Strona główna

Przedstaw postacie i poglądy emigracyjnego środowiska politycznego Hotel Lambert


Pobieranie 11.71 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.71 Kb.

 1. Przedstaw postacie i poglądy emigracyjnego środowiska politycznego Hotel Lambert.

 2. Przedstaw postacie i poglądy emigracyjnego środowiska politycznego Komitet Narodowy Polski.

 3. Przedstaw postacie i poglądy emigracyjnego środowiska politycznego Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP).

 4. Przedstaw postacie i poglądy emigracyjnego środowiska politycznego Gromady Ludu Polskiego.

 5. Jakie były przyczyny Wiosny Ludów?

 6. Omów Wiosnę Ludów we Francji.

 7. Omów Wiosnę Ludów w Prusach i państwach niemieckich.

 8. Omów Wiosnę Ludów w Monarchii Habsburskiej.

 9. Jakie były skutki Wiosny Ludów?

 10. Wyjaśnij pojęci: serwituty, powstanie wielkopolskie, rabacja.

 11. Przedstaw dokonania postaci Edward Dembowski, Jan Tyssowski, Ludwika Mierosławski.

 12. Przedstaw przebieg powstania krakowskiego.

 13. Przedstaw dokonania postaci : Camill Cavour, Wiktor Emanuel II, Giuseppe Garibaldie

 14. Jaki był stosunek Francji i Austrii do zjednoczenie Włoch?

 15. Omów wyprawę tysiąca czerwonych koszul.

 16. Przedstaw etapy zjednoczenie Niemiec.

 17. Co to był Związek Północnoniemiecki?

 18. Przedstaw dokonania Ottona von Bismarcka.

 19. Wyjaśnij pojęcia: biali, czerwoni, branka.

 20. Przedstaw członków i program polityczny białych.

 21. Przedstaw członków i program polityczny czerwonych.

 22. Podaj przyczyny Powstania Styczniowego?

 23. Przedstaw dokonania postaci: Jarosław Dąbrowski, Aleksandr Wielopolski Romuald Traugutt.

 24. Przedstaw dokonania: Aleksandra Wielopolskiego.

 25. Omów manifest wydany przez Tymczasowy Rząd Narodowy.

 26. Przedstaw skutki ogłoszenia ukazu carskiego o uwłaszczeniu chłopów z 1864 r.

 27. Przedstaw działania Mariana Langiewicza.

 28. Omów skutki Powstania Styczniowego.

 29. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Wielkiego Proletariatu z 1886 r.

 30. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Związków Robotników Polskich.

 31. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Polskiej Partii Socjalistycznej.

 32. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Ligi Polskiej z 1887 r.

 33. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Ligi Narodowej z 1893 r.

 34. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego.

 35. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Stronnictwa Ludowego z 1895 r.

 36. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Polskiego Stronnictwa Ludowego z 1903 r.

 37. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”.

 38. Przedstaw postacie i poglądy polityczne Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”.

 39. Wymień przyczyny pośrednie wybuchu I wojny światowej.

 40. Wyjaśnij pojęcia: trójprzymierze, trójporozumienie.

 41. Co to był kocioł bałkański?

 42. Omów zamach w Sarajewie, na arcyksięcia Ferdynanda.

 43. Wyjaśnij pojęcia: wojna pozycyjna, wojna błyskawiczna, iperyt.

 44. Na czym polegał plan Alfreda von Schlieffena?

 45. Co oznaczało entente cordiale?

 46. Podaj datę, strony walczące i rezultat bitwy pod Verdun.

 47. Podaj datę, strony walczące i rezultat bitwy pod Sommą.

 48. Podaj datę, strony walczące i rezultat bitwy nad Marną.

 49. Podaj datę, strony walczące i rezultat bitwy pod Tannenbergiem.

 50. Przedstaw plan Thomasa Woodrowa Wilsona na zakończenie I wojny światowej.

 51. Kiedy, z jakich przyczyn i po której stronie USA przystąpiło do I wojny światowej.

 52. Kiedy i gdzie podpisano zakończenie działań wojennych w I wojnie światowej?

 53. Omów warunki traktatu wersalskiego wobec Niemiec.

 54. Omów warunki traktatu wobec Polski.

 55. Jakie Państwa powróciły na mapę Europy po I wojnie światowej?

 56. Wymień monarchie, które przestały funkcjonować na skutek I wojny światowej?

 57. Wymień zadania Ligi Narodów.

 58. Wymień przyczyny i przebieg rewolucji lutowej w Rosji.

 59. Omów tezy kwietniowe Lenina.

 60. Przedstaw program polityczny bolszewików.

 61. Przedstaw program polityczny mienszewików.

 62. Przedstaw program polityczny kadetów.

 63. Przedstaw program polityczny eserowców.

 64. Kim był Włodzimierz Lenin, Aleksander Kiereński, Feliks Dzierżyński?

 65. Wyjaśnij pojęcia: rząd tymczasowy, Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

 66. Na czym polegał manifest dwóch cesarzy?

 67. Na czym polegał akt 5-go listopada?

 68. Wymień i wyjaśnij 2 polskie stanowiska polityczne wobec pierwszej wojny światowej.

 69. Co to był Komitet Narodowy Polski?

 70. Omów działalność polityczną Romana Dmowskiego, podczas I wojny światowej.

 71. Omów działalność polityczną Józefa Piłsudskiego, podczas I wojny światowej.

 72. Omów działalność polityczną Ignacego Paderewskiego, podczas I wojny światowej.

 73. Czym była i kto dowodził błękitną armią ?

 74. Co to był kryzys przysięgowy?

 75. Podaj znaczenie dla sprawy polskiej orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona?

gg


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość