozweselić smutną królewnę?

– utwór Lecha Konopińskiego Mała, smutna królewna

– fragment baśni braci Grimm Śnieżka

– fragment baśni Hansa Christiana Andersena Królowa Śniegu
 • czyta głośno tekst piosenki oraz fragmenty baśni
 • mówi o baśniach
 • czyta ze zrozumieniem tekst piosenki oraz fragmenty baśni

 • stara się porównać role zwierciadła w poznanych utworach
 • stara się wskazać cechy reklamy

 • wypowiada własne zdanie


 • porównuje role zwierciadła w poznanych utworach
 • wskazuje cechy reklamy

 • wypowiada i uzasadnia własne zdanie


 • poprawnie porównuje role zwierciadła w poznanych utworach

 • poprawnie wskazuje cechy reklamy

 • poprawnie wypowiada i uzasadnia własne zdanie

143–144


Szukamy klucza do hch.

– pisownia h i ch • zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi dotyczącymi pisowni ch i h • zna zasady ortograficzne dotyczące pisowni ch i h i podaje przykłady ich zastosowania

 • stara się stosować poznane zasady w praktyce • na ogół stosuje poznane zasady w praktyce • poprawnie stosuje poznane zasady w praktyce
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość