Strona główna

Przemówienie ks dr. Jerzego Bieleckiego podczas inauguracji roku szkolnego 2007/2008


Pobieranie 16.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.63 Kb.

Przemówienie ks. dr. Jerzego Bieleckiego podczas inauguracji roku szkolnego 2007/2008


Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie uroczyście rozpoczyna nowy rok szkolny. Witam serdecznie wszystkich uczestników tej uroczystości., a przede wszystkim Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka – metropolite częstochowskiego. Jest dzisiaj wśród nas Ks. Prałat Ryszard Selejdak z Kongregacji Edukacji Katolickiej z Rzymu. Wśród gości są księża infułaci: Ks. Infułat Marian Mikołajczyk – kanclerz Kurii Metropolitalnej i Ks. Infułat Ireneusz Skubis – redaktor naczelny katolickiego tygodnika „Niedziela”. Serdecznie witam księży prałatów: ks. prałata Teofila Siudego – prezesa Polskiego Towarzystwa Mariologicznego w Polsce: Ks. prałata Stanisława Gębkę – proboszcza parafii katedralnej w Częstochowie: ks. prałata Mariana Wojcieszaka – dyrektora Wydziału Gospodarczo-Finansowego Kurii i proboszcza parafii św. Zygmunta. Witam ks. Mariusza Frukacza – redaktora „Niedzieli”. Witam całe Grono Pedagogiczne naszej szkoły.


Wakacje dobiegły końca. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wchodzimy do budynku Niższego Seminarium Duchownego, który przy ul. Piotrkowskiej wyróżnia się estetyką i kolorystyką. Kiedyś było tutaj szaro, czasem smutno. Dzisiaj, po ociepleniu budynków i wykonaniu tynków, jest radośnie i kolorowo. Uzupełnieniem tego pejzażu jest baza sportowa i tereny rekreacji, pełne zieleni, drzew i krzewów. W ten pejzaż wprowadza nas Matka Boża Fatimska, której figura znajduje się u wejścia do Seminarium. Po wielu latach mamy nowoczesną bazę szkoły, która jest zobowiązaniem do jeszcze lepszych wyników w nauce i w pracy nad kształtowaniem charakterów i serc uczniów w nowym roku szkolnym. Zaś punktem odniesienia dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w nowym roku szkolnym jest ubiegły rok szkolny 2006/2007. Warto więc u początku nowego roku szkolnego przypomnieć niektóre ważniejsze fakty i wydarzenia z poprzedniego roku szkolnego.
W ubiegłym roku szkolnym zajęcia odbywały się w trzech klasach. Niższe Seminarium Duchowne ukończyło 25 uczniów. Najlepsze świadectwa ukończenia szkoły otrzymali: Bartosz Kowalik – 5,56; Wit Jan Kalemba – 5,44; Arkadiusz Kwieciński – 5,44; Michał Kluczny – 5,19; Mateusz Chmielewski – 5,13; Damian Krzyszkowski – 4,81.

Wszyscy tegoroczni absolwenci otrzymali również świadectwa maturalne. Najlepsze wyniki: Wit Jan Kalemba – 84,8%; Bartosz Kowalik – 75,6%; Mariusz Kocoł – 72,8%; Mateusz Bielak – 71,6%; Michał Kluczny – 71,0%; Damian Krzyszkowski – 70,4%.


W klasie II najlepsze wyniki osiągnęli: Piotr Ziętka – 5,17 i Andrzej Węglarz – 4,75. Piotr Ziętka, uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 19 czerwca 2007 roku został wytypowany do nagrody Prezesa Rady Ministrów.
W klasie I najlepsze wyniki uzyskali: Bartłomiej Bednarek – 5,17; Krzysztof Małek – 4,80; Adrian Pietrzak – 4,66; Mateusz Chałupka – 4,55.
Niezwykle ważną funkcję w procesie dydaktyczno-wychowawczym pełni biblioteka. W roku szkolnym 2006/2007 przybyło 190 nowych książek. Wszystkie książki zostały opracowane i wpisane do systemu komputerowego MOL. Obecnie biblioteka liczy 13 270 książek, z czego w systemie komputerowym MOL jest wpisane 4 317 książek. Seminarium prenumeruje 24 tytuły czasopism naukowych i religijnych, w tym czasopisma w języku włoskim, angielskim i niemieckim. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z biblioteki, wypożyczali książki i czytali czasopisma. Zarówno klasa I jak i II mogą poszczycić się wysoką średnią wypożyczeń książek na jednego ucznia: klasa I –14,75 książki; klasa II – 16,4 książki. Uczniowie korzystali też z biblioteki w godzinach popołudniowych, odbywając tam popołudniowe studium i korzystając z pomocy nauczycieli-bibliotekarzy: mgr Marii Zborowskiej i mgr Grażyny Nowak.. W księdze pracy uczniów w bibliotece seminaryjnej znajduje się 2 027 wpisów.
Cieszą też osiągnięcia naszych uczniów w konkursach międzyszkolnych. Największy sukces odniósł uczeń klasy III Mateusz Chmielewski, który wygrał XIII Turniej Wiedzy Historyczno-Literackiej dla uczniów ponadgimnazjalnych. Spośród wewnątrz seminaryjnych konkursów na uwagę zasługuje V edycja konkursu na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tym razem przedmiotem konkursu był sakramenty Kościoła. Finał konkursu, rozegrany 22 kwietnia 2007 roku wygrał Damian Krzyszkowski, II miejsce zajął Marek Lechowski, a trzecie miejsce Mariusz Kocoł.
Swoje zainteresowania i talenty mogą nasi uczniowie rozwijać w godzinach popołudniowych, w ramach zajęć internatowych. W lektorium pod czujnym okiem profesorów i wychowawców uczniowie mogą się nie tylko uczyć, ale także w razie trudności korzystać z ich fachowej rady. Ponadto uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w następujących kołach naukowych: historycznym, polonistycznym i informatycznym. Uzdolnienia muzyczne rozwijają podczas zajęć scholi seminaryjnej. Niektórzy uczą się grać na gitarze i organach. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia rekreacyjno-sportowe, szczególnie w siłowni i na korcie tenisowym. W Niższym Seminarium Duchownym nie może zabraknąć kół o charakterze religijno-modlitewnym. Stąd też działają pod kierunkiem księży wychowawców koło liturgiczne i koło różańcowe. Szczególne miejsce w rozwijaniu zainteresowań zajmuje gazetka szkolna „Niezwykła Szkoła”. Mija 10 lat od jej założenia. Przed wakacjami ukazał się jej 62 numer. Podczas IX Częstochowskiego Przeglądu Gazet Szkolnych nasza „Niezwykła Szkoła” zajęła II miejsce, w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.
W pejzaż naszego życia seminaryjnego wpisały okolicznościowe akademie, podczas których uczniowie w sposób artystyczny prezentują daną tematykę. Z racji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie wystąpili z montażem słownym, poświęconym Janowi Kasprowiczowi.
22 października 2006 roku, w ramach obchodów 80-lecia istnienia tygodnika katolickiego „Niedziela”, gościliśmy w naszym seminarium Ks. Inf. Ireneusza Skubisia , który przybliżył historię tygodnika młodzieży i rodzicom, przybyłym na wywiadówkę. Alumni z klasy I zaprezentowali krótkie scenki reklamowe i odśpiewali piosenkę reklamującą „Niedzielę”.
18 i 19 listopada 2006 uczniowie mogli wysłuchać konferencję na temat obchodów 50 rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu. Specjalnym gościem był O. Jerzy Tomziński, były przeor na Jasnej Górze, świadek wydarzeń, które miały miejsce 50 lat temu. W ramach okolicznościowej akademii uczniowie odegrali kilka scen w nawiązaniu do historii Jasnogórskich ślubów Narodu.
Grudzień to jak zwykle odwiedziny św. Mikołaja, przez pośrednictwo uczniów klasy II, oraz jasełka w wykonaniu uczniów klasy I. Tuż po świętach Bożego Narodzenia odbył się tradycyjny seminaryjny konkurs kolęd.
W marcu, po zakończeniu rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ks. prof. Wiesława Jankowskiego, odbyły się uroczystości odpustowe. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Zygmunt Zimowski – ordynariusz diecezji radomskiej. Po Mszy św. oglądaliśmy spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy II.
13 maja 2007 r. pochyliliśmy się nad tajemnica objawień fatimskich racji 90 rocznicy, następnie 20 maja modliliśmy się przed figurką Matki Bożej Fatimskiej w obecności tegorocznych absolwentów i rodziców, ofiarodawców figurki.
W czerwcu gościliśmy tegorocznych neoprezbiterów, absolwentów Niższego Seminarium Duchownego. Wśród nich był min. Ks. Marcin Buliński z archidiecezji chicagowskiej. Kilka dni później przybyli do seminarium absolwenci, którzy w tym roku przeżywali jubileusze związane z ukończeniem naszej szkoły. Z tej racji Eucharystii przewodniczył ks. prof. Zenon Uchnast – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który Niższe Seminarium Duchowne ukończył 50 lat temu. Dla każdego z absolwentów była to okazja do odnowienia więzi ze szkołą, w której spędzili swoją młodość.

Czerwiec to wreszcie koniec roku szkolnego, a potem wakacje, które szybko minęły. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny. Rozpoczynamy go pod hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. W ten sposób wpisujemy się w program pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. W ramach rozwoju duchowego osią programu będą comiesięczne dni skupienia, w oparciu o I część katechizmu Kościoła Katolickiego. Codzienna Msza św., korzystanie z sakramentu pokuty, lektura Pisma św., katecheza szkolna to podstawowe środki, które prowadzą do wyznawania wiary. „Aby codziennie dawać świadectwo, trzeba – jak pisze Jan Paweł II – najpierw stać się uczniem jedynego Nauczyciela, Chrystusa”.„Bądźmy uczniami Chrystusa”. To nasze zadanie nad rozwojem naszego ducha; zadanie, które jest decydujące dla naszego rozwoju intelektualnego, fizycznego i kulturowego. Gdy chodzi o rozwój intelektualny; jak wiele trzeba czytać książek, odrabiać prace domowe, rozwiązywać zadania z matematyki, fizyki czy chemii, aby otrzymać promocję do następnej klasy, a w końcu ukończyć szkołę i zdać maturę i być w przyszłości człowiekiem o dużych umiejętnościach i kompetencji. Rozwój fizyczny: trzeba dzisiaj korzystać bazy sportowej i uprawiać sport, by w przyszłości być człowiekiem zdrowym „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Jakże wreszcie ważny jest rozwój kulturowy: te wszystkie uroczystości patriotyczne, spektakle słowno-muzyczne, śpiew, muzyka, dobry film, teatr.Przed nami rok szkolny, pełen troski o rozwój młodego człowieka, który przyszedł do Niższego Seminarium Duchownego. Tę troskę o ucznia podejmuje grono nauczycieli na czele z księżmi przełożonymi. Nauczycielom dziękuję szczególnie za zajęcia popołudniowe, które prowadzą bezpłatnie i ofiarują swój czas dla dobra młodego człowieka. Księżom prefektom: Wojciechowi i Krzysztofowi dziękuję za wszelkie starania mające na uwadze dobro Niższego Seminarium Duchownego. Z radością witam nowego księdza prefekta Mariusza Jędrzejczyka. Życzę błogosławieństwa Bożego w pracy dla seminarium.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagają Niższe Seminarium Duchowne. Niech tej życzliwości nie zabraknie na progu nowego roku szkolnego, który dzisiaj uroczyście rozpoczynamy. Niech radość i nadzieja towarzyszy każdemu w nowym roku szkolnym 2007/2008.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość