Strona główna

Przenośny przyrząd do kontroli bezpieczeństwa urządzeń benning 700


Pobieranie 299.99 Kb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar299.99 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

BENNING

Instrukcja obsługi
Przenośny przyrząd do kontroli bezpieczeństwa urządzeń BENNING 700

Data

Nazwisko
Nr 3270 en

Wydano

30.07.98

TB-Fr
Strona 1 / stron 53

Rewizja

02.05.02

TB-Fr/Obs

Kocarek
Sprawdzono

02.05.02

FrankC:\DOKUME~1\simic\LOKALE~1\Temp\_D3TMP1\Release\A0018635(A0018635).DOC

Spis treści

Słowo wstępne 6

1 Informacje dla użytkownika 7

1.1 Symbole na przyrządzie do kontroli bezpieczeństwa 7

1.2 Symbole w tekście instrukcji 7

2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 8

3 Wprowadzenie / Opis funkcji 10

4 Opis przyrządu do kontroli bezpieczeństwa 14

4.1 Elementy operacyjne i podłączenia 15

5 Procedura pomiarowa 17

5.1 Definicje terminów stosowanych w normach DIN VDE 0701 część 1, 0702 część 1 17

5.2 Procedura badania urządzeń elektrycznych 18

5.2.1 Badanie wzrokowe 18

5.2.2 Pomiar przewodu ochronnego (rezystancja przewodu ochronnego RPE, +/- ; RPE 10A: pomiar uziemienia ochronnego) 19

5.2.3 Pomiar izolacji (rezystancja izolacji, RISO) 20

5.2.4 Pomiar prądu upływowego 20

5.2.4.1 Pomiar zastępczego prądu upływowego (IPE) 21

5.2.4.2 Pomiar prądu różnicowego lub dotykowego / Sprawdzenie odizolowania od zasilania zgodnie z procesem pomiaru prądu różnicowego (I) 21

5.3 Uwagi ogólne dotyczące pomiaru ręcznego / automatycznego 22

5.3.1 Obsługa przyrządu 22

5.3.2 Sygnalizacja za pomocą diod LED 22

5.3.3 Wyświetlacz 22

5.3.4 Zapamiętywanie wartości pomiaru 22

5.3.5 Ustawienia producenta 24

5.4 Pomiar ręczny / automatyczny bez programu komputerowego (przykład) 25

5.4.1 Pomiar ręczny (ustawienia podstawowe, działanie standardowe) 26

5.4.2 Badanie funkcjonalne obiektu badanego przy użyciu „gniazda zasilania” (ustawienia podstawowe, działanie standardowe) 28

5.4.3 Pomiar automatyczny (ustawienia podstawowe, działanie standardowe – z włączoną opcją IPE) 29

5.4.4 Menu wyboru obiektu badanego 30

5.4.5 Zapamiętywanie / przywracanie danych systemowych (ustawienia podstawowe, działanie standardowe) 31

5.4.5.1 Ustawienie indywidualnych opcji pomiarowych (przykład) 31

5.4.5.2 Przywracanie ustawień producenta dla opcji pomiarowych i wartości granicznych (wszystkie komórki pamięci) 32

5.4.5.3 Kasowanie wszystkich zapamiętanych wartości pomiarów (wszystkie komórki pamięci) 33

5.4.5.4 Przywracanie ustawień producenta dla opcji pomiarowych i wartości granicznych (dla każdej komórki pamięci) 33

5.4.5.5 Kasowanie wartości pomiarów przechowywanych w komórce pamięci 34

5.4.5.6 Przydzielanie numeru identyfikacyjnego urządzenia (ID) do każdej komórki pamięci (przykład) 34

5.4.5.7 Ustalenie indywidualnych wartości granicznych dla każdej komórki pamięci (przykład) 35

5.5 Układ pomiarowy i alternatywny schemat połączeń (podłączenie obiektu badanego do przenośnego przyrządu do kontroli bezpieczeństwa BENNING 700) 36

6 Dane techniczne 49

6.1 Dane techniczne dotyczące indywidualnych funkcji pomiarowych 50

7 Konserwacja 53

7.1 Kalibracja 53

8 Zakres dostawy 54Wykaz rysunków:

Rys. 1 Widok z przodu ...................................................................................................... 15

Rys. 2 Widok z tyłu ........................................................................................................... 16

Rys. 3 Kabel połączeniowy (kabel pomiarowy) z wtyczką 4 mm ze stykiem ochronnym (o dł. 1 metra) ......................................................................................................... 16

Rys. 4 Końcówka pomiarowa z gniazdkiem 4 mm ze stykiem ochronnym ...................... 16

Rys. 5 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 36


Rys. 6 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 37

Rys. 7 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 38

Rys. 8 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 39

Rys. 9 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 40

Rys. 10 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 41

Rys. 11 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 42

Rys. 12 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 43

Rys. 13 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 44

Rys. 14 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 45

Rys. 15 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 46

Rys. 16 Układ pomiarowy – Alternatywny schemat połączeń ............................................ 47

  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość