Strona główna

Przemoc w szkole: zestawienie bibliograficzne w wyborze


Pobieranie 62.46 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar62.46 Kb.


PRZEMOC W SZKOLE:

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 1. ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. Agresja i przemoc w gimnazjach / Iwona Gawrecka // "Dyrektor Szkoły". - 2004, nr 3, s. 48-50
 1. Agresja i przemoc w polskiej szkole / Krystyna Ostrowska // "Niebieska Linia". - 2003, nr 4, s. 23-27
 1. Agresja - problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek // "Dyrektor Szkoły". - 2007, nr 5, s. 17-19
 1. Agresja seksualna w szkole / Marek Babik // "Wychowawca". - 2007, nr 9, s. 12-14
 1. Agresja w szkole / Beata Kubik // "Szkoła Specjalna". - 2001, nr 2, s. 104-112
 1. Agresja w szkole / Beata Kubik // "Życie Szkoły". - 2001, nr 4, s. 216-221
 1. Agresja w szkole / D. Omyła // "Wychowawca". - 2003, nr 3, s. 22-23
 1. Agresja w szkole / Elżbieta Sołtys // "Nowe w Szkole". - 2000/2001, nr 4, s. 18-19
 1. Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary / Krzysztof Kruszko // "Problemy Narkomanii". - 2008, nr 1, s. 13-22

(sygn. 1831br/1/2008)


 1. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2010, nr 8, s. 35-47
 1. Bo tak trzeba... (rzecz o agresji w szkole) / Mirosław Choina // "Nowa Szkoła". - 2003, nr 6, s. 24-28
 1. Bullying - charakterystyka zjawiska i uwarunkowania / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // "Remedium". - 2010, nr 9, s. 1-3
 1. Bullying [nękanie/dręczenie] w liceum ogólnokształcącym / Mirosław Wojciechowski // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2003, nr 5, s. 28-33
 1. Bullying - przemoc szkolna. Rozpoznawanie i zapobieganie / Maciej Macko // "Edukacja Studia Badania Innowacje". - 2003, nr 3, s. 80-89
 1. Bullying [tyranizowanie między rówieśnikami] wśród uczniów-charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // "Opieka-Wychowanie-Terapia". - 2004, nr 1/2, s. 40-41
 1. Bullying wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego uwarunkowania i planowane środki zaradcze / Mirosław Wojciechowski // "Kwartalnik Pedagogiczny". - 2007, nr 2, s. 107
 1. Co wiemy o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski // "Dyrektor Szkoły". - 2004, nr 9, s. 54-57
 1. Determinanty "drugiego życia" szkoły / Patryk Zawadzki // "Wychowanie na co dzień". - 2005, nr 1-2, s. 20-23
 1. Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk // "Nowa Szkoła". - 2010, nr 7, s. 18-28
 1. Dni bez agresji / Anna Łazikiewicz, Iwona Osiecka // "Magazyn Szkolny". - 2002, nr 15/16, s. 20
 1. "Drugie życie" szkoły / Marek Jędrzejewski // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2000, nr 3, s. 19-24
 1. "Fala" w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki // "Wychowanie na co dzień". - 2005, nr 9, s. 8-13
 1. Gimnazjum bez przemocy / Barbara Gąska // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2002, nr 1, s. 44-45
 1. Jak chronić uczniów przed przemocą? / Katarzyna Sawicka // "Remedium". - 2007, nr 2-3, s. 18-21
 1. Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole / Iwona Glapka, Elżbieta Michalak // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2002, nr 1, s. 43-44
 1. Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach / Mirosław Wojciechowski // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2002, nr 2, s. 56-59
 1. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w szkole [kradzieże, narkotyki, "fala",przemoc, wulgarny uczeń, pijany uczeń, przemoc, pornografia i in.] / Lucyna Bojarska, Maciej Osuch // "Dyrektor Szkoły". - 2007, nr 6, s. 3-16 . - wkładka Niezbędnik Dyrektora
 1. Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak // "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane". - 2007/2008, nr 3, s. 63-68
 1. Kiedy uczeń dokucza / Piotr Szczukiewicz // "Remedium". - 2002, nr 9, s. 10-11
 1. Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab // "Dyrektor Szkoły". - 2009, nr 11, s. 40
 1. Kilka uwag o agresji językowej i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // "Język Polski w Liceum". - 2008/2009, nr 2, s. 29-34
 1. Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych / Dariusz Nowosad // "Kwartalnik Pedagogiczny". - 2002, nr 3/4, s. 131-142
 1. Młodzież o przemocy / Wiesława Walc // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2001, nr 5, s. 38-41
 1. Mobbing - cz.I / Magda Mastalerz // "Remedium". - 2010, nr 3, s. 22
 1. Mobbing - cz.II / Magda Mastalerz // "Remedium". - 2010, nr 6, s. 22-23
 1. Mobbing - cz.III / Magda Mastalerz // "Remedium". - 2010, nr 7-8, s. 42-43
 1. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilikiewicz // "Nowa SZkoła". - 2005, nr 6, s. 49-51
 1. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // "Psychologia w Szkole". - 2008, nr 3, s. 69
 1. Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak // "Edukacja i Dialog". - 2007, nr 1, s. 12-16
 1. Mobbing to prześladowanie w szkole / Ewa Brodacka-Adamowicz // "Edukacja i Dialog". - 2002, nr 3, s. 17-22
 1. Mobbing w szkole / Małgorzata Przybysz-Zaremba // "Niebieska Linia". - 2008, nr 1, s. 18-21
 1. Mobbing w szkole : Cz. I / Dariusz Skrzyński // "Wszystko Dla Szkoły". - 2010, nr 3, s. 10
 1. Mobbing w szkole : Cz. II / Dariusz Skrzyński // "Wszystko Dla Szkoły". - 2010, nr 4, s. 8
 1. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // "Psychologia w Szkole". - 2010, nr 2, s. 49
 1. Mobbingowi mówimy stanowcze nie! : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: spotkanie drugie / Monika Chorab // "Wychowawca". - 2010, nr 10, s. 28
 1. Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy / Małgorzata Czarnecka // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2003, nr 5, s. 35-37
 1. Nasze działania profilaktyczne / Elżbieta Sołtys // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2001, nr 2, s. 49-50
 1. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2001, nr 5, s. 32-38
 1. Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszenia / Maria Janukowicz // "Edukacja i Dialog". - 2009, nr 3, s. 28
 1. językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // "Język Polski w Szkole IV-VI". - 2009/2010, nr 4, s. 39-41
 1. przemocy szkolnej oraz konieczności jej powstrzymywania / Mirosław Wojciechowski // "Ruch Pedagogiczny". - 2002, nr 5/6, s. 82-91
 1. Pakty i umowy o nieagresji / Małgorzata Luty // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2002, nr 5, s. 42-44
 1. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz // "Nowa Szkoła". - 2006, nr 9, s. 39-42
 1. Polityka, pedagogika i profilaktyka przemocy w szkole / Krzysztof Ostaszewski // "Remedium". - 2007, nr 11, s. 1-3
 1. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2004, nr 3, s. 14-16
 1. Program "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" / Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stajniak // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2002, nr 1, s. 42-43
 1. Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury / Agnieszka Gorlach // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2001, nr 2, s. 42-44
 1. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej / m. in. scenariusz zajęć, harmonogram działań / / Barbara Franusz // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2001, nr 5, s. 46-49
 1. Projekt o nieagresji / Ewa Fatyga-Fijołek // "Magazyn Szkolny". - 2003, nr 7/255, s. 14
 1. Przeciwdziałanie przemocy w szkole (wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim) / Małgorzata Stawiak-Ososińska // "Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane". - 2008/2009, nr 1, s. 88-95
 1. Przeciwko przemocy w szkole / Anna Wiśniewska // "Edukacja i Dialog". - 2004, nr 6, s. 68-71
 1. Przejawy negatywnej komunikacji krytyki, czyli komunikaty ośmieszające rówieśników / Maria Janukowicz // "Edukacja i Dialog". - 2009, nr 2, s. 72
 1. Przemoc i agresja między uczniami / Iwona Tyrna-Łoj // "Nowe w Szkole". - 2000/2001, nr 3, s. 19-20
 1. Przemoc rówieśnicza w szkole - współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce / Zenon Jasiński // "Wychowanie na co dzień". - 2002, nr 7/8, s. 3-7
 1. Przemoc w polskiej szkole / Małgorzata Nowotka // "Wychowawca". - 2009, nr 7-8, s. 42-43
 1. Przemoc w szkole / Halina Ankudowicz // "Wychowawca". - 2003, nr 3, s. 23
 1. Przemoc w szkole / Agnieszka Małkowska // "Remedium". - 2004, nr 9, s. 16-17
 1. Przemoc w szkole / Sabina Lasok // "Niebieska Linia". - 2000, nr 4, s. 11-12
 1. Przemoc w szkole / Małgorzata Piłat // "Wychowawca". - 2007, nr 2, s. 8-9
 1. Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? / Beata Rechnio-Kołodziej // "Wszystko Dla Szkoły". - 2008, nr 12, s. 8-9
 1. Przemoc w szkole - jej uwarunkowania i zapobieganie / Justyna Krot // "Opieka-Wychowanie-Terapia". - 2002, nr 2, s. 8-12
 1. Przemoc w szkole w opinii uczniów / Elżbieta Czyż // "Niebieska Linia". - 2003, nr 3, s. 6-8
 1. Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant // "Dyrektor Szkoły". - 2007, nr 6, s. 33-36
 1. Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2000, nr 5, s. 40-42
 1. Przemoc wśród dzieci szkoły podstawowej / Joanna Kozińska // "Forum Nauczycieli". - 2001, nr 3/4, s. 22-24
 1. Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Górka // "Opieka-Wychowanie-Terapia". - 2005, nr 3/4, s. 10-14
 1. Przemocą na przemoc?: dyskusja / Joanna Staręga-Piasek [et al.] // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2006, nr 10, s. 3-16
 1. Sposób na przemoc w szkole / Mirosław Wojciechowski // "Ruch Pedagogiczny". - 2000, nr 3/4, s. 117-122
 1. Sposób na przemoc w szkole - próba budowy koncepcji / Mirosław Wojciechowski // "Lider". - 2000, nr 5, s. 6-8
 1. Szkolny dzień przeciw przemocy / Lilla Bohdanowicz // "Życie Szkoły". - 2002, nr 4, s. 223-225
 1. Szkoła jako miejsce popełniania czynów karalnych i wykroczeń przez dzieci i młodzież / Bogusław Śliwerski // "Wychowanie Na Co Dzień". - 2001, nr 10/11, s. 31-34
 1. Szkoła przemocą stoi? / Wioletta Wiaderek // "Nowa Szkoła". - 2006, nr 10, s. 22-25
 1. Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski // "Edukacja i Dialog". - 2008, nr 4, s. 20
 1. Walka z przemocą w szkole - pomocne wskazówki / Anna Wiłkomirska // "Remedium". - 2007, nr 8, s. 4-5
 1. Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała // "Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane". - 2009/2010, nr 2, s. 39-44
 1. Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży / Jerzy Nowocień // "Kultura Fizyczna". - 2007, nr 9-10, s. 6
 1. Wzory zachowań nauczycieli na zjawisko przemocy wobec dzieci / Jan M. Stanik // "Chowanna". - 2000, t. 1, s. 7-20
 1. Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2008, nr 3, s. 13-22
 1. Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej / R. Knez // "Wychowawca". - 2003, nr 3, s. 10-11
 1. Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Joanna Godawa, Marta Niemiec // "Chowanna". - 2009, nr 1, s. 55
 1. Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz // "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 2011, nr 3, s. 19-25
 1. Zjawisko przemocy szkolnej / Magalena Krawczonek // "Dyrektor Szkoły". - 2004, nr 4, s. 56-57
 1. Zjawisko przemocy uczniowskiej (w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak // "Nowa Szkoła". - 2007, nr 1, s. 31-36 1. WYDAWNICTWA ZWARTE
 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska . - Warszawa : Difin, 2008. - 271 s. : rys., tab. ; 23 cm

(sygn. 40262)


 1. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg . - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008. - 115, [1] s. ; 19 cm

(sygn. 40639)


 1. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; [il. Andrzej Fonfara] . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 45 s. : il. kolor. ; 26 cm

(sygn. 41096)


 1. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianne Schilling . - Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2007. - 80 s. ; 29 cm

(sygn. 40792)


 1. Mobbing w szkole / Karl Gebauer . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. - 142, [1] s. ; 20 cm

(sygn. 39803)


 1. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska . - Warszawa : Difin, 2011. - 278 s. : il. ; 23 cm

(sygn. 42110)


 1. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz . - Warszawa : Difin, 2011. - 192 s. ; 24 cm

(sygn. 42066)


 1. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 103 s. ; 21 cm

(sygn. 40537/M/A)


 1. Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / redakcja naukowa Paweł Łuczeczko . - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 324 s. : il. ; 21 cm

(sygn. 41308)


 1. Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera . - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. - 463 s. : il. ; 25 cm

(sygn. 40585)


 1. Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy. - Gdańsk, 2004

(sygn. 37659)


 1. Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe . - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - il. ; 24 cm

T. 2 : Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. – 292 s.

(sygn. 41530/t.2)
 1. Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje: skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano . - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, 2010. - 198 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 41834)


 1. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - 44 s. : il. ; 24 cm

(sygn. 39900)


 1. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak . - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 318, [2] s. : il. ; 21 cm

(sygn. 40440)


 1. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera . - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. - 499 s. : il. ; 25 cm

(sygn. 42421)


 1. FRAGMENTY WYDAWNICTW ZWARTYCH 1. Agresja i przemoc w szkole / Janusz Surzykiewicz //W: Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 2 / red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : PWN SA, 2003. - S. 270-290

(sygn. W)


 1. Agresja w szkole. Analiza czynników zewnątrz - i wewnątrzszkolnych w genezie jej rozwoju / Grzegorz Piekarski //W: Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności : między bezradnością a nadzieją / redakcja Ewa Murawska. - Toruń, 2009. - S. 99-114

(sygn. 41524)


 1. Agresja w środowisku szkolnym. Kontekst socjologiczny / Jan Maciejewski //W: Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź, 2008. - S. 55-64

(sygn. 40926)


 1. Agresywne zachowanie się uczniów / Ewa Najgebauer // W: Jak radzą sobie inni? : studium przypadków : analiza i sposoby rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych / pod red. Bożeny Kotei . - Chorzów, 2007. - S. 52-57

(sygn. 2939br)


 1. Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy / Krystyna Kmiecik-Baran, Wojciech Cieślak. - Gdańsk, 2001. - S. 20-163 : Prześladowanie, nękanie, dyskryminacja, mobbing, bullying

(sygn. 36981)


 1. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards. - Warszawa : PWN, 2006. - S. 371-422 : Przemoc w szkole

(sygn. 39974)


 1. Elementy przemocy i agresji w edukacji wczesnoszkolnej / Agata Popławska //W: Rozwój i edukacja dziecka: szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin, 2005. - S. 385-396

(sygn. 38588, 38722)


 1. Fala szkolna / E. Kozdrowicz //W: Encyklopedia pedagogiczna XXI / red. J. M. Śnieciński. - Warszawa, 2003. - S. 1107-1108

(sygn. 36584/czyt.)


 1. Mobbing w szkole / Marek Jędrzejewski //W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. - Warszawa, 2004. - S. 366-367

(sygn. 36584/t.3/czyt.)


 1. Podkultura uczniowska ("kocenie") - formy i zakres występowania zjawiska / D. Rode //W: Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. B. Kosek-Nita, D. Raś. - Katowice, 2000. - S. 90-103

(sygn. 36464)


 1. Profilaktyka agresji w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego / Krystyna Budzianowska //W: Przemoc i agresja w szkole: próby rozwiązania problemu / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa, 2008. - S. 265-270

(sygn. 40585)


 1. Przejawy i formy przemocy występujące we współczesnej szkole / Anna Śniegulska //W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2 : Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów , 2007. - S. 99-108

(sygn. 41530)


 1. Przemoc, agresja i mobbing w relacjach interpersonalnych uczniów / J. Pawłowska //W: Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji / red. U. Ostrowska. - Kraków, 2002. - S. 99-105

(sygn. 36428)


 1. Przemoc w szkole w klasach młodszych. Problem współczesnej szkoły (doniesienie z badań) / Eugenia Iwona Laska //W: Tocząca się reforma edukacji: w dialogu i perspektywie / redakcja naukowa Anna Karpińska. - Białystok, 2008. - S. 165-175

(sygn. 40673)


 1. Przemoc wśród dzieci jako realne zagrożenie dla współczesnej szkoły podstawowej - możliwości profilaktycznych oddziaływań / B. Kosek-Nita //W: Edukacja w perspektywie integracji Europy / red. T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki. - Warszawa, 2001. - S. 507-515

(sygn. 36469)


 1. Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / R.K. James, B.E. Gilliand. - Warszawa, 2006. - S. 618-677 : Kryzysy w szkołach

(sygn. 38784)


 1. Subkultury a przemoc: w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / M. Jędrzejewski. - Warszawa, [2001]. - S. 126-148 : Drugie życie w szkole i w Wojsku

(sygn. 35455)


 1. Uczeń jako ofiara przemocy w szkole / Anna Śniegulska //W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa, 2011. - S. 298-307

(sygn. 42354)


 1. Zachowania agresywne wśród uczniów a przynależność do subkultur młodzieżowych / Paweł Łuczeczko //W: Przemoc i agresja w szkole / red. naukowa Paweł Łuczeczko. - Łódź, 2009. - S. 25-35

(sygn. 41308)


 1. Zjawisko mobbingu na terenie szkół niemieckich / Maria Meyer //W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. M. Prokosz. - Toruń, 2002. - S. 168-177

(sygn. 36532, 36994)
Opracował Michał Seemann

PBW Filia w ChorzowieStan na 3.04.2012©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość